Politici contabile

Proiect
7/10 (1 vot)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 30 în total
Cuvinte : 7463
Mărime: 69.78KB (arhivat)
Cost: 8 puncte

Cuprins

Capitolul 1. Prezentarea societății comerciale 1

1.1 Denumire, înființare, capital 1

1.2 Domeniul de activitate 1

1.3 Structura organizatorică 1

Capitolul 2. Cadrul general de raportare financiar-contabil 3

2.1 Cadrul legal 3

2.2 Organizarea și conducerea contabilității 3

2.3 Registrele de contabilitate 4

2.4 Situații financiare 6

2.4.1 Evenimente ulterioare datei bilanțului 7

2.4.2 Corectarea erorilor contabile 8

2.5 Principiile contabilității 9

Capitolul 3. Politici contabile privind activele, datoriile, capitalurile proprii, cheltuielile, veniturile și rezultatul exercițiului financiar 12

3.1 Politici contabile privind activele imobilizate 12

3.2 Politici contabile privind activele circulante 17

3.3 Politici contabile privind datoriile 21

3.4 Politici contabile privind capitalurile proprii 22

3.5 Politici contabile privind veniturile 25

3.6 Politici contabile privind cheltuielile 26

3.7 Politici contabile privind rezultatul exercițiului financiar 28

Extras din document

Capitolul 1. Prezentarea societății comerciale

1.1 Denumire, înființare, capital

Denumirea societății comerciale este SC ROFLANA-COM SRL. Societatea a fost înființată de Popescu Ion în anul 1994, având sediul social în Făgăraș, str. 1 Decembrie 1918, bl. 6, sc. B, ap. 18, fiind înregistrată la Registrul Comerțului din Brașov sub numărul de înregistrare J08/1256/1994, având atribut codul fiscal RO5780454.

SC ROFLANA-COM SRL este o societate cu răspundere limitată, cu un capital social de 200 lei integral privat.

1.2 Domeniul de activitate

Domeniul de activitate principal este comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cod CAEN 4711, ce includ vânzările cu amănuntul ale produselor alimentare, băutură și tutun.

Politica în domeniul calității este fundamentul pe care se clădește activitatea societății, având următoarele coordonate principale:

- calitatea produselor constituie factorul hotărâtor care determină competivitatea firmei

- acordă o atenție deosebită opiniei clienților referitor la calitatea produselor.

1.3 Structura organizatorică

Structura organizatorică a societății cuprinde compartimente de specialitate și compartimente tehnice, în care se desfășoară activitățile necesare executării operațiilor care conduc la realizarea obiectului de activitate.

Personalul angajat pe domenii de activitate este structurat astfel:

- sediu: 1 administrator, 1 contabil

- magazin: 2 vânzători

În cadrul societății ROFLANA-COM activitățile ce țin de domeniile financiar, contabilitate, salarii, se desfășoară în cadrul unui singur compartiment condus de contabil, care coordonează activitatea economică în cadrul societății, dispune de lichiditățile firmei.

Nivelul salariilor pentru personalul societății este construit pe categorii de calificare și funcții stabilit prin contractul individual și colectiv de muncă.

Datele consemnate în documentele justificative sunt înregistrate în ordine cronologică și grupate în registrele contabile. Principalele registre ce se folosesc obligatoriu în contabilitate sunt: Registru-jurnal, Cartea-mare și Registru-inventar.

Capitolul 2. Cadrul general de raportare financiar-contabil

2.1 Cadrul legal

Prezentele politici contabile sunt stabilite în baza OMFP nr.3055/2009. În cazul efectuării unor operațiuni pentru care nu există prevedere expresă în prezentele politici contabile, conducerea compartimentului financiar-contabil va efectua înregistrările în conformitate cu reglementările contabile aplicabile, cu completarea și aprobarea ulterioară a politicilor contabile, dar nu mai târziu de întocmirea situațiilor financiare anuale.

Modificarea politicilor contabile este permisă doar dacă este cerută de lege sau are ca rezultat informaţii mai relevante sau mai credibile referitoare la operaţiunile entităţii.

2.2 Organizarea și conducerea contabilității

Potrivit reglementărilor, societăţile comerciale, alături de alte categorii de persoane juridice, au obligaţia să organizeze şi să conducă contabilitatea proprie, respectiv contabilitatea financiară adaptată la specificul activităţii.

Contabilitatea financiară a societății SC ROFLANA-COM SRL are ca obiect înregistrarea tuturor operaţiilor care afectează patrimoniul entităţii, spre a determina rezultatul financiar al acesteia. Contabilitatea se ţine în limba română şi în moneda naţională.

Registrele de contabilitate obligatorii sunt: Registrul-jurnal, Registrul-inventar şi Cartea mare. Întocmirea, editarea şi păstrarea registrelor de contabilitate se efectuează conform normelor elaborate de Ministerul Finanţelor Publice.

Compartimentul contabilitate al societății este organizat conform prevederilor articolului 10 din Legea contabilităţii nr. 82/1991 în compartimente distincte. Organizarea şi conducerea contabilităţii revine contabilului şef, care coordonează activitatea economică în cadrul societăţii.

Personalul angajat organizează contabilitatea cu ajutorul unui program computerizat, SAGA C. 3.0. Acest program conţine: contabilitate financiară (fişe de cont, balanţe, registrul jurnal, registrul inventar, bilanţ cu generarea fişierelor pentru raportare, calcul impozit pe profit, declaraţiile 100, 101, 392, 094); imobilizări; clienţi/furnizori (situaţii facturi, scadenţar, situaţie avize de expediţie, jurnale, declaraţiile 300, 301, 390, 394); casa (lei, valută) / banca (lei, valută) / deconturi; salarii; producţie; operaţii interne cu stocuri (bonuri de consum, bonuri de predare/primire, transferuri, inventariere etc.); suport pentru operaţiuni în valută (intrări, ieşiri, calcul diferenţe de curs).

