Plan de afaceri - SC Cori Forest SRL

Proiect
7/10 (1 vot)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 31 în total
Cuvinte : 10830
Mărime: 87.82KB (arhivat)
Cost: 8 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: CIUREA GEANINA

Cuprins

1. Afacerea

1.1 Definirea afacerii

1.2 Alegerea formei organizatorico - juridice

1.3 Alegerea structurii organizaționale

1.4 Prezentarea firmei

2. Piața

2.1 Definirea pieței

2.2 Analiza SWOT

2.3 Concurenții

2.4 Cerințe impuse față de segmentarea pieței

2.5 Etapele segmentării pieței

2.6 Elaborarea planului de producție

3. Planul de marketing

3.1 Definirea mediului de marketing

3.2 Strategii de marketing

3.3 Politici de marketing

3.3.1 Politica de preț

3.3.2 Politica de produs

3.3.3 Politica promoțională

4. Managementul și personalul

4.1 Planificarea resurselor umane

4.2 Recrutarea personalului

4.3 Selecția personalului

4.4 Programul de lucru

5. Planul financiar

5.1 Analiza economică a proiectului

5.1.1 Calculul cheltuielilor directe de materiale

5.1.2 Calculul cheltuielilor cu salariile

5.1.3 Calculul cheltuielilor cu amortizarea si dobândă leasing

5.1.4 Calculul prețului unității de produs pentru o productie de 150 mc/luna

5.1.5 Pragul de rentabilitate

5.1.6 Indicatorii economici ai proiectului

5.1.7 Planul acțiunilor planificate până la începerea activității

5.1.8 Sursele financiare necesare pentru realizarea proiectului și modul de utilizare a lor

5.1.9 Informația inițială pentru elaborarea graficului rambursării leasing

5.1.10 Graficul de rambursare a creditului

5.1.11 Situația fluxului de numerar

5.1.12 Prognozarea raportului privind rezultatele financiare

5.1.13 Bilanțul contabil

5.1.14 - Indicatorii eficienței economice

BIBLIOGRAFIE

Extras din document

1. Afacerea

1.1 Definirea afacerii

Planul de afaceri este întocmit pentru estimarea oportunității de deschidere a unei afaceri in localitatea Racasdia și pentru evaluarea rezultatelor într-o perioadă de timp determinată.

Afacerea preconizată are ca obiect de activitate organizarea unui atelier de prelucrare a lemnului și a unei echipe de manageri care să gestioneze întreaga activitate.

Activitatea de bază: producerea și comercializarea de cherestea, lemne de foc și alte elemente pentru construcții din lemn: grinzi, corni, rigle etc..

Activitatea se va desfășura în orașul Racasdia, judetul Caras Severin.

Aceasta decizie este însoțită de unele avantaje economice precum sunt: cheltuieli mai mici cu chiria spațiului de productie, condiții pentru a activa (energie electrica).

Tabelul 1 - Sursele financiare necesare pentru realizarea proiectului și modul de utilizare a lor

Tip de investiții Suma, lei %

Mijloace proprii 141270 38,02%

Creditul bancar 0 0,00%

Leasing 230290 61,98%

Total 371560 100%

Necesarul de personal pentru afacere, va fi angajat din localitate și mediul rural ce constituie satele învecinate orașului Racasdia.

Tabelul 2 Necesarul de personal planificat

Nr.

crt.

Funcția Nr.

Persoane

1. Administrator 1

2. Tehnolog productie 1

3. Contabil/R.U. 1

4. Conducator auto

1

Gateristi 1

6. Personal de deservire 3

TOTAL 8

Misiunea afacerii este de a produce și comercializa produse profitabile pe piața internă, în scopul permanentei îmbunatațiri a pecepției pe care clientii, angajatii și asociatii o v-or acumula despre calitatea activitații noastre.

