Politici Contabile si Influenta lor Asupra Pozitiei Financiare a Intreprinderii la S.C. Antilopa S.A.

Imagine preview
(8/10 din 5 voturi)

Acest proiect trateaza Politici Contabile si Influenta lor Asupra Pozitiei Financiare a Intreprinderii la S.C. Antilopa S.A..
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 10 fisiere doc, xls de 141 de pagini (in total).

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Matei Marius

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 9 puncte.

Domeniu: Contabilitate

Cuprins

Capitolul I–Alegerea politicilor contabile-un atribut al managementului firmei
1.1 Politicile contabile înainte de adoptarea noilor reglementari
1.2 Note si politici contabile în conditiile aplicarii actualelor reglementari
1.3 Definirea si rolul politicilor contabile, influenta acestora asupra pozitiei
financiare a întreprinderii
1.3.1 Domeniile pentru care este necesara prezentarea politicilor contabile
1.3.2 Modificarea politicilor contabile
1.3.3 Cine elaboreaza si cine aproba politicile contabile
1.4 Geneza, rolul si continutul cadrelor contabile conceptuale cu ajutorul
carora se fundamenteaza politicile contabile
1.4.1 Cadrul conceptual american
1.4.2 Cadrul conceptual international
1.4.3 Cadrul conceptual britanic
1.5 Pozitia financiara si modificari în pozitia financiara
Capitolul II – Analiza echilibrului financiar la S.C. ANTILOPA S.A.
2.1 Prezentarea generala a S.C. Antilopa S.A.
2.1.1 Obiectul de activitate
2.1.2 Organizarea structurala
2.1.3 Mediul concurential
2.2 Analiza patrimoniala cu ajutorul ratelor de structura
2.2.1 Analiza ratelor de structura a activului bilantier
2.2.2 Analiza ratelor de structura a pasivului bilantier
2.3 Analiza rentabilitatii activitatii
2.3.1 Analiza de ansamblu a rentabilitatii pe baza contului de profit si
pierdere
2.3.2 Analiza ratelor rentabilitatii economice
2.4 Analiza lichiditatii si solvabilitatii financiare
2.4.1 Analiza lichiditatii financiare
2.4.2 Analiza solvabilitatii financiare
2.5 Analiza echilibrului financiar
2.5.1 Analiza echilibrului fluxurilor de trezorerie
2.5.2 Analiza riscului de faliment
2.5.3 Concluzii si propuneri
Capitolul III – Politici contabile la S.C. ANTILOPA S.A.
3.1 Principalele politici si optiuni contabile utilizate la întocmirea situatiilor
financiare ale S.C. ANTILOPA S.A.
3.2 Politici de calcul si prezentare a rezultatului pe actiune
3.3 Politici contabile cu privire la efectele variatiilor cursurilor
monedelor straine
3.4 Politici contabile referitoare la veniturile activitatilor ordinare
3.5 Politici si optiuni contabile referitoare la contractele de constructii
3.6 Politici contabile referitoare la evenimente ulterioare datei bilantului
Capitolul IV – Aplicatie informatica la SC Antilopa SA
4.1 Sistemul informational si întreprinderea
4.2 Modelarea activitatii financiar – contabile
4.3 Obiectivele sistemului informatic contabil
4.4 Aplicatie informatica privind politicile contabile la S.C. Antilopa S.A
ALEGEREA politicilor contabile - un atribut al
managementului firmei 1

Extras din document

1.1 Politicile contabile înainte de adoptarea noilor reglementari 2

1.2 Note si politici contabile în conditiile aplicarii actualelor

reglementari contabile 4 1.3 Definirea si rolul politicilor contabile, influenta acestora asupra

pozitiei financiare a întreprinderii 6

1.3.1.Domeniile pentru care este necesara prezentarea

politicilor contabile 12

1.3.2. Modificarea politicilor contabile 13

1.3.3. Cine elaboreaza si cine aproba politicile contabile 14

1.4 Geneza, rolul si continutul cadrelor contabile conceptuale cu

ajutorul carora se fundamenteaza politicile contabile 15

1.4.1. Cadrul conceptual american 16

1.4.2. Cadrul conceptual international 18

1.4.3. Cadrul conceptual britanic 20

1.5 Pozitia financiara si modificari în pozitia financiara 24

1.1 Politicile contabile înainte de adoptarea noilor reglementari

Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata, cuprinde prevederi referitoare la cerintele privind conducerea contabilitatii, întocmirea situatiilor financiare, auditul si depunerea acestora. Potrivit prevederilor art. 26 (3) din lege situatiile financiare ale societatilor comerciale care aplica Reglementarile Contabile armonizate cu Directivele Comunitatiilor Economice Europene si cu Standardele Internationale de Contabilitate, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 94/2001 se compun din bilant, cont de profit si pierdere, situatia modificarilor capitalului propriu, situatia fluxurilor de trezorerie, politici contabile si note explicative.

Desi politicile contabile si notele explicative apar ca o componenta distincta a situatiilor financiare anuale începând cu modificarile aduse Legii Contabilitatii nr. 82/1991, republicata, totusi, în bilanturile contabile întocmite în conformitate cu reglementarile aplicate pâna la introducerea acestor modificari au existat cerinte pentru prezentarea unor astfel de informatii.

Astfel, formularele de bilant contabil care s-au întocmit pâna la data de 31 decembrie 2000, data pentru care s-au obtinut primele situatii financiare retratate, cuprindeau o anexa (anexa 7), care trebuia completata si prezentata, denumita “Alte informatii privind regulile si metodele contabile si date complementare”.

Aceasta anexa solicita informatii, dupa cum urmeaza:

I. Informatii asupra regulilor si metodelor contabile folosite:

- indicarea modului de evaluare a diverselor pozitii din bilant si contul de profit si pierdere;

- metoda utilizata pentru calculul amortismentelor si a provizioanelor;

- indicarea si justificarea derogarilor de la principiile generale;

- comentarii asupra absentei comparabilitatii conturilor si asupra eventualelor adaptari ale informatiilor prezentate în exercitiul precedent.

II. Alte informatii:

- angajamente financiare reflectate în conturi în afara bilantului;

- informatii referitoare la modificarea capitalului;

- analiza conturilor;

- actiuni proprii;

- cheltuieli si venituri pentru exercitiul anterior;

- diferente de conversie;

- comentarii asupra cifrei de afaceri ;

- evenimente posterioare închiderii exercitiului care nu au fost contabilizate în conturile exercitiului închis;

- elemente contabilizate în conturile exercitiului închis, dar care privesc exercitiile precedente (eventualele

Fisiere in arhiva (10):

 • Politici Contabile si Influenta lor Asupra Pozitiei Financiare a Intreprinderii la S.C. Antilopa S.A
 • Politici Contabile si Influenta lor Asupra Pozitiei Financiare a Intreprinderii la S.C. Antilopa S.A
  • 1.Cap I.doc
  • 2.CapII.doc
  • ANEXE.doc
  • Bibliografie.doc
  • Cap 3.doc
  • CapIV.doc
  • Concluzii.doc
  • CUPRINS.doc
  • Program informatic-Politici contabile-Sc Antilopa Sa 1.xls
  • Program informatic-Politici contabile-Sc Antilopa Sa.xls

Alte informatii

Acest proiect a fost prezentat in cadrul facultatii de Contabilitate si Informatica de Gestiune Anul IV la ASE