Perfecționarea contabilității consumurilor și calculației costului produselor în vinificație

Proiect
9/10 (1 vot)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 157 în total
Cuvinte : 45739
Mărime: 416.01KB (arhivat)
Cost: 9 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Vasile Bucur
Academia de Studii Economice din Moldova

Cuprins

 1. Introducere 3
 2. Capitolul I. Particularitatile activitatii unitatilor de vinificatie si componenta
 3. 7
 4. consumurilor
 5. 1.1. Particularitatile tehnologice în vinificatie si influenta acestora asupra contabilitatii
 6. 7
 7. consumurilor
 8. 1.2. Probleme aferente notiunn, componentei si clasificarn consumurilor în
 9. 12
 10. vinificatie
 11. Capitolul H. Perfectionarea contabilitatii consumurilor în vinificatie 22
 12. 2.1. Documentarea si evidenta analitica a consumurilor 22
 13. 2.2. Perfectionarea contabilitatii consumurilor de baza 30
 14. 2.3. Probleme pnvind contabilitatea consumurilor de regie si modul de repartizare a
 15. 47
 16. acestora
 17. 2.4. Aspecte aferente contabilitatii productiei în curs de executie la întreprindenle
 18. 62
 19. vimcole
 20. Capitolul HI. Calcularea costului produselor în vinificatie 73
 21. 3.1. Precizarea notiunn de calculate a costului 73
 22. 3.2. Calcularea costului produselor în vinificatie 78
 23. Sinteza rezultatelor cercetarii 90
 24. Concluzii si recomandari 91
 25. Bibliografie 94
 26. Adnotare
 27. Cuvinte - cheie
 28. Anexe (1-16)
 29. 2

Extras din proiect

INTRODUCERE

Actualitatea temei investigate si gradul de studiere a acesteia. Viticulture si vinificatia în Republica Moldova au devenit o ramura agroindustnala de mare important economica, sociala si ecologica. Fund extinsa numai pe cca 7,4 % din suprafata terenului agncol al tarn, viticulture asigura cca 1/3 din venitul total al complexului agroindustrial, aducând o contribute esentiala la formarea bugetului de stat.

Odata cu trecerea economiei tarn noastre la relatnle de piata, contabilitatea, fund sursa principal* de informatie a agentilor economiei, a sufent schimban radicale (introducerea noilor metode de calculare a costului, de evaluare, constatare a activelor si pasivelor, a venitunlor, consumunlor si cheltuielilor, modificarea din radacina a rapoartelor financiare etc.) în baza prevedenlor Standardelor Nationale de Contabilitate (SNC). Au aparut si noi probleme ce tin de contabilitatea de gestiune a întreprindern. S-a creat situatia în care abordanle aferente contabilitatn consumunlor si calcularn costului produselor vimcole nu corespundeau noilor cerinte. A aparut necesitatea imperioasa de a examina problemele aferente sub aspectele noi.

Contabilitatea consumunlor si calcularea costului produselor fabricate sunt examinate în lucranle savantilor de notonetate din difente tan, cum ar fi B. Needles, H. Anderson, J. Caldwell, Ch. Horngren, G. Foster (SUA), C. Drun (Marea Bntame) M. Epuran, N. Feleaga (România), M. Vahrusina, M. Pizengolit, P. Bezrukih (Federatia Rusa), I. Tiscov (Bielorusia) etc. in Republica Moldova contabilitatea consumunlor a servit drept subiect de investigatii pentru economistn V. Turcanu, V. Bucur, M. Caraus, P. Tostogan s. a.

De contabilitatea consumunlor si calculatia costului nemylocit în ramura vinicola din Moldova s-au preocupat M. Caraus, I. Ocicenco, V. Bucur. in lucranle acestor auton au fost examinate documentatia primara si centralizatoare, evidenta analitica a consumunlor si calcularea costunlor. Actualmente este necesar de reexaminat aceste subiecte în lumina SNC.

