Organizarea Activitatii de Decontare si Evidenta Bancara

Imagine preview
(9/10 din 1 vot)

Acest proiect trateaza Organizarea Activitatii de Decontare si Evidenta Bancara.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 53 de pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Tabara Ion

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 2 puncte.

Domenii: Contabilitate, Banci, Finante

Extras din document

I.2. Reglementarea contabilitatii bancare

Directia contabilitatii generale are urmatoarele obiective :

- defineste politica Bancii în domeniul contabilitatii corelata cu principiile definite de legislatia în domeniu;

- asigura elaborarea si actualizarea metodologiei contabile pentru activitatea Bancii si urmareste respectarea ei de catre toate directiile, compartimentele si unitatile teritoriale BRD-GSG;

- asigura controlul aposteriori si prin sondaj privind respectarea principiilor contabile si înregistrarea corecta în contabilitate a operatiunilor realizate de catre structurile de tip back office;

- asigura analiza balantelor de verificare;

- asigura elaborarea (întocmirea) bilantului, raspunde în acest sens, de toate datele financiar –contabile la nivelul Bancii si întocmeste raportari;

- stabileste cadrul tehnic de aplicare a supravegherii contabile si urmareste realizarea acesteia la nivelul fiecarei entitati contabile;

- asigura coordonarea politicii fiscale a Bancii, elaborarea si cunoasterea procedurilor de lucru pentru respectarea prevederilor legale în domeniul fiscalitatii la nivel central si al unitatilor teritoriale ale Bancii;

- asigura auditul fiscal la nivel de Banca

Organizarea Directiei contabilitatii

- este o structura functionala;

- este subordonata directorului Departamentului Sinteza Contabilitate;

- cuprinde urmatoarele:

- Serviciul Analiza, Bilant si Raportari;

- Serviciul Metodologie;

- Audit Fiscal;

- Control.

Atributiile Directiei contabilitate – Serviciul Analiza, Bilant,Raportari

- analizeaza componenta conturilor din balanta de verificare si formuleaza propuneri pentru îmbunatatirea evidentei contabile pe ansamblul bancii;

- întocmeste si asigura remiterea zilnica, saptamânala, lunara, trimestriala si anuala a raportarilor si a altor situatii solicitate de BNR si alte institutii financiare;

- întocmeste bilantul contabil anual, Contul de profit si pierderi, Raportul de Gestiune si le depune la Ministerul Finantelor si BNR;

- calculeaza si înregistreaza fondul de rezerva si rezerva generala pentru riscul de credit;

- calculeaza si înregistreaza impozitul pe profit;

- analizeaza rezultatele inventarierii, modalitatea de valorificare a acestora si punerea de acord cu evidenta contabila;

- analizeaza sinteza rapoartelor de supraveghere contabila primita de la Compartimentul de control si elaboreaza raportul de informare asupra anomaliilor constatate de supervizorii contabili destinat Comitetului de Directie cu privire la riscurile contabile;

- solicita Serviciului Metodologie, modificarea, actualizarea sau completarea, dupa caz, a procedurilor contabile.

Controlul Directiei contabilitate

- controleaza aposteriori si prin sondaj, urmarind respectarea principiilor contabile si înregistrarea corecta a operatiunilor realizate de catre structurile tip back-office de la nivelul Centralei si unitatilor Bancii, remitând notificari asupra deficientelor constatate;

- controleaza balanta de verificare centralizata la nivel de banca si balantele de verificare ale unitatilor;

- controleaza conturile sensibile ;

- genereaza si gestioneaza indicatorii de calitate privind sumele în suspans si incidentele de trezorerie;

- asigura controlul privind decontarea operatiunilor intrabancare în lei si valuta;

- instaureaza un dialog cotidian cu structurile de tip back office si middle office;

- analizeaza rapoartele de sinteza primite de la supervizorii contabili si verifica respectarea documentelor normative referitoare la supravegherea contabila la nivelul fiecarei entitati contabile;

- analizeaza rapoartele privind anomaliile constatate, masurile adoptate, modalitatea si termenul de solutionare a acestora;

- întocmeste sinteza rapoartelor primite de la supervizorii contabili si o transmite Serviciului de Analiza, Bilant si Raportari;

Fisiere in arhiva (1):

  • Organizarea Activitatii de Decontare si Evidenta Bancara.doc

Alte informatii

proiectul prezinta formele de evidenta a contabilitatii bancare intr0un studiu amplu. a fost prezentat n cadrul catedrei de contabbilitate la FEAA