Organizarea si Conducerea Sistemului Financiar-Contabil al Societatii Comerciale Agromec Beresti SA

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest proiect trateaza Organizarea si Conducerea Sistemului Financiar-Contabil al Societatii Comerciale Agromec Beresti SA.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 77 de pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 6 puncte.

Domeniu: Contabilitate

Cuprins

CAPITOLUL I BAZELE TEORETICE ŞI METODOLOGICE ALE SISTEMULUI FINANCIAR-CONTABIL 4
I.1. CONCEPTUL DE CIRCUIT FINANCIAR ŞI CLASIFICAREA CIRCUITELOR FINANCIARE 4
I.1.1. Noţiunea de circuit financiar şi participanţii la circuitele financiare 4
I.1.2. Fluxuri de lichidităţi în cadrul circuitelor financiare 5
I.1.3. Clasificarea fluxurilor financiare 5
I.2. CONCEPŢIA DUALISTĂ A NOULUI SISTEM CONTABIL 6
I.3. PRINCIPII ŞI CONVENŢII CONTABILE 8
I.3.1. Principiul prudenţei 10
I.3.2. Principiul permanenţei metodelor 11
I.3.3. Principiul continuităţii activităţii 12
I.3.4. Principiul independenţei exerciţiului 14
I.3.5. Principiul intangibilităţii bilanţului de deschidere al unui exerciţiu 15
I.3.6. Principiul necompensării 15
I.3.7. Alte principii reţinute de normalizatori 15
I.4. STRUCTURI CONTABILE DE BAZĂ PRIVIND PATRIMONIUL ŞI REZULTATELE ÎNTREPRINDERII 17
CAPITOLUL II STUDIUL CADRULUI JURIDIC ŞI NORMATIV AL SISTEMULUI CONTABIL AL ÎNTREPRINDERII 20
II.1. CADRUL JURIDIC ŞI NORMATIV 20
II.2. CADRUL GENERAL AL ORGANIZĂRII ŞI CONDUCERII CONTABILITĂŢII 22
II.2.1. Modele de registre contabile 26
II.2.2. Metode de tehnică contabilă 31
CAPITOLUL III STUDIUL CADRULUI ORGANIZATORIC AL SISTEMULUI FINANCIAR CONTABIL 35
III.1. PROFILUL ŞI CARACTERISTICILE ÎNTREPRINDERII 35
III.2. TEHNOLOGIILE PRINCIPALE DE PRODUCŢIE 37
III.3 ORGANIGRAMA UNITĂŢII ECONOMICE 38
III.4. ORGANIZAREA COMPARTIMENTULUI FINANCIAR CONTABIL 41
CAPITOLUL IV FLUXURI ECONOMICO-FINANCIARE ŞI TRANSPUNEREA LOR CONTABILĂ 45
IV.1. ÎNFIINŢAREA ÎNTREPRINDERII 45
IV.2. FUNCŢIONAREA ÎNTREPRINDERII 46
IV.2.2. Funcţiile întreprinderii 46
IV.2.2. Fluxurile tehnologice 51
IV.3. ÎNCHIDEREA EXERCIŢIULUI FINANCIAR, DETERMINAREA ŞI REPARTIZAREA
REZULTATULUI FINANCIAR, ÎNTOCMIREA BILANŢULUI CONTABIL 54
CAPITOLUL V ANALIZA CRITICĂ A SISTEMULUI FINANCIAR CONTABIL EXISTENT 59
CAPITOLUL VI MONOGRAFIE CONTABILĂ 63

Extras din document

CAPITOLUL I

BAZELE TEORETICE ŞI METODOLOGICE ALE SISTEMULUI FINANCIAR-CONTABIL

I.1. CONCEPTUL DE CIRCUIT FINANCIAR ŞI

CLASIFICAREA CIRCUITELOR FINANCIARE

I.1.1. Noţiunea de circuit financiar şi

participanţii la circuitele financiare

Circuitul în contabilitate reprezintă de fapt acel circuit care începe cu aprovizionarea de la furnizori cu materii prime şi materiale (mărfuri) în vederea prelucrării acestora, ca în final să fie cedate (vândute) clienţilor.

Mai explicit, un circuit presupune în primul rând existenţa unui capital, care investit într-o anumită activitate economică, trebuie ca la sfârşit să fie recuperat integral plus încă ceva care nu este decât profit. Simplificat un circuit poate avea următoarea formă B – M – B (bani – marfă – bani*).

Participanţii la un circuit financiar pot fi societăţile comerciale, regiile autonome, persoane fizice, juridice, care pot avea atât calitatea de client cât şi calitate de furnizori între ele. Două întreprinderi în activitatea lor de producţie pot fi la un moment dat, una furnizor iar cealaltă client. Aceste relaţii care apar între doi parteneri constau într-o cedare de produse, materiale, mărfuri şi o primire în echivalent bănesc a valorii acestora. Nu puţine sunt cazurile când aceleaşi întreprinderi au raporturi între ele atât de furnizori cât şi de clienţi.

În momentul în care una din întreprinderi nu dispune de capital suficient sau doreşte să-şi extindă activitatea, circuitul economic-financiar se măreşte în sensul că apare un al treilea participant şi anume banca. În acest caz circuitul porneşte de la bancă prin creditarea unei întreprinderi care îşi achită astfel obligaţiile faţă de furnizori, şi după parcurgerea etapelor de producţie, desfacere, vânzare şi încasare a clienţilor, creditul este înapoiat băncii creditoare.

I.1.2. Fluxuri de lichidităţi în cadrul circuitelor financiare

În cadrul circuitelor financiare apar fluxuri de lichidităţi de intrare şi fluxuri de ieşire.

Fluxurile de intrare sunt constituite din cesiuni de imobilizări, încasări de la clienţi, dobânzi încasate, creşteri de capital, veniturile din împrumuturi, subvenţii pentru investiţii.

Fluxurile de ieşire sunt reprezentate de achiziţia de imobilizări, achitarea obligaţiilor faţă de clienţi, plăţile ale salariilor, rambursări de împrumuturi, diminuări de capital.

I.1.3. Clasificarea fluxurilor financiare

Fluxurile pot fi împărţite în fluxuri de portofolii de active (active industriale şi comerciale, active financiare), şi în fluxuri de acumulare de resurse (resurse proprii, resurse atrase).

O altă împărţire a fluxurilor este următoarea: fluxuri din activitatea de exploatare (încasări de la clienţi, plăţi pentru stocuri şi salarii, dobânzi plătite, taxe asupra veniturilor plătite, variaţia numerarului primit / plătit), fluxuri pentru activitatea de investiţii (venituri din vânzarea activelor, plăţi pentru cumpărarea de active), fluxuri pentru activitatea financiară (venituri din împrumuturi pe termen lung venituri din împrumuturi pe termen scurt, plăţi pentru împrumuturi pe termen lung, plăţi de dividende).

Fisiere in arhiva (1):

  • Organizarea si Conducerea Sistemului Financiar-Contabil al Societatii Comerciale Agromec Beresti SA.doc