Planificarea auditului intern - Primăria Municipiului București

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 34 în total
Cuvinte : 7944
Mărime: 118.54KB (arhivat)
Cost: 9 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Bianca Ionescu

Cuprins

1. CUPRINS pg. 2

2. CONCEPTUL DE PLANIFICARE IN AUDIT pg. 3

3. PROBELE DE AUDIT pg.6

4. PLANUL DE AUDIT pg.6

5. PLANUL GENERAL DE AUDIT pg.7

6. PREZENTAREA INSTITUTIEI-PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURESTI pg.9

STUDIU DE CAZ

7. BIBLIOGRAFIE pg.33

Extras din document

1. Conceptul de planificare în audit

Auditorul trebuie să planifice auditul într-o manieră care să asigure că misiunea va fi îndeplinită în condiţii de economicitate, eficienţă, eficacitate şi la termenul convenit.

Planificarea auditului constă în construirea unei strategii generale şi abordări detaliate cu privire la natura, durata şi gradul de cuprindere preconizat al auditului.

Activitatea de planificare a auditului comportă următoarele caracteristici:

Raţionalitatea. Procesul de planificare şi rezultatele acestuia permit auditorului evaluarea logică a îndeplinirii sarcinilor, precum şi stabilirea de obiective clare;

Anticiparea. Procesul de planificare permite dimensionarea sarcinilor în timp, astfel încât priorităţile să fie clar scoase în evidenţă;

Coordonarea. Planificarea permite coordonarea atât a politicilor de audit, de către instituţiile de audit, cu auditurile realizate efectiv, cât şi a activităţii desfăşurate de alţi auditori sau experţi.

Principalele obiective ale planificării auditului sunt:

a) stabilirea modalităţilor prin care obligaţiile legale ce revin auditorului şi alte priorităţi de audit sunt respectate;

b) identificarea întinderii atribuţiilor şi rezultatelor previzibile ale auditorilor;

c) definirea modului în care vor fi obţinute şi analizate probele de audit necesare atingerii obiectivelor auditului;

d) identificarea resurselor ce vor fi necesare, utilizarea lor efectivă şi stabilirea bugetului de timp şi a costurilor;

e) controlarea şi supravegherea de către conducerea entităţii auditate a auditurilor individuale, iar de către instituţiile supreme de audit realizarea unui control şi a unei supravegheri totale (generale).

Planificarea misiunii de audit

Misiunea de audit este definită ca o sarcină separată şi identificabilă, care se finalizează prin emiterea de către auditor a unui punct de vedere, declaraţie sau opinie, consemnate potrivit unor reguli într-un raport, asupra îndeplinirii unor obiective clare şi bine determinate, aferente unui grup structurat pe acţiuni, activităţi, programe sau organisme, numite generic „entitate auditată”.

Obiectivul misiunilor de audit constă în auditul de atestare financiară, auditul de legalitate şi/sau conformitate, auditul performanţei ori combinaţii între acestea.

Indiferent de obiectivele sale, o misiune de audit include în mod tipic, următoarele etape:

A. etapa preliminară, în care auditorul desfăşoară următoarele acţiuni:

- adunarea şi evaluarea iniţială a informaţiilor despre entitate;

- evaluarea preliminară a sistemelor contabil şi de control intern;

- definirea obiectivelor detaliate ale auditului;

- evaluarea iniţială a resurselor necesare auditului şi stabilirea calendarului de lucru.

B. etapa de planificare, care constă în realizarea următoarelor acţiuni:

- elaborarea planului de audit;

- stabilirea legăturii cu entitatea auditată;

- întocmirea programelor de audit ca părţi componente ale planului de audit;

- aprobarea planului de audit.

C. etapa de lucru în teren, care cuprinde următoarele acţiuni:

- colectarea şi evaluarea probelor de audit;

- redactarea unor concluzii iniţiale;

- revederea interimară (provizorie);

- identificarea şi aprobarea oricăror modificări necesare să fie aduse planului de audit.

D. etapa raportării, în care auditorul desfăşoară următoarele acţiuni:

- proiectarea şi analiza concluziilor, opiniilor, recomandărilor;

- reanalizarea, aprobarea şi publicarea rezultatelor;

- punerea de acord a resurselor folosite cu cele alocate prin planul de audit;

- evaluarea performanţei echipei de audit (la nivelul instituţiei supreme de audit sau societăţii de audit).

E. etapa de post – raportare, care constă în supravegherea impactului pe care îl are asupra entităţii auditate.

Aceste etape nu sunt neapărat distincte şi pot fi extinse.

Un plan de audit eficace este dependent de munca desfăşurată în etapa preliminară.