Preview document

Politici contabile - Pagina 1
Politici contabile - Pagina 2
Politici contabile - Pagina 3
Politici contabile - Pagina 4
Politici contabile - Pagina 5
Politici contabile - Pagina 6
Politici contabile - Pagina 7
Politici contabile - Pagina 8
Politici contabile - Pagina 9
Politici contabile - Pagina 10
Politici contabile - Pagina 11
Politici contabile - Pagina 12
Politici contabile - Pagina 13
Politici contabile - Pagina 14
Politici contabile - Pagina 15
Politici contabile - Pagina 16
Politici contabile - Pagina 17
Politici contabile - Pagina 18
Politici contabile - Pagina 19
Politici contabile - Pagina 20
Politici contabile - Pagina 21
Politici contabile - Pagina 22
Politici contabile - Pagina 23
Politici contabile - Pagina 24
Politici contabile - Pagina 25
Politici contabile - Pagina 26
Politici contabile - Pagina 27
Politici contabile - Pagina 28
Politici contabile - Pagina 29
Politici contabile - Pagina 30

Conținut arhivă zip

  • Politici contabile.docx

Alții au mai descărcat și

Contabilitatea Cheltuielilor, Veniturilor și a Rezultatului

Introducere Unul dintre obiectivele unei companii, probabil cel mai important, este obţinerea de profit. Formula obţinerii profitului brut este...

Politici contabile și influența lor asupra poziției financiare a întreprinderii la SC Antilopa SA

1.1 Politicile contabile înainte de adoptarea noilor reglementari 2 1.2 Note si politici contabile în conditiile aplicarii actualelor...

Particularități privind organizarea contabilității în unitățile de patiserie

Introducere Dezvoltarea rapidă a societății contemporane și globalizarea impun, în epoca modernă, o mobilizare a tuturor resurselor disponibile...

Politici și Tratamente Contabile privind Evaluarea Inițială și Ulterioară a Imobilizărilor Corporale

Politici şi tratamente contabile privind evaluarea iniţială şi ulterioară a imobilizărilor corporale CAPITOLUL I – STADIUL CUNOAŞTERII IN DOMENIU...

Contabilitatea Imobilizărilor Corporale

1. TENDINTE PREVIZIBILE PRIVIND PIATA CONFECTIILOR DE ÎMBRACAMINTE În ultimii 50 de ani, pe plan mondial, industria confectiilor de îmbracaminte...

Evaluarea și contabilitatea activelor imobilizate la SC Petrom SA Drăgășani

Rezumat Concluzii Capitolul 1 Informaţii generale privind Petrom S.A. Drăgăşani Societatea Naţională a Petrolului „Petrom S.A." a fost...

Monografie contabilă la SC Senin Impex SRL

CAPITOLUL I DELIMITĂRI CONCEPTUALE PRIVIND SITUAȚIILE FINANCIARE ANUALE ȘI CONTABILITATEA PRODUSELOR FINITE 1.1. Bilanțul contabil În...

Lucrare de Sinteză cu Privire la Stagiul de Practică Efectuat la SC Alfa SRL

Capitolul 1 Prezentarea societăţii comerciale 1.1. Forma societăţii SC ALFA SRL, cu un capital de 40.000 RON fost înfiinţată în 3 decembrie 2003...

Te-ar putea interesa și

Politici contabile și influența lor asupra situației financiare a întreprinderii

INTRODUCERE Lucrarea “Politici contabile si influenta lor asupra situatiei financiare a intreprinderii” se constituie intr-o prezentare sintetica...

Politici și tratamente contabile privind evaluarea inițială și ulterioară a imobilizărilor corporale

Studiul imobilzărilor corporale în această lucrare acoperă aspecte conceptuale relevante (definiția, aria de aplicabilitate, recunoașterea și...

Politici contabile și influența lor asupra poziției financiare a întreprinderii la SC Antilopa SA

1.1 Politicile contabile înainte de adoptarea noilor reglementari 2 1.2 Note si politici contabile în conditiile aplicarii actualelor...

Politici și opțiuni contabile aferente stocurilor și producției în curs de execuție

INTRODUCERE Stocurile reprezintă, materiale, lucrări şi servicii destinate să fie consumate la prima lor utilizare, să fie vândute în situaţia...

Rolul Politicilor Fiscale și Contabile în Maximizarea Performanțelor Societăților Comerciale

CAPITOLUL 1. CONCEPTE GENERALE ȘI FUNDAMENTĂRI TEORETICE PRIVIND SISTEMUL FISCAL ȘI CONTABIL Sistemul fiscal este expresia voinţei politice a unei...

Manual de Politici și Proceduri Contabile la SC Mesar SRL

CAP. 1 PREZENTAREA SOCIETĂȚII În cele ce urmează, îmi propun să prezint entitatea economică la nivelul căreia se va dezvolta manualul de politici...

De la politici contabile la contabilitate creativă în marile scandaluri economice

REZUMAT Lucrarea de față își propune ca principal obiectiv să aducă în atenție practicile de contabilitate creativă folosite de către marile...

Instrumentul de normalizare contabilă - Politicile contabile - Instituții ale normalizării contabile la nivelul unei țări

Introducere Informația contabilă este un produs "juridic" specific, care trebuie reglementat, de aici reiese importanța normalizării contabile....

Ai nevoie de altceva?