Politică Financiară a Întreprinderii

Proiect
7/10 (1 vot)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 33 în total
Cuvinte : 12832
Mărime: 62.00KB (arhivat)
Cost: 8 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Grigoroi Liliana

Cuprins

INTRODUCERE

CAP.I CONCEPTUL DE POLITICĂ FINANCIARĂ A ÎNTREPRINDERII

1.1. Esenţa politicii financiare

1.2. Obiectivele orientării

CAP.II POLITICA FINANCIARĂ ÎN PRACTICA ÎNTREPRINDERII „TRICON” SA

2.1. Politica financiară şi rezultatele activităţii

2.2. Aspectele critice

2.3. Corectitudinea previziunii riscurilor în contextul politicii financiare

CAP.III PERSPECTIVELE ÎNTREPRINDERII PRIVIND POLITICA FINANCIARĂ

ÎNCHEIERE

BIBLIOGRAFIE

Extras din document

INTRODUCERE

Pentru a asigura o activitate de producţie profitabilă sunt necesare anumite condiţii specifice de desfăşurare a ei pe o perioadă durabilă. Aceasta se explică prin faptul că în condiţiile economiei de piaţă numai o astfel de activitate asigură prosperarea şi dezvoltarea previzională a întreprinderilor.

Cu regret mulţi producători din ţările tranziţionale, totodată şi Moldova, pînă în prezent nu se pot adapta la condiţiile pieţei . Ele duc povara unui şir de datorii în creştere faţă de salariaţi, bănci comerciale, stat şi practic în prezent nu pot ieşi din criza în care unele din ele au intrat.

În contextul cerinţelor dure ale economiei de piaţă raţiunea producătorului constă în faptul că el niciodată nu-şi va permite să producă marfa, care nu este solicitată pe piata de desfacere, sau care nu poate să-şi asigure profitul scontat. Scopul fiecărui agent economic este de a obţine un profit cît mai mare în raport cu efortul depus.

În practica analitică se utilizează un sistem larg de indicatori,care caracterizează potenţialul rezultativ la nivelul activităţii întreprinderii. Însă, actualmente, tot mai insistent apare necesitatea selectării acestor indicatori, pornind de la scopul şi genul activităţilor desfăşurate.

Astfel în cadrul fiecărei întreprinderi, în funcţie de sfera în care activează este necesară elaborarea unei politici financiare care ar asigura utilizarea la maxim a tuturor factorilor de producţie; ar folosi metodele cele mai corecte şi eficiente de dirijare a procesului de producţie; ar descoperi punctele critice din cadrul activităţii întreprinderii şi ar previziona riscurile posibile,pentru ca apoi să calculeze cît mai real procesul de producţie al întrepridderii de mai departe.

În cadrul lucrării date încercăm a analiza activitatea întreprinderii ”Tricon” SA, vom clarifica care este modul de practicare a metodelor politicii financiare, insăşi esenţa ei.

Vom evidenţia anume care latură a politicii financiare este mai puternic dezvoltată şi care mai slab dezvoltată.

De asemenea vom încerca să facem omică prognoză a politicii financiare, vom face unele sugestii pentru îmbunătăţirea situaţiei existente la întreprinderea analizată.

Întreprinderea ”Tricon” este societate pe acţiuni cu sediul în or.Cahul; a fost înregistrată la Camera de Înregistrare de Stat de pe lîngă Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova, sub num.de înregistrare 136017060, la data de 10.01.95.

Întreprinderea s-a format cu capitalul statutar de 15313590 lei; are un număr mare de angajaţi, la 31.12.2001 acesta fiind de 1523 persoane.

„Tricon” SA are încheiate contracte cu mai multe firme din străinătate şi se ocupă cu confecţionarea hainelor pentru ele. Întreprinderea oferă produsele sale şi pe piaţa internă a republicii.

În capitolul I se va face o analiză teoretică a politicii financiare practicată la întreprinderi; capitolul II cuprinde aspectele practice în ceea ce priveşte elaborarea politicii financiare, aspectele critice ale acesteia.previziunea riscurilor şi impactul rezultatelor asupra întreprinderii, iar capitolul III va cuprinde unele previziuni privind politica financiară la întreprinderea „Tricon”.

Sursele cele mai des folosite pentru lucrarea dată sunt: M.Onofrei, N.Hoanţă, A.I.Gheorghe, P.Brezeanu, T.Mihai, I.Stancu, I.Vasile, GH.Manolescu.

Capitolul I

1.1.Esenţa politicii financiare

Rolul finanţelor întreprinderii în asigurarea bunei desfăşurări şi a funcţionării mecanismului economic este determinat atât de caracterul lor de subsistem al sistemului financiar cât şi de asigurarea nemijlocită realizării unei eficienţe a fondurilor de producţie şi circulaţie. Studierea finanţelor la nivel macroeconomic are în vedere atât o descriere amănunţită a mecanismului de procurare şi utilizare a fondurilor, mecanismul de obţinere şi repartizare a resurselor financiare, cât şi cuprinde în aria sa preocupările de perfecţionare a modalităţilor de planificare şi utilizare a tehnologiilor de finanţare.

În acest sens este necesară cercetarea şi formularea unei politici financiare la nivel microeconomic, dar care trebuie să fie în intrecondiţionare cu politica financiară la nivel macroeconomic.

Sistemul financiar al întreprinderii grupează ansamblul serviciilor sau al persoanelor care contribuie la realizarea funcţiei financiare în cadrul întreprinderii şi între care se stabilesc un anumit număr de relaţii.

