Particularitati privind Contabilitatea Activitatii de Service si Prezentarea Situatiilor Financiare la SC Dimos Impex SRL

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 51 în total
Cuvinte : 8159
Mărime: 184.84KB (arhivat)
Cost: 8 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Traian Nicolae
UNIVERSITATEA „OVIDIUS” CONSTANŢA FACULTATEA DE ŞTIINTE ECONOMICE SPECIALIZAREA CONTBILITATE ŞI AUDITUL AFACERILOR SI ADMINISTRATIILOR PUBLICE

Cuprins

INTRODUCERE

CAPITOLUL I “ CONTABILITATEA STOCURILOR PRIVIND ACTIVITATEA DE SERVICE ”

1.1 IAS 2 “ Stocuri ” 5

1.2 Monografie contabila privind evidenta contabila a stocurilor 7

- Aprovizionare

- Vânzare şi încasare client

- Scãderea din gestiune

CAPITOLUL I I “CONTABILITATEA VENITURILOR SI CHELTUIELILOR ACTIVITATII DE SERVICE”

2.1 IAS 18 “ Venituri ” 10

2.2 Prezentarea SC DIMOS IMPEX SRL 11

2.3 Veniturile si cheltuielile activitatii de service 13

2.4 Determinarea profitului impozabil si al impozitului pe profit 21

Capitolul III “ IMPOZITE SI TAXE AFERENTE ACTIVITATII DE SERVICE”

3.1 Impozite plãtite cãtre Bugetul de Stat

3.2 Impozite plãtite catre Bugetul asigurãrilor sociale

3.3 Taxa pe valoare adãugatã

3.4 Impozite şi taxe plãtite cãtre bugetul local

Capitolul VI “ PREZENTAREA SITUATIILOR FINANCIARE LA 31.12.2008 LA

SC <<DIMOS IMPEX SRL>>”

3.1 Prezentarea Bilantului 32

3.2 Prezentarea Contului de Profit şi Pierdere 34

3.3 Date informative 37

3.4 Exemple de calcul şi analizã a principalilor indicatori

economico – financiari 43

Bibliografie

Extras din document

INTRODUCERE

Ştiinţa contabilităţii reprezintă un sistem coerent de obiective şi principii fundamentale, legate între ele, susceptibil să conducă la definirea de norme solide privind construirea şi comunicarea informaţiilor privitoare la situaţia netă şi financiară a patrimoniului precum şi la rezultatele obţinute.

Sfera de acţiune a contabilităţii o reprezintă unitatea patrimonială. O societate comercială are obligaţia să organizeze şi să conducă contabilitatea proprie a patrimoniului. Pe parcursul desfăşurării activităţii societatea comercială intră în relaţii cu terţe persoane, relaţii care generează o mare varietate de venituri si cheltuieli precum si achizitii de stocuri. Astfel societatea comercială are obligaţia să-şi organizeze o contabilitate a acestor venituri si cheltuieli, care este şi tema acestei lucrări.

Această lucrare sintetizează cunostintele teoretice acumultate de-a lungul anilor de studii si cunostintele practice acumulate in cadrul SC “DIMOS IMPEX” S.R.L. Lucrarea de faţă înglobează cunoştinţele mele despre tema aleasă, temă care a fost elaborată în urma consultării bibliografiei.

Lucrarea abordează elemente ce se referă la standardele internaţionale de contabilitate, la ordonanţele şi hotărârile Ministerului Finanţelor accentuând că organizarea contabilităţii se face potrivit Legii 82/1991.

Scopul acestei lucrări este de a prezenta informaţii referitoare la contabilitatea veniturilor şi determinarea rezultatului precum şi la modalităţile de întocmire a situaţiilor financiare la SC Dimos Impex SRL.

Străduinţa şi eforturile mele nădjduiesc să fie apreciate pentru obţinerea cu succes a diplomei de masterat.

CAPITOLUL I “CONTABILITATEA STOCURILOR PENTRU ACTIVITATEA DE SERVICE”

Conform IAS 2 “ Stocuri”, un activ este o “resursa controlata de o intreprindere, ca rezultat al unor evenimente trecute si care se asteapta sa genereze beneficii economice viitoare catre intreprindere”. Activele trebuie sa fie recunoscute cand:

1)este posibil sa genereze benificii economice viitoare catre sau dinspre intreprindere;

2) elemental are un cost sau o valoare care poate fi evaluate in mod credibil.