Particulantatile tehnologice ale vimficatiei, ca si în once ramura, determina modul de contabilizare a consumunlor si calcularn costului produselor vimcole, pnntre care: evidenta analitica a consumunlor; repartizarea consumunlor de baza de matenale si pnvind retnbuirea muncn, utilizând cea mai argumentata metoda; contabilizarea pierdenlor de matern prime, a deseunlor recuperabile obtinute din prelucrarea maternlor prime; evidenta analitica a consumunlor de regie, contabilitatea productiei în curs de executie, calcularea costului efectiv al produselor fabricate.

3

Scopul lucrarii consta în cercetarea problemelor contabilitatn consumunlor si calcularn costului produselor vinicole sub aspectul conventnlor fundamentale, principnlor de baza ale contabilitatn si caractensticilor calitative ale rapoartelor financiare.

Pentru realizarea acestui scop au fost stabilite urmatoarele sarcini:

evidentierea particulantatilor tehnologice în vinificatie si influentei acestora asupra

contabilitatn consumunlor;

identificarea problemelor aferente notiunn, componentei si clasificarn consumunlor în

vinificatie;

examinarea metodelor de repartizare si includere în costul produselor fabricate a

consumunlor de baza de matern prime si matenale repartizabile;

identificarea aspectelor problematice aferente evaluarn deseunlor vinicole;

fundamentarea stnntifica a clasificarn consumunlor de regie în constante si vanabile;

argumentarea componentei si modului de repartizare a consumunlor de regie din

cadrul subdiviziumlor;

examinarea modului de contabilizare a pierdenlor tehnologice de matern prime si

matenale de baza;

evaluarea corecta a productiei în curs de executie si contabilitatea acesteia în functie de

penoada de fabncare a produselor si gradul de lichiditate a activelor;

identificarea aspectelor problematice pnvind calcularea costului produselor vinicole. Realizarea scopului si a sarcimlor nominalizate va permite obtinerea unor informatn mai obiective despre consumun; concretizarea criternlor de grupare a consumunlor si componentei acestora; repartizarea consumunlor de regie, conform unei baze stnntific argumentate; reflectarea productiei în curs de executie în functie de penoada de fabncare; perfectionarea calcularn costului.

Obiectul cercetarii 11 constitute particulantatile contabilitatn consumunlor si a calcularn costului produselor vinicole la întreprindenle din Republica Moldova: IS. „Combinatul de vinun de calitate Milestn Mici”, LM. „Vitis-Hîncesti” S.A., „Vinana Purcan”, „Vinana Bostavan”, „Vinana Bardar” S.A., Cncova S.A., Colegiul National al Viei si Vinului, alte întreprinden vinicole.

Noutatea §tiintifica a rezultatelor obtinute consta în elaborarea unor recomandan concrete pentru întreprindenle din ramura vimcoia, si anume:

Preview document

Perfecționarea contabilității consumurilor și calculației costului produselor în vinificație - Pagina 1
Perfecționarea contabilității consumurilor și calculației costului produselor în vinificație - Pagina 2
Perfecționarea contabilității consumurilor și calculației costului produselor în vinificație - Pagina 3
Perfecționarea contabilității consumurilor și calculației costului produselor în vinificație - Pagina 4
Perfecționarea contabilității consumurilor și calculației costului produselor în vinificație - Pagina 5
Perfecționarea contabilității consumurilor și calculației costului produselor în vinificație - Pagina 6
Perfecționarea contabilității consumurilor și calculației costului produselor în vinificație - Pagina 7
Perfecționarea contabilității consumurilor și calculației costului produselor în vinificație - Pagina 8
Perfecționarea contabilității consumurilor și calculației costului produselor în vinificație - Pagina 9
Perfecționarea contabilității consumurilor și calculației costului produselor în vinificație - Pagina 10
Perfecționarea contabilității consumurilor și calculației costului produselor în vinificație - Pagina 11
Perfecționarea contabilității consumurilor și calculației costului produselor în vinificație - Pagina 12
Perfecționarea contabilității consumurilor și calculației costului produselor în vinificație - Pagina 13
Perfecționarea contabilității consumurilor și calculației costului produselor în vinificație - Pagina 14
Perfecționarea contabilității consumurilor și calculației costului produselor în vinificație - Pagina 15
Perfecționarea contabilității consumurilor și calculației costului produselor în vinificație - Pagina 16
Perfecționarea contabilității consumurilor și calculației costului produselor în vinificație - Pagina 17
Perfecționarea contabilității consumurilor și calculației costului produselor în vinificație - Pagina 18
Perfecționarea contabilității consumurilor și calculației costului produselor în vinificație - Pagina 19
Perfecționarea contabilității consumurilor și calculației costului produselor în vinificație - Pagina 20
Perfecționarea contabilității consumurilor și calculației costului produselor în vinificație - Pagina 21
Perfecționarea contabilității consumurilor și calculației costului produselor în vinificație - Pagina 22
Perfecționarea contabilității consumurilor și calculației costului produselor în vinificație - Pagina 23
Perfecționarea contabilității consumurilor și calculației costului produselor în vinificație - Pagina 24
Perfecționarea contabilității consumurilor și calculației costului produselor în vinificație - Pagina 25
Perfecționarea contabilității consumurilor și calculației costului produselor în vinificație - Pagina 26
Perfecționarea contabilității consumurilor și calculației costului produselor în vinificație - Pagina 27
Perfecționarea contabilității consumurilor și calculației costului produselor în vinificație - Pagina 28
Perfecționarea contabilității consumurilor și calculației costului produselor în vinificație - Pagina 29
Perfecționarea contabilității consumurilor și calculației costului produselor în vinificație - Pagina 30
Perfecționarea contabilității consumurilor și calculației costului produselor în vinificație - Pagina 31
Perfecționarea contabilității consumurilor și calculației costului produselor în vinificație - Pagina 32
Perfecționarea contabilității consumurilor și calculației costului produselor în vinificație - Pagina 33
Perfecționarea contabilității consumurilor și calculației costului produselor în vinificație - Pagina 34
Perfecționarea contabilității consumurilor și calculației costului produselor în vinificație - Pagina 35
Perfecționarea contabilității consumurilor și calculației costului produselor în vinificație - Pagina 36
Perfecționarea contabilității consumurilor și calculației costului produselor în vinificație - Pagina 37
Perfecționarea contabilității consumurilor și calculației costului produselor în vinificație - Pagina 38
Perfecționarea contabilității consumurilor și calculației costului produselor în vinificație - Pagina 39
Perfecționarea contabilității consumurilor și calculației costului produselor în vinificație - Pagina 40
Perfecționarea contabilității consumurilor și calculației costului produselor în vinificație - Pagina 41
Perfecționarea contabilității consumurilor și calculației costului produselor în vinificație - Pagina 42
Perfecționarea contabilității consumurilor și calculației costului produselor în vinificație - Pagina 43
Perfecționarea contabilității consumurilor și calculației costului produselor în vinificație - Pagina 44
Perfecționarea contabilității consumurilor și calculației costului produselor în vinificație - Pagina 45
Perfecționarea contabilității consumurilor și calculației costului produselor în vinificație - Pagina 46
Perfecționarea contabilității consumurilor și calculației costului produselor în vinificație - Pagina 47
Perfecționarea contabilității consumurilor și calculației costului produselor în vinificație - Pagina 48
Perfecționarea contabilității consumurilor și calculației costului produselor în vinificație - Pagina 49
Perfecționarea contabilității consumurilor și calculației costului produselor în vinificație - Pagina 50
Perfecționarea contabilității consumurilor și calculației costului produselor în vinificație - Pagina 51
Perfecționarea contabilității consumurilor și calculației costului produselor în vinificație - Pagina 52
