Perspective ale contabilitatii digitale

Proiect
9/10 (1 vot)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 55 în total
Cuvinte : 47107
Mărime: 2.45MB (arhivat)
Cost: 7 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Alexandru Tugui
Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” Iasi Facultatea de Economie si Administrarea Afacerilor Elitec – Scoala Economica Postuniversitara Specializarea Contabilitate Si Audit

Cuprins

1. PREZENTAREA SISTEMULUI INFORMATIONAL AL S.C. MOLDOPLAST S.A. 5

1.1. ISTORIC SOCIETATE 5

1.2. OBIECTUL DE ACTIVITATE 5

1.3. CONDUCERE 6

1.4. ORGANIGRAMA 6

1.5. DESCRIEREA FINANCIARA PE ULTIMII 3 ANI 7

1.6. SISTEMUL LOGISTIC SI DE PRODUCTIE 10

1.7. SISTEMUL DE MARKETING –VANZARI 13

1.8. SISTEMUL FINANCIAR – CONTABIL 14

1.9. SISTEMUL DE RESURSE UMANE 18

1.10. RESURSE INFORMATICE 19

2. DESCRIEREA SISTEMULUI INFORMATIONAL CONTABIL 21

2.1. RELATIA SIC CU CELELALTE SUB-SISTEME INFORMATIONALE DIN INTREPRINDERE 21

2.2. STRUCTURA SISTEMULUI INFORMATIONAL CONTABIL 22

2.2.1. CADRUL CONCEPTUAL 22

2.2.2. CADRUL APLICATIV 23

2.3. ANALIZA PRINCIPALELOR CIRCUITE CONTABILE 24

2.3.1. CIRCUITUL CONTABIL SPECIFIC OPERATIILOR DE EXPLOATARE 25

2.3.1.1. Circuitul Contabil al Stocurilor 25

2.3.1.2. Circuitul Contabil al Partenerilor 28

2.3.1.3. Circuitul Contabil al Personalului si Organismelor Sociale 29

2.3.1.4. Circuitul Contabil al Bugetului Statului 30

2.3.1.6. Circuitul Contabil al Veniturilor si Cheltuielilor 30

2.3.2. CIRCUITE CONTABILE SPECIFICE OPERATIILOR DE FINANTARE 32

2.3.3. CIRCUITUL CONTABIL SPECIFIC OPERATIILOR DE TREZORERIE 33

2.4. INFORMATIZAREA SISTEMULUI INFORMATIONAL CONTABIL 34

2.5. UTILIZAREA DATELOR SI CUNOSTINTELOR CONTABILE 35

2.5.1. AUDIT 35

2.6. ASIMILAREA NOILOR FORME DE LUCRU SI ACTIVITATI 36

3. POSIBILITATI DE MODERNIZARE A SISTEMULUI INFORMATIONAL CONTABIL DIN CADRUL SC MOLDOPLAST SA 37

3.1. CRITICA SISTEMULUI INFORMATIONAL CONTABIL AL SC MOLDOPLAST SA 37

3.2. CIRCUITUL CONTABIL DIGITIZAT AL SALARIZARII 38

3.3 MODERNIZAREA SISTEMULUI INFORMATIONAL CONTABIL 42

BIBLIOGRAFIE 44

ANEXE 45

ANEXA NR. 1 45

ANEXA NR. 2 45

ANEXA NR. 2 46

ANEXA NR. 3 47

ANEXA NR. 4 – RAPORT DE ANALIZA FINANCIARA (REZUMAT) 48

1. ANALIZA STRUCTURALA A BILANTULUI 48

2. ANALIZA ECHILIBRULUI FINANCIAR 50

3. DIAGNOSTIC FINANCIAR RAPID 51

4. INTERPRETAREA RATELOR ECONOMICE 51

5. MODELUL MEFAT 52

ANEXA NR. 5 – RISC. EV 53

1.OPERATII JURNAL 53

2. PRAG DE SEMNIFICATIE 54

3. MODEL FARA RISC 55

4. MODEL CU RISC 56

Extras din document

Capitolul 1.

Prezentarea Sistemului Informational al

S.C. Moldoplast S.A.

1.1. Istoric Societate

S.C. Moldoplast S.A. este succesoarea de drept a fostei Intreprinderi de Prelucrarea Maselor Plastice Iasi, fiind infiintata conform Legii nr. 15/1990 prin transformarea si preluarea integrala a patrimoniului acesteia. Din data de 20.11.1990 denumirea societatii a devenit S.C. Moldoplast S.A.