Stocurile sunt active:

a) detinute pentru a fi vandute pe parcursul desfasurarii normale a activitatii;

b) in curs de productie pentru a fi vandute in perioadele urmatoare;

c) sub forma de materii prime si materiale consumabile, folosite pentru productia unor bunuri sau pentru realizarea unor servicii.

Valoarea realizabila neta este pretul de vanzare estimate a fi obtinut pe parcursul

desfasurarii normale a activitatii, mai putin costurile estimate pentru finalizarea elementului de stoc, precum si a costurilor asociate vanzarii.

IAS 2 afirma ca “stocurile trebuie evaluate la valoarea cea mai mica dintre cost si valoarea realizabila neta.

Costul stocurilor trebuie sa cuprinda toate costurile de cumparare, costurile de conversie, precum su alte costuri suportate pentru a adduce stocurile in starea si in locul in care se gasesc in prezent

Costurile de achizitie a stocurilor cuprind: pretul de cumparare, taxele de impost si alte taxe ( cu exceptia acelora pe care entitatea le poate recupera ulterior de la autoritatile fiscale), costurile de transport, manipulare si alte costuri care pot fi atribuite direct achizitiei de produse finite, materiale si servicii.

IAS 2 recomanda ca toate discount-urile de care a beneficiat intreprinderea ca urmare a platii immediate a facturilor pentru stocuri trebuie considerate ca “ alte elemente similare” si deduse din costurile stocului.

Costurile de conversie a stocurilor includ costurile direct aferente unităților produse, cum ar fi costurile cu manopera directă. De asemenea, ele includ și alocarea sistematică a regiei de producție, fixă și variabilă, generată de transformarea materialelor în produse finite. Regia fixă de producție constă în acele costuri indirecte de producție care rămân relativ constante, indiferent de volumul producției, cum sunt: amortizarea, întreținerea secțiilor și a utilajelor, precum și costurile cu conducerea și administrarea secțiilor. Regia variabilă de producție constă în acele costuri indirecte de producție care variază direct proporțional sau aproape direct proporțional cu volumul producției, cum sunt materialele indirecte și manopera indirectă.

Alte costuri sunt incluse în costul stocurilor numai în măsura în care reprezintă costuri suportate pentru a aduce stocurile în starea și în locul în care se găsesc în prezent. De exemplu, poate fi adecvată includerea în costul stocurilor a regiilor generale, altele decât cele legate de producție, sau a costurilor proiectării produselor destinate anumitor clienți.

Urmatoarele costuri nu trebuie incluse în costul stocurilor, ci sunt recunoscute drept cheltuieli ale perioadei în care sunt suportate:

(a) pierderile de materiale, manoperă sau alte costuri de producție înregistrate peste limitele normal admise;

(b) costuri de depozitare, cu excepția cazurilor în care astfel de costuri sunt necesare în procesul de producție, anterior trecerii într-o nouă fază de producție;

(c) regii generale de administrație care nu participă la aducerea stocurilor în starea și în locul în care se găsesc în prezent; și