În acest scop fiecare compartiment al firmei trebuie să obțina rezultate superioare în comparație cu principalii concurenți. Ne vom dezvolta în principal prin colaborare deplină cu clienții noștri pentru întelegerea și satisfacerea nevoilor lor.

Noi suntem deplin constienți că succesul este direct proporțional cu calitatea salariaților noștri și cu grija pe care o manifestăm față de aceștia. Pentru a-i depași pe concurenții noștri, este absolut necesar să luptam permanent pentru pefecționare.

Obiective:

Optimizarea permanenta a combinarii factorilor de producție utilizați în vederea obținerii celor mai bune rezultate economice cu costuri cât mai reduse și având în permanență în vedere situația piețelor de aprovizionare și desfacere;

Productivitatea: firma va reduce cheltuielile productive cu 5% anual.

Profitabilitatea: cresterea profitului cu 10% pe an între 2019-2022.

Dezvoltarea performanțelor manageriale: se vor mari numarul de ore afectate antrenamentului managerilor, specialistilor cu 10% în urmatorul an.

Atitudinea și performanța în muncă: se doreste e a se realiza o diminuare a absentismului cu 50% în urmatorii 3 ani.

Responsabilitatea publică: Firma va aloca 20% din impozitul pe profit datorat pentru susținerea programului local de îngrijire a bolnavilor pensionari.

1.2 Alegerea formei organizatorico - juridice

În urma studierii tipurilor de unități comerciale ce pot activa am ajuns la concluzia că pentru afacerea dată cea mai optima alegere va fi fondarea unei Societăți cu Răspundere Limitată.

Societate cu răspundere limitată (SRL) este considerată societatea comercială al cărui capital este divizat în părti sociale conform actului de constituire și ale cărui obligații sunt garantate cu patrimoniul societații.

Mărimea minimă a capitalului social al SRL este de cel puțin 200 lei.

Asociații societății poartă răspundere pentru datoriile acesteia doar în limita cotelor ce le aparțin.

La momentul înregistrării societății trebuie deschis un cont bancar provizoriu, in care sa fie depus valoarea capitalului social.

SRL își crează un capital de rezervă ce se formează prin repartizări anuale din profitul net (cel putin 5% din profitul net) și constituie 20% din capitalul social, capitalul de rezervă al SRL poate fi folosit doar la acoperirea pierderilor sau la majorarea capitalului social.

Motivele care au stat la baza alegerii acestei forme de organizare juridica sunt:

- permite însumarea resurselor financiare ale persoanelor asociate, sporind astfel șansele de majorare a capitalului disponibil;

- întreaga activitate este bazată pe cunoștințele, abilitățile, angajaților, aceasta facând majoră problema selectării corecte a condidaților pentru posturile manageriale;

- ușurintă în administrarea afacerilor neavând în mare măsură nevoie de acordul acționarilor în luarea unor decizii care necesită a fi solutionate rapid și de importanta minoră care nu ar afecta în mod direct afacerea;

- procedura de constituire, înregistrare e simpla și rapidă.

1.3 Alegerea structurii organizaționale

Adoptarea unei anumite structuri organizaționale, reprezintă un proces de “potrivire” a unei structuri la strategia aleasă.

Alegerea unei structuri se face nu numai pentru o anumită strategie, ci și pentru un context specific al factorilor interni sau externi, pentru un anumit stadiu de dezvoltare a firmei sau pentru o abordare antreprenoriala la nivelul organizatiei.

O prima corelatie ar fi urmatoarea (Galbraith si Kazanijan, 1986):

- Organizațiile bazate pe o singura afacere dominanta (produs, consumator etc.) într-o singura industrie ar trebui structurate pe baze funcționale.

- Organizatiile cu o diversificare concentrica ar trebui structurate pe baze decizionale.

- Organizatiile cu o diversificare conglomerata ar trebui structurate sub forma unui holding.

