Plan de Afaceri SC Springtrest

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Contabilitate
Conține 3 fișiere: doc
Pagini : 96 în total
Cuvinte : 13389
Mărime: 225.33KB (arhivat)
Cost: 8 puncte

Cuprins

INTRODUCERE

CAPITOLUL I. Sinteza

1.1. Obiectivele activitãţii S.C. SPRINGTREST S.A 1 1.2. Perspectivele societãtii în elaborarea proiectului investiţional 2

1.3. Strategia de piaţã 3

1.4. Previziuni financiare 4

CAPITOLUL II. Planul de afaceri

2.1. Definirea planului de afaceri 5 2.2. Rolurile fundamentale ale planului de afaceri 6

2.3. Principiile de bazã ale planului de afaceri 8

CAPITOLUL III. Prezentarea generală a societăţii Springtrest. S.A.

3.1. Scurt istoric 10

3.2. Mod de constituire 10

3.3. Statutul juridic 11

3.4. Prezentarea evoluţiei activitãtii economico – socialã 12

3.5. Caracteristicile care pot influenţa activitatea financiarã prognozatã 17 3.5.1. Principalii indicatori economici şi financiari 17

3.6. Reprezentarea structurii organizatorice (implicaţiile profilului de activitate asupra acesteia) 19

3.7. Organigrama societãtii SPRINGTREST S.A 25

3.8. Analiza punctelor forte/slabe 26

CAPITOLUL IV. Planificarea creditului

4.1. Fundamentarea mãrimii creditului 28

4.2. Finanţatorul creditului 29

4.3. Garantarea creditului 30

4.4. Obligaţiile contractuale 31

4.5. Dobânda, comisioanele 32

4.6. Rata dobânzii 33

4.7. Diferentierea ratei dobânzilor 35

4.8. Funcţiile de raţionalizare şi repartizare ale ratei dobânzii 35

4.9. Rata nominalã şi rata realã a dobânzii 36

4.10. Graficul de acordare şi rambursare a sumei finanţate pentru realizarea proiectului investiţional 37

4.11. Grafic sintetic de rambursare a creditului solicitat pentru realizarea proiectului investiţional 38

CAPITOLUL V. Proiectarea bugetului de venituri şi cheltuieli

A. Situaţii istorice

5.1. Analiza situaţiei financiare a S.C. SPRINGTREST S.A 41

5.1.1. Situaţia bugetului pe ultimii ani de activitate 41

5.1.2. Situaţia contului de profit şi pierdere pe ultimii ani de activitate 45 5.1.3. Bugetul activitãtii generale pe anul 2008 preliminat, defalcat lunar 51

B. Situaţii previzionate

5.1.4. Situatia bugetului pe viitorii 5 ani de activitate 54

5.1.5. Situatia contului de profit si pierdere pe viitorii 5 ani de activitate 56 5.1.6. Bugetul activitãtii generale pe anul 2009, defalcat lunar 59

5.2. Evaluarea profitabilitãtii proiectului de investitie 62 5.2.1. Proiectia fluxului de numerar pentru anii previzionati 62 5.2.2. Analiza graficã a fluxului de numerar 64

5.2.3. Proiectia fluxului de numerar pentru anul 2009, defalcat lunar 65

5.3. Situatia previzionatã a pragului de rentabilitate 69

5.3.1. Evaluarea pragului de rentabilitate si a intervalului de sigurantã 69 5.3.2. Analiza situatiei financiare pentru aprecierea riscului de faliment 81

CONCLUZII ŞI PROPUNERI 83

ANEXA

BIBLIOGRAFIE

Extras din document

INTRODUCERE

Contractarea unui credit bancar de cãtre o firmã reprezintã posibilitatea acestei firme de a-si mãri sau dezvolta cifra de afaceri, respectiv potentialul de investitii a acestuia.

Decizia firmei de a contracta un credit bancar va surveni dupã o perioadã de documentare pentru fundamentarea necesitãtii contractãrii creditului bancar.