(d) costuri de vânzare

Preview document

Particularitati privind Contabilitatea Activitatii de Service si Prezentarea Situatiilor Financiare la SC Dimos Impex SRL - Pagina 1
Particularitati privind Contabilitatea Activitatii de Service si Prezentarea Situatiilor Financiare la SC Dimos Impex SRL - Pagina 2
Particularitati privind Contabilitatea Activitatii de Service si Prezentarea Situatiilor Financiare la SC Dimos Impex SRL - Pagina 3
Particularitati privind Contabilitatea Activitatii de Service si Prezentarea Situatiilor Financiare la SC Dimos Impex SRL - Pagina 4
Particularitati privind Contabilitatea Activitatii de Service si Prezentarea Situatiilor Financiare la SC Dimos Impex SRL - Pagina 5
Particularitati privind Contabilitatea Activitatii de Service si Prezentarea Situatiilor Financiare la SC Dimos Impex SRL - Pagina 6
Particularitati privind Contabilitatea Activitatii de Service si Prezentarea Situatiilor Financiare la SC Dimos Impex SRL - Pagina 7
Particularitati privind Contabilitatea Activitatii de Service si Prezentarea Situatiilor Financiare la SC Dimos Impex SRL - Pagina 8
Particularitati privind Contabilitatea Activitatii de Service si Prezentarea Situatiilor Financiare la SC Dimos Impex SRL - Pagina 9
Particularitati privind Contabilitatea Activitatii de Service si Prezentarea Situatiilor Financiare la SC Dimos Impex SRL - Pagina 10
Particularitati privind Contabilitatea Activitatii de Service si Prezentarea Situatiilor Financiare la SC Dimos Impex SRL - Pagina 11
Particularitati privind Contabilitatea Activitatii de Service si Prezentarea Situatiilor Financiare la SC Dimos Impex SRL - Pagina 12
Particularitati privind Contabilitatea Activitatii de Service si Prezentarea Situatiilor Financiare la SC Dimos Impex SRL - Pagina 13
Particularitati privind Contabilitatea Activitatii de Service si Prezentarea Situatiilor Financiare la SC Dimos Impex SRL - Pagina 14
Particularitati privind Contabilitatea Activitatii de Service si Prezentarea Situatiilor Financiare la SC Dimos Impex SRL - Pagina 15
Particularitati privind Contabilitatea Activitatii de Service si Prezentarea Situatiilor Financiare la SC Dimos Impex SRL - Pagina 16
Particularitati privind Contabilitatea Activitatii de Service si Prezentarea Situatiilor Financiare la SC Dimos Impex SRL - Pagina 17
Particularitati privind Contabilitatea Activitatii de Service si Prezentarea Situatiilor Financiare la SC Dimos Impex SRL - Pagina 18
Particularitati privind Contabilitatea Activitatii de Service si Prezentarea Situatiilor Financiare la SC Dimos Impex SRL - Pagina 19
Particularitati privind Contabilitatea Activitatii de Service si Prezentarea Situatiilor Financiare la SC Dimos Impex SRL - Pagina 20
Particularitati privind Contabilitatea Activitatii de Service si Prezentarea Situatiilor Financiare la SC Dimos Impex SRL - Pagina 21
Particularitati privind Contabilitatea Activitatii de Service si Prezentarea Situatiilor Financiare la SC Dimos Impex SRL - Pagina 22
Particularitati privind Contabilitatea Activitatii de Service si Prezentarea Situatiilor Financiare la SC Dimos Impex SRL - Pagina 23
Particularitati privind Contabilitatea Activitatii de Service si Prezentarea Situatiilor Financiare la SC Dimos Impex SRL - Pagina 24
Particularitati privind Contabilitatea Activitatii de Service si Prezentarea Situatiilor Financiare la SC Dimos Impex SRL - Pagina 25
Particularitati privind Contabilitatea Activitatii de Service si Prezentarea Situatiilor Financiare la SC Dimos Impex SRL - Pagina 26
Particularitati privind Contabilitatea Activitatii de Service si Prezentarea Situatiilor Financiare la SC Dimos Impex SRL - Pagina 27
Particularitati privind Contabilitatea Activitatii de Service si Prezentarea Situatiilor Financiare la SC Dimos Impex SRL - Pagina 28
Particularitati privind Contabilitatea Activitatii de Service si Prezentarea Situatiilor Financiare la SC Dimos Impex SRL - Pagina 29
Particularitati privind Contabilitatea Activitatii de Service si Prezentarea Situatiilor Financiare la SC Dimos Impex SRL - Pagina 30
Particularitati privind Contabilitatea Activitatii de Service si Prezentarea Situatiilor Financiare la SC Dimos Impex SRL - Pagina 31
Particularitati privind Contabilitatea Activitatii de Service si Prezentarea Situatiilor Financiare la SC Dimos Impex SRL - Pagina 32
Particularitati privind Contabilitatea Activitatii de Service si Prezentarea Situatiilor Financiare la SC Dimos Impex SRL - Pagina 33
Particularitati privind Contabilitatea Activitatii de Service si Prezentarea Situatiilor Financiare la SC Dimos Impex SRL - Pagina 34
Particularitati privind Contabilitatea Activitatii de Service si Prezentarea Situatiilor Financiare la SC Dimos Impex SRL - Pagina 35
Particularitati privind Contabilitatea Activitatii de Service si Prezentarea Situatiilor Financiare la SC Dimos Impex SRL - Pagina 36
Particularitati privind Contabilitatea Activitatii de Service si Prezentarea Situatiilor Financiare la SC Dimos Impex SRL - Pagina 37
Particularitati privind Contabilitatea Activitatii de Service si Prezentarea Situatiilor Financiare la SC Dimos Impex SRL - Pagina 38
Particularitati privind Contabilitatea Activitatii de Service si Prezentarea Situatiilor Financiare la SC Dimos Impex SRL - Pagina 39
Particularitati privind Contabilitatea Activitatii de Service si Prezentarea Situatiilor Financiare la SC Dimos Impex SRL - Pagina 40
Particularitati privind Contabilitatea Activitatii de Service si Prezentarea Situatiilor Financiare la SC Dimos Impex SRL - Pagina 41
Particularitati privind Contabilitatea Activitatii de Service si Prezentarea Situatiilor Financiare la SC Dimos Impex SRL - Pagina 42
Particularitati privind Contabilitatea Activitatii de Service si Prezentarea Situatiilor Financiare la SC Dimos Impex SRL - Pagina 43
Particularitati privind Contabilitatea Activitatii de Service si Prezentarea Situatiilor Financiare la SC Dimos Impex SRL - Pagina 44
Particularitati privind Contabilitatea Activitatii de Service si Prezentarea Situatiilor Financiare la SC Dimos Impex SRL - Pagina 45
Particularitati privind Contabilitatea Activitatii de Service si Prezentarea Situatiilor Financiare la SC Dimos Impex SRL - Pagina 46
Particularitati privind Contabilitatea Activitatii de Service si Prezentarea Situatiilor Financiare la SC Dimos Impex SRL - Pagina 47
Particularitati privind Contabilitatea Activitatii de Service si Prezentarea Situatiilor Financiare la SC Dimos Impex SRL - Pagina 48
Particularitati privind Contabilitatea Activitatii de Service si Prezentarea Situatiilor Financiare la SC Dimos Impex SRL - Pagina 49
Particularitati privind Contabilitatea Activitatii de Service si Prezentarea Situatiilor Financiare la SC Dimos Impex SRL - Pagina 50
Particularitati privind Contabilitatea Activitatii de Service si Prezentarea Situatiilor Financiare la SC Dimos Impex SRL - Pagina 51

