Politici si Optiuni Contabile privind Imobilizarile Corporale

Proiect
9/10 (1 vot)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 15 în total
Cuvinte : 4221
Mărime: 31.73KB (arhivat)
Cost: 5 puncte
UNIVERSITATEA „SPIRU HARET” MASTER „Audit financiar-contabil,Ciclul II- Bologna

Cuprins

1.Obiectivul si aria de aplicabilitate a standardului

2.Definitie si termeni cheie

3.Recunoasterea si derecunoasterea tranzactiilor si evenimentelor si a imobilizarilor corporale

4.Evaluarea imobilizarilor corporale - prezentare teoretica, studiu de caz

5. Prezentarea informatiilor in situatiile financiare

6. Analiza financiara si interpretare

Extras din document

1.Obiectivul si aria de aplicabilitate a standardului

1.1 Obiectiv

Obiectivul Standardului este descrierea tratamentului contabil aferent imobilizarilor corporale.

Problema principala o constituie identificarea momentului de recunoastere, a valorii contabile, a cheltuielilor cu amortizarea si cu pierderile din depreciere aferente acestor active.

O imobilizare corporala este recunoscuta ca activ daca indeplineste criteriile de recunoastere pentru un activ si definitia prevazuta in „Cadrul general de intocmire si prezentare a situatiilor financiare”.

1.2.Arie de aplicabilitate

Standardul IAS 16 trebuie aplicat in contabilitatea imobilizarilor corporale, cu exceptia situatiilor in care o alta abordare este prevazuta intr-un alt IAS.

Nu se aplica pentru:

a) concesiuni miniere, rezerve minerale (extractii de minereu, petrol, gaze naturale) si resurse naturale neregenerabile;

b) active biologice aferente activitatii agricole (din ianuarie 2001 a intrat in vigoare IAS 41, Agricultura);

c) imobilizari corporale etinute pentru vanzare (tratate conform IFRS 5, Active imobilizate detinute pentru vanzare si activitati intrerupte).

Alte recomandari:

a. pentru imobilizarile corporale achizitionate in cadrul unei combinari de intreprinderi se recomanda recunoasterea initiala a valorii contabile in conformitete cu IAS 22, Combinari de intreprinderi (la valoarea justa chiar daca e superioara costului);

b. la finalizarea proprietatilor construite sau dezvoltate in scopul utilizarii viitoare ca investitii imobiliare se aplica IAS 40, Investitii imobiliare;

c. IAS 40 se aplica si investitiilor imobiliare existente sau care sunt redezvoltate in scopul utilizarii viitoare ca investitii imobiliare;

d. variatiile preturilor ulterioare recunoasterii initiale ale imobilizarilor corporale sunt reflectate prin intermediul IAS 1, Prezentarea situatiilor financiare si IAS 29, Raportarea financiara in economiile hiperinflationiste.

2.Definitie si termeni cheie

Imobilizarile corporale sunt elemente tangibile:

- detinute pentru a fi utilizate in productia de bunuri sau prestarea de servicii, pentru a fi inchiriate tertilor sau pentru a fi folosite in scopuri administrative;

- ce pot fi utilizate pe parcursul mai multor perioade.

Costul:

- suma platita in numerar sau echivalente de numerar;

- valoarea justa a altor contraprestatii efectuate pentru achizitionarea unui activ, la data constituirii sau constructiei lui;

- valoarea atribuita activului la recunoasterea initiala conform altor IFRS-uri (de exemplu IFRS 2, Plata pe baza de actiuni).

Valoarea justa: suma pentru care un activ ar putea fi schimbat de bunavoie intre doua parti aflate in cunostinta de cauza, in cadrul unei tranzactii cu pretul determinat obiectiv.

Valoarea contabila: valoarea de recunoastere a unui activ in bilant, dupa scaderea amortizati cumulate si a pierderilor din depreciere.

Valoarea recuperabila: valoarea cea mai mare dintre pretul net de vanzare si valoarea de utilizare.

Pierderea din depreciere: diferenta dintre valoarea contabila si valoarea recuperabila.

Valoarea reevaluata: valoarea justa la momentul reevaluarii.

Valoarea reