Particularități ale Întocmirii Publicării și Auditării Situațiilor Financiare Consolidate în Marea Britanie

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 15 în total
Cuvinte : 3776
Mărime: 33.17KB (arhivat)
Cost: 10 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Victoria Bogdan
UNIVERSITATEA DIN ORADEA FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE Specializarea : Contabilitate si informatică de gestiune

Cuprins

Cap I. Conturile consolidate

1.1.Aspecte privind grupurile de societăţi

1.2. Necesitatea conturile consolidate

1.3. Noţiunea de grup

1.4. Consolidarea conturilor şi normalizarea contabilă internaţională

Cap II Întocmirea situaţiilor financiare consolidate din Marea Britanie

2.1. Rolul si importanta situaţiilor financiare

2.2. Întocmirea situatiilor financiare consolidate

Cap III Publicarea situaţiilor financiare consolidate din Marea Britanie

Cap. IV Auditarea situaţiilor financiare consolidate din Marea Britanie

BIBLIOGRAFIE

Extras din document

Cap I Conturile consolidate

1.1.Aspecte privind grupurile de societăţi

Grupurile de societăţi reprezintă un ansamblu constituit din mai multe societăţi fiecare cu personalitate juridică proprie dar unite prin participaţii în capital de aşa maniera încât una dintre ele, numită societatea mama, exercită un control asupra ansamblului. În sens restrâins, grupul este format din societatea mamă şi filialele asupra cărora ea exercită, direct sau indirect, un control. În procesul de consolidare, grupul înglobează însă şi societăţile asupra cărora societatea mamă exercită doar un control concomitant sau - influenţă notabilă.

Societatea mama este - societate care are filiale. Datorită existantei filialelor, sociatatea mama are obligaţii particulare în materie de informare a asociaţilor. Din punct de vedere contabil, societatea mama este societatea care întocmeşte conturile de grup.

Conturile de grup sau conturile consolidate reprezintă documentele ce vizează situaţia şi rezultatele unei societăţi mama, ţinând cont de legăturile cu celelalte societăţi ale unui ansamblu de societăţi care îl compun reprezintă - singură întreprindere. Atingerea acestui obiectiv este facilitate de faptul că, în conturile consolidate: nu exista interferente fiscal, informarea financiară exclude incidenta frontierelor juridice ale societăţilor şi, în unele ţări, pot fi utilizate reguli şi metode contabile interzise la nivelul conturilor individuale.

1.2. Necesitatea conturile consolidate

Apariţia grupurilor este lagata de strategia de dezvoltare a întreprinderii. Astfel, atunci când prezenta pe pieţele externe (străine) se itendifica sau când producţia se diversifica foarte mult, întreprinderile pot să aleagă una dintre următoarele două posibilităţi: fie îşi conservă unitatea juridică şi creează departamente sau sucursale, fie creează noi societăţi, care au propria personalitate juridică, dar care se afla sub controlul societăţii –mama.

Grupurile de societăţi este un ansamblu de societăţi aparent autonome, dar care sunt supuse unei direcţii economice unitare asumate de una sau mai multe dintre ele.

Obiectivul principal al situaţiilor financiare de sinteză este de furniza - informaţie utilă pentru luarea deciziilor economice şi financiare. Conturile consolidate pot fi considerate ca având două obiective relativ independente:

a) - utilitate pentru informarea internă a grupului, adică un instrument de gestiune,

b) - utilitate în ceea ce priveşte informarea exterioară grupului.

Conturile consolidate ocupă primul loc în comunicarea financiară a grupurilor de societăţi datorită incapacităţii conturilor individuale ale societăţii mamă de a prezenta - imagine de ansamblu asupra activelor, datoriilor, poziţiei financiare şi rezultatelor întregului grup. În acest sens:

- în bilanţul societăţi mamă, titlurile de participare deţinute sunt contabilizate în costul de achiziţie, ceea ce nu permite să se aprecieze evoluţia ulterioară a investiţiei;

- În contul de profit şi pierdere societatea mamă nu prezintă performanţele filialelor decât în măsura în care contabilizează dididentele primite şi provizioanele pentru deprecierea titlurilor de participare; în consecinţă apare - distorsiune în prezentarea performanţelor reale ale filialei în conturile societăţii mamă deoarece, de cele mai multe ori , dididendele sunt diferie de rezultatele filialei; de asemenea , este imposibil , pentru un utilizator extern al conturilor societăţii mamă, să aprecieze dacă cifra de afaceri corespunde în întregime vânzărilor exterioare grupului său, în parte, şi operaţiilor realizate cu societăţile din cadrul grupului.

- situaţie financiară aparent sănătoasă a societăţii mamă poate să fie compromisă de îndatorarea unuia sau mai multor societăţi din cadrul grupului.

1.3. Noţiunea de grup

Grupul este un ansamblu constituit din mai multe societăţi, independente din punct de vedere juridic, dar care sunt legate între ele prin participaţii de capital ce conferă uneia dintre ele, numită societatea-mamă, posibilitatea de a exercita un control asupra întregului ansamblu şi de a face să prevaleze - unitate de decizie.

Preview document

Particularități ale Întocmirii Publicării și Auditării Situațiilor Financiare Consolidate în Marea Britanie - Pagina 1
Particularități ale Întocmirii Publicării și Auditării Situațiilor Financiare Consolidate în Marea Britanie - Pagina 2
Particularități ale Întocmirii Publicării și Auditării Situațiilor Financiare Consolidate în Marea Britanie - Pagina 3
Particularități ale Întocmirii Publicării și Auditării Situațiilor Financiare Consolidate în Marea Britanie - Pagina 4
Particularități ale Întocmirii Publicării și Auditării Situațiilor Financiare Consolidate în Marea Britanie - Pagina 5
Particularități ale Întocmirii Publicării și Auditării Situațiilor Financiare Consolidate în Marea Britanie - Pagina 6
Particularități ale Întocmirii Publicării și Auditării Situațiilor Financiare Consolidate în Marea Britanie - Pagina 7
Particularități ale Întocmirii Publicării și Auditării Situațiilor Financiare Consolidate în Marea Britanie - Pagina 8
Particularități ale Întocmirii Publicării și Auditării Situațiilor Financiare Consolidate în Marea Britanie - Pagina 9
Particularități ale Întocmirii Publicării și Auditării Situațiilor Financiare Consolidate în Marea Britanie - Pagina 10
Particularități ale Întocmirii Publicării și Auditării Situațiilor Financiare Consolidate în Marea Britanie - Pagina 11
Particularități ale Întocmirii Publicării și Auditării Situațiilor Financiare Consolidate în Marea Britanie - Pagina 12
Particularități ale Întocmirii Publicării și Auditării Situațiilor Financiare Consolidate în Marea Britanie - Pagina 13
Particularități ale Întocmirii Publicării și Auditării Situațiilor Financiare Consolidate în Marea Britanie - Pagina 14
Particularități ale Întocmirii Publicării și Auditării Situațiilor Financiare Consolidate în Marea Britanie - Pagina 15

Conținut arhivă zip

  • Particularitati ale Intocmirii Publicarii si Auditarii Situatiilor Financiare Consolidate in Marea Britanie.doc

Alții au mai descărcat și

Studiu privind modul de organizare a contabilității stocurilor de mărfuri la SC Peco SA Argeș

I.BAZELE SISTEMULUI INFORMAŢIONAL CONTABIL LA S.C. PECO S.A. ARGEŞ. 1.Coordonatele noului sistem contabil adaptat la condiţiile economiei de...

Situații Financiare Consolidate

Introducere În viaţa economică a diferitelor ţări se intâlnesc atât agenţi economici care işi desfăşoara activitatea ca entităţi juridice...

Calculația costurilor - metoda direct costing

METODA DIRECT-COSTING 1 INTRODUCERE Diversificarea activitătilor de producţie si desfacere, sub aspectele organizării, functionării , dotărilor...

Contabilitatea Cheltuielilor

Introducere Cheltuielile întreprinderii desemnează transformările cantitative şi calitative în masa patrimoniului ca urmare a proceselor interne....

Rezultatul Exercițiului

Elaborarea acestui proiect are ca scop sustinerea examenului de atestat,prin care se dovedeste nivelul elevat de cunostiinte acumulate în cei 4 ani...

Ai nevoie de altceva?