Politici contabile și influența lor asupra poziției financiare a întreprinderii la SC Antilopa SA

Proiect
8.8/10 (5 voturi)
Domeniu: Contabilitate
Conține 10 fișiere: doc, xls
Pagini : 141 în total
Cuvinte : 35591
Mărime: 1.99MB (arhivat)
Cost: 12 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Matei Marius
Acest proiect a fost prezentat in cadrul facultatii de Contabilitate si Informatica de Gestiune Anul IV la ASE

Cuprins

Capitolul I–Alegerea politicilor contabile-un atribut al managementului firmei

1.1 Politicile contabile înainte de adoptarea noilor reglementari

1.2 Note si politici contabile în conditiile aplicarii actualelor reglementari

1.3 Definirea si rolul politicilor contabile, influenta acestora asupra pozitiei

financiare a întreprinderii

1.3.1 Domeniile pentru care este necesara prezentarea politicilor contabile

1.3.2 Modificarea politicilor contabile

1.3.3 Cine elaboreaza si cine aproba politicile contabile

1.4 Geneza, rolul si continutul cadrelor contabile conceptuale cu ajutorul

carora se fundamenteaza politicile contabile

1.4.1 Cadrul conceptual american

1.4.2 Cadrul conceptual international

1.4.3 Cadrul conceptual britanic

1.5 Pozitia financiara si modificari în pozitia financiara

Capitolul II – Analiza echilibrului financiar la S.C. ANTILOPA S.A.

2.1 Prezentarea generala a S.C. Antilopa S.A.

2.1.1 Obiectul de activitate

2.1.2 Organizarea structurala

2.1.3 Mediul concurential

2.2 Analiza patrimoniala cu ajutorul ratelor de structura

2.2.1 Analiza ratelor de structura a activului bilantier

2.2.2 Analiza ratelor de structura a pasivului bilantier

2.3 Analiza rentabilitatii activitatii

2.3.1 Analiza de ansamblu a rentabilitatii pe baza contului de profit si

pierdere

2.3.2 Analiza ratelor rentabilitatii economice

2.4 Analiza lichiditatii si solvabilitatii financiare

2.4.1 Analiza lichiditatii financiare

2.4.2 Analiza solvabilitatii financiare

2.5 Analiza echilibrului financiar

2.5.1 Analiza echilibrului fluxurilor de trezorerie

2.5.2 Analiza riscului de faliment

2.5.3 Concluzii si propuneri

Capitolul III – Politici contabile la S.C. ANTILOPA S.A.

3.1 Principalele politici si optiuni contabile utilizate la întocmirea situatiilor

financiare ale S.C. ANTILOPA S.A.

3.2 Politici de calcul si prezentare a rezultatului pe actiune

3.3 Politici contabile cu privire la efectele variatiilor cursurilor

monedelor straine

3.4 Politici contabile referitoare la veniturile activitatilor ordinare

3.5 Politici si optiuni contabile referitoare la contractele de constructii

3.6 Politici contabile referitoare la evenimente ulterioare datei bilantului

Capitolul IV – Aplicatie informatica la SC Antilopa SA

4.1 Sistemul informational si întreprinderea

4.2 Modelarea activitatii financiar – contabile

4.3 Obiectivele sistemului informatic contabil

4.4 Aplicatie informatica privind politicile contabile la S.C. Antilopa S.A

ALEGEREA politicilor contabile - un atribut al

managementului firmei 1

Extras din document

1.1 Politicile contabile înainte de adoptarea noilor reglementari 2

1.2 Note si politici contabile în conditiile aplicarii actualelor

reglementari contabile 4 1.3 Definirea si rolul politicilor contabile, influenta acestora asupra

