Perspective ale contabilitatii digitale

Imagine preview
(9/10 din 1 vot)

Acest proiect trateaza Perspective ale contabilitatii digitale.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 55 de pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Alexandru Tugui

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 7 puncte.

Domeniu: Contabilitate

Cuprins

1. PREZENTAREA SISTEMULUI INFORMATIONAL AL S.C. MOLDOPLAST S.A. 5
1.1. ISTORIC SOCIETATE 5
1.2. OBIECTUL DE ACTIVITATE 5
1.3. CONDUCERE 6
1.4. ORGANIGRAMA 6
1.5. DESCRIEREA FINANCIARA PE ULTIMII 3 ANI 7
1.6. SISTEMUL LOGISTIC SI DE PRODUCTIE 10
1.7. SISTEMUL DE MARKETING –VANZARI 13
1.8. SISTEMUL FINANCIAR – CONTABIL 14
1.9. SISTEMUL DE RESURSE UMANE 18
1.10. RESURSE INFORMATICE 19
2. DESCRIEREA SISTEMULUI INFORMATIONAL CONTABIL 21
2.1. RELATIA SIC CU CELELALTE SUB-SISTEME INFORMATIONALE DIN INTREPRINDERE 21
2.2. STRUCTURA SISTEMULUI INFORMATIONAL CONTABIL 22
2.2.1. CADRUL CONCEPTUAL 22
2.2.2. CADRUL APLICATIV 23
2.3. ANALIZA PRINCIPALELOR CIRCUITE CONTABILE 24
2.3.1. CIRCUITUL CONTABIL SPECIFIC OPERATIILOR DE EXPLOATARE 25
2.3.1.1. Circuitul Contabil al Stocurilor 25
2.3.1.2. Circuitul Contabil al Partenerilor 28
2.3.1.3. Circuitul Contabil al Personalului si Organismelor Sociale 29
2.3.1.4. Circuitul Contabil al Bugetului Statului 30
2.3.1.6. Circuitul Contabil al Veniturilor si Cheltuielilor 30
2.3.2. CIRCUITE CONTABILE SPECIFICE OPERATIILOR DE FINANTARE 32
2.3.3. CIRCUITUL CONTABIL SPECIFIC OPERATIILOR DE TREZORERIE 33
2.4. INFORMATIZAREA SISTEMULUI INFORMATIONAL CONTABIL 34
2.5. UTILIZAREA DATELOR SI CUNOSTINTELOR CONTABILE 35
2.5.1. AUDIT 35
2.6. ASIMILAREA NOILOR FORME DE LUCRU SI ACTIVITATI 36
3. POSIBILITATI DE MODERNIZARE A SISTEMULUI INFORMATIONAL CONTABIL DIN CADRUL SC MOLDOPLAST SA 37
3.1. CRITICA SISTEMULUI INFORMATIONAL CONTABIL AL SC MOLDOPLAST SA 37
3.2. CIRCUITUL CONTABIL DIGITIZAT AL SALARIZARII 38
3.3 MODERNIZAREA SISTEMULUI INFORMATIONAL CONTABIL 42
BIBLIOGRAFIE 44
ANEXE 45
ANEXA NR. 1 45
ANEXA NR. 2 45
ANEXA NR. 2 46
ANEXA NR. 3 47
ANEXA NR. 4 – RAPORT DE ANALIZA FINANCIARA (REZUMAT) 48
1. ANALIZA STRUCTURALA A BILANTULUI 48
2. ANALIZA ECHILIBRULUI FINANCIAR 50
3. DIAGNOSTIC FINANCIAR RAPID 51
4. INTERPRETAREA RATELOR ECONOMICE 51
5. MODELUL MEFAT 52
ANEXA NR. 5 – RISC. EV 53
1.OPERATII JURNAL 53
2. PRAG DE SEMNIFICATIE 54
3. MODEL FARA RISC 55
4. MODEL CU RISC 56

Extras din document

Capitolul 1.

Prezentarea Sistemului Informational al

S.C. Moldoplast S.A.

1.1. Istoric Societate

S.C. Moldoplast S.A. este succesoarea de drept a fostei Intreprinderi de Prelucrarea Maselor Plastice Iasi, fiind infiintata conform Legii nr. 15/1990 prin transformarea si preluarea integrala a patrimoniului acesteia. Din data de 20.11.1990 denumirea societatii a devenit S.C. Moldoplast S.A.