În acest sens activitatea financiară trebuie astfel organizată încât să asigure obţinerea de venituri atât pentru acoperirea consumurilor de producţie şi de investiţii cât şi pentru creşterea fondurilor de producţie şi circulaţie aflate la un moment dat în circuit.

Un obiectiv major al activităţii financiare îl constituie asigurarea capacităţii de plată în scopul degajării din circuit a unui asemenea volum de disponibilităţi băneşti încât să se asigure efectuarea neîntreruptă a plăţilor.

Îndeplinirea acestui obiectiv impune luarea unor măsuri operative cu privire la programul de producţie, realizarea ritmică a folosirii unor instrumente de decontare care să asigure încasarea contravalorii mărfurilor la intrevale cât mai scurte de timp.

Atribuţiile ce intră în sfera de manifestare a activităţii financiare vizează fundamentarea necesarului de fonduri de producţie şi circulaţie a fondului de dezvoltare şi cointeresare, utilizare a acetor fonduri cu rezultate financiare cît mai ridicate precum şi exercitarea controlului financiar în vederea efectuării unei gestiuni financiare eficiente şi preîntâmpinării fenomenului de risipă.

În consecinţă activitatea financiară ar putea fi definită ca un ansamblu de decizii şi acţiuni întreprinse în legătură cu formarea şi utilizarea fondurilor necesare exploatării, cu obţinerea şi repartizarea rezultatelor financiare în condiţiile controlului financiar asupra tuturor acţiunilor menţionate.

Preview document

Politică Financiară a Întreprinderii - Pagina 1
Politică Financiară a Întreprinderii - Pagina 2
Politică Financiară a Întreprinderii - Pagina 3
Politică Financiară a Întreprinderii - Pagina 4
Politică Financiară a Întreprinderii - Pagina 5
Politică Financiară a Întreprinderii - Pagina 6
Politică Financiară a Întreprinderii - Pagina 7
Politică Financiară a Întreprinderii - Pagina 8
Politică Financiară a Întreprinderii - Pagina 9
Politică Financiară a Întreprinderii - Pagina 10
Politică Financiară a Întreprinderii - Pagina 11
Politică Financiară a Întreprinderii - Pagina 12
Politică Financiară a Întreprinderii - Pagina 13
Politică Financiară a Întreprinderii - Pagina 14
Politică Financiară a Întreprinderii - Pagina 15
Politică Financiară a Întreprinderii - Pagina 16
Politică Financiară a Întreprinderii - Pagina 17
Politică Financiară a Întreprinderii - Pagina 18
Politică Financiară a Întreprinderii - Pagina 19
Politică Financiară a Întreprinderii - Pagina 20
Politică Financiară a Întreprinderii - Pagina 21
Politică Financiară a Întreprinderii - Pagina 22
Politică Financiară a Întreprinderii - Pagina 23
Politică Financiară a Întreprinderii - Pagina 24
Politică Financiară a Întreprinderii - Pagina 25
Politică Financiară a Întreprinderii - Pagina 26
Politică Financiară a Întreprinderii - Pagina 27
Politică Financiară a Întreprinderii - Pagina 28
Politică Financiară a Întreprinderii - Pagina 29
Politică Financiară a Întreprinderii - Pagina 30
Politică Financiară a Întreprinderii - Pagina 31
Politică Financiară a Întreprinderii - Pagina 32
Politică Financiară a Întreprinderii - Pagina 33

Conținut arhivă zip

  • Politica Financiara a Intreprinderii.doc

Alții au mai descărcat și

Rezultatul Exercițiului

Elaborarea acestui proiect are ca scop sustinerea examenului de atestat,prin care se dovedeste nivelul elevat de cunostiinte acumulate în cei 4 ani...

Te-ar putea interesa și

Politici Contabile si Influenta lor asupra Situatiei Financiare a Intreprinderii

INTRODUCERE Lucrarea “Politici contabile si influenta lor asupra situatiei financiare a intreprinderii” se constituie intr-o prezentare sintetica...

Politici Contabile si Influenta lor Asupra Pozitiei Financiare a Intreprinderii la S.C. Antilopa S.A.

1.1 Politicile contabile înainte de adoptarea noilor reglementari 2 1.2 Note si politici contabile în conditiile aplicarii actualelor...

Întocmirea și prezentarea situațiilor financiare anuale

C A P I T O L U L I PREZENTAREA AGENTULUI ECONOMIC 1.1.Cadrul juridic privind infiintarea si functionarea SC FLORISOL PRODUCT SRL. Societatea...

Politica financiară și dezvoltarea întreprinderii

INTRODUCERE Întreprinderea - una din verigile importante ale economiei naționale, având un rol important în buna funcționare a întregului sistem...

Evaluarea Companiei SC OMV Petrom SA

Rezumat Acest proiect dezvolta un subiect de a carui aplicare depinde atingerea performantelor in rezultatele oricarei companii. Garantarea...

Politica Financiara a Intreprinderii și Implicațiile Acesteia

I. Mediul de desfasurare a activitatii financiare a intreprinderii si problematica politicii financiare a acesteia 1.1. Raporturile financiare ale...

Proiect de investiții - SC Antibiotice SA

1.Motivarea investitiei Una dintre principalele metodele dupa care se ghideaza un investitor in alegerea investitiei sale o constituie perspectiva...

Politică de finanțare pe termen scurt

INTRODUCERE Intreprinderile evolueaza intr-un mediu financiar care le ofera instrumente si posibilitati de actiune specifice, dar le impun in...

Ai nevoie de altceva?