Societatea s-a privatizat la finalul anului 2006, cand SC “International Import Export Company” SRL Iasi, apartinand omului de afaceri roman de origine siriana Michael Nseir, a preluat pachetul majoritar de actiuni detinut de stat.

In prezent societatea prezinta urmatoarele date generale:

- Sediul firmei: Iasi, Calea Chisinaului nr. 23

- Numar de inregistrare in Registrul Comertului al Judetului Iasi: J22/283/15.02.1991:

- Cod unic de inregistrare: 1966595, atribut fiscal RO;

- Forma juridica: societate pe actiuni;

- Forma capitalui: majoritar privat

- Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa RASDAQ

- Capitalul social subscris si varsat : 28.135.170 RON, divizat in 11.254.068 actiuni cu valoare nominala de 2,5 lei

- Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise: actiunile nominative emise de societate sunt sub forma dematerializata

1.2. Obiectul de activitate

Obiectul principal de activitate al societatii il reprezinta :

- Fabricarea placilor, foliilor, tuburilor, profilelor din material plastic -Cod 2221

- Fabricarea ambalajelor din material plastic - Cod 2522

- Fabricarea articolelor din material plastic pentru constructii - Cod 2523

- Fabricarea altor articole de material plastic - Cod 2524

- Comert cu amanuntul in magazine specializate - Cod 5248

1.3. Conducere

Managementul societatii este realizat de catre: Adunarea Generala a Actionarilor, Consiliul de Administratie, Directorul General, Conducerea Executiva. Activitatea firmei se desfasoara pe baza Actului consitutiv, Regulamentului intern al firmei si al fiselor de post.

Adunarea Generala a actionarilor este organul de conducere al societatii care decide asupra activitatii acesteia si asigura politica economica si comerciala. Membrii AGA sunt:

- SC International Import Export Comp SRL Iasi - 10.844.516 actiuni (96,3608 %);

- AVAS : 112.541 actiuni (1 %) ;

- Persoane fizice - 272.920 actiuni (2,4251 %);

- Persoane juridice - 24.091 (0,2141 %);

Consiliul de administratie are ca presedinte pe Domnul Dan Silvestru. Domnul Dan Silvestru are 52 de ani, este de profesie inginer si este totodata si Directorul General al societatii. Prin aceasta functie el este mandatat de AGA sa ieie hotarari in numele societatii si sa urmarasca realizarea obiectivelor decise de aceasta si de Consiliul de Administratie.

Conducerea Executiva are in componenta sa pe:

- Popa Isabela, 25 de ani, economist, Director Economic;

- Cantauz Vasile, economist, 46 de ani, Director Productie;

- Sturzu Marcel, inginer,53 de ani, Sef Investitii +MEA.

Membrii conducerii executive sunt angajati ai societatii in baza unui contract individual de munca.

1.4. Organigrama

Dupa cum rezulta din organigrama , activitatea firmei este organizata in mod ierarhic. Astfel, pe nivelul doi de conducere, subordonate directorului general, se gasesc trei departamente principale conduse de de trei directori adjuncti: directorul de productie, directorul economic si inginerul sef investitii.

Directorul de productie are in subordine Sectia de productie ( cu atelierele:PE, PVC, Tapet, Belcesti) si Biroul lansare urmarire productie.

Directorul economic are in subordine compartimentele: Serviciu Financiar Contabil, Oficiul de calcul si Control financiar intern.

Inginerului sef investitii ii sunt subordonate Sectia MEA ( cu atelierele: mecanic, energetic si AMA) si Serviciul Achizitii Desfacere Transport – MARKETING

Birourile: Tehnic, Import-Export, Resurse Umane, CTC-AQ, Protectia Muncii si cabinet medical, Administrativ si Oficiul Juridic sunt direct in subordinae Directorului General.