Durata de documentare si prospectare poate fi variabilã în functie de planul de afaceri al firmei, de potentialul ei, de resursele ei interne.

Documentarea cuprinde:

• un plan de afaceri;

• studii de rentabilitate a investitiei;

• posibilitatea de rambursare a creditului contractat;

• garantiile pe care le poate oferi firma bãncii creditoare;

• situatia analizelor economico-financiare istorice si previzionate.

S-au luat în calcul toti factorii care influenteazã contractarea creditului si posibilitatea acordãrii lui de cãtre bancã.

Strategia investitionalã a întreprinderii cuprinde cunoasterea potentialului firmei si stabilirea criteriului de eficientã urmãrit de cãtre societate.

Evaluarea eficientei economice se face în functie de volumul resurselor, de criteriul eficientei economice ce va fi urmãrit de firmã, se va dimensiona potentialul viitor al acesteia, care nu întotdeauna trebuie sã creascã, ci trebuie sã asigure utilizarea cu maximã eficientã a tuturor resurselor firmei.

Definitivarea viitoarei structuri de productie trebuie sã asigure includerea acesteia într-o conceptie unitarã asupra strategiei generale a firmei:

• cresterea gradului de specializare si cooperare în productie;

• un grad mare de flexibilitate, de adaptare la nevoile pietei;

• folosirea cu eficientã a resurselor;

• adoptarea unor metode si tehnici de muncã, organizare a productiei, conducere, care sã permitã promovarea noului fãrã eforturi deosebite;

• folosirea completã a capacitãtilor de productie.

Trebuie sã se tinã cont de faptul cã investitia este o cheltuialã cu caracter ireversibil, odatã ce ea a fost facutã nu mai poate fi reconstituitã decât pe baza altor cheltuieli a altor eforturi investitionale.

O strategie investitionalã bine fundamentatã trebuie sã stabileascã prioritãtile firmei în domeniul alocãrii resurselor investitionale. Efortul investitional este orientat cu prioritate spre mijloace fixe active, care participã nemijlocit la procesul de productie si spre celelalte pãrti ale utilajelor care duc la cresterea randamentelor economice ale acestora, la cresterea performantelor tehnico-economice.

CAPITOLUL I.

Sinteza

1.1. Obiectivele activităţii S.C. SPRINGTREST S.A.

Domenii de activitate:

A. Comert intern si international cu:

- materii prime, semiprefabricate, componente în principal pentru industria chimicã, electrotehnicã, petrochimice de îngrãsãminte, bunuri de consum si agriculturã.

În domeniul comertului dispune de propria retea de distributie în tarã si de un cadru solid de parteneriat cu societãţi din Germania, Italia, Grecia, Cipru, Elvetia, Austria şi cu dealeri de zonã din SUA.

B. Producţie

În întreprinderi proprii sau unde este actionar principal realizeazã urmãtoarele produse:

- produse chimice

- produse destinate industriei alimentare

- componente si produse pentru industria constructoare de masini

(ex: proceseazã baterii, în special grele)

- constructii metalice.

C. Investitii

Prin efort propriu si prin asociere a realizat investitii în domeniul industriei alimentare, industriei chimice, industriei constructiilor metalice.

Desfãsoarã consultantã în domeniul investitiilor abordând activitãti de antreprenoriat, procurment (contractor).

D. Servicii

Alãturi de serviciile prestate în domeniul investitiilor mai realizeazã:

- consultantã tip industrial, asistentã tehnicã

- procurment agent

- operator turism sub licentã

- transporturi de marfã si cãlãtori

- asistentã medicalã (în clinica de stomatologie proprie)

- reprezenantã pentru societãti strãine:

* PLASTAM Spa- Italia - componente acumulatori

* DARAMIC GmbH- Germania - separatori pentru acumulatori

* LTV - Germania - pentru utilaje de agriculturã

* INTES S.A.- Elvatia - componente pentru acumulatori.

1.2. Perspectivele societăţii în elaborarea proiectului investiţional

S.C. SPRINGTREST S.A. doreste extinderea activitãtilor abordate, precum si diversificarea domeniilor de activitate.

