Organizarea și funcțiile trezoreriei publice la nivel central și teritorial

Proiect
9/10 (1 vot)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 87 în total
Cuvinte : 25241
Mărime: 109.38KB (arhivat)
Cost: 10 puncte

Cuprins

CAPITOLUL 1. ORAGANIZAREA SI FUNCTIONAREA TREZORERIEI PUBLICE 2

1.1.Scurt istoric 2

1. 2. Organizarea Trezoreriei Finanţelor Publice în România 3

1.3. Functiile Trezoreriei Statului 17

CAPITOLUL 2. ÎNCASAREA VENITURILOR BUGETARE ŞI EXTRABUGETARE PRIN TREZORERIE 21

2.1. Veniturile bugetului de stat 21

2.1.1. Încasarea veniturilor bugetare de la agenţii economici , institutii publice si contribuabili 22

2.2. Contabilitatea Trezoreriei finanţelor publice 31

2.3. Sistemul de înregistrare în contabilitate 39

CAPITOLUL 3. FINANŢAREA CHELTUIELILOR DIN BUGETUL PUBLIC 43

3.1. Deschiderile de credite bugetare 44

3.2. Efectuarea plăţilor prin trezorerie din creditele bugetare deschise şi repartizate 50

3.3. Organizarea şi funcţionarea casei de încasări, de plăţi şi a casei tezaur 53

CAPITOLUL 4. PREZENTAREA ACTIVITĂŢII DESFĂŞURATE ÎN CADRUL TREZORERIEI LUPENI 58

4.1. Operaţiuni derulate prin Trezoreria Lupeni în cursul unei zile 58

4.2. Documente utilizate şi raportări efectuate la sfârşitul zilei 68

4.3. Raportări periodice a execuţiei bugetare şi a contului trezoreriei încheierea exerciţiului bugetar, întocmirea şi analiza execuţiei bugetare. 72

CONCLUZII 83

BIBLIOGRAFIE 87

Extras din document

CAPITOLUL 1. ORAGANIZAREA SI FUNCTIONAREA TREZORERIEI PUBLICE

1.1.Scurt istoric

Trezoreria a existat în ţara noastră, înaintea celui de-al doilea război mondial, într-o altă formă decât cea care se preconizează să se generalizeze în sistemul actual al finanţelor publice.

În Dicţionarul Explicativ al limbii române, trezoreria este definită ca "oficiu al unui stat unde se păstrează şi se administrează tezaurul public" însă nu mai corespunde condiţiilor actuale de tranziţie la economia de piaţă. Apropiată de realitatea actuală este definiţia, dată de Dicţionarul Enciclopedic, după care trezoreria este "ansamblul de operaţiuni financiare băneşti, bugetare şi extrabugetare, pe care le face statul pentru procurarea mijloacelor băneşti care sunt necesare şi pentru cheltuirea acestor mijloace".

Deşi existau patru bănci specializate, până în anul 1990 a funcţionat un sistem monobancar dominat de Banca Naţională a României la care era concentrată execuţia bugetului de stat. Banca Naţională avea stabilite prin lege atribuţii, cum ar fi: asigurarea încasării veniturilor bugetare de la unităţile de stat şi evidenţa acestora pe capitole, subcapitole, plătitori, precum şi a plăţilor de casă pe capitole de cheltuieli, ministere şi instituţii subordonate acestora; exercitarea controlului asupra eliberării fondurilor de la bugetul de stat în numerar şi din cont pe seama investiţiilor publice pentru acoperirea cheltuielilor aprobate, în limita creditelor bugetare deschise pe destinaţii de Ministerul Finanţelor, păstrarea conturilor de disponibilităţi ale bugetelor locale, instituţiilor publice pentru mijloace extrabugetare şi fondurilor cu destinaţie specială; asigurarea transmiterii informaţiilor către Ministerul Finanţelor privind execuţia bugetului de stat, disponibilităţile bugetare locale, ale instituţiilor publice.

Termenul de trezorerie a apărut în cadrul unei largi evoluţii istorice .,care a condus la identificarea, pentru început, cu noţiunea de bani publici, iar mai târziu , la crearea şi centralizarea unei instituţii sub o autoritate unică desemnată să asigure respectarea ansamblului de reguli specifice casieriei şi contabilităţii publice. Termenul de trezorerie este folosit în două sensuri . Pe de o parte , el serveşte la desemnarea casieriilor propriu-zise ale statului, atunci când se vorbeşte de ”situaţia trezoreriei”sau de “deficitul trezoreriei”, iar pe de altă parte, el serveşte la desemnarea unei administraţii publice , ca instituţie. Aceste două sensuri ale termenului sunt legate între ele şi vizează şi funcţiile pe care le îndeplineşte trezoreria.

Trezoreria, ca administraţie, este serviciul public însărcinat cu gestiunea fondului public , în sensul casieriei, dar mai ales cu asigurarea echilibrului permanent dintre încasările generatoare de lichidităţi şi plăţi exigibile , dintre veniturile publice şi cheltuielile publice, finanţarea deficitului bugetar, gestionarea datoriei publice şi altele, toate acestea conurând la asigurarea echilibrului ,monetar şi a echilibrului general al economiei. Funcţiile trezoreriei publice sunt,în prezent¸influenţate de diversificarea şi complexitatea rolului statului modern, care au impus redimensionarea fluxurilor monetare prin instituţia trezoreriei.

1. 2. Organizarea Trezoreriei Finanţelor Publice în România

Trezoreria este organizată ca un sistem operaţional în cadrul Ministerului Finanţelor prin intermediul căreia se efetuează operaţiuni financiare şi băneşti bugetare şi extrabugetare ale sectorului public, controlul fiscal asupra încasării la termen a veniturilor, refinanţarea deficitului bugetului de stat şi altele.

Direcţia de Trezorerie are mai multe caracteristici care derivă din locul pe care aceasta îl ocupă în cadrul Ministerului Finanţelor, acestea sunt: este o direcţie de stat major; este o direcţie care dispune de o organizare relativ stabilă;este o direcţie care areîn structură, trei compartimente:

• Compartimentul de finanţări şi participaţii, care se ocupă de activitatea statului ca acţionar în sectorul public, concurenţial sau neconcurenţial şi de mijloacele de intervenţie economică în beneficiul întreprinderilor;

• Compartimentul problemelor financiare şi monetare, centratt pe activitaţi de trezorerie şi pe activitaţi de economisire, de pieţe financiare, precum şi unele circuite de finanţare specializate;

• Compartimentul de probleme financiare internaţionale, care se ocupa cu relaţii financiare bilaterale, multilaterale şi cu relaţiile cu organismele internaţionale.

Necesitatea infiinţarii Trezoreriei Finanţelor Publice in perioada de tranziţie este determinata in primul rand, de modificările importante survenite in rolul şi structura sisitemului financiar şi bancar din România incepând cu 1990, în conducerea procesului bugetar.

Preview document

Organizarea și funcțiile trezoreriei publice la nivel central și teritorial - Pagina 1
Organizarea și funcțiile trezoreriei publice la nivel central și teritorial - Pagina 2
Organizarea și funcțiile trezoreriei publice la nivel central și teritorial - Pagina 3
Organizarea și funcțiile trezoreriei publice la nivel central și teritorial - Pagina 4
Organizarea și funcțiile trezoreriei publice la nivel central și teritorial - Pagina 5
Organizarea și funcțiile trezoreriei publice la nivel central și teritorial - Pagina 6
Organizarea și funcțiile trezoreriei publice la nivel central și teritorial - Pagina 7
Organizarea și funcțiile trezoreriei publice la nivel central și teritorial - Pagina 8
Organizarea și funcțiile trezoreriei publice la nivel central și teritorial - Pagina 9
Organizarea și funcțiile trezoreriei publice la nivel central și teritorial - Pagina 10
Organizarea și funcțiile trezoreriei publice la nivel central și teritorial - Pagina 11
Organizarea și funcțiile trezoreriei publice la nivel central și teritorial - Pagina 12
Organizarea și funcțiile trezoreriei publice la nivel central și teritorial - Pagina 13
Organizarea și funcțiile trezoreriei publice la nivel central și teritorial - Pagina 14
Organizarea și funcțiile trezoreriei publice la nivel central și teritorial - Pagina 15
Organizarea și funcțiile trezoreriei publice la nivel central și teritorial - Pagina 16
Organizarea și funcțiile trezoreriei publice la nivel central și teritorial - Pagina 17
Organizarea și funcțiile trezoreriei publice la nivel central și teritorial - Pagina 18
Organizarea și funcțiile trezoreriei publice la nivel central și teritorial - Pagina 19
Organizarea și funcțiile trezoreriei publice la nivel central și teritorial - Pagina 20
Organizarea și funcțiile trezoreriei publice la nivel central și teritorial - Pagina 21
Organizarea și funcțiile trezoreriei publice la nivel central și teritorial - Pagina 22
Organizarea și funcțiile trezoreriei publice la nivel central și teritorial - Pagina 23
Organizarea și funcțiile trezoreriei publice la nivel central și teritorial - Pagina 24
Organizarea și funcțiile trezoreriei publice la nivel central și teritorial - Pagina 25
Organizarea și funcțiile trezoreriei publice la nivel central și teritorial - Pagina 26
Organizarea și funcțiile trezoreriei publice la nivel central și teritorial - Pagina 27
Organizarea și funcțiile trezoreriei publice la nivel central și teritorial - Pagina 28
Organizarea și funcțiile trezoreriei publice la nivel central și teritorial - Pagina 29
Organizarea și funcțiile trezoreriei publice la nivel central și teritorial - Pagina 30
Organizarea și funcțiile trezoreriei publice la nivel central și teritorial - Pagina 31
Organizarea și funcțiile trezoreriei publice la nivel central și teritorial - Pagina 32
Organizarea și funcțiile trezoreriei publice la nivel central și teritorial - Pagina 33
Organizarea și funcțiile trezoreriei publice la nivel central și teritorial - Pagina 34
Organizarea și funcțiile trezoreriei publice la nivel central și teritorial - Pagina 35
Organizarea și funcțiile trezoreriei publice la nivel central și teritorial - Pagina 36
Organizarea și funcțiile trezoreriei publice la nivel central și teritorial - Pagina 37
Organizarea și funcțiile trezoreriei publice la nivel central și teritorial - Pagina 38
Organizarea și funcțiile trezoreriei publice la nivel central și teritorial - Pagina 39
Organizarea și funcțiile trezoreriei publice la nivel central și teritorial - Pagina 40
Organizarea și funcțiile trezoreriei publice la nivel central și teritorial - Pagina 41
Organizarea și funcțiile trezoreriei publice la nivel central și teritorial - Pagina 42
Organizarea și funcțiile trezoreriei publice la nivel central și teritorial - Pagina 43
Organizarea și funcțiile trezoreriei publice la nivel central și teritorial - Pagina 44
Organizarea și funcțiile trezoreriei publice la nivel central și teritorial - Pagina 45
Organizarea și funcțiile trezoreriei publice la nivel central și teritorial - Pagina 46
Organizarea și funcțiile trezoreriei publice la nivel central și teritorial - Pagina 47
Organizarea și funcțiile trezoreriei publice la nivel central și teritorial - Pagina 48
Organizarea și funcțiile trezoreriei publice la nivel central și teritorial - Pagina 49
Organizarea și funcțiile trezoreriei publice la nivel central și teritorial - Pagina 50
Organizarea și funcțiile trezoreriei publice la nivel central și teritorial - Pagina 51
Organizarea și funcțiile trezoreriei publice la nivel central și teritorial - Pagina 52
Organizarea și funcțiile trezoreriei publice la nivel central și teritorial - Pagina 53
Organizarea și funcțiile trezoreriei publice la nivel central și teritorial - Pagina 54
Organizarea și funcțiile trezoreriei publice la nivel central și teritorial - Pagina 55
Organizarea și funcțiile trezoreriei publice la nivel central și teritorial - Pagina 56
Organizarea și funcțiile trezoreriei publice la nivel central și teritorial - Pagina 57
Organizarea și funcțiile trezoreriei publice la nivel central și teritorial - Pagina 58
Organizarea și funcțiile trezoreriei publice la nivel central și teritorial - Pagina 59
Organizarea și funcțiile trezoreriei publice la nivel central și teritorial - Pagina 60
Organizarea și funcțiile trezoreriei publice la nivel central și teritorial - Pagina 61
Organizarea și funcțiile trezoreriei publice la nivel central și teritorial - Pagina 62
Organizarea și funcțiile trezoreriei publice la nivel central și teritorial - Pagina 63
Organizarea și funcțiile trezoreriei publice la nivel central și teritorial - Pagina 64
Organizarea și funcțiile trezoreriei publice la nivel central și teritorial - Pagina 65
Organizarea și funcțiile trezoreriei publice la nivel central și teritorial - Pagina 66
Organizarea și funcțiile trezoreriei publice la nivel central și teritorial - Pagina 67
Organizarea și funcțiile trezoreriei publice la nivel central și teritorial - Pagina 68
Organizarea și funcțiile trezoreriei publice la nivel central și teritorial - Pagina 69
Organizarea și funcțiile trezoreriei publice la nivel central și teritorial - Pagina 70
Organizarea și funcțiile trezoreriei publice la nivel central și teritorial - Pagina 71
Organizarea și funcțiile trezoreriei publice la nivel central și teritorial - Pagina 72
Organizarea și funcțiile trezoreriei publice la nivel central și teritorial - Pagina 73
Organizarea și funcțiile trezoreriei publice la nivel central și teritorial - Pagina 74
Organizarea și funcțiile trezoreriei publice la nivel central și teritorial - Pagina 75
Organizarea și funcțiile trezoreriei publice la nivel central și teritorial - Pagina 76
Organizarea și funcțiile trezoreriei publice la nivel central și teritorial - Pagina 77
Organizarea și funcțiile trezoreriei publice la nivel central și teritorial - Pagina 78
Organizarea și funcțiile trezoreriei publice la nivel central și teritorial - Pagina 79
Organizarea și funcțiile trezoreriei publice la nivel central și teritorial - Pagina 80
Organizarea și funcțiile trezoreriei publice la nivel central și teritorial - Pagina 81
Organizarea și funcțiile trezoreriei publice la nivel central și teritorial - Pagina 82
Organizarea și funcțiile trezoreriei publice la nivel central și teritorial - Pagina 83
Organizarea și funcțiile trezoreriei publice la nivel central și teritorial - Pagina 84
Organizarea și funcțiile trezoreriei publice la nivel central și teritorial - Pagina 85
Organizarea și funcțiile trezoreriei publice la nivel central și teritorial - Pagina 86
Organizarea și funcțiile trezoreriei publice la nivel central și teritorial - Pagina 87

Conținut arhivă zip

  • Organizarea si Functiile Trezoreriei Publice la Nivel Central si Teritorial.doc

Alții au mai descărcat și

Execuția bugetară la Trezoreria Municipiului Suceava

INTRODUCERE Economia românească parcurge, începând cu anul 1990, o etapă de transformări profunde, atât la nivel structural cât şi la nivel...

Rolul contabilității de gestiune în activitatea financiar-contabilă a enttăților economice

1. Contabilitatea de gestiune - sursă de informații pentru activitatea de conducere Complexitatea vieții economice, criza economico-financiară și...

Rezultatul Exercițiului

Elaborarea acestui proiect are ca scop sustinerea examenului de atestat,prin care se dovedeste nivelul elevat de cunostiinte acumulate în cei 4 ani...

Te-ar putea interesa și

Execuția bugetară la Trezoreria Municipiului Suceava

INTRODUCERE Economia românească parcurge, începând cu anul 1990, o etapă de transformări profunde, atât la nivel structural cât şi la nivel...

Finanțele Publice Locale

Această lucrare a fost elaborată în baza cercetărilor efectuate de către autorul acesteia şi în baza datelor Primariei Municipiului Chişinău....

Rolul Activitatii Trezoreriei Statului

Introducere Finanţele publice ale României reprezintă un sistem complex de relaţii economice, prin intermediul cărora se asigură formarea şi...

Trezoreria Finanțelor Publice

Finantele publice sunt reprezentate în România printr-un sistem complex de relatii economice prin care se asigura formarea si reparizarea...

Studiul privind Activitatea Trezoreriei Publice pe Exemplul Municipiului Petroșani

INTRODUCERE Începând cu anul 1990, în România s-a declanşat un amplu proces de tranziţie spre o economie concurenţială de piaţă , liberalizată,...

Controlul Preventiv și Ulterior al Cheltuielilor Exercitat de Trezorerie

Cap. 1. ROLUL ŞI IMPORTANŢA CONTROLULUI ÎN ECONOMIA DE PIAŢĂ 1.1. Conceptul de control financiar şi contextul general al controlului în economia...

Trezoreria publică

1.Conceptul de trezorerie publica si unele repere ale evolutiei sale Numele de Trezorerie vine din cuvantul latinesc “Thesaurus” care se traduce...

Sistemul bugetar în România

Partea I Conceptul de sistem bugetar 1.1. Noţiuni introductive Odată cu apariţia unei forţe publice - adică a statului - au apărut şi primele...

Ai nevoie de altceva?