pozitiei financiare a întreprinderii 6

1.3.1.Domeniile pentru care este necesara prezentarea

politicilor contabile 12

1.3.2. Modificarea politicilor contabile 13

1.3.3. Cine elaboreaza si cine aproba politicile contabile 14

1.4 Geneza, rolul si continutul cadrelor contabile conceptuale cu

ajutorul carora se fundamenteaza politicile contabile 15

1.4.1. Cadrul conceptual american 16

1.4.2. Cadrul conceptual international 18

1.4.3. Cadrul conceptual britanic 20

1.5 Pozitia financiara si modificari în pozitia financiara 24

1.1 Politicile contabile înainte de adoptarea noilor reglementari

Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata, cuprinde prevederi referitoare la cerintele privind conducerea contabilitatii, întocmirea situatiilor financiare, auditul si depunerea acestora. Potrivit prevederilor art. 26 (3) din lege situatiile financiare ale societatilor comerciale care aplica Reglementarile Contabile armonizate cu Directivele Comunitatiilor Economice Europene si cu Standardele Internationale de Contabilitate, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 94/2001 se compun din bilant, cont de profit si pierdere, situatia modificarilor capitalului propriu, situatia fluxurilor de trezorerie, politici contabile si note explicative.

Desi politicile contabile si notele explicative apar ca o componenta distincta a situatiilor financiare anuale începând cu modificarile aduse Legii Contabilitatii nr. 82/1991, republicata, totusi, în bilanturile contabile întocmite în conformitate cu reglementarile aplicate pâna la introducerea acestor modificari au existat cerinte pentru prezentarea unor astfel de informatii.

Astfel, formularele de bilant contabil care s-au întocmit pâna la data de 31 decembrie 2000, data pentru care s-au obtinut primele situatii financiare retratate, cuprindeau o anexa (anexa 7), care trebuia completata si prezentata, denumita “Alte informatii privind regulile si metodele contabile si date complementare”.

Aceasta anexa solicita informatii, dupa cum urmeaza:

I. Informatii asupra regulilor si metodelor contabile folosite:

- indicarea modului de evaluare a diverselor pozitii din bilant si contul de profit si pierdere;

- metoda utilizata pentru calculul amortismentelor si a provizioanelor;

- indicarea si justificarea derogarilor de la principiile generale;

- comentarii asupra absentei comparabilitatii conturilor si asupra eventualelor adaptari ale informatiilor prezentate în exercitiul precedent.

II. Alte informatii:

- angajamente financiare reflectate în conturi în afara bilantului;

- informatii referitoare la modificarea capitalului;

- analiza conturilor;

- actiuni proprii;

- cheltuieli si venituri pentru exercitiul anterior;

- diferente de conversie;

- comentarii asupra cifrei de afaceri ;

- evenimente posterioare închiderii exercitiului care nu au fost contabilizate în conturile exercitiului închis;

- elemente contabilizate în conturile exercitiului închis, dar care privesc exercitiile precedente (eventualele