Perfecționarea contabilității consumurilor și calculației costului produselor în vinificație - Pagina 53
Perfecționarea contabilității consumurilor și calculației costului produselor în vinificație - Pagina 54
Perfecționarea contabilității consumurilor și calculației costului produselor în vinificație - Pagina 55
Perfecționarea contabilității consumurilor și calculației costului produselor în vinificație - Pagina 56
Perfecționarea contabilității consumurilor și calculației costului produselor în vinificație - Pagina 57
Perfecționarea contabilității consumurilor și calculației costului produselor în vinificație - Pagina 58
Perfecționarea contabilității consumurilor și calculației costului produselor în vinificație - Pagina 59
Perfecționarea contabilității consumurilor și calculației costului produselor în vinificație - Pagina 60
Perfecționarea contabilității consumurilor și calculației costului produselor în vinificație - Pagina 61
Perfecționarea contabilității consumurilor și calculației costului produselor în vinificație - Pagina 62
Perfecționarea contabilității consumurilor și calculației costului produselor în vinificație - Pagina 63
Perfecționarea contabilității consumurilor și calculației costului produselor în vinificație - Pagina 64
Perfecționarea contabilității consumurilor și calculației costului produselor în vinificație - Pagina 65
Perfecționarea contabilității consumurilor și calculației costului produselor în vinificație - Pagina 66
Perfecționarea contabilității consumurilor și calculației costului produselor în vinificație - Pagina 67
Perfecționarea contabilității consumurilor și calculației costului produselor în vinificație - Pagina 68
Perfecționarea contabilității consumurilor și calculației costului produselor în vinificație - Pagina 69
Perfecționarea contabilității consumurilor și calculației costului produselor în vinificație - Pagina 70
Perfecționarea contabilității consumurilor și calculației costului produselor în vinificație - Pagina 71
Perfecționarea contabilității consumurilor și calculației costului produselor în vinificație - Pagina 72
Perfecționarea contabilității consumurilor și calculației costului produselor în vinificație - Pagina 73
Perfecționarea contabilității consumurilor și calculației costului produselor în vinificație - Pagina 74
Perfecționarea contabilității consumurilor și calculației costului produselor în vinificație - Pagina 75
Perfecționarea contabilității consumurilor și calculației costului produselor în vinificație - Pagina 76
Perfecționarea contabilității consumurilor și calculației costului produselor în vinificație - Pagina 77
Perfecționarea contabilității consumurilor și calculației costului produselor în vinificație - Pagina 78
Perfecționarea contabilității consumurilor și calculației costului produselor în vinificație - Pagina 79
Perfecționarea contabilității consumurilor și calculației costului produselor în vinificație - Pagina 80
Perfecționarea contabilității consumurilor și calculației costului produselor în vinificație - Pagina 81
Perfecționarea contabilității consumurilor și calculației costului produselor în vinificație - Pagina 82
Perfecționarea contabilității consumurilor și calculației costului produselor în vinificație - Pagina 83
Perfecționarea contabilității consumurilor și calculației costului produselor în vinificație - Pagina 84
Perfecționarea contabilității consumurilor și calculației costului produselor în vinificație - Pagina 85
Perfecționarea contabilității consumurilor și calculației costului produselor în vinificație - Pagina 86
Perfecționarea contabilității consumurilor și calculației costului produselor în vinificație - Pagina 87
Perfecționarea contabilității consumurilor și calculației costului produselor în vinificație - Pagina 88
Perfecționarea contabilității consumurilor și calculației costului produselor în vinificație - Pagina 89
Perfecționarea contabilității consumurilor și calculației costului produselor în vinificație - Pagina 90
Perfecționarea contabilității consumurilor și calculației costului produselor în vinificație - Pagina 91
Perfecționarea contabilității consumurilor și calculației costului produselor în vinificație - Pagina 92
Perfecționarea contabilității consumurilor și calculației costului produselor în vinificație - Pagina 93
Perfecționarea contabilității consumurilor și calculației costului produselor în vinificație - Pagina 94
Perfecționarea contabilității consumurilor și calculației costului produselor în vinificație - Pagina 95
Perfecționarea contabilității consumurilor și calculației costului produselor în vinificație - Pagina 96
Perfecționarea contabilității consumurilor și calculației costului produselor în vinificație - Pagina 97
Perfecționarea contabilității consumurilor și calculației costului produselor în vinificație - Pagina 98
Perfecționarea contabilității consumurilor și calculației costului produselor în vinificație - Pagina 99
Perfecționarea contabilității consumurilor și calculației costului produselor în vinificație - Pagina 100
Perfecționarea contabilității consumurilor și calculației costului produselor în vinificație - Pagina 101
Perfecționarea contabilității consumurilor și calculației costului produselor în vinificație - Pagina 102
Perfecționarea contabilității consumurilor și calculației costului produselor în vinificație - Pagina 103
Perfecționarea contabilității consumurilor și calculației costului produselor în vinificație - Pagina 104
Perfecționarea contabilității consumurilor și calculației costului produselor în vinificație - Pagina 105
