Perfectionarea Contabilitatii Consumurilor si Calculatiei Costului Produselor in Vinificatie

Proiect
9/10 (1 vot)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 157 în total
Cuvinte : 45739
Mărime: 416.01KB (arhivat)
Cost: 6 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Vasile Bucur
Academia de Studii Economice din Moldova

Cuprins

Introducere 3

Capitolul I. Particularitatile activitatii unitatilor de vinificatie si componenta

7

consumurilor

1.1. Particularitatile tehnologice în vinificatie si influenta acestora asupra contabilitatii

7

consumurilor

1.2. Probleme aferente notiunn, componentei si clasificarn consumurilor în

12

vinificatie

Capitolul H. Perfectionarea contabilitatii consumurilor în vinificatie 22

2.1. Documentarea si evidenta analitica a consumurilor 22

2.2. Perfectionarea contabilitatii consumurilor de baza 30

2.3. Probleme pnvind contabilitatea consumurilor de regie si modul de repartizare a

47

acestora

2.4. Aspecte aferente contabilitatii productiei în curs de executie la întreprindenle

62

vimcole

Capitolul HI. Calcularea costului produselor în vinificatie 73

3.1. Precizarea notiunn de calculate a costului 73

3.2. Calcularea costului produselor în vinificatie 78

Sinteza rezultatelor cercetarii 90

Concluzii si recomandari 91

Bibliografie 94

Adnotare

Cuvinte - cheie

Anexe (1-16)

2

Extras din document

INTRODUCERE

Actualitatea temei investigate si gradul de studiere a acesteia. Viticulture si vinificatia în Republica Moldova au devenit o ramura agroindustnala de mare important economica, sociala si ecologica. Fund extinsa numai pe cca 7,4 % din suprafata terenului agncol al tarn, viticulture asigura cca 1/3 din venitul total al complexului agroindustrial, aducând o contribute esentiala la formarea bugetului de stat.

Odata cu trecerea economiei tarn noastre la relatnle de piata, contabilitatea, fund sursa principal* de informatie a agentilor economiei, a sufent schimban radicale (introducerea noilor metode de calculare a costului, de evaluare, constatare a activelor si pasivelor, a venitunlor, consumunlor si cheltuielilor, modificarea din radacina a rapoartelor financiare etc.) în baza prevedenlor Standardelor Nationale de Contabilitate (SNC). Au aparut si noi probleme ce tin de contabilitatea de gestiune a întreprindern. S-a creat situatia în care abordanle aferente contabilitatn consumunlor si calcularn costului produselor vimcole nu corespundeau noilor cerinte. A aparut necesitatea imperioasa de a examina problemele aferente sub aspectele noi.

Contabilitatea consumunlor si calcularea costului produselor fabricate sunt examinate în lucranle savantilor de notonetate din difente tan, cum ar fi B. Needles, H. Anderson, J. Caldwell, Ch. Horngren, G. Foster (SUA), C. Drun (Marea Bntame) M. Epuran, N. Feleaga (România), M. Vahrusina, M. Pizengolit, P. Bezrukih (Federatia Rusa), I. Tiscov (Bielorusia) etc. in Republica Moldova contabilitatea consumunlor a servit drept subiect de investigatii pentru economistn V. Turcanu, V. Bucur, M. Caraus, P. Tostogan s. a.

De contabilitatea consumunlor si calculatia costului nemylocit în ramura vinicola din Moldova s-au preocupat M. Caraus, I. Ocicenco, V. Bucur. in lucranle acestor auton au fost examinate documentatia primara si centralizatoare, evidenta analitica a consumunlor si calcularea costunlor. Actualmente este necesar de reexaminat aceste subiecte în lumina SNC.

Particulantatile tehnologice ale vimficatiei, ca si în once ramura, determina modul de contabilizare a consumunlor si calcularn costului produselor vimcole, pnntre care: evidenta analitica a consumunlor; repartizarea consumunlor de baza de matenale si pnvind retnbuirea muncn, utilizând cea mai argumentata metoda; contabilizarea pierdenlor de matern prime, a deseunlor recuperabile obtinute din prelucrarea maternlor prime; evidenta analitica a consumunlor de regie, contabilitatea productiei în curs de executie, calcularea costului efectiv al produselor fabricate.

