Organizarea Calculației Costurilor prin Metoda pe Comenzi de Fabricație

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 42 în total
Cuvinte : 7218
Mărime: 125.72KB (arhivat)
Cost: 4 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Cernusca Lucian

Extras din document

Capitolul 1.Costurile de producție și clasificarea acestora

1.1.Definirea costurilor de producție

„Costul este, in general o masură a ceva la care trebuie renunțat pentru a obține altceva, fie prin cumpărare, fie prin schimb sau prin producție. Economiștii folosesc, de regulă, conceptul de cost de oportunitate, adică costul prin care se măsoară valoarea tuturor lucrurilor la care trebuie sa se renunțe pentru a obține altceva. Măsura costului de oportunitate poate sa coincidă, dar nu întotdeauna, cu cheltuielile bănești prin care contabilul măsoară costul”.( The MIT Dictionary of Modern Economics)

Costul de producție reprezintă expresia valorică a consumurilor de muncă vie și materializată, efectuate în scopul obținerii unui produs la un anumit moment dat, consumuri care îmbracă forma cheltuielilor de producție și desfacere suportate de întreprinzători.

Costul se determină raportând cheltuielile efectuate de o întreprindere într-o anumită perioadă de gestiune în vederea obținerii și desfacerii unor bunuri materiale, executarea de lucrări sau prestarea de servicii la cantitatea obținuta sau vândută din aceste bunuri, lucrări sau servicii.

Cheltuielile de producție sunt părti componente ale costului de producție. Costul de producție constituie însumarea parțială sau completă a cheltuielilor de producție.

1.2.Clasificarea costurilor de producție

1) După momentul calculației distingem:

• Costuri antecalculate

• Costuri poscalculate

a) Costurile antecalculate reprezintă costurile calculate anterior faptelor care le-au produs, în baza unor standarde ale cheltuielilor de producție sau norme ale cheltuielilor. Mai sunt denumite și costuri prestabilite sau normate.

b) Costuri postcalculate reprezintă costurile care sunt calculate pe baza cheltuielilor reale, ulterior efectuării acestora. Mai sunt denumite și costuri reale sau efective.

2) După dependența față de variația de activitate distingem:

• Costuri variabile

• Costuri fixe

a) Costurile variabile reprezintă acele costuri care variază în mod corespunzător și în același sens cu modificarea volumului fizic al producției. Costurile variabile sunt legate de funcționarea întreprinderii.De aceea ele se mai numesc și costuri operaționale.

b) Costurile fixe reprezintă acele costuri formate prin însumarea cheltuielilor de producție al căror nivel rămâne relativ constant, nu se modifică în cazul creșterii sau micșorării volumului de producție fabricată. Costurile fixe sunt legate de existența întreprinderii. De aceea se mai numesc și costuri de structură. Aceste costuri sunt determinate în mare măsură de structura de producție și funcțională a întreprinderii.

3) După gradul de utilizare a activităților de exploatare exprimat prin volumul de producție, numărul orelor de funcționare a mașinilor costul de producție se împarte in:

• Costul utilizării integrale a activității de exploatare

• Costul subactivității

a) Costul utilizării integrale a activității de exploatare reprezintă costul corespunzător utilizării normale, fară întreruperi și la nivel maxim al capacității de producție. Costul de producție încorporează costurile variabile, precum și costurile fixe(integral) în condițiile utilizării integrale a activității de exploatare a întreprinderii.

b) Costul subactivității privește delimitarea și evaluarea cheltuielilor conform Regulamentului de aplicare a Legii Contabilității art.110, costul subactivității se calculează potrivit următoarei relații:

Costul subactivității = Cheltuieli fixe x ( 1 – )

Costul subactivității de regulă nu se include în costul produselor ci se scade direct din rezultatul exercițiului, fiind considerat ca un cost al perioadei.

4) După gradul de încorporare în costul unui produs a cheltuielilor de producție efectuate cu produsul respectiv, distingem:

• Cost complet

• Cost parțial

a) Cost complet reprezintă costul calculat prin încorporarea tuturor cheltuielilor de producție preluate din contabilitatea financiară. Acesta reprezintă costul complet tradițional calculat în situația aplicării conceptului monist de organizare a contabilității.

Costul complet cu diferențe de încorporare reprezintă costul calculat prin încorporarea în costul de producție a cheltuielilor preluate din contabilitatea financiară după ce au fost excluse cheltuielile financiare excepționale, uneori cheltuielile generale ale întreprinderii și cheltuielile subactivității.

b) Costul parțial reprezintă costul care încorporează doar o categorie de cheltuieli: cele care formează costurile variabile sau costurile directe.

5) După producția la care se referă cheltuielile de producție se disting:

• Costuri pe produs

• Costul aferent întregii producții

a) Costul pe produs cuprinde ansamblul cheltuielilor de producție care corespunde unității de produs fabricat.

b) Costul aferent întregii producții cuprinde ansamblul cheltuielilor de producție corespunzătoare întregii producții a unității.