Preview document

Politici contabile și influența lor asupra poziției financiare a întreprinderii la SC Antilopa SA - Pagina 1
Politici contabile și influența lor asupra poziției financiare a întreprinderii la SC Antilopa SA - Pagina 2
Politici contabile și influența lor asupra poziției financiare a întreprinderii la SC Antilopa SA - Pagina 3
Politici contabile și influența lor asupra poziției financiare a întreprinderii la SC Antilopa SA - Pagina 4
Politici contabile și influența lor asupra poziției financiare a întreprinderii la SC Antilopa SA - Pagina 5
Politici contabile și influența lor asupra poziției financiare a întreprinderii la SC Antilopa SA - Pagina 6
Politici contabile și influența lor asupra poziției financiare a întreprinderii la SC Antilopa SA - Pagina 7
Politici contabile și influența lor asupra poziției financiare a întreprinderii la SC Antilopa SA - Pagina 8
Politici contabile și influența lor asupra poziției financiare a întreprinderii la SC Antilopa SA - Pagina 9
Politici contabile și influența lor asupra poziției financiare a întreprinderii la SC Antilopa SA - Pagina 10
Politici contabile și influența lor asupra poziției financiare a întreprinderii la SC Antilopa SA - Pagina 11
Politici contabile și influența lor asupra poziției financiare a întreprinderii la SC Antilopa SA - Pagina 12
Politici contabile și influența lor asupra poziției financiare a întreprinderii la SC Antilopa SA - Pagina 13
Politici contabile și influența lor asupra poziției financiare a întreprinderii la SC Antilopa SA - Pagina 14
Politici contabile și influența lor asupra poziției financiare a întreprinderii la SC Antilopa SA - Pagina 15
Politici contabile și influența lor asupra poziției financiare a întreprinderii la SC Antilopa SA - Pagina 16
Politici contabile și influența lor asupra poziției financiare a întreprinderii la SC Antilopa SA - Pagina 17
Politici contabile și influența lor asupra poziției financiare a întreprinderii la SC Antilopa SA - Pagina 18
Politici contabile și influența lor asupra poziției financiare a întreprinderii la SC Antilopa SA - Pagina 19
Politici contabile și influența lor asupra poziției financiare a întreprinderii la SC Antilopa SA - Pagina 20
Politici contabile și influența lor asupra poziției financiare a întreprinderii la SC Antilopa SA - Pagina 21
Politici contabile și influența lor asupra poziției financiare a întreprinderii la SC Antilopa SA - Pagina 22
Politici contabile și influența lor asupra poziției financiare a întreprinderii la SC Antilopa SA - Pagina 23
Politici contabile și influența lor asupra poziției financiare a întreprinderii la SC Antilopa SA - Pagina 24
Politici contabile și influența lor asupra poziției financiare a întreprinderii la SC Antilopa SA - Pagina 25
Politici contabile și influența lor asupra poziției financiare a întreprinderii la SC Antilopa SA - Pagina 26
Politici contabile și influența lor asupra poziției financiare a întreprinderii la SC Antilopa SA - Pagina 27
Politici contabile și influența lor asupra poziției financiare a întreprinderii la SC Antilopa SA - Pagina 28
Politici contabile și influența lor asupra poziției financiare a întreprinderii la SC Antilopa SA - Pagina 29
Politici contabile și influența lor asupra poziției financiare a întreprinderii la SC Antilopa SA - Pagina 30
Politici contabile și influența lor asupra poziției financiare a întreprinderii la SC Antilopa SA - Pagina 31
Politici contabile și influența lor asupra poziției financiare a întreprinderii la SC Antilopa SA - Pagina 32
Politici contabile și influența lor asupra poziției financiare a întreprinderii la SC Antilopa SA - Pagina 33
Politici contabile și influența lor asupra poziției financiare a întreprinderii la SC Antilopa SA - Pagina 34
Politici contabile și influența lor asupra poziției financiare a întreprinderii la SC Antilopa SA - Pagina 35
Politici contabile și influența lor asupra poziției financiare a întreprinderii la SC Antilopa SA - Pagina 36
Politici contabile și influența lor asupra poziției financiare a întreprinderii la SC Antilopa SA - Pagina 37
Politici contabile și influența lor asupra poziției financiare a întreprinderii la SC Antilopa SA - Pagina 38
Politici contabile și influența lor asupra poziției financiare a întreprinderii la SC Antilopa SA - Pagina 39
Politici contabile și influența lor asupra poziției financiare a întreprinderii la SC Antilopa SA - Pagina 40
Politici contabile și influența lor asupra poziției financiare a întreprinderii la SC Antilopa SA - Pagina 41
Politici contabile și influența lor asupra poziției financiare a întreprinderii la SC Antilopa SA - Pagina 42
Politici contabile și influența lor asupra poziției financiare a întreprinderii la SC Antilopa SA - Pagina 43
Politici contabile și influența lor asupra poziției financiare a întreprinderii la SC Antilopa SA - Pagina 44
Politici contabile și influența lor asupra poziției financiare a întreprinderii la SC Antilopa SA - Pagina 45
Politici contabile și influența lor asupra poziției financiare a întreprinderii la SC Antilopa SA - Pagina 46
Politici contabile și influența lor asupra poziției financiare a întreprinderii la SC Antilopa SA - Pagina 47