Preview document

Perspective ale contabilitatii digitale - Pagina 1
Perspective ale contabilitatii digitale - Pagina 2
Perspective ale contabilitatii digitale - Pagina 3
Perspective ale contabilitatii digitale - Pagina 4
Perspective ale contabilitatii digitale - Pagina 5
Perspective ale contabilitatii digitale - Pagina 6
Perspective ale contabilitatii digitale - Pagina 7
Perspective ale contabilitatii digitale - Pagina 8
Perspective ale contabilitatii digitale - Pagina 9
Perspective ale contabilitatii digitale - Pagina 10
Perspective ale contabilitatii digitale - Pagina 11
Perspective ale contabilitatii digitale - Pagina 12
Perspective ale contabilitatii digitale - Pagina 13
Perspective ale contabilitatii digitale - Pagina 14
Perspective ale contabilitatii digitale - Pagina 15
Perspective ale contabilitatii digitale - Pagina 16
Perspective ale contabilitatii digitale - Pagina 17
Perspective ale contabilitatii digitale - Pagina 18
Perspective ale contabilitatii digitale - Pagina 19
Perspective ale contabilitatii digitale - Pagina 20
Perspective ale contabilitatii digitale - Pagina 21
Perspective ale contabilitatii digitale - Pagina 22
Perspective ale contabilitatii digitale - Pagina 23
Perspective ale contabilitatii digitale - Pagina 24
Perspective ale contabilitatii digitale - Pagina 25
Perspective ale contabilitatii digitale - Pagina 26
Perspective ale contabilitatii digitale - Pagina 27
Perspective ale contabilitatii digitale - Pagina 28
Perspective ale contabilitatii digitale - Pagina 29
Perspective ale contabilitatii digitale - Pagina 30
Perspective ale contabilitatii digitale - Pagina 31
Perspective ale contabilitatii digitale - Pagina 32
Perspective ale contabilitatii digitale - Pagina 33
Perspective ale contabilitatii digitale - Pagina 34
Perspective ale contabilitatii digitale - Pagina 35
Perspective ale contabilitatii digitale - Pagina 36
Perspective ale contabilitatii digitale - Pagina 37
Perspective ale contabilitatii digitale - Pagina 38
Perspective ale contabilitatii digitale - Pagina 39
Perspective ale contabilitatii digitale - Pagina 40
Perspective ale contabilitatii digitale - Pagina 41
Perspective ale contabilitatii digitale - Pagina 42
Perspective ale contabilitatii digitale - Pagina 43
Perspective ale contabilitatii digitale - Pagina 44
Perspective ale contabilitatii digitale - Pagina 45
Perspective ale contabilitatii digitale - Pagina 46
Perspective ale contabilitatii digitale - Pagina 47
Perspective ale contabilitatii digitale - Pagina 48
Perspective ale contabilitatii digitale - Pagina 49
Perspective ale contabilitatii digitale - Pagina 50
Perspective ale contabilitatii digitale - Pagina 51
Perspective ale contabilitatii digitale - Pagina 52
Perspective ale contabilitatii digitale - Pagina 53
Perspective ale contabilitatii digitale - Pagina 54
Perspective ale contabilitatii digitale - Pagina 55

Conținut arhivă zip

  • Perspective ale Contabilitatii Digitale la SC Moldoplast SA.doc

Alții au mai descărcat și

Rolul Informatiei Contabile in Managementul Modern

Introducere Economia actuala este globală, deschisă şi imediată. Succesul firmei moderne depinde în directă măsură de capacitatea managerilor şi a...

Sistemul Informational Contabil pentru Evidenta Stocurilor la SC Medica SA Bacau

Introducere Tehnologia informaţiei a cunoscut în ultimii ani un avânt considerabil. Fără nici o îndoială, domeniile cu cele mai revoluţionare...

Politici Contabile si Influenta lor Asupra Pozitiei Financiare a Intreprinderii la S.C. Antilopa S.A.

1.1 Politicile contabile înainte de adoptarea noilor reglementari 2 1.2 Note si politici contabile în conditiile aplicarii actualelor...

Calculul și Analiza Principalilor Indicatori Economico-financiari pe Baza Situațiilor Financiare Anuale ale unei Entități Economice

BILANT Încheiat la data de 31 decembrie 2009 COD 10 Mii Lei Nr. rd. 2008 2009 A. ACTIVE IMOBILIZATE I. IMOBILIZARI NECORPORALE Cheltuieli...

Contabilitatea și Fiscalitatea Impozitelor și Taxelor

CAPITOLUL I CONSIDERATII INTRODUCTIVE 1.1. NECESITATEA IMPOZITELOR SI TAXELOR Satisfacerea nevoilor colective ale oricarei societati impune...

Contabilitatea Salariilor la SC Lukoil SA

CAPITOLUL I FORTA DE MUNCA- ASPECTE JURIDICE, CONTABILE SI FISCALE 1.1. Forta de munca- importanta, salariul nominal, salariul real. 1.2. Rolul...

Studiu privind Determinarea Impozitului pe Profit si a TVA-ului pentru o Societate Comerciala

INTRODUCERE Pentru a-si desfasura activitatile, statul are nevoie de venituri pe care si le asigura din impozite prelevate atat de la persoanele...

Contabilitatea si Gestiunea Imobilizarilor si a Stocurilor. Evaluare, Recunoastere si Tratamente Contabile

PARTEA I - Cadrul conceptual legislativ de raportare finaciara asociat stocurilor Cap I - - Istoric privind evolutia raportarii stocurilor...

Ai nevoie de altceva?