Politica Fiscala Romania

Proiect
7.7/10 (3 voturi)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 83 în total
Cuvinte : 36275
Mărime: 205.76KB (arhivat)
Cost: 8 puncte
ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE BUCUREŞTI

Cuprins

INTRODUCERE 3

CAPITOLUL I

POLITICA FISCALĂ – definiţie, obiective instrumente 6

I.1. Politica fiscală – concept 6

I.2. Obiectivele politicii fiscale 15

I.3. Instrumentele politicii fiscale 21

I.4.Eficacitatea politicii fiscale 54

CAPITOLUL II

POLITICA FISCALĂ ÎN ROMÂNIA – studiu de caz 62

II.1 Politica monetară şi fiscală în România 62

II.2 Cercul vicios al economiilor 70

II.3 Cercul vicios al politicii fiscale 75

II.4 Cercul vicios al economiei neoficiale 79

II.5 Implicaţii de politică 83

II.6 Politica de reformă a legislaţiei fiscale 87

CAPITOLUL III

COORDONAREA POLITICII ECONOMICE LA NIVEL

EUROPEAN. POLITICI MONETARE ŞI FISCALE

III.1 Evaluarea procesului de coordonare a politicilor economice

în Uniunea Europeană 95

III.2 Cadrul instituţional şi relaţional al coordonării

politicilor economice 102

III.3 Instrumentele modelului european 104

III.4 Pactul de Stabilizare şi Creştere (PSC) –

instrument de coordonare a politicilor bugetare din zona euro 110

III.5 Propuneri de reformă a PSC 119

CONCLUZII 124

BIBLIOGRAFIE 126

Extras din document

INTRODUCERE

ranziţia în economia de piaţă este un proces de durată, alcătuit dintr-o multitudine de sfere intercalate de activităţi economice. Aranjamentele instituţionale sunt de mare importanţă pentru o transformare de succes. O economie de piaţă necesită nu numai reglementări liberale şi o proprietate privată, dar, de asemenea, şi instituţii adecvate. Din acest motiv, tranziţia nu se poate derula gradual, deoarece construcţia instituţională este un proces de durată, având la bază noi organizaţii, noi reglementări, dar şi noi metamorfoza comportamentală la nivelul variatelor entităţi economice. Astăzi, una dintre cele mai importante ţinte ale României este integrarea în Uniunea Europeană. Politica monetară şi valutară în România nu poate fi gândită în afara impunerii respectării obiectivelor implicate de specificitatea procesului de aderare la Uniunea Europeană. În vederea aderării la uniunea europeană România trebuie să aibă în vedere orientarea politicilor economice în vederea obţinerii convergenţei nominale şi reale cu ţările Uniunii Europene. Pentru aceasta, politicile vor avea în vedere ajustări structurale şi reformele microeconomice, pentru a facilita îndeplinirea criteriilor de le Copenhaga, adică ,, existenţa unei economii de piaţă funcţionale şi a capacităţii de a face faţă cerinţelor concurenţiale din cadrul UE’’. Politica fiscală reprezintă un instrument important prin care statul poate acţiona în vederea creşterii şi dezvoltării economice. Eficacitatea fiscalităţii se poate observa atât din modul în care impozitele şi taxele se reîntorc la bugetul de stat sub forma calităţii serviciilor serviciilor cât şi în modul în care ele asigură, în mod sustenabil , menţinerea şi extinderea bazei de impozitare. Relaxarea fiscală este un pilon important prin care statul poate detensiona mediul de afaceri din România, stimula iniţiativa privată ţi de a încuraja oficializarea economiei ascunse. O fiscalitate ridicată comportă o serie de ameninţări la adresa economiei reale: rigidizează evoluţia şi restructurarea ofertei interne şi ascunde o parte din activitatea economică faţă de contabilizarea naţională.

În literatura de specialitate, politica fiscală, în sens larg se constituie în cadrul activităţilor autorităţilor publice locale de percepere şi utilizare a resurselor necesare satisfacerii consumului public şi furnizării de servicii şi bunuri publice. Politica fiscală este un ansamblu de instrumente de intervenţie ale statului prin impozite şi taxe.

În primul capitol am prezentat conceptul de politică fiscală, legăturile politicii fiscale cu politicile sectoriale ( industrie, agricultură, comerţ) , cu cele financiare, monetare sociale precum şi strategiile legislativ instituţionale. Prin politica fiscală se stabileşte în primul rând, volumul resurselor financiare, precum şi provenienţa resurselor financiare.

Obiectivele politicii fiscale prezentate de asemenea în primul capitol ne arată impactul pe care îl are politica fiscală asupra economiei, impact care poate fi favorabil sau nefavorabil. Obiectivele politicii fiscal-bugetare sunt strâns corelate cu funcţiile politicii şi efectele acestora asupra economiei naţionale precum şi cu rezultatele obţinute prin folosirea impozitelor, împrumuturilor de stat etc.

Instrumentele politicii fiscale prezentate în primul capitol ne arată modul în care se constituie şi acţionează în procesul de aplicare a impozitelor, taxelor şi celorlalte mijloace de colectare a veniturilor bugetare. Eficacitatea politicii fiscale rezultă din consecinţele pragului de suportabilitate a presiunii fiscale prin reducerea efortului productiv, fraudă şi evaziune fiscală, evaziune internaţională.