Perfecționarea contabilității consumurilor și calculației costului produselor în vinificație - Pagina 106
Perfecționarea contabilității consumurilor și calculației costului produselor în vinificație - Pagina 107
Perfecționarea contabilității consumurilor și calculației costului produselor în vinificație - Pagina 108
Perfecționarea contabilității consumurilor și calculației costului produselor în vinificație - Pagina 109
Perfecționarea contabilității consumurilor și calculației costului produselor în vinificație - Pagina 110
Perfecționarea contabilității consumurilor și calculației costului produselor în vinificație - Pagina 111
Perfecționarea contabilității consumurilor și calculației costului produselor în vinificație - Pagina 112
Perfecționarea contabilității consumurilor și calculației costului produselor în vinificație - Pagina 113
Perfecționarea contabilității consumurilor și calculației costului produselor în vinificație - Pagina 114
Perfecționarea contabilității consumurilor și calculației costului produselor în vinificație - Pagina 115
Perfecționarea contabilității consumurilor și calculației costului produselor în vinificație - Pagina 116
Perfecționarea contabilității consumurilor și calculației costului produselor în vinificație - Pagina 117
Perfecționarea contabilității consumurilor și calculației costului produselor în vinificație - Pagina 118
Perfecționarea contabilității consumurilor și calculației costului produselor în vinificație - Pagina 119
Perfecționarea contabilității consumurilor și calculației costului produselor în vinificație - Pagina 120
Perfecționarea contabilității consumurilor și calculației costului produselor în vinificație - Pagina 121
Perfecționarea contabilității consumurilor și calculației costului produselor în vinificație - Pagina 122
Perfecționarea contabilității consumurilor și calculației costului produselor în vinificație - Pagina 123
Perfecționarea contabilității consumurilor și calculației costului produselor în vinificație - Pagina 124
Perfecționarea contabilității consumurilor și calculației costului produselor în vinificație - Pagina 125
Perfecționarea contabilității consumurilor și calculației costului produselor în vinificație - Pagina 126
Perfecționarea contabilității consumurilor și calculației costului produselor în vinificație - Pagina 127
Perfecționarea contabilității consumurilor și calculației costului produselor în vinificație - Pagina 128
Perfecționarea contabilității consumurilor și calculației costului produselor în vinificație - Pagina 129
Perfecționarea contabilității consumurilor și calculației costului produselor în vinificație - Pagina 130
Perfecționarea contabilității consumurilor și calculației costului produselor în vinificație - Pagina 131
Perfecționarea contabilității consumurilor și calculației costului produselor în vinificație - Pagina 132
Perfecționarea contabilității consumurilor și calculației costului produselor în vinificație - Pagina 133
Perfecționarea contabilității consumurilor și calculației costului produselor în vinificație - Pagina 134
Perfecționarea contabilității consumurilor și calculației costului produselor în vinificație - Pagina 135
Perfecționarea contabilității consumurilor și calculației costului produselor în vinificație - Pagina 136
Perfecționarea contabilității consumurilor și calculației costului produselor în vinificație - Pagina 137
Perfecționarea contabilității consumurilor și calculației costului produselor în vinificație - Pagina 138
Perfecționarea contabilității consumurilor și calculației costului produselor în vinificație - Pagina 139
Perfecționarea contabilității consumurilor și calculației costului produselor în vinificație - Pagina 140
Perfecționarea contabilității consumurilor și calculației costului produselor în vinificație - Pagina 141
Perfecționarea contabilității consumurilor și calculației costului produselor în vinificație - Pagina 142
Perfecționarea contabilității consumurilor și calculației costului produselor în vinificație - Pagina 143
Perfecționarea contabilității consumurilor și calculației costului produselor în vinificație - Pagina 144
Perfecționarea contabilității consumurilor și calculației costului produselor în vinificație - Pagina 145
Perfecționarea contabilității consumurilor și calculației costului produselor în vinificație - Pagina 146
Perfecționarea contabilității consumurilor și calculației costului produselor în vinificație - Pagina 147
Perfecționarea contabilității consumurilor și calculației costului produselor în vinificație - Pagina 148
Perfecționarea contabilității consumurilor și calculației costului produselor în vinificație - Pagina 149
Perfecționarea contabilității consumurilor și calculației costului produselor în vinificație - Pagina 150
Perfecționarea contabilității consumurilor și calculației costului produselor în vinificație - Pagina 151
Perfecționarea contabilității consumurilor și calculației costului produselor în vinificație - Pagina 152
Perfecționarea contabilității consumurilor și calculației costului produselor în vinificație - Pagina 153
Perfecționarea contabilității consumurilor și calculației costului produselor în vinificație - Pagina 154
Perfecționarea contabilității consumurilor și calculației costului produselor în vinificație - Pagina 155
Perfecționarea contabilității consumurilor și calculației costului produselor în vinificație - Pagina 156
Perfecționarea contabilității consumurilor și calculației costului produselor în vinificație - Pagina 157