Preview document

Organizarea Calculației Costurilor prin Metoda pe Comenzi de Fabricație - Pagina 1
Organizarea Calculației Costurilor prin Metoda pe Comenzi de Fabricație - Pagina 2
Organizarea Calculației Costurilor prin Metoda pe Comenzi de Fabricație - Pagina 3
Organizarea Calculației Costurilor prin Metoda pe Comenzi de Fabricație - Pagina 4
Organizarea Calculației Costurilor prin Metoda pe Comenzi de Fabricație - Pagina 5
Organizarea Calculației Costurilor prin Metoda pe Comenzi de Fabricație - Pagina 6
Organizarea Calculației Costurilor prin Metoda pe Comenzi de Fabricație - Pagina 7
Organizarea Calculației Costurilor prin Metoda pe Comenzi de Fabricație - Pagina 8
Organizarea Calculației Costurilor prin Metoda pe Comenzi de Fabricație - Pagina 9
Organizarea Calculației Costurilor prin Metoda pe Comenzi de Fabricație - Pagina 10
Organizarea Calculației Costurilor prin Metoda pe Comenzi de Fabricație - Pagina 11
Organizarea Calculației Costurilor prin Metoda pe Comenzi de Fabricație - Pagina 12
Organizarea Calculației Costurilor prin Metoda pe Comenzi de Fabricație - Pagina 13
Organizarea Calculației Costurilor prin Metoda pe Comenzi de Fabricație - Pagina 14
Organizarea Calculației Costurilor prin Metoda pe Comenzi de Fabricație - Pagina 15
Organizarea Calculației Costurilor prin Metoda pe Comenzi de Fabricație - Pagina 16
Organizarea Calculației Costurilor prin Metoda pe Comenzi de Fabricație - Pagina 17
Organizarea Calculației Costurilor prin Metoda pe Comenzi de Fabricație - Pagina 18
Organizarea Calculației Costurilor prin Metoda pe Comenzi de Fabricație - Pagina 19
Organizarea Calculației Costurilor prin Metoda pe Comenzi de Fabricație - Pagina 20
Organizarea Calculației Costurilor prin Metoda pe Comenzi de Fabricație - Pagina 21
Organizarea Calculației Costurilor prin Metoda pe Comenzi de Fabricație - Pagina 22
Organizarea Calculației Costurilor prin Metoda pe Comenzi de Fabricație - Pagina 23
Organizarea Calculației Costurilor prin Metoda pe Comenzi de Fabricație - Pagina 24
Organizarea Calculației Costurilor prin Metoda pe Comenzi de Fabricație - Pagina 25
Organizarea Calculației Costurilor prin Metoda pe Comenzi de Fabricație - Pagina 26
Organizarea Calculației Costurilor prin Metoda pe Comenzi de Fabricație - Pagina 27
Organizarea Calculației Costurilor prin Metoda pe Comenzi de Fabricație - Pagina 28
Organizarea Calculației Costurilor prin Metoda pe Comenzi de Fabricație - Pagina 29
Organizarea Calculației Costurilor prin Metoda pe Comenzi de Fabricație - Pagina 30
Organizarea Calculației Costurilor prin Metoda pe Comenzi de Fabricație - Pagina 31
Organizarea Calculației Costurilor prin Metoda pe Comenzi de Fabricație - Pagina 32
Organizarea Calculației Costurilor prin Metoda pe Comenzi de Fabricație - Pagina 33
Organizarea Calculației Costurilor prin Metoda pe Comenzi de Fabricație - Pagina 34
Organizarea Calculației Costurilor prin Metoda pe Comenzi de Fabricație - Pagina 35
Organizarea Calculației Costurilor prin Metoda pe Comenzi de Fabricație - Pagina 36
Organizarea Calculației Costurilor prin Metoda pe Comenzi de Fabricație - Pagina 37
Organizarea Calculației Costurilor prin Metoda pe Comenzi de Fabricație - Pagina 38
Organizarea Calculației Costurilor prin Metoda pe Comenzi de Fabricație - Pagina 39
Organizarea Calculației Costurilor prin Metoda pe Comenzi de Fabricație - Pagina 40
Organizarea Calculației Costurilor prin Metoda pe Comenzi de Fabricație - Pagina 41
Organizarea Calculației Costurilor prin Metoda pe Comenzi de Fabricație - Pagina 42

Conținut arhivă zip

  • Organizarea Calculatiei Costurilor prin Metoda pe Comenzi de Fabricatie.doc

Alții au mai descărcat și

Rezultatul Exercițiului

Elaborarea acestui proiect are ca scop sustinerea examenului de atestat,prin care se dovedeste nivelul elevat de cunostiinte acumulate în cei 4 ani...

Contabilitate de Gestiune

OBIECTUL, FUNCŢIILE ŞI ROLUL CONTABILITĂŢII DE GESTIUNE Obiectul contabilităţii de gestiune Costul este expresia unui raport între forma bănească...

Elemente Teoretice privind Costurile

1. Elemente teoretice privind costurile 1.1 Delimitări şi structuri privind cheltuielile de producţie Potrivit prevederilor Legii contabilităţii...

Metode de Contabilitate Manageriala si de Calculatie a Costurilor

1. DEFINIREA ŞI CLASIFICAREA METODELOR DE CONTABILITATE MANAGERIALĂ ŞI DE CALCULAŢIE A COSTURILOR Contabilitatea managerială şi calculaţia...

Control de Gestiune

Partea I – Analiza metodelor de calcul de cost Capitolul I. Metode de cost complet (metoda pe centre de analiză şi Activity Based Costing)...

Contabilitate de Gestiune - Curs 9

1. Prezentarea generală Este o metodă de calcul de tip parţial. Are la bază separarea costurilor în variabile şi fixe şi luarea în considerare la...

Obiectul și Obiectivele Contabilității de Gestiune

CAPITOLUL I OBIECTUL ŞI OBIECTIVELE CONTABILITĂŢII DE GESTIUNE 1.1 Conceptul contabilităţii de gestiune Conducerea eficientă a oricărei entităţi...

Contabilitatea de Gestiune

Contabilitatea de gestiune Introducere Contabiliatea, ca sistem, este rezultatul unui lung proces istoric în decursul căruia s-a transformat...

Ai nevoie de altceva?