Preview document

Plan de Afaceri SC Springtrest - Pagina 1
Plan de Afaceri SC Springtrest - Pagina 2
Plan de Afaceri SC Springtrest - Pagina 3
Plan de Afaceri SC Springtrest - Pagina 4
Plan de Afaceri SC Springtrest - Pagina 5
Plan de Afaceri SC Springtrest - Pagina 6
Plan de Afaceri SC Springtrest - Pagina 7
Plan de Afaceri SC Springtrest - Pagina 8
Plan de Afaceri SC Springtrest - Pagina 9
Plan de Afaceri SC Springtrest - Pagina 10
Plan de Afaceri SC Springtrest - Pagina 11
Plan de Afaceri SC Springtrest - Pagina 12
Plan de Afaceri SC Springtrest - Pagina 13
Plan de Afaceri SC Springtrest - Pagina 14
Plan de Afaceri SC Springtrest - Pagina 15
Plan de Afaceri SC Springtrest - Pagina 16
Plan de Afaceri SC Springtrest - Pagina 17
Plan de Afaceri SC Springtrest - Pagina 18
Plan de Afaceri SC Springtrest - Pagina 19
Plan de Afaceri SC Springtrest - Pagina 20
Plan de Afaceri SC Springtrest - Pagina 21
Plan de Afaceri SC Springtrest - Pagina 22
Plan de Afaceri SC Springtrest - Pagina 23
Plan de Afaceri SC Springtrest - Pagina 24
Plan de Afaceri SC Springtrest - Pagina 25
Plan de Afaceri SC Springtrest - Pagina 26
Plan de Afaceri SC Springtrest - Pagina 27
Plan de Afaceri SC Springtrest - Pagina 28
Plan de Afaceri SC Springtrest - Pagina 29
Plan de Afaceri SC Springtrest - Pagina 30
Plan de Afaceri SC Springtrest - Pagina 31
Plan de Afaceri SC Springtrest - Pagina 32
Plan de Afaceri SC Springtrest - Pagina 33
Plan de Afaceri SC Springtrest - Pagina 34
Plan de Afaceri SC Springtrest - Pagina 35
Plan de Afaceri SC Springtrest - Pagina 36
Plan de Afaceri SC Springtrest - Pagina 37
Plan de Afaceri SC Springtrest - Pagina 38
Plan de Afaceri SC Springtrest - Pagina 39
Plan de Afaceri SC Springtrest - Pagina 40
Plan de Afaceri SC Springtrest - Pagina 41
Plan de Afaceri SC Springtrest - Pagina 42
Plan de Afaceri SC Springtrest - Pagina 43
Plan de Afaceri SC Springtrest - Pagina 44
Plan de Afaceri SC Springtrest - Pagina 45
Plan de Afaceri SC Springtrest - Pagina 46
Plan de Afaceri SC Springtrest - Pagina 47
Plan de Afaceri SC Springtrest - Pagina 48
Plan de Afaceri SC Springtrest - Pagina 49
Plan de Afaceri SC Springtrest - Pagina 50
Plan de Afaceri SC Springtrest - Pagina 51
Plan de Afaceri SC Springtrest - Pagina 52
Plan de Afaceri SC Springtrest - Pagina 53
Plan de Afaceri SC Springtrest - Pagina 54
Plan de Afaceri SC Springtrest - Pagina 55
Plan de Afaceri SC Springtrest - Pagina 56
Plan de Afaceri SC Springtrest - Pagina 57
Plan de Afaceri SC Springtrest - Pagina 58
Plan de Afaceri SC Springtrest - Pagina 59
Plan de Afaceri SC Springtrest - Pagina 60
Plan de Afaceri SC Springtrest - Pagina 61
Plan de Afaceri SC Springtrest - Pagina 62
Plan de Afaceri SC Springtrest - Pagina 63
Plan de Afaceri SC Springtrest - Pagina 64
Plan de Afaceri SC Springtrest - Pagina 65
Plan de Afaceri SC Springtrest - Pagina 66
Plan de Afaceri SC Springtrest - Pagina 67
Plan de Afaceri SC Springtrest - Pagina 68
Plan de Afaceri SC Springtrest - Pagina 69
Plan de Afaceri SC Springtrest - Pagina 70
Plan de Afaceri SC Springtrest - Pagina 71
Plan de Afaceri SC Springtrest - Pagina 72
Plan de Afaceri SC Springtrest - Pagina 73
Plan de Afaceri SC Springtrest - Pagina 74
Plan de Afaceri SC Springtrest - Pagina 75
Plan de Afaceri SC Springtrest - Pagina 76
Plan de Afaceri SC Springtrest - Pagina 77
Plan de Afaceri SC Springtrest - Pagina 78
Plan de Afaceri SC Springtrest - Pagina 79
Plan de Afaceri SC Springtrest - Pagina 80
Plan de Afaceri SC Springtrest - Pagina 81
Plan de Afaceri SC Springtrest - Pagina 82
Plan de Afaceri SC Springtrest - Pagina 83
Plan de Afaceri SC Springtrest - Pagina 84
Plan de Afaceri SC Springtrest - Pagina 85
Plan de Afaceri SC Springtrest - Pagina 86
Plan de Afaceri SC Springtrest - Pagina 87
Plan de Afaceri SC Springtrest - Pagina 88
Plan de Afaceri SC Springtrest - Pagina 89
Plan de Afaceri SC Springtrest - Pagina 90
Plan de Afaceri SC Springtrest - Pagina 91
Plan de Afaceri SC Springtrest - Pagina 92
Plan de Afaceri SC Springtrest - Pagina 93
Plan de Afaceri SC Springtrest - Pagina 94
Plan de Afaceri SC Springtrest - Pagina 95
Plan de Afaceri SC Springtrest - Pagina 96