Conținut arhivă zip

  • Particularitati privind Contabilitatea Activitatii de Service si Prezentarea Situatiilor Financiare la SC Dimos Impex SRL.doc

Alții au mai descărcat și

Practică la Contabilitate Financiară

1. Prezentarea unitatii patrimoniale, cadrul legislativ, particularitatile activitatii si ale structurii organizatorice, organigrama unitatii 1.1....

Sistemul Informational Privind Contabilitatea si Gestiunea Stocurilor la SC Telco Import-Export SRL

I. Reglementări privind contabilitatea şi situaţiile financiare ale întreprinderii armonizate cu Directiva a IV-a a Comunităţilor Economice...

Elaborarea si Analiza Bilantului Contabil la SC ICERP SA

INTRODUCERE In zilele noastre, o mai buna cunoastere a situatiei patrimoniului este strict necesara pentru a participa cu succes la viata...

Contabilitatea Rezultatului Exercițiului

INTRODUCERE PREZENTAREA GENERALĂ A S.C. „ELBA” S.A. a) SCURT ISTORIC Timişoara, considerat ca oraş modern încă de la începutul secolului al...

Contabilitatea Rezultatelor Financiare - SC Floare-Carpet SA

INTRODUCERE În sistemul stiintelor contemporane „stiinta economica” ocupa un loc deosebit de important: astazi, nu exista domeniu al vietii...

Analiza Economica pe Baza Bilantului - SC Confort SA Timisoara

CAPITOLUL 1. BILANŢUL – DEFINIŢIE, CONCEPTE, ISTORIC, GENERALITĂŢI 1.1 SCURT ISTORIC AL EVOLUŢIEI CONTABILITĂŢII Evoluţia contabilităţii a fost...

Practica in Cadrul Entitatii SC Zinvas Car SRL

PARTEA I - DESCRIEREA ENTITĂŢII Entitatea SC ZINVAS CAR S.R.L. a luat fiinţă în data de 13.08.2003. Numarul şi data înregistrării la Registrul...

Lucrare Practica la Contabilitate

DENUMIREA SOCIETATII S.C. “ I&M CLOTHES MANUFACTURES ” S.R.L SEDIUL SOCIETATII IASI, BD-ul DACIA, Nr.28-32, JUDETUL IASI FORMA DE PROPRIETATE...

Ai nevoie de altceva?