3

Scopul lucrarii consta în cercetarea problemelor contabilitatn consumunlor si calcularn costului produselor vinicole sub aspectul conventnlor fundamentale, principnlor de baza ale contabilitatn si caractensticilor calitative ale rapoartelor financiare.

Pentru realizarea acestui scop au fost stabilite urmatoarele sarcini:

evidentierea particulantatilor tehnologice în vinificatie si influentei acestora asupra

contabilitatn consumunlor;

identificarea problemelor aferente notiunn, componentei si clasificarn consumunlor în

vinificatie;

examinarea metodelor de repartizare si includere în costul produselor fabricate a

consumunlor de baza de matern prime si matenale repartizabile;

identificarea aspectelor problematice aferente evaluarn deseunlor vinicole;

fundamentarea stnntifica a clasificarn consumunlor de regie în constante si vanabile;

argumentarea componentei si modului de repartizare a consumunlor de regie din

cadrul subdiviziumlor;

examinarea modului de contabilizare a pierdenlor tehnologice de matern prime si

matenale de baza;

evaluarea corecta a productiei în curs de executie si contabilitatea acesteia în functie de

penoada de fabncare a produselor si gradul de lichiditate a activelor;

identificarea aspectelor problematice pnvind calcularea costului produselor vinicole. Realizarea scopului si a sarcimlor nominalizate va permite obtinerea unor informatn mai obiective despre consumun; concretizarea criternlor de grupare a consumunlor si componentei acestora; repartizarea consumunlor de regie, conform unei baze stnntific argumentate; reflectarea productiei în curs de executie în functie de penoada de fabncare; perfectionarea calcularn costului.

Obiectul cercetarii 11 constitute particulantatile contabilitatn consumunlor si a calcularn costului produselor vinicole la întreprindenle din Republica Moldova: IS. „Combinatul de vinun de calitate Milestn Mici”, LM. „Vitis-Hîncesti” S.A., „Vinana Purcan”, „Vinana Bostavan”, „Vinana Bardar” S.A., Cncova S.A., Colegiul National al Viei si Vinului, alte întreprinden vinicole.

Noutatea §tiintifica a rezultatelor obtinute consta în elaborarea unor recomandan concrete pentru întreprindenle din ramura vimcoia, si anume:

Preview document

Perfectionarea Contabilitatii Consumurilor si Calculatiei Costului Produselor in Vinificatie - Pagina 1
Perfectionarea Contabilitatii Consumurilor si Calculatiei Costului Produselor in Vinificatie - Pagina 2
Perfectionarea Contabilitatii Consumurilor si Calculatiei Costului Produselor in Vinificatie - Pagina 3
Perfectionarea Contabilitatii Consumurilor si Calculatiei Costului Produselor in Vinificatie - Pagina 4
Perfectionarea Contabilitatii Consumurilor si Calculatiei Costului Produselor in Vinificatie - Pagina 5
Perfectionarea Contabilitatii Consumurilor si Calculatiei Costului Produselor in Vinificatie - Pagina 6
Perfectionarea Contabilitatii Consumurilor si Calculatiei Costului Produselor in Vinificatie - Pagina 7
Perfectionarea Contabilitatii Consumurilor si Calculatiei Costului Produselor in Vinificatie - Pagina 8
Perfectionarea Contabilitatii Consumurilor si Calculatiei Costului Produselor in Vinificatie - Pagina 9
Perfectionarea Contabilitatii Consumurilor si Calculatiei Costului Produselor in Vinificatie - Pagina 10
Perfectionarea Contabilitatii Consumurilor si Calculatiei Costului Produselor in Vinificatie - Pagina 11
Perfectionarea Contabilitatii Consumurilor si Calculatiei Costului Produselor in Vinificatie - Pagina 12
Perfectionarea Contabilitatii Consumurilor si Calculatiei Costului Produselor in Vinificatie - Pagina 13
Perfectionarea Contabilitatii Consumurilor si Calculatiei Costului Produselor in Vinificatie - Pagina 14
Perfectionarea Contabilitatii Consumurilor si Calculatiei Costului Produselor in Vinificatie - Pagina 15
Perfectionarea Contabilitatii Consumurilor si Calculatiei Costului Produselor in Vinificatie - Pagina 16
Perfectionarea Contabilitatii Consumurilor si Calculatiei Costului Produselor in Vinificatie - Pagina 17
Perfectionarea Contabilitatii Consumurilor si Calculatiei Costului Produselor in Vinificatie - Pagina 18
Perfectionarea Contabilitatii Consumurilor si Calculatiei Costului Produselor in Vinificatie - Pagina 19
Perfectionarea Contabilitatii Consumurilor si Calculatiei Costului Produselor in Vinificatie - Pagina 20
Perfectionarea Contabilitatii Consumurilor si Calculatiei Costului Produselor in Vinificatie - Pagina 21
Perfectionarea Contabilitatii Consumurilor si Calculatiei Costului Produselor in Vinificatie - Pagina 22
Perfectionarea Contabilitatii Consumurilor si Calculatiei Costului Produselor in Vinificatie - Pagina 23
Perfectionarea Contabilitatii Consumurilor si Calculatiei Costului Produselor in Vinificatie - Pagina 24
Perfectionarea Contabilitatii Consumurilor si Calculatiei Costului Produselor in Vinificatie - Pagina 25
Perfectionarea Contabilitatii Consumurilor si Calculatiei Costului Produselor in Vinificatie - Pagina 26
Perfectionarea Contabilitatii Consumurilor si Calculatiei Costului Produselor in Vinificatie - Pagina 27
Perfectionarea Contabilitatii Consumurilor si Calculatiei Costului Produselor in Vinificatie - Pagina 28
Perfectionarea Contabilitatii Consumurilor si Calculatiei Costului Produselor in Vinificatie - Pagina 29
Perfectionarea Contabilitatii Consumurilor si Calculatiei Costului Produselor in Vinificatie - Pagina 30
Perfectionarea Contabilitatii Consumurilor si Calculatiei Costului Produselor in Vinificatie - Pagina 31
Perfectionarea Contabilitatii Consumurilor si Calculatiei Costului Produselor in Vinificatie - Pagina 32
Perfectionarea Contabilitatii Consumurilor si Calculatiei Costului Produselor in Vinificatie - Pagina 33
Perfectionarea Contabilitatii Consumurilor si Calculatiei Costului Produselor in Vinificatie - Pagina 34
Perfectionarea Contabilitatii Consumurilor si Calculatiei Costului Produselor in Vinificatie - Pagina 35
Perfectionarea Contabilitatii Consumurilor si Calculatiei Costului Produselor in Vinificatie - Pagina 36
Perfectionarea Contabilitatii Consumurilor si Calculatiei Costului Produselor in Vinificatie - Pagina 37
Perfectionarea Contabilitatii Consumurilor si Calculatiei Costului Produselor in Vinificatie - Pagina 38
Perfectionarea Contabilitatii Consumurilor si Calculatiei Costului Produselor in Vinificatie - Pagina 39
Perfectionarea Contabilitatii Consumurilor si Calculatiei Costului Produselor in Vinificatie - Pagina 40
Perfectionarea Contabilitatii Consumurilor si Calculatiei Costului Produselor in Vinificatie - Pagina 41
Perfectionarea Contabilitatii Consumurilor si Calculatiei Costului Produselor in Vinificatie - Pagina 42
Perfectionarea Contabilitatii Consumurilor si Calculatiei Costului Produselor in Vinificatie - Pagina 43
Perfectionarea Contabilitatii Consumurilor si Calculatiei Costului Produselor in Vinificatie - Pagina 44
Perfectionarea Contabilitatii Consumurilor si Calculatiei Costului Produselor in Vinificatie - Pagina 45
Perfectionarea Contabilitatii Consumurilor si Calculatiei Costului Produselor in Vinificatie - Pagina 46
Perfectionarea Contabilitatii Consumurilor si Calculatiei Costului Produselor in Vinificatie - Pagina 47
Perfectionarea Contabilitatii Consumurilor si Calculatiei Costului Produselor in Vinificatie - Pagina 48
Perfectionarea Contabilitatii Consumurilor si Calculatiei Costului Produselor in Vinificatie - Pagina 49
Perfectionarea Contabilitatii Consumurilor si Calculatiei Costului Produselor in Vinificatie - Pagina 50
Perfectionarea Contabilitatii Consumurilor si Calculatiei Costului Produselor in Vinificatie - Pagina 51
Perfectionarea Contabilitatii Consumurilor si Calculatiei Costului Produselor in Vinificatie - Pagina 52
Perfectionarea Contabilitatii Consumurilor si Calculatiei Costului Produselor in Vinificatie - Pagina 53
Perfectionarea Contabilitatii Consumurilor si Calculatiei Costului Produselor in Vinificatie - Pagina 54
Perfectionarea Contabilitatii Consumurilor si Calculatiei Costului Produselor in Vinificatie - Pagina 55
Perfectionarea Contabilitatii Consumurilor si Calculatiei Costului Produselor in Vinificatie - Pagina 56
Perfectionarea Contabilitatii Consumurilor si Calculatiei Costului Produselor in Vinificatie - Pagina 57
Perfectionarea Contabilitatii Consumurilor si Calculatiei Costului Produselor in Vinificatie - Pagina 58
Perfectionarea Contabilitatii Consumurilor si Calculatiei Costului Produselor in Vinificatie - Pagina 59
Perfectionarea Contabilitatii Consumurilor si Calculatiei Costului Produselor in Vinificatie - Pagina 60
Perfectionarea Contabilitatii Consumurilor si Calculatiei Costului Produselor in Vinificatie - Pagina 61
Perfectionarea Contabilitatii Consumurilor si Calculatiei Costului Produselor in Vinificatie - Pagina 62
Perfectionarea Contabilitatii Consumurilor si Calculatiei Costului Produselor in Vinificatie - Pagina 63
Perfectionarea Contabilitatii Consumurilor si Calculatiei Costului Produselor in Vinificatie - Pagina 64
Perfectionarea Contabilitatii Consumurilor si Calculatiei Costului Produselor in Vinificatie - Pagina 65
Perfectionarea Contabilitatii Consumurilor si Calculatiei Costului Produselor in Vinificatie - Pagina 66
Perfectionarea Contabilitatii Consumurilor si Calculatiei Costului Produselor in Vinificatie - Pagina 67
Perfectionarea Contabilitatii Consumurilor si Calculatiei Costului Produselor in Vinificatie - Pagina 68
Perfectionarea Contabilitatii Consumurilor si Calculatiei Costului Produselor in Vinificatie - Pagina 69
Perfectionarea Contabilitatii Consumurilor si Calculatiei Costului Produselor in Vinificatie - Pagina 70
Perfectionarea Contabilitatii Consumurilor si Calculatiei Costului Produselor in Vinificatie - Pagina 71
Perfectionarea Contabilitatii Consumurilor si Calculatiei Costului Produselor in Vinificatie - Pagina 72
Perfectionarea Contabilitatii Consumurilor si Calculatiei Costului Produselor in Vinificatie - Pagina 73
Perfectionarea Contabilitatii Consumurilor si Calculatiei Costului Produselor in Vinificatie - Pagina 74
Perfectionarea Contabilitatii Consumurilor si Calculatiei Costului Produselor in Vinificatie - Pagina 75
Perfectionarea Contabilitatii Consumurilor si Calculatiei Costului Produselor in Vinificatie - Pagina 76
Perfectionarea Contabilitatii Consumurilor si Calculatiei Costului Produselor in Vinificatie - Pagina 77
Perfectionarea Contabilitatii Consumurilor si Calculatiei Costului Produselor in Vinificatie - Pagina 78
Perfectionarea Contabilitatii Consumurilor si Calculatiei Costului Produselor in Vinificatie - Pagina 79
Perfectionarea Contabilitatii Consumurilor si Calculatiei Costului Produselor in Vinificatie - Pagina 80
Perfectionarea Contabilitatii Consumurilor si Calculatiei Costului Produselor in Vinificatie - Pagina 81
Perfectionarea Contabilitatii Consumurilor si Calculatiei Costului Produselor in Vinificatie - Pagina 82
Perfectionarea Contabilitatii Consumurilor si Calculatiei Costului Produselor in Vinificatie - Pagina 83
Perfectionarea Contabilitatii Consumurilor si Calculatiei Costului Produselor in Vinificatie - Pagina 84
Perfectionarea Contabilitatii Consumurilor si Calculatiei Costului Produselor in Vinificatie - Pagina 85
Perfectionarea Contabilitatii Consumurilor si Calculatiei Costului Produselor in Vinificatie - Pagina 86
Perfectionarea Contabilitatii Consumurilor si Calculatiei Costului Produselor in Vinificatie - Pagina 87
Perfectionarea Contabilitatii Consumurilor si Calculatiei Costului Produselor in Vinificatie - Pagina 88
Perfectionarea Contabilitatii Consumurilor si Calculatiei Costului Produselor in Vinificatie - Pagina 89
Perfectionarea Contabilitatii Consumurilor si Calculatiei Costului Produselor in Vinificatie - Pagina 90
Perfectionarea Contabilitatii Consumurilor si Calculatiei Costului Produselor in Vinificatie - Pagina 91
Perfectionarea Contabilitatii Consumurilor si Calculatiei Costului Produselor in Vinificatie - Pagina 92
Perfectionarea Contabilitatii Consumurilor si Calculatiei Costului Produselor in Vinificatie - Pagina 93
Perfectionarea Contabilitatii Consumurilor si Calculatiei Costului Produselor in Vinificatie - Pagina 94
Perfectionarea Contabilitatii Consumurilor si Calculatiei Costului Produselor in Vinificatie - Pagina 95
Perfectionarea Contabilitatii Consumurilor si Calculatiei Costului Produselor in Vinificatie - Pagina 96
Perfectionarea Contabilitatii Consumurilor si Calculatiei Costului Produselor in Vinificatie - Pagina 97
Perfectionarea Contabilitatii Consumurilor si Calculatiei Costului Produselor in Vinificatie - Pagina 98
Perfectionarea Contabilitatii Consumurilor si Calculatiei Costului Produselor in Vinificatie - Pagina 99
Perfectionarea Contabilitatii Consumurilor si Calculatiei Costului Produselor in Vinificatie - Pagina 100
Perfectionarea Contabilitatii Consumurilor si Calculatiei Costului Produselor in Vinificatie - Pagina 101
Perfectionarea Contabilitatii Consumurilor si Calculatiei Costului Produselor in Vinificatie - Pagina 102
Perfectionarea Contabilitatii Consumurilor si Calculatiei Costului Produselor in Vinificatie - Pagina 103
Perfectionarea Contabilitatii Consumurilor si Calculatiei Costului Produselor in Vinificatie - Pagina 104
Perfectionarea Contabilitatii Consumurilor si Calculatiei Costului Produselor in Vinificatie - Pagina 105
Perfectionarea Contabilitatii Consumurilor si Calculatiei Costului Produselor in Vinificatie - Pagina 106
Perfectionarea Contabilitatii Consumurilor si Calculatiei Costului Produselor in Vinificatie - Pagina 107
Perfectionarea Contabilitatii Consumurilor si Calculatiei Costului Produselor in Vinificatie - Pagina 108
Perfectionarea Contabilitatii Consumurilor si Calculatiei Costului Produselor in Vinificatie - Pagina 109
Perfectionarea Contabilitatii Consumurilor si Calculatiei Costului Produselor in Vinificatie - Pagina 110
Perfectionarea Contabilitatii Consumurilor si Calculatiei Costului Produselor in Vinificatie - Pagina 111
Perfectionarea Contabilitatii Consumurilor si Calculatiei Costului Produselor in Vinificatie - Pagina 112
Perfectionarea Contabilitatii Consumurilor si Calculatiei Costului Produselor in Vinificatie - Pagina 113
Perfectionarea Contabilitatii Consumurilor si Calculatiei Costului Produselor in Vinificatie - Pagina 114
Perfectionarea Contabilitatii Consumurilor si Calculatiei Costului Produselor in Vinificatie - Pagina 115
Perfectionarea Contabilitatii Consumurilor si Calculatiei Costului Produselor in Vinificatie - Pagina 116
Perfectionarea Contabilitatii Consumurilor si Calculatiei Costului Produselor in Vinificatie - Pagina 117
Perfectionarea Contabilitatii Consumurilor si Calculatiei Costului Produselor in Vinificatie - Pagina 118
