Organizarea Contabilitatii de Gestiune in Industria Constructoare de Masini

Imagine preview
(8/10 din 3 voturi)

Acest proiect trateaza Organizarea Contabilitatii de Gestiune in Industria Constructoare de Masini.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 39 de pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 5 puncte.

Domeniu: Contabilitate

Cuprins

CAPITOLUL I
Locul si rolul costurilor de productie în conducerea activitatii din industria constructoare de masini
1.1 Locul si rolul costurilor de productie în conducerea activitatii din industria constructoare de masini.2
1.2 Reducerea cheltuielile administrative gospodaresti ale întreprinderilor constructoare de masini.14
1.3 Reducerea cheltuielilor de desfacere în întreprinderile din industria constructoare de masini.15
CAPITOLUL II
Clasificarea cheltuielilor de productie si importanta acesteia pentru organizarea contabilitatii de gestiune si a calculatiei costurilor în industria constructoare de masini
2.1 Cheltuielile de productie.17
2.2 Cheltuieli se exploatare.23
CAPITOLUL III
Factorii de organizare a contabilitatii de gestiune si a calculatiei costurilor în industria constructoare de masini
3.1. Structura organizatorica (de productie, conceptie, si functionala) a întreprinderii.29
3.2. Structura functionala a întreprinderilor constructoare de masini.30
3.3. Principiile teoretice si metodologice ale organizarii contabilitatii de gestiune si calculatiei costurilor în industria constructoare de masini.38

Extras din document

CAPITOLUL I

Locul si rolul costurilor de productie în conducerea activitatii din industria constructoare de masini

1.1 Locul si rolul costurilor de productie în conducerea activitatii din industria constructoare de masini

Costul de productie reflecta ansamblul cheltuielilor efectuate cu producerea bunurilor si serviciilor. În gândirea economica clasica, costul de productie reprezinta ceea ce îl costa pe producator. A. Smith definea costul ca pret natural real al marfurilor, adica ceea ce cheltuie efectiv producatorul cu obtinerea produsului10.

Lucrarile de specialitate recente definesc costul de productie ca totalitatea cheltuielilor necesare desfasurarii unui anumit volum de activitate, legate de consumul de factori de productie, inclusiv recompensarea întreprinzatorului pentru efortul sau de a organiza o activitate, asumarea raspunderii si a riscului. În abordarea costurilor, tendintele moderne de problematizare privesc marimea si dinamica lor, acestea fiind subordonate actelor decizionale de minimizare a costurilor, de economisire a resurselor. Evidentierea distincta a mai multor categorii

de costuri, evidentiaza actualitatea calculului economic pentru majoritatea domeniilor de activitate. În acest sens, se folosesc si se calculeaza tot mai frecvent costul informatiei, costul timpului, costul calitatii etc. Costul este abordat si tratat nu numai ca expresie a consumului de factori pentru a produce ceva, ci si ca sansa sacrificata, ca un cost al renuntarii la producerea sau alegerea de altceva, concept ce poarta numele de cost de oportunitate.

Cunoasterea continutului costului de productie necesita luarea în considerare si a relatiei dintre acesta si pretul de vânzare, relatie ce se constituie ca de la parte la întreg. Întotdeauna costul de productie desemneaza numai o parte a pretului de vânzare, adica ceea ce reprezinta cheltuiala suportata de catre producatorii de bunuri materiale sau servicii; în conditiile unei anumite marje de profit, marimea costului exercita presiune asupra pretului.

Costul serveste drept criteriu de fundamentare a optiunilor si deciziilor fiecarei întreprinderi, în conditiile ritmurilor înalte atinse de productie, ceea ce implica raspunderi sporite pentru conducerea întreprinderii în vederea asigurarii rentabilitatii la toate produsele fabricate. Atingerea acestor obiective necesita adoptarea unui sistem eficient de calcul, de planificare, de urmarire si control al costurilor.

Nivelul costurilor de productie este influentat de perfectionarea neîntrerupta a proceselor tehnologice, de inovatiile, inventiile introduse în procesul de fabricatie, de organizarea stiintifica a muncii si a productiei, reducerea lor exprimând valoric eficienta promovarii acestora în economia întreprinderii. Obtinerea unei productii cu cheltuieli minime constituie scopul final al exercitarii functiei de conducere sub aspectul previzionarii, organizarii rationale, informarii, analizei, deciziei prompte si controlului permanent. În acest context, organizarea calculatiei anticipate a costurilor creeaza un instrument de prim ordin pentru planificarea financiara a întreprinderii.

Determinând anticipat costul productiei globale si marfa pe calea previzionarii cheltuielilor de productie si desfacere ale întreprinderii, se asigura posibilitatea stabilirii unor indicatori cu caracter financiar, profitul, rata rentabilitatii, de maxima importanta în ceea ce priveste caracterizarea activitatii întreprinderii, si prin aceasta aprecierea calitatii actului decizional . Pentru a îndeplini un asemenea rol, calculatia nu trebuie privita ca un scop în sine, ci ca un instrument de legatura sistematica între latura tehnica si cea valorica a productiei, ca un mijloc de cunoastere si de conducere a activitatii productive.

Conducerea societatilor comerciale si a întreprinderilor în general necesita cunoasterea permanenta a cheltuielilor de productie si, pe aceasta baza, a costului productiei obtinute. În acest mod, ea îsi poate da seama de eficienta economica a activitatii sale si poate actiona în vederea adoptarii deciziilor pentru cresterea eficientei activitatii desfasurate .

Calcularea cu exactitate a diferitelor feluri de cheltuieli care intra în structura costurilor de productie, impune cu necesitate aplicarea celor mai adecvate metode si tehnici de contabilitate de gestiune si calculatie a costurilor, capabile sa furnizeze informatiile necesare pentru urmarirea pe parcurs, .din mers si în mod operativ, a abaterilor de la cheltuielile bugetate sau standard; pe baza analizei cauzelor care au determinat abaterile respective, conducerea societatii comerciale va putea adopta deciziile cele mai corespunzatoare în vederea desfasurarii activitatii viitoare.

Eficienta metodelor respective depinde, de asemenea, de operativitatea cu care ele furnizeaza informatiile necesare conducerii pentru ca aceasta sa poata adopta deciziile

în timp util

Perfectionarea sistemului informational economic,si implicit a contabilitatii de gestiune si calculatiei costurilor, ca parte componenta a acestuia, se impune cu atât mai mult cu cât largirea autonomiei functionale a acesteia este însotita de crearea conditiilor de a exercita pe un plan superior atributiile de conducere.

Determinarea costului de productie are o importanta deosebita datorita functiilor pe care le îndeplineste acest indicator economic în întreprinderile constructoare de masini pentru optimizarea deciziilor.

Determinarea cu operativitate a indicatorilor privind costurile de productie, precum si exercitarea permanenta a controlului de gestiune pe centre de responsabilitate, prin masurarea rezultatelor activitatii desfasurate în cadrul centrelor

Fisiere in arhiva (1):

  • Organizarea Contabilitatii de Gestiune in Industria Constructoare de Masini.doc