Organizarea contabilității manageriale

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 40 în total
Cuvinte : 11644
Mărime: 61.86KB (arhivat)
Publicat de: Alex Chelaru
Cost: 9 puncte

Cuprins

 1. 1.OBIECTUL CONTABILITĂŢII DE GESTIUNE
 2. 2.ORGANIZAREA CONTABILITĂŢII DE GESTIUNE
 3. 2.1.Conceptia de organizare a contabilitatii manageriale
 4. 2.2 Organizarea contabilitatii manageriale in sistem dualist
 5. 2.3. Organizarea contabilitatii manageriale in Romania in sistem integra
 6. 3.ROLUL CONTABILITĂŢII MANAGERIALE ÎN REALIZAREA FUNCŢIILOR MANAGERIALE
 7. 4. FUNCŢIILE CONTABILITĂŢII MANAGERIALE
 8. 5. METODE ALE CONTABILITATII MANAGERIALE Şl CALCULAŢIA COSTURILOR
 9. 5.1.DEFINIREA ŞI CLASIFICAREA METODELOR DE CONTABILITATE MANAGERIALĂ ŞI DE CALCULAŢIE A COSTURILOR
 10. 5.2. METODE DE CALCULAŢIE A COSTURILOR DE TIP ABSORBANT
 11. 6. ADAPTAREA SISTEMULUI DE CONTURI LA EXIGENŢELE ORGANIZĂRII CONTABILITĂŢII MANAGERIALE
 12. 7.STUDIU DE CAZ

Extras din proiect

1.Obiectul contabilităţii de gestiune:

Contabilitatea realizează reprezentarea internă şi externă a unei întreprinderi. Această reprezentare justifică existenţa a două circuite în sistemul informaţional al întreprinderii: unul, care redă imaginea întreprinderii în exterior - contabilitatea financiară, considerată „faţa externă” a întreprinderii şi altul care, descrie procesele interne ale întreprinderii, denumit contabilitatea managerială, considerată „faţa internă” a întreprinderii.

Contabilitatea de gestiune a apărut în Marea Britanie şi SUA la finele secolului XVIII, ca urmare a dezvoltării industriilor şi concurenţei. Contabilitatea de gestiune a cunoscut 2 etape de dezvoltare:

- I etapă (interbelică) – cuprinsă între cele 2 războaie mondiale. În această perioadă nu exista noţiunea de „contabilitatea managerială”, dar practica noţiunea de „contabilitatea de producţie”, care avea un singur obiectiv – calcularea costului de producţie.

- II etapă (postbelică) – cuprinde perioada de după al 2-lea război mondial, şi anume în anii 40-50 a apărut noţiunea de „contabilitatea managerială”, care se deosebeşte de „contabilitatea de producţie” prin faptul că în afară de calculul costului de producţie, ea se mai ocupă şi cu begetarea, analiza, controlul, luarea deciziilor etc.

Contabilitatea managerială, numită şi „contabilitatea analitică” în Franţa sau „contabilitatea de gestiune” în România are rolul de a servi ca instrument în luarea deciziilor de către managerii firmei.

Institutul contabilităţii de gestiune american defineşte contabilitatea de gestiune astfel:”Proces de identificare, colectare, analiză, prelucrare, interpretare şi transmitere a informaţiilor financiare şi nefinanciare utilizate de manageri pentru realizarea funcţiilor de planificare, evaluare şi control în cadrul întreprinderii şi pentru asigurarea utilizării corespunzătoare a reurselor acesteia”.

Evoluţia contabilităţii de gestiune s-a făcut în paralel cu metodele de management şi acesteia i se cer tot mai multe analize ale datelor financiare , referitoare la:

-creşterea calităţii produselor şi serviciilor firmei;

-reducerea timpului necesar pentru proiectarea, crearea şi livrarea produselor şi serviciilor;

-satisfacerea totală a clienţilor.

În aceste condiţii contabilitatea de gestiune trebuie să furnizeze date legate de cantitatea de rebuturi, costurile de prelucrare a produselor necorespunzătoare calitativ, costul reparaţiilor în perioada de garanţie, etc.

Profesorul Mihai Ristea defineşte:”Contabilitatea de gestiune este reprezentarea analitică a proceselor interne ale întrepinderilor care produc transformări calitative şi cantitative în masa patrimoniului. Informaţia construită este destinată administratorilor, ca beneficiari interni, care trebuie să răspundă la întrebarea cum să aloce şi să utilizeze resursele întrebuinţate de investitori pentru a realiza performanţa”.

Această definiţie scoate în evidenţă faptul că:

- obiectivul contabilităţii de gestiune îl reprezintă reflectarea relaţiilor interne;

- ea trebuie organizată în raport cu cerinţele conducerii;

- trebuie organizată în raport cu structura întreprinderii;

- să fie suplă, simplă şi operativă.

Principalele obiective sau funcţii ale contabilităţii manageriale sunt:

- calcularea costurilor pe produse (lucrări, servicii), activităţi şi pe unităţi organizaţionale (diviziunii, departamente, secţii, servicii etc.);

- determinarea diferitor marje şi rezultate analitice pe produse, servicii sau activităţi;

- furnizarea informaţiei necesare elaborării bugetelor;

- furnizarea informaţiilor necesare elaborării bugetelor;

- furnizarea de informaţii pentru stabilirea abaterilor între previziuni şi realizări;

- furnizarea de informaţii destinate măsurării performanţelor (rentabilitate, productivitate) la nivelul sectoarelor de activitate şi al produselor;

- furnizarea datelor pentru exercitarea controlului gestionar;

- luarea deciziilor manageriale pe termen lung şi coordonarea dezvoltării întreprinderii.

Obiectele contabilităţii manageriale cuprind resursele economice de care dispune întreprinderea, procesele economice precum şi rezultatele activităţii atât a întreprinderii în întregime, cît şi a subdiviziunilor structurale separate.

Un sistem efectiv de contabilitate managerială dă posibilitate întreprinderii să mănuiască operaţiile de fiecare zi, să depisteze probleme şi să le rezolve, să facă planuri pentru perioadele scurte şi lungi şi să evalueze progresul.

Preview document

Organizarea contabilității manageriale - Pagina 1
Organizarea contabilității manageriale - Pagina 2
Organizarea contabilității manageriale - Pagina 3
Organizarea contabilității manageriale - Pagina 4
Organizarea contabilității manageriale - Pagina 5
Organizarea contabilității manageriale - Pagina 6
Organizarea contabilității manageriale - Pagina 7
Organizarea contabilității manageriale - Pagina 8
Organizarea contabilității manageriale - Pagina 9
Organizarea contabilității manageriale - Pagina 10
Organizarea contabilității manageriale - Pagina 11
Organizarea contabilității manageriale - Pagina 12
Organizarea contabilității manageriale - Pagina 13
Organizarea contabilității manageriale - Pagina 14
Organizarea contabilității manageriale - Pagina 15
Organizarea contabilității manageriale - Pagina 16
Organizarea contabilității manageriale - Pagina 17
Organizarea contabilității manageriale - Pagina 18
Organizarea contabilității manageriale - Pagina 19
Organizarea contabilității manageriale - Pagina 20
Organizarea contabilității manageriale - Pagina 21
Organizarea contabilității manageriale - Pagina 22
Organizarea contabilității manageriale - Pagina 23
Organizarea contabilității manageriale - Pagina 24
Organizarea contabilității manageriale - Pagina 25
Organizarea contabilității manageriale - Pagina 26
Organizarea contabilității manageriale - Pagina 27
Organizarea contabilității manageriale - Pagina 28
Organizarea contabilității manageriale - Pagina 29
Organizarea contabilității manageriale - Pagina 30
Organizarea contabilității manageriale - Pagina 31
Organizarea contabilității manageriale - Pagina 32
Organizarea contabilității manageriale - Pagina 33
Organizarea contabilității manageriale - Pagina 34
Organizarea contabilității manageriale - Pagina 35
Organizarea contabilității manageriale - Pagina 36
Organizarea contabilității manageriale - Pagina 37
Organizarea contabilității manageriale - Pagina 38
Organizarea contabilității manageriale - Pagina 39
Organizarea contabilității manageriale - Pagina 40

Conținut arhivă zip

 • Organizarea Contabilitatii Manageriale.doc

Alții au mai descărcat și

Organizarea contabilității în cadrul SC Poldo Food SRL

În lucrarea „Tratat de contabilitate în partidă dublă” Luca Paciolo definea în 1497 pentru prima dată contabilitatea, ca fiind „tot ceea ce după...

Contabilitatea managerială a cheltuielilor - studiu de caz - SC Thermoline SRL

Introducere Lucrarea de faţă se intitulează ”Contabilitatea managerială a cheltuielilor. Studiu de caz: S.C Thermoline S.R.L.” Şi, aşa cum se...

Organizarea Contabilității la SC Vesthid Serv SRL

“Toată lumea socoteşte fie pentru a face la sfârşitul lunii bilanţul veniturilor şi cheltuielilor, fie pentru a stabili un buget de vacanţă...

Bilanțul Contabil și Evoluția Sa

INTRODUCERE Am ales şi tratat cu multă plăcere şi cu mult interes această temă deopotrivă fundamentală, utilă şi pasionantă pentru teoria şi...

Monografie contabilă de gestiune la o firmă - SC Textil SA

Capitolul 1. Prezentarea generală a societăţii SC “TEXTIL” SA este persoană juridică română având forma juridică de societate pe acţiuni cu...

Contabilitatea de Gestiune

INTRODUCERE Contabiliatea, ca sistem, este rezultatul unui lung proces istoric în decursul căruia s-a transformat dintr-o simplă tehnica de...

Impactul Metodei ABC în Practicarea Gestiunii Costurilor. Studiu Privind Aplicarea Metodei

I. Introducere Schimbarile survenite in mediul economic, modernizarea tehnologiei (automatizare si robotizare), nevoia de informatii pertinente in...

Actele de expertiză contabilă - conținut și valorificare

Introducere Expertiza contabila este o activitate a profesiei contabile ce poate fi efectuată numai de către persoanele care au dobândit calitatea...

Te-ar putea interesa și

Aspecte teoretice și practice privind implementarea contabilității manageriale la o entitate din sfera producției

Aspecte teoretice si practice privind oragnizarea contabilitatii manageriale la societatea S.C. “MARIFLOR PRODCOM” S.R.L. 1 Prezentarea generala...

Organizarea contabilității manageriale

1 CADRUL CONCEPTUAL AL CONTABILITATII MANAGERIALE 1.1 Definitie. Rolul contabilitatii manageriale Contabilitatea managerială reprezintă un...

Organizarea contabilității manageriale în cadrul societății

PREZENTAREA SOCIETATII S.C. NORISOR S.A. este o intreprindere de dimensiuni mari, infiintata la data de 23.01.1991 prin H.G. nr....

Organizarea Contabilității Manageriale

I. Cadrul conceptual al contabilității manageriale 1) Definiție. Concepții de organizare. Obiective. Rol În general, contabilitatea este...

Calculația costurilor SC BestCalc SRL

Bibliografie: • “Contabilitatea intreprinderilor” Octavian Bojian ,editura Economica , 2001 • “Contabilitate manageriala- aspect teoretice si...

Aspecte teoretice și practice privind implementarea contabilității manageriale la o entitate din sfera producției

Introducere Daca privim influenta contabilitatii manageriale asupra conducerii intreprinderii din punct de vedere al existentei de-a lungul...

Contabilitate managerială

CAP 1: PREZENTAREA ENTITATII 1.1 SCURT ISTORIC MobilaDalin, producător mobilier tapiţat - canapele, colţare, fotolii şi scaune Compania...

Aspecte teoretice și practice privind organizarea contabilității manageriale la SC Farmec SA Cluj-Napoca

Cap I PREZENTAREA GENERALĂ A S.C. FARMEC S.A 1.1 Scurt Istoric S.C. „ FARMEC” S.A cu sediul în localitatea Cluj-Napoca, str. H. Barbusse, nr. 16...

Ai nevoie de altceva?