Perfectionarea Contabilitatii Consumurilor si Calculatiei Costului Produselor in Vinificatie - Pagina 119
Perfectionarea Contabilitatii Consumurilor si Calculatiei Costului Produselor in Vinificatie - Pagina 120
Perfectionarea Contabilitatii Consumurilor si Calculatiei Costului Produselor in Vinificatie - Pagina 121
Perfectionarea Contabilitatii Consumurilor si Calculatiei Costului Produselor in Vinificatie - Pagina 122
Perfectionarea Contabilitatii Consumurilor si Calculatiei Costului Produselor in Vinificatie - Pagina 123
Perfectionarea Contabilitatii Consumurilor si Calculatiei Costului Produselor in Vinificatie - Pagina 124
Perfectionarea Contabilitatii Consumurilor si Calculatiei Costului Produselor in Vinificatie - Pagina 125
Perfectionarea Contabilitatii Consumurilor si Calculatiei Costului Produselor in Vinificatie - Pagina 126
Perfectionarea Contabilitatii Consumurilor si Calculatiei Costului Produselor in Vinificatie - Pagina 127
Perfectionarea Contabilitatii Consumurilor si Calculatiei Costului Produselor in Vinificatie - Pagina 128
Perfectionarea Contabilitatii Consumurilor si Calculatiei Costului Produselor in Vinificatie - Pagina 129
Perfectionarea Contabilitatii Consumurilor si Calculatiei Costului Produselor in Vinificatie - Pagina 130
Perfectionarea Contabilitatii Consumurilor si Calculatiei Costului Produselor in Vinificatie - Pagina 131
Perfectionarea Contabilitatii Consumurilor si Calculatiei Costului Produselor in Vinificatie - Pagina 132
Perfectionarea Contabilitatii Consumurilor si Calculatiei Costului Produselor in Vinificatie - Pagina 133
Perfectionarea Contabilitatii Consumurilor si Calculatiei Costului Produselor in Vinificatie - Pagina 134
Perfectionarea Contabilitatii Consumurilor si Calculatiei Costului Produselor in Vinificatie - Pagina 135
Perfectionarea Contabilitatii Consumurilor si Calculatiei Costului Produselor in Vinificatie - Pagina 136
Perfectionarea Contabilitatii Consumurilor si Calculatiei Costului Produselor in Vinificatie - Pagina 137
Perfectionarea Contabilitatii Consumurilor si Calculatiei Costului Produselor in Vinificatie - Pagina 138
Perfectionarea Contabilitatii Consumurilor si Calculatiei Costului Produselor in Vinificatie - Pagina 139
Perfectionarea Contabilitatii Consumurilor si Calculatiei Costului Produselor in Vinificatie - Pagina 140
Perfectionarea Contabilitatii Consumurilor si Calculatiei Costului Produselor in Vinificatie - Pagina 141
Perfectionarea Contabilitatii Consumurilor si Calculatiei Costului Produselor in Vinificatie - Pagina 142
Perfectionarea Contabilitatii Consumurilor si Calculatiei Costului Produselor in Vinificatie - Pagina 143
Perfectionarea Contabilitatii Consumurilor si Calculatiei Costului Produselor in Vinificatie - Pagina 144
Perfectionarea Contabilitatii Consumurilor si Calculatiei Costului Produselor in Vinificatie - Pagina 145
Perfectionarea Contabilitatii Consumurilor si Calculatiei Costului Produselor in Vinificatie - Pagina 146
Perfectionarea Contabilitatii Consumurilor si Calculatiei Costului Produselor in Vinificatie - Pagina 147
Perfectionarea Contabilitatii Consumurilor si Calculatiei Costului Produselor in Vinificatie - Pagina 148
Perfectionarea Contabilitatii Consumurilor si Calculatiei Costului Produselor in Vinificatie - Pagina 149
Perfectionarea Contabilitatii Consumurilor si Calculatiei Costului Produselor in Vinificatie - Pagina 150
Perfectionarea Contabilitatii Consumurilor si Calculatiei Costului Produselor in Vinificatie - Pagina 151
Perfectionarea Contabilitatii Consumurilor si Calculatiei Costului Produselor in Vinificatie - Pagina 152
Perfectionarea Contabilitatii Consumurilor si Calculatiei Costului Produselor in Vinificatie - Pagina 153
Perfectionarea Contabilitatii Consumurilor si Calculatiei Costului Produselor in Vinificatie - Pagina 154
Perfectionarea Contabilitatii Consumurilor si Calculatiei Costului Produselor in Vinificatie - Pagina 155
Perfectionarea Contabilitatii Consumurilor si Calculatiei Costului Produselor in Vinificatie - Pagina 156
Perfectionarea Contabilitatii Consumurilor si Calculatiei Costului Produselor in Vinificatie - Pagina 157