Conținut arhivă zip

  • Inceput.doc
  • Plan de Afaceri SC Springtrest.doc
  • Sfarsit.doc

Alții au mai descărcat și

Evaluarea Intreprinderii SC DPR Draexlmaier Procese de Productie Romania SRL

Sinteză 1. Mod de abordare Evaluarea societăţii a fost realizată atât prin metode patrimoniale, cât şi prin metode financiare. Dintre metodele...

Elaborarea si Analiza Bilantului Contabil la SC ICERP SA

INTRODUCERE In zilele noastre, o mai buna cunoastere a situatiei patrimoniului este strict necesara pentru a participa cu succes la viata...

Proiecte Economice - Monografia unei Societati

1. PREZENTAREA SOCIETATII COMERCIALE AEROSTAR S.A. BACAU 1.1. SEDIUL, STATUTUL SOCIETATII SI OBIECTUL DE ACTIVITATE SOCIETATEA COMERCIALA...

Proiect Practica SC Intwoitive SRL

1. PREZENTAREA SOCIETĂŢII SC INTWOITIVE SRL este o societate care asigură soluţii informatice atât hardware cât şi software, consultanţă în...

Bugetul de Venituri si Cheltuieli - Instrument de Previziune si Analiza Financiara

INTRODUCERE A face gestiune înseamnă a face gestiune previzională, respectiv a bugeta, principalele domenii de activitate ale întreprinderii şi a...

Practica Contabilitate - SushiMania

Obiective, principii şi factori de organizare a sistemului de contabilitate a întreprinderii 1. Cunoasterea concreta a intreprinderii 1.1 Date...

Contabilitatea Produselor Finite - SC Excelsior SA

CAPITOLUL I CARACTERISTICI TEHNICO- ECONOMICE ŞI ORGANIZATORICE ALE S.C.EXCELSIOR S.A. 1.1 Caracteristicile societăţii. Societatea Comercială...

Bugetul de Venituri și Cheltuieli

1. PREZENTAREA SOCIETATII “SC MAG SRL” SC MAG SRL este o companie cu sediul in JEBEL, care a fost infiintata in anul 2007. Ea a inceput initial ca...

Ai nevoie de altceva?