În mod frecvent, majoritatea informaţiilor necesare în etapa preliminară, sau cum se mai numeşte, etapa de pre – planificare, se referă la:

a) Înţelegerea entităţii auditate. Auditorul trebuie să identifice aspectele importante ale mediului în care entitatea îşi desfăşoară activitatea, şi anume:

- obiectivele entităţii auditate;

- intrările: resurse şi fonduri, cadrul legal, personalul;

- ieşirile: ordinea şi importanţa relativă a rezultatelor comparativ cu obiectivele entităţii; caracteristicile pieţei în care operează entitatea; raporturi obligatorii şi neobligatorii cu alte entităţi etc;

Preview document

Planificarea auditului intern - Primăria Municipiului București - Pagina 1
Planificarea auditului intern - Primăria Municipiului București - Pagina 2
Planificarea auditului intern - Primăria Municipiului București - Pagina 3
Planificarea auditului intern - Primăria Municipiului București - Pagina 4
Planificarea auditului intern - Primăria Municipiului București - Pagina 5
Planificarea auditului intern - Primăria Municipiului București - Pagina 6
Planificarea auditului intern - Primăria Municipiului București - Pagina 7
Planificarea auditului intern - Primăria Municipiului București - Pagina 8
Planificarea auditului intern - Primăria Municipiului București - Pagina 9
Planificarea auditului intern - Primăria Municipiului București - Pagina 10
Planificarea auditului intern - Primăria Municipiului București - Pagina 11
Planificarea auditului intern - Primăria Municipiului București - Pagina 12
Planificarea auditului intern - Primăria Municipiului București - Pagina 13
Planificarea auditului intern - Primăria Municipiului București - Pagina 14
Planificarea auditului intern - Primăria Municipiului București - Pagina 15
Planificarea auditului intern - Primăria Municipiului București - Pagina 16
Planificarea auditului intern - Primăria Municipiului București - Pagina 17
Planificarea auditului intern - Primăria Municipiului București - Pagina 18
Planificarea auditului intern - Primăria Municipiului București - Pagina 19
Planificarea auditului intern - Primăria Municipiului București - Pagina 20
Planificarea auditului intern - Primăria Municipiului București - Pagina 21
Planificarea auditului intern - Primăria Municipiului București - Pagina 22
Planificarea auditului intern - Primăria Municipiului București - Pagina 23
Planificarea auditului intern - Primăria Municipiului București - Pagina 24
Planificarea auditului intern - Primăria Municipiului București - Pagina 25
Planificarea auditului intern - Primăria Municipiului București - Pagina 26
Planificarea auditului intern - Primăria Municipiului București - Pagina 27
Planificarea auditului intern - Primăria Municipiului București - Pagina 28
Planificarea auditului intern - Primăria Municipiului București - Pagina 29
Planificarea auditului intern - Primăria Municipiului București - Pagina 30
Planificarea auditului intern - Primăria Municipiului București - Pagina 31
Planificarea auditului intern - Primăria Municipiului București - Pagina 32
Planificarea auditului intern - Primăria Municipiului București - Pagina 33
Planificarea auditului intern - Primăria Municipiului București - Pagina 34

Conținut arhivă zip

  • Planificarea Auditului Intern - Primaria Municipiului Bucuresti.doc

Alții au mai descărcat și

Misiune de audit - achiziții publice

I. Prezentarea institutiei Direcţia de munca solidaritate socială şi familie a judeţului Constanta este organizată şi funcţionează în baza...

Contabilitatea Imobilizărilor Corporale la Instituțiile Publice

INTRODUCERE Lucrarea intitulată „Contabilitatea imobilizărilor corporale la instituţii publice” este structurată pe trei capitole. În Capitolul I...

Auditarea Activității Juridice în Cadrul Curții de Conturi a României

CAP. 1 CONTEXTUL ORGANIZĂRII ŞI EXERCITĂRII AUDITULUI INTERN 1.1. DEFINIREA ŞI ARIA DE APLICABILITATE A AUDITULUI INTERN Abordarea problematicii...

Decontările cu terții la o instituție publică

INTRODUCERE Am ales ca temă Studiu privind contabilitatea decontărilor cu terți la instituția publică – Primăria Godinești” Primul capitol...

Raport de audit intern al modului de organizare a activității de tehnologia informației în entitatea publică

CAPITOLUL I INTRODUCERE 1. Având în vedere modificările intervenite în economia românească şi europeană agenţii economici care folosesc în...

Metodologia Privind Misiunea de Audit Public Intern - Studiu de Caz la SC Telsim SRL

1. Pregătirea misiunii de audit intern Pregătirea misiunii de audit public intern consta în: Întocmirea şi aprobarea ordinului de serviciu; -...

Audit intern la Primăria Bordei Verde

INTRODUCERE Într-o economie globală şi bazată pe cunoştinţe, în care informaţia reprezintă al doilea factor important după resursele umane,...

Practică la primăria comunei Brezoaele

In acest proiect am studiat si analizat contabilitatea institutiilor publice care constituie o sursa de informatie cu privire la cheltuirea banilor...

Te-ar putea interesa și

Management administrație publică

Capitolul 1. Date teoretice privind problemele de calitate. 1.1 Scurt istoric. Notiunea de calitate. Parerea tehnicienilor cu privire la...

Ai nevoie de altceva?