Organizarea Contabilitatii in Cadrul Societatilor Comerciale

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest proiect trateaza Organizarea Contabilitatii in Cadrul Societatilor Comerciale.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 20 pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Andrei Ion

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 5 puncte.

Domenii: Contabilitate, Management, Stiinta Administratiei

Cuprins

1. Obiective ,principii si factori de organizare a sistemului de contabilitate a intreprinderii
2. Proiectarea sistemului de contabilitate pe documente,evidente si registre-delimitarea activitatilor pe grupe de operatii omogene
3. Forma continutul ,mentiunile autenticesi tehnicile de inregistrare in registrele contabile obligatorii-categorii de registre.
4. Proiectarea sistemului de contabilitate pe conturi –grupajul situatiei patrimoniului in conturi.
5. Proiectarea sistemului de contabilitate pe documente de sinteza,situatia patrimoniului si calculul rezultatului.
6. Proiectarea monografica a unui ciclu complet de inregistraripe una din structurile patrimoniale reprezentative (stocuri)

Extras din document

I. Obiective, principii si factori de organizare a sistemului de contabilitate a intreprinderii:

1. Cunoasterea concreta a societatii:

Sc.Romanian Catering Srl luat fiinta in anul 1998 si a fost inregistrata la registrul comertului cu numarul J40/10965/1998, avand codul fiscal RO11209453,cu sediul in Bucuresti,str.Occidentului,nr.12,sector 1.

Societatea a avut in anul 1998 un numar de salariati de 5 ajungand in prezent la un numar de angajati de 193. Durata de functionare a SC Romanian Catering SRL este nedeterminata La data infiintarii societatea si-a inceput colaborarea cu un singur client:Sc Procter&Gambel si cu un singur furnizor:ScAgroalim Distribution Srl.

In anul 1998 Sc Romanian Catering Srl avea un capital social de 200 ron.

La 31.12 2007 societatea a ajuns la un numar de angajati de 193 si un profit net de 95552 ron si o cifra de afaceri de 11 510 065 ron.in acest an capitalul social s-a marit la suma de 11 000 ron.

Pe parcursul desfasurarii activitatii societatea a ajuns la un numar de clienti de peste 30.

2. Delimitarea obiectului de activitate

SC Romanian Catering SRL are ca principal obiectiv de activitate prestarea de servicii catering.

3. Regimul juridic al proprietatii

Forma juridica a SC..Romanian Catering SRL este societate cu raspundere limitata

.

4. Concretizarea obiectivelor de organizare a contabilitatii

Contabilitatea,in cadrul societatii se tine in compartiment distinct,cu personal de pregatire de specialitate.

5. Atributii si raspunderi legale in organizarea contabilitatii

Organizarea si coordonarea contabilitatii revine Directorului Finaniciar-Contabil,care organizeaza activitatea economica in cadrul societatii si dispune de lichiditatile societatii.

6. Organigrama

-adunare generala a asociatilor

-director general

-departamentul caliatii si sigurantei alimentelor

-director executive

-director commercial

-resurse umane

-responasabil aprovizionare

-responsabil parc auto

-compartiment energo-mecanic

-coordonator punct de lucru

-compartiment contabilitate

-protectia muncii

-vanzari

II. Proiectarea sistemului de contabilitate pe documnte ,evidente si registre-delimitarea activitatilor pe grupe de operatii omogene

1.Identificarea documentelor justificative pe operatii

In cadrul societatii operatiile economice si financiare sunt consemnate in documente justificative si sunt inregistrate in ordine cronologica si sistematica in registrele contabile.

Datele inregistrate in in documentele justificative ,in notele contabile precum si in documentele centralizatoare sunt preluate in Registrul Jurnal in ordine cronologica si li se atribuie un numar de inregistrare

Legea contabilitatii nr. 82/1991 prevede: ,,Orice operatie patrimoniala se consemneaza in momentul efectuarii ei intr-un inscris care sta la baza inregistrarilor in contabilitate,dobandind astfel calitatea de document justificativ”.

2.Modul de completare,utilizare, circulatie si arhivare a documentelor

Completarea documentelor se face pe formulare tipizate sau netipizate, dupa caz ,iar completarea se face manual sau automatizat.Dupa completare ,documentele justificative sunt supuse operatiei de:prelucrare, la verificarea lor din punct de vedere legal ,iar in final , la inregistrarea datelor din aceste documente justificative in contabilitate.

Circulatia rationala a actelor justificative se face de contabilul sef,care intocmeste graficul circulatiei.

Arhivarea documentelor se face la arhiva generala a unitatii respective conform legislatiei care reglementeaza termenul de arhivare dupa cum urmeaza:

-registre si documente justificative care stau la baza inregistrarilor contabile 10 ani

-statele de salarii se pastreaza 50 de ani

Aceste termene sunt stabilite de de Directia Generala a Arhivelor Statului si de Legea Contabilitatii nr. 82/1991.

3.Atributii si raspunderi de verificare ,certificare ,control si arhivare a documentelor

Aceste atributii revin administratorului.

Formulare si registre cu regim special

In cadrul SC ROMANIAN CATERING SRL evidenta formularelor cu regim special se tine la gestiunea de materii prime folosind pentru fiecare tip de formular Fise de magazie a formularelor cu regim special.De gestionarea si folosirea acestor formulare raspunde directorul financiar contabil.Nu se elibereaza din gestiune asemenea formulare pana nu prezinta directorului financiar contabil un raport in care se consemneaza cum s-au folosit formularele ridicate anterior

.

III. Forma ,continutul ,mentiunile autentice si tehnicile de inregistrare in registrele contabile obligatorii-categorii de registre

Formele de inregistrare contabila reprezinta un sistem de registre ,formulare si documente contabile corelate intre ele ,care servesc la inregistrarea cronologica si sistematica in contabilitate ,potrivit normelor stabilite ,a operatiilor economice si financiare ce au loc in unitatea patrimoniala .

Datele consemnate in documentele justificative sunt inregistrate in ordine cronologica si grupate in registrele contabile, acestea se prezinta sub forma unor registre,fise si situatii ale caror continut si forma corespund scopului pentru care se tin.

Principalele registre care se folosesc,obligatoriu in contabilitate sunt:

-Registru jurnal

-Registrul Cartea Mare

-Registrul inventar

-Registrul general de evidenta a salariatilor

-Registrul unic de control

-Registru de evidenta fiscala

a)Registrul- jurnal

Registrul-jurnal se utilizeaza pentru inregistrarea cronologica a tuturor operatiilor economice si financiare consemnate in documentele justificative .Pentru inregistrarile care nu au la baza documente justificative se intocmesc note contabile .Notele contabile se inregistraza in mod chronologic in Registrul- Jurnal.Pe masura inregistrarii in Registrul –Jurnal a documentelor justificative si contabile precum si a notelor de contabilitate ,acestora li se atribuie un numar corespunzator datei la care au fost inregistrate.

Fisiere in arhiva (1):

  • Organizarea Contabilitatii in Cadrul Societatilor Comerciale.doc

Alte informatii

UNIVERSITATEA SPIRU HARET FACULTATEA DE MANAGEMENT FINANCIAR-CONTABIL SPECIALIZAREA : CONTABILITATE SI INFORMATICA DE GESTIUNE