Politici contabile și influența lor asupra poziției financiare a întreprinderii la SC Antilopa SA - Pagina 48
Politici contabile și influența lor asupra poziției financiare a întreprinderii la SC Antilopa SA - Pagina 49
Politici contabile și influența lor asupra poziției financiare a întreprinderii la SC Antilopa SA - Pagina 50
Politici contabile și influența lor asupra poziției financiare a întreprinderii la SC Antilopa SA - Pagina 51
Politici contabile și influența lor asupra poziției financiare a întreprinderii la SC Antilopa SA - Pagina 52
Politici contabile și influența lor asupra poziției financiare a întreprinderii la SC Antilopa SA - Pagina 53
Politici contabile și influența lor asupra poziției financiare a întreprinderii la SC Antilopa SA - Pagina 54
Politici contabile și influența lor asupra poziției financiare a întreprinderii la SC Antilopa SA - Pagina 55
Politici contabile și influența lor asupra poziției financiare a întreprinderii la SC Antilopa SA - Pagina 56
Politici contabile și influența lor asupra poziției financiare a întreprinderii la SC Antilopa SA - Pagina 57
Politici contabile și influența lor asupra poziției financiare a întreprinderii la SC Antilopa SA - Pagina 58
Politici contabile și influența lor asupra poziției financiare a întreprinderii la SC Antilopa SA - Pagina 59
Politici contabile și influența lor asupra poziției financiare a întreprinderii la SC Antilopa SA - Pagina 60
Politici contabile și influența lor asupra poziției financiare a întreprinderii la SC Antilopa SA - Pagina 61
Politici contabile și influența lor asupra poziției financiare a întreprinderii la SC Antilopa SA - Pagina 62
Politici contabile și influența lor asupra poziției financiare a întreprinderii la SC Antilopa SA - Pagina 63
Politici contabile și influența lor asupra poziției financiare a întreprinderii la SC Antilopa SA - Pagina 64
Politici contabile și influența lor asupra poziției financiare a întreprinderii la SC Antilopa SA - Pagina 65
Politici contabile și influența lor asupra poziției financiare a întreprinderii la SC Antilopa SA - Pagina 66
Politici contabile și influența lor asupra poziției financiare a întreprinderii la SC Antilopa SA - Pagina 67
Politici contabile și influența lor asupra poziției financiare a întreprinderii la SC Antilopa SA - Pagina 68
Politici contabile și influența lor asupra poziției financiare a întreprinderii la SC Antilopa SA - Pagina 69
Politici contabile și influența lor asupra poziției financiare a întreprinderii la SC Antilopa SA - Pagina 70
Politici contabile și influența lor asupra poziției financiare a întreprinderii la SC Antilopa SA - Pagina 71
Politici contabile și influența lor asupra poziției financiare a întreprinderii la SC Antilopa SA - Pagina 72
Politici contabile și influența lor asupra poziției financiare a întreprinderii la SC Antilopa SA - Pagina 73
Politici contabile și influența lor asupra poziției financiare a întreprinderii la SC Antilopa SA - Pagina 74
Politici contabile și influența lor asupra poziției financiare a întreprinderii la SC Antilopa SA - Pagina 75
Politici contabile și influența lor asupra poziției financiare a întreprinderii la SC Antilopa SA - Pagina 76
Politici contabile și influența lor asupra poziției financiare a întreprinderii la SC Antilopa SA - Pagina 77
Politici contabile și influența lor asupra poziției financiare a întreprinderii la SC Antilopa SA - Pagina 78
Politici contabile și influența lor asupra poziției financiare a întreprinderii la SC Antilopa SA - Pagina 79
Politici contabile și influența lor asupra poziției financiare a întreprinderii la SC Antilopa SA - Pagina 80
Politici contabile și influența lor asupra poziției financiare a întreprinderii la SC Antilopa SA - Pagina 81
Politici contabile și influența lor asupra poziției financiare a întreprinderii la SC Antilopa SA - Pagina 82
Politici contabile și influența lor asupra poziției financiare a întreprinderii la SC Antilopa SA - Pagina 83
Politici contabile și influența lor asupra poziției financiare a întreprinderii la SC Antilopa SA - Pagina 84
Politici contabile și influența lor asupra poziției financiare a întreprinderii la SC Antilopa SA - Pagina 85
Politici contabile și influența lor asupra poziției financiare a întreprinderii la SC Antilopa SA - Pagina 86
Politici contabile și influența lor asupra poziției financiare a întreprinderii la SC Antilopa SA - Pagina 87
Politici contabile și influența lor asupra poziției financiare a întreprinderii la SC Antilopa SA - Pagina 88
Politici contabile și influența lor asupra poziției financiare a întreprinderii la SC Antilopa SA - Pagina 89
Politici contabile și influența lor asupra poziției financiare a întreprinderii la SC Antilopa SA - Pagina 90
Politici contabile și influența lor asupra poziției financiare a întreprinderii la SC Antilopa SA - Pagina 91
Politici contabile și influența lor asupra poziției financiare a întreprinderii la SC Antilopa SA - Pagina 92
Politici contabile și influența lor asupra poziției financiare a întreprinderii la SC Antilopa SA - Pagina 93
Politici contabile și influența lor asupra poziției financiare a întreprinderii la SC Antilopa SA - Pagina 94