Societatea s-a privatizat la finalul anului 2006, cand SC “International Import Export Company” SRL Iasi, apartinand omului de afaceri roman de origine siriana Michael Nseir, a preluat pachetul majoritar de actiuni detinut de stat.

In prezent societatea prezinta urmatoarele date generale:

- Sediul firmei: Iasi, Calea Chisinaului nr. 23

- Numar de inregistrare in Registrul Comertului al Judetului Iasi: J22/283/15.02.1991:

- Cod unic de inregistrare: 1966595, atribut fiscal RO;

- Forma juridica: societate pe actiuni;

- Forma capitalui: majoritar privat

- Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa RASDAQ

- Capitalul social subscris si varsat : 28.135.170 RON, divizat in 11.254.068 actiuni cu valoare nominala de 2,5 lei

- Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise: actiunile nominative emise de societate sunt sub forma dematerializata

1.2. Obiectul de activitate

Obiectul principal de activitate al societatii il reprezinta :

- Fabricarea placilor, foliilor, tuburilor, profilelor din material plastic -Cod 2221

- Fabricarea ambalajelor din material plastic - Cod 2522

- Fabricarea articolelor din material plastic pentru constructii - Cod 2523

- Fabricarea altor articole de material plastic - Cod 2524

- Comert cu amanuntul in magazine specializate - Cod 5248

1.3. Conducere

Managementul societatii este realizat de catre: Adunarea Generala a Actionarilor, Consiliul de Administratie, Directorul General, Conducerea Executiva. Activitatea firmei se desfasoara pe baza Actului consitutiv, Regulamentului intern al firmei si al fiselor de post.

Adunarea Generala a actionarilor este organul de conducere al societatii care decide asupra activitatii acesteia si asigura politica economica si comerciala. Membrii AGA sunt:

- SC International Import Export Comp SRL Iasi - 10.844.516 actiuni (96,3608 %);

- AVAS : 112.541 actiuni (1 %) ;

- Persoane fizice - 272.920 actiuni (2,4251 %);

- Persoane juridice - 24.091 (0,2141 %);

Consiliul de administratie are ca presedinte pe Domnul Dan Silvestru. Domnul Dan Silvestru are 52 de ani, este de profesie inginer si este totodata si Directorul General al societatii. Prin aceasta functie el este mandatat de AGA sa ieie hotarari in numele societatii si sa urmarasca realizarea obiectivelor decise de aceasta si de Consiliul de Administratie.

Conducerea Executiva are in componenta sa pe:

- Popa Isabela, 25 de ani, economist, Director Economic;

- Cantauz Vasile, economist, 46 de ani, Director Productie;

- Sturzu Marcel, inginer,53 de ani, Sef Investitii +MEA.

Membrii conducerii executive sunt angajati ai societatii in baza unui contract individual de munca.

1.4. Organigrama

Dupa cum rezulta din organigrama , activitatea firmei este organizata in mod ierarhic. Astfel, pe nivelul doi de conducere, subordonate directorului general, se gasesc trei departamente principale conduse de de trei directori adjuncti: directorul de productie, directorul economic si inginerul sef investitii.

Directorul de productie are in subordine Sectia de productie ( cu atelierele:PE, PVC, Tapet, Belcesti) si Biroul lansare urmarire productie.

Directorul economic are in subordine compartimentele: Serviciu Financiar Contabil, Oficiul de calcul si Control financiar intern.

Inginerului sef investitii ii sunt subordonate Sectia MEA ( cu atelierele: mecanic, energetic si AMA) si Serviciul Achizitii Desfacere Transport – MARKETING

Birourile: Tehnic, Import-Export, Resurse Umane, CTC-AQ, Protectia Muncii si cabinet medical, Administrativ si Oficiul Juridic sunt direct in subordinae Directorului General.

Fisiere in arhiva (1):

  • Perspective ale Contabilitatii Digitale la SC Moldoplast SA.doc

Alte informatii

Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” Iasi Facultatea de Economie si Administrarea Afacerilor Elitec – Scoala Economica Postuniversitara Specializarea Contabilitate Si Audit