În cel de-al doilea capitol este prezentată politica fiscală a României în perioada de tranziţie, felul cum aceasta a influenţat pozitiv sau negativ economia naţională, implicaţiile politice pe parcursul acestei perioade precum şi politica de reformă a legislaţiei fiscale.

Capitolul trei prezintă coordonarea politicilor economice la nivel european, mai precis a politicilor monetare şi fiscale. Pentru a avea o economiei competitivă la nivel european, politicile economice (monetară, fiscală, valutară ) trebuie să se coordoneze cu cele europene. În acest ultim capitol se face o evaluare a procesului de coordonare a politicilor economice în UE, se prezintă cadrul instituţional şi relaţional al coordonării politicilor economice, care sunt instrumentele modelului european, ce este Pactul de Stabilizare şi Creştere.

Politica fiscală se poate dovedi benefică pentru dezvoltare economică în condiţiile în care se ţine seama de condiţiile concrete ale vieţii economico-sociale, de exigenţele prezentului şi necesităţile viitorului, în caz contrar, dacă nu se sesizează aceste imperative, ea poate frâna dezvoltarea, poate conduce la regres economic şi tensiuni sociale.

CAPITOLUL I

POLITICA FISCALĂ- DEFINIŢIE, OBIECTIVE, CONCEPT

I.1.Politica fiscală-concept

În literatura de specialitate,politica fiscală, în sens larg,se constituie în cadrul activităţii autorităţii publice locale de percepere şi utilizare a resurselor necesare satisfacerii consumului public şi furnizării de servicii şi bunuri publice.O asemenea activitate declanşează un proces de redistribuire,în măsura în care resursele prelevate de către stat sunt dirijate unor destinatari,care le utilizează conform dorinţei lor,diferită de aceea a posesorilor iniţiali.

Conținut arhivă zip

  • Politica Fiscala Romania.doc

Alții au mai descărcat și

Fiscalitatea Agenților Economici

INTRODUCERE Societatea româneasca traverseaza o perioada de profunde transformari, generate de tranzitia de la un sistem centralizat la un sistem...

Contabilitatea Fluxurilor de Trezorerie

INTRODUCERE Denumirea de trezorerie îşi are originea în limba latina unde “thesarus” se traduce prin “comoară” sau “depozit pentru obiecte de...

Sistemul Fiscal din România

Conceptul şi necesitatea fiscalităţii 1.1.Conceptul de fiscalitate Noţiunile privind «fiscalitatea», «sistemul fiscal» şi «fiscul» au apărut pe o...

Influența Politicii Fiscale asupra Echilibrului Economic

INTRODUCERE În orice orânduire socială, sistemul veniturilor publice (în speţă impozitele şi taxele) este determinat de formele de proprietate...

Politică fiscală românească - componentă a politicilor fiscale europene

I. Politică fiscală romanească – componentă a politicilor fiscale europene I.1. Conceptul de politică fiscală: Sistemul fiscal acţionează asupra...

Rezultatul Exercițiului

Elaborarea acestui proiect are ca scop sustinerea examenului de atestat,prin care se dovedeste nivelul elevat de cunostiinte acumulate în cei 4 ani...

Contabilitatea Veniturilor - Tricotton Junior Panciu

CAPITOLUL I PREZENTAREA SOCIETAŢII COMERCIALE 1.1. Caracterizare generală - scurt istoric S.C.”Tricotton Junior Panciu” S.R.L. are sediul în...

Contabilitatea Decontarilor cu Bugetul Asigurarilor Sociale

Lucrarea de fata isi propune sa aduca în actualitate principalele aspecte teoretice si practice în legatura cu asezarea, urmarirea si perceperea...

Te-ar putea interesa și

Impactul politicii fiscale asupra relansării creșterii economice în România

Politica fiscală este o politică conjucturală, o politică ce poate fi folosită doar pe termen scurt, în cazul în care în economie apar dezechilibre...

Coordonarea Politicii Monetare cu Politica fiscal-bugetară în România

1. EVOLUTIA UNIUNII EUROPENE Jean Monnet, secretar adjunct al Societatii Natiunilor, considera dupa cel de-al doilea razboi mondial ca pacea...

Evoluții și tendințe privind politica monetară și fiscal-bugetară în România

INTRODUCERE Scopul acestei lucrări este de a oferi o prezentare și totodată o analiză a evoluției și tendințelor privind politica monetară și...

Aspecte privind politica fiscală românească

Aspecte privind politica fiscalA romaneascA Consideratii teoretice privind politica fiscala Fiscalitatea apare ca o componenta de baza a...

Politici Fiscale ale Romaniei in Perioada 1990-2005

Considerente teoretice Functiile politicii financiar-bugetare Componenta principala a politicii financiare o reprezinta politica fiscala....

Transpunerea in Romania a Normelor Europene in Domeniul Impozitarii Indirecte - TVA

IMPOZITE Notiuni generale si caracterizare Definirea impozitului nu variaza prea mult de la un autor la altul. Astfel, Gaston Jeze retine ca...

Evoluții și tendințe privind politica fiscal-bugetară și monetară în România

Chiar dacă puțini dintre noi sunt în stare să conceapă sau să pună în practică o politică, toți suntem capabili să o judecăm. Pericle Introducere...

Politica Fiscală în România După 1989

POLITICA FISCALĂ ÎN ROMÂNIA DUPĂ 1989 1. POLITICA FISCALĂ Politica fiscală este o componentă principală a politicii financiare, ce poate fi...

Ai nevoie de altceva?