Politici contabile și influența lor asupra poziției financiare a întreprinderii la SC Antilopa SA - Pagina 95
Politici contabile și influența lor asupra poziției financiare a întreprinderii la SC Antilopa SA - Pagina 96
Politici contabile și influența lor asupra poziției financiare a întreprinderii la SC Antilopa SA - Pagina 97
Politici contabile și influența lor asupra poziției financiare a întreprinderii la SC Antilopa SA - Pagina 98
Politici contabile și influența lor asupra poziției financiare a întreprinderii la SC Antilopa SA - Pagina 99
Politici contabile și influența lor asupra poziției financiare a întreprinderii la SC Antilopa SA - Pagina 100
Politici contabile și influența lor asupra poziției financiare a întreprinderii la SC Antilopa SA - Pagina 101
Politici contabile și influența lor asupra poziției financiare a întreprinderii la SC Antilopa SA - Pagina 102
Politici contabile și influența lor asupra poziției financiare a întreprinderii la SC Antilopa SA - Pagina 103
Politici contabile și influența lor asupra poziției financiare a întreprinderii la SC Antilopa SA - Pagina 104
Politici contabile și influența lor asupra poziției financiare a întreprinderii la SC Antilopa SA - Pagina 105
Politici contabile și influența lor asupra poziției financiare a întreprinderii la SC Antilopa SA - Pagina 106
Politici contabile și influența lor asupra poziției financiare a întreprinderii la SC Antilopa SA - Pagina 107
Politici contabile și influența lor asupra poziției financiare a întreprinderii la SC Antilopa SA - Pagina 108
Politici contabile și influența lor asupra poziției financiare a întreprinderii la SC Antilopa SA - Pagina 109
Politici contabile și influența lor asupra poziției financiare a întreprinderii la SC Antilopa SA - Pagina 110
Politici contabile și influența lor asupra poziției financiare a întreprinderii la SC Antilopa SA - Pagina 111
Politici contabile și influența lor asupra poziției financiare a întreprinderii la SC Antilopa SA - Pagina 112
Politici contabile și influența lor asupra poziției financiare a întreprinderii la SC Antilopa SA - Pagina 113
Politici contabile și influența lor asupra poziției financiare a întreprinderii la SC Antilopa SA - Pagina 114
Politici contabile și influența lor asupra poziției financiare a întreprinderii la SC Antilopa SA - Pagina 115
Politici contabile și influența lor asupra poziției financiare a întreprinderii la SC Antilopa SA - Pagina 116
Politici contabile și influența lor asupra poziției financiare a întreprinderii la SC Antilopa SA - Pagina 117
Politici contabile și influența lor asupra poziției financiare a întreprinderii la SC Antilopa SA - Pagina 118
Politici contabile și influența lor asupra poziției financiare a întreprinderii la SC Antilopa SA - Pagina 119
Politici contabile și influența lor asupra poziției financiare a întreprinderii la SC Antilopa SA - Pagina 120
Politici contabile și influența lor asupra poziției financiare a întreprinderii la SC Antilopa SA - Pagina 121
Politici contabile și influența lor asupra poziției financiare a întreprinderii la SC Antilopa SA - Pagina 122
Politici contabile și influența lor asupra poziției financiare a întreprinderii la SC Antilopa SA - Pagina 123
Politici contabile și influența lor asupra poziției financiare a întreprinderii la SC Antilopa SA - Pagina 124
Politici contabile și influența lor asupra poziției financiare a întreprinderii la SC Antilopa SA - Pagina 125
Politici contabile și influența lor asupra poziției financiare a întreprinderii la SC Antilopa SA - Pagina 126
Politici contabile și influența lor asupra poziției financiare a întreprinderii la SC Antilopa SA - Pagina 127
Politici contabile și influența lor asupra poziției financiare a întreprinderii la SC Antilopa SA - Pagina 128
Politici contabile și influența lor asupra poziției financiare a întreprinderii la SC Antilopa SA - Pagina 129
Politici contabile și influența lor asupra poziției financiare a întreprinderii la SC Antilopa SA - Pagina 130
Politici contabile și influența lor asupra poziției financiare a întreprinderii la SC Antilopa SA - Pagina 131
Politici contabile și influența lor asupra poziției financiare a întreprinderii la SC Antilopa SA - Pagina 132
Politici contabile și influența lor asupra poziției financiare a întreprinderii la SC Antilopa SA - Pagina 133
Politici contabile și influența lor asupra poziției financiare a întreprinderii la SC Antilopa SA - Pagina 134
Politici contabile și influența lor asupra poziției financiare a întreprinderii la SC Antilopa SA - Pagina 135
Politici contabile și influența lor asupra poziției financiare a întreprinderii la SC Antilopa SA - Pagina 136
Politici contabile și influența lor asupra poziției financiare a întreprinderii la SC Antilopa SA - Pagina 137
Politici contabile și influența lor asupra poziției financiare a întreprinderii la SC Antilopa SA - Pagina 138
Politici contabile și influența lor asupra poziției financiare a întreprinderii la SC Antilopa SA - Pagina 139
Politici contabile și influența lor asupra poziției financiare a întreprinderii la SC Antilopa SA - Pagina 140