Bibliografie

1. GÖRG Bernhard Managerii viitorului. Viitorul managerilor,

2. HYLAND Bruce,YOST Merle Reflecții pentru manageri” Straton, 1998

3. NICOLESCU Ovidiu, Management, Editura Economică, 1997

4. Kotler Ph., Managementul marketingului, București, 1997

Preview document

Plan de afaceri - SC Cori Forest SRL - Pagina 1
Plan de afaceri - SC Cori Forest SRL - Pagina 2
Plan de afaceri - SC Cori Forest SRL - Pagina 3
Plan de afaceri - SC Cori Forest SRL - Pagina 4
Plan de afaceri - SC Cori Forest SRL - Pagina 5
Plan de afaceri - SC Cori Forest SRL - Pagina 6
Plan de afaceri - SC Cori Forest SRL - Pagina 7
Plan de afaceri - SC Cori Forest SRL - Pagina 8
Plan de afaceri - SC Cori Forest SRL - Pagina 9
Plan de afaceri - SC Cori Forest SRL - Pagina 10
Plan de afaceri - SC Cori Forest SRL - Pagina 11
Plan de afaceri - SC Cori Forest SRL - Pagina 12
Plan de afaceri - SC Cori Forest SRL - Pagina 13
Plan de afaceri - SC Cori Forest SRL - Pagina 14
Plan de afaceri - SC Cori Forest SRL - Pagina 15
Plan de afaceri - SC Cori Forest SRL - Pagina 16
Plan de afaceri - SC Cori Forest SRL - Pagina 17
Plan de afaceri - SC Cori Forest SRL - Pagina 18
Plan de afaceri - SC Cori Forest SRL - Pagina 19
Plan de afaceri - SC Cori Forest SRL - Pagina 20
Plan de afaceri - SC Cori Forest SRL - Pagina 21
Plan de afaceri - SC Cori Forest SRL - Pagina 22
Plan de afaceri - SC Cori Forest SRL - Pagina 23
Plan de afaceri - SC Cori Forest SRL - Pagina 24
Plan de afaceri - SC Cori Forest SRL - Pagina 25
Plan de afaceri - SC Cori Forest SRL - Pagina 26
Plan de afaceri - SC Cori Forest SRL - Pagina 27
Plan de afaceri - SC Cori Forest SRL - Pagina 28
Plan de afaceri - SC Cori Forest SRL - Pagina 29
Plan de afaceri - SC Cori Forest SRL - Pagina 30
Plan de afaceri - SC Cori Forest SRL - Pagina 31

Conținut arhivă zip

  • Plan de afaceri - SC Cori Forest SRL.doc

Alții au mai descărcat și

Analiză diagnostic a cifrei de afaceri și a consecințelor sale economico-financiare la SC Secona SA Pitești

INTRODUCERE In conditiile tranzitiei tarii noastre la economia de piata, fiecare întreprindere, indiferent de forma de proprietate, profil sau...

Plan de marketing Fan-Courier

INTRODUCERE Am ales această temă deoarece FAN Courier este cea mai mare companie de curierat din România, ocupând primul loc pe piața locală....

Elaborarea diagnosticului global-strategic la SC Prodplast SA

CAPITOLUL 1. CARACTERIZAREA STRATEGICĂ A FIRMEI S.C. PRODPLAST S.A. Denumirea societății : S.C. PRODPLAST S.A. Sediul social : Buftea, Șoseaua...

Monografia contabilă - Societatea Utilaj Transport S.A Călărași

Mediul activității. Analiza fluxurilor financiar-monetare și diagnosticul financiar CAP. 1 - Mediul activității 1.1. Organizarea activității...

Rezultatul Exercițiului

Elaborarea acestui proiect are ca scop sustinerea examenului de atestat,prin care se dovedeste nivelul elevat de cunostiinte acumulate în cei 4 ani...

Contabilitatea Afacerilor

Teorie privind contabilitatea afacerilor: Contabilitatea afacerilor are ca obiect reprezentarea tranzacţiilor de afaceri precum şi a resurselor...

Ai nevoie de altceva?