Conținut arhivă zip

  • Perfectionarea Contabilitatii Consumurilor si Calculatiei Costului Produselor in Vinificatie.doc

Alții au mai descărcat și

Proiectarea unui Flux Informational privind Contabilitatea Stocurilor de Produse si Marfuri - Aurora SA

CAPITOLUL I STUDIUL CADRULUI ORGANIZATORIC ŞI NORMATIV AL ÎNTREPRINDERII 1.1. Prezentarea generală a unităţii „ Drumul spre succes este...

Contabilitatea Operațiunilor de Leasing

I N T R O D U C E R E Prin această lucrare mi-am propus să analizez cât mai multe aspecte privind leasingul ca element de finanţare într-o...

Contabilitatea Consumurilor și Calculația Costului de Producție

Introducere Actualitatea temei. Industria vinicolă este, în mod tradiţional, cel mai valoros sector al economiei noastre naţionale, prin care...

Calculatia Costurilor la SC Efil Invest SA Darmanesti

PREZENTAREA SOCIETATII S.C. EFIL INVEST S.A. S.C. EFIL INVEST S.A. Darmanesti este constituita în baza Legii 31/1990 privind înfiintarea...

Lucrare Diploma Mijloace Fixe

1.1 Abordarea sistematica a întreprinderii Notiunea de sistem are un caracter relativ, în sensul ca orice sistem poate fi descompus în subsisteme...

Contabilitate de Gestiune si Calculatia Costurilor - Metoda pe Comenzi

CAPITOLUL I 1.Scopul si obiectivele lucrarii de specialitate Încadrarea costului de productie printre cei mai semnificativi indicatori cu...

Sistem Informational Privind Contabilitatea si Gestiunea Leasingului

INTRODUCERE DE CE LEASING ? Unul din principalele motive pentru care leasing-ul este o alternativa financiara atat de populara in lume este acela...

Proiect Contabilitate de Gestiune la S.C. Romradiatoare S.A.

INTRODUCERE Trecerea de la o economie de tip centralizat la o economie libera constituie una din marile provocari carora unitatea economica...

Ai nevoie de altceva?