Conținut arhivă zip

 • Politici Contabile si Influenta lor Asupra Pozitiei Financiare a Intreprinderii la S.C. Antilopa S.A
  • 1.Cap I.doc
  • 2.CapII.doc
  • ANEXE.doc
  • Bibliografie.doc
  • Cap 3.doc
  • CapIV.doc
  • Concluzii.doc
  • CUPRINS.doc
  • Program informatic-Politici contabile-Sc Antilopa Sa 1.xls
  • Program informatic-Politici contabile-Sc Antilopa Sa.xls

Alții au mai descărcat și

Contabilitatea Capitalurilor Proprii

DELIMITARI SI STRUCTURI PRIVIND CAPITALURILE PROPRII 1.1.CAPITALURILE PROPRII, ELEMENT DEFINITORIU ÎN APRECIEREA POZITIEI FINANCIARE A...

Contabilitatea Cheltuielilor, Veniturilor și Rezultatelor la Societatea GES

1 SCOPUL SI OBIECTIVUL LUCRARII În noul sistem contabil din România contabilitatea financiara opereaza cu conceptul dualist , adica cuprinde...

Contabilitatea imobilizărilor corporale

INTRODUCERE 1. Evolutia si rolul contabilitatii ca instrument de gestiune Evoluţia contabilităţii este strâns legată de evoluţia economică,...

Diagnosticarea și evaluarea întreprinderii SC X SRL

Introducere Evaluarea întreprinderii este o activitate complexă de estimare a unui anumit tip de valoare a acesteia, în funcţie de scopul...

Analiza situației financiare a firmei

CAPITOLUL I REGULI GENERALE PRIVIND BILANTUL REGLEMENTĂRI CONTABILE din 17 noiembrie 2005 conforme cu Directiva a IV-a a Comunităţilor Economice...

Inventarierea Patrimoniului

I.1. Inventarierea – procedeu al metodei contabilitatii Inventarierea patrimoniului reprezinta ansamblul operatiunilor prin care se constata...

Situația Patrimonială

2.2.Structura generala a bilantului contabil Bilantul contabil este simultan un model structural si global, prin in- termediul caruia se...

Raport de Expertiză Contabilă

Capitolul 1: Conceptul de expertizã contabilã 1.1 Noţiuni generale privind expertiza contabilã Expertiza contabilă este activitatea efectuată de...

Ai nevoie de altceva?