Conținut arhivă zip

 • Perfectionarea Contabilitatii Consumurilor si Calculatiei Costului Produselor in Vinificatie.doc

Alții au mai descărcat și

Proiect Contabilitate de Gestiune la S.C. Romradiatoare S.A.

INTRODUCERE Trecerea de la o economie de tip centralizat la o economie libera constituie una din marile provocari carora unitatea economica...

Contabilitatea cheltuielilor și calculația costurilor la Sucursala de Distribuție și Furnizare a Energiei Electrice Zalău

INTRODUCERE CADRUL LEGISLATIV AL CONSTITUIRII SI FUNCTIONARII SUCURSALEI DE DISTRIBUTIE SI FURNIZARE A ENERGIEI ELECTRICE ZALAU Regia Autonoma de...

Rezultatul Exercițiului

Elaborarea acestui proiect are ca scop sustinerea examenului de atestat,prin care se dovedeste nivelul elevat de cunostiinte acumulate în cei 4 ani...

Consumuri și calculația costului

ÎNTRODUCERE Transformările social – economice care s-au produs în republica au provocat mutaţii importante şi în domeniul financiar – contabil,...

Bugetul - componentă managerială a contabilității de gestiune

- CAPITOLUL III BUGETUL- COMPONENTA MANAGERIALA A CONTABILITATII DE GESTIUNE 3.1. Conceptul si principiile bugetarii Principala componenta a...

Te-ar putea interesa și

Contabilitatea Consumurilor și Calculația Costului de Producție

Introducere Actualitatea temei. Industria vinicolă este, în mod tradiţional, cel mai valoros sector al economiei noastre naţionale, prin care...

Ai nevoie de altceva?