Organizarea Controlului de Gestiune la SC Agra’s SA

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 30 în total
Cuvinte : 8465
Mărime: 200.14KB (arhivat)
Cost: 7 puncte
UNIVERSITATEA „1 DECEMBRIE 1918” ALBA IULIA SPECIALIZAREA AUDITUL ŞI CONTROLUL AGENŢILOR ECONOMICI

Cuprins

CAPITOLUL I – Prezentarea S.C. AGRA’S S.A.

1.1. Aspecte privind identificarea S.C. AGRA’S S.A. 3

1.2. Structura organizatorică 5

1.3. Obiect de activitate 8

CAPITOLUL II - Aspecte teoretice referitoare la controlul de gestiune

2.1. Definirea noţiunii de control de gestiune 9

2.2. Principiile şi rolul controlul de gestiune în conducerea societăţii 11

2.3. Conexiunea dintre controlul de gestiune şi contabilitatea de gestiune 13

2.4. Intrumentele controlului de gestiune 14

CAPITOLUL III

STUDIU DE CAZ - Decizii referitoare la gestiunea activităţilor şi alocarea resurselor în cadrul S.C. AGRA’S S.A. 17

CONCLUZII 28

BIBILOGRAFIE 30

Extras din document

CAPITOLUL I – Prezentarea S.C. AGRA’S S.A.

1.1. Aspecte privind identificarea S.C. AGRA’S S.A.

Societatea Comercială AGRA’S Societate pe Acţiuni a fost înfiinţată în anul 2000 sub numele de S.C. Agra Internaţional S.R.L. având ca asociat unic pe Stâncel Ligia Sanda, urmărind a-şi desfăşura activitatea în domeniul industriei alimentare, a preparatelor din carne. Pe baza actului adiţional din 24 aprilie 2003 Doamna Stîncel Ligia Sanda în calitate de asociat unic a S.C. Agra Internaţional S.R.L. în conformitate cu prevederile legale în materie şi ale statutului societăţii accepta intrarea în societate a domnului Sărmăşan Vasile Dan. Ca urmare a acestei modificări societatea are astfel doi asociaţi. Conform Hotărârii Asociaţilor S.C. AGRA INTERNAŢIONAL S.R.L. îşi schimbă denumirea devenind S.C. AGRA’S S.A..

Sediul societăţii este în România, Judeţul Alba, Municipiul Alba Iulia, str. Biruinţei, nr. 25, Jud. Alba. La această adresă se află şi secţia de producţie. Conform actului constitutiv al societăţii, aceasta va putea înfiinţa sucursale sau filiale în alte localităţi din ţară sau străinătate cu respectarea formelor şi procedurilor prevăzute de lege. De asemenea, societatea va putea înfiinţa puncte de lucru oriunde pe teritoriul ţării cu respectarea prevederilor legale. S.C. AGRA’S S.A. are în prezent două puncte de lucru, depozite de desfacere a produselor finite şi anume:

• Un puct de lucru deschis la adresa: comuna Siculeni, Str. Şcolii, Jud. Harghita

• Un al doilea punct de lucru este deschis la adresa: Bucureşti, Sectorul 4, Splaiul Unirii, Nr. 162

La început cu o dotare tehnică precară se poate observa producţia destul de scăzută circa 500kg/zi, cu materii prime achiziţionate de pe piaţa internă, dispunând şi de un punct de sacrificare.

În anul 2001 societatea a renunţat la punctul de sacrificare şi s-a început prin a se importa materii prime necesare producţiei, fapt ce a dus la o creştere a cifrei de afaceri. Profitul realizat de societate a fost reinvestit în mărirea capacităţilor şi a spaţiilor de producţie şi de depozitare, s-au achiziţionat utilaje noi, politica de marketing a fost agresivă, iar dezvoltarea logisticii personalului antrenat şi a mijloacelor de distribuţie, a fost benefică pentru companie.

Colaborarea cu Banca Comercială Română, sucursala Alba Iulia, extrem de bună a făcut ca în sfera capitalului circulant societatea să nu aibă probleme deosebite cu toate că devalorizarea continua a leului a presupus eforturi mari în menţinerea importului de materii prime.

În anul 2000 compania producea 8 sortimente de produse, iar la finele anului 2009 avea în portofoliu 85 de produse, structurate pe 5 categorii. Foarte important pentru companie a fost stabilirea în anul 2001 a unei legături comerciale în U.E. pe piaţa Germaniei şi a Olandei, care au stabilit aprovizionarea cu materii prime – carne - fără de care activitatea, având în vedere că piaţa românească a cărnii era într-un proces de descompunere, era imposibilă

Calitatea constantă a materiilor prime a fost implicit legată de calitatea produsului finit, concomitent activitatea de comerţ cu mezeluri au adus companiei venituri care au impulsionat dezvoltarea.

Odată cu mărirea spaţiilor de producţie şi desfacere s-au mărit spaţiile de depozitare a materiilor prime la circa 60 tone. S-au achiziţionat mijloace de transport în vederea măririi volumului de produse livrate pe piaţa. Toate acestea au dus la creşterea activităţii societăţii, aceasta înregistrând în anul 2004 o cifră de afaceri de peste 3 milioane de euro.

Un obiectiv important al activităţii noastre a fost cel legat de calitatea forţei de muncă şi de stabilizare a personalului. De la 7 angajaţi în anul 2000 s-a ajuns la 200 angajati în anul 2012, cu o structură calificată în proporţie de 90 %. Trei ingineri, un maistru, un director executiv, un director economic, un director comercial, directori de vânzări, economişti, specialişti în marketing şi desfacere şi muncitori calificaţi şi specializaţi în industria preparatelor din carne sunt atuuri importante ale companiei privind dezvoltarea constanta şi expansiunea pe piaţă.

Anul 2005 a debutat cu programe de dezvoltare, prin eforturi proprii în cadrul strategiei de dezvoltare în vederea Integrării Europene, s-a început elaborarea planurilor în vederea extinderii activităţii prin construirea noului Complex de Procesare Industrială a Cărnii. În luna august 2005 s-a dat în funcţiune în cadrul acestui complex, un depozit frigorific de depozitare a materiei prime de 400 tone, conform standardelor europene. Acest complex este prima unitate autorizată de Autoritatea Naţională Sanitar Veterinară şi Experţii U.E. la nivel naţional pentru comerţ intracomunitar.

Bibliografie

Alazard Claude, Separi Sabine, Contrôle de gestion, 2e édition, Dunod, Paris, 1994

Albu Nadia, Albu Cătălin, Instrumente de management al performanţei - Vol. II - Control de gestiune, Editura Economica, Bucureşti, 2003

Anthony N. Robert, The management Control Function, Harvard University Press, Boston, 1988

Berry Anthony, Broadbent Jane, Otley David, Management control. Theories, Issues and Performance, Ediţia a II-a, Editura Palgrave Macmillan, 2005

Bouquin Henri, Contabilitate de gestiune, Editura Tipo Moldova, Iaşi, 2004

Briciu Sorin, Tabără Neculai, Actualităţi şi perspective în contabilitate şi control de gestiune, Editura Tipo Moldova, Iaşi, 2012

Briciu Sorin, coord., Contabilitatea şi controlul de gestiune. Instrumente pentru evaluarea performanţei entităţii, Editura Aeternitas, Alba Iulia, 2010

Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România, Contabilitate şi control de gestiune, Editura CECCAR, Bucureşti, 2010

Dumitrana Mihaela, Caraiani Chiraţa, Control de gestiune, Editura Universitară, Bucureşti, 2010

Dumitrana Mihaela, Caraiani Chiraţa, Contabilitate de gestiune şi control de gestiune, Ediţia a II-a, Editura Universitară, Bucureşti, 2008

Ionaşcu Ion, Filip, Andrei Tiberiu, Stere Mihai, Control de gestiune, Editura Economica, Bucureşti, 2003

Tabără Neculai, Control de gestiune, Editura Tipo Moldova, Iaşi, 2009

Teiuşan Sorin Ciprian, Control de gestiune – Note de curs şi seminar, Editura Universităţii „1 Decembrie 1918”, Alba Iulia, 2011

Preview document

Organizarea Controlului de Gestiune la SC Agra’s SA - Pagina 1
Organizarea Controlului de Gestiune la SC Agra’s SA - Pagina 2
Organizarea Controlului de Gestiune la SC Agra’s SA - Pagina 3
Organizarea Controlului de Gestiune la SC Agra’s SA - Pagina 4
Organizarea Controlului de Gestiune la SC Agra’s SA - Pagina 5
Organizarea Controlului de Gestiune la SC Agra’s SA - Pagina 6
Organizarea Controlului de Gestiune la SC Agra’s SA - Pagina 7
Organizarea Controlului de Gestiune la SC Agra’s SA - Pagina 8
Organizarea Controlului de Gestiune la SC Agra’s SA - Pagina 9
Organizarea Controlului de Gestiune la SC Agra’s SA - Pagina 10
Organizarea Controlului de Gestiune la SC Agra’s SA - Pagina 11
Organizarea Controlului de Gestiune la SC Agra’s SA - Pagina 12
Organizarea Controlului de Gestiune la SC Agra’s SA - Pagina 13
Organizarea Controlului de Gestiune la SC Agra’s SA - Pagina 14
Organizarea Controlului de Gestiune la SC Agra’s SA - Pagina 15
Organizarea Controlului de Gestiune la SC Agra’s SA - Pagina 16
Organizarea Controlului de Gestiune la SC Agra’s SA - Pagina 17
Organizarea Controlului de Gestiune la SC Agra’s SA - Pagina 18
Organizarea Controlului de Gestiune la SC Agra’s SA - Pagina 19
Organizarea Controlului de Gestiune la SC Agra’s SA - Pagina 20
Organizarea Controlului de Gestiune la SC Agra’s SA - Pagina 21
Organizarea Controlului de Gestiune la SC Agra’s SA - Pagina 22
Organizarea Controlului de Gestiune la SC Agra’s SA - Pagina 23
Organizarea Controlului de Gestiune la SC Agra’s SA - Pagina 24
Organizarea Controlului de Gestiune la SC Agra’s SA - Pagina 25
Organizarea Controlului de Gestiune la SC Agra’s SA - Pagina 26
Organizarea Controlului de Gestiune la SC Agra’s SA - Pagina 27
Organizarea Controlului de Gestiune la SC Agra’s SA - Pagina 28
Organizarea Controlului de Gestiune la SC Agra’s SA - Pagina 29
Organizarea Controlului de Gestiune la SC Agra’s SA - Pagina 30

Conținut arhivă zip

  • Organizarea Controlului de Gestiune la SC Agra's SA.docx

Alții au mai descărcat și

Specificul și Obiectivele Contabilității de Gestiune

Mi-am ales această temă ,, Specificul şi obiectivele contabilităţii de gestiune” fiind un domeniu care îmi place şi în care eu lucrez şi realizând...

Controlul de Gestiune și Controlul Gestionar

INTRODUCERE Trǎim î ntr-o lume a resurselor limitate. În faţa unei asemenea situaţii, societatea mileniului trei nu are decât o singură soluţie:...

Controlul de gestiune abordare teoretică și practică - aplicație organizații non-profit

CAP.I.CONSIDERAŢII PRIVIND CONTROLUL DE GESTIUNE 1.1.FUNDAMENTARE TEORETICĂ Conducerea moderna a oricărei întreprinderi presupune stabilirea unei...

Control strategic de gestiune - metoda target costing

1. CONTROLUL DE GESTIUNE SI ROLUL CONTROLULUI IN MANAGEMENTUL ORGANIZATIILOR Administrarea eficientă a unei întreprinderi presupune utilizarea cât...

Echilibrul financiar

O mai buna cunoaștere a situației patrimoniului este strict necesară pentru a participa cu succes la viața economică și chiar socială a unei...

Proiect Control și Audit

Controlul Financiar Definit in general, controlul este o functie a conducerii intreprinderii ce asigura cunoasterea si perfectionarea modului de...

Principiile organizării contabilității de gestiune și a calculației costurilor

Principiile organizării contabilităţii de gestiune şi a calculaţiei costurilor 1. Cele două paliere ale contabilităţii Actualul sistem contabil...

Contabilitatea mărfurilor - studiu de caz la SC Arting Invest SRL

INTRODUCERE Prin geneză, contabilitatea a apărut din nevoia de a răspunde în plan informaţional şi decizional la problema gestiunii valorilor...

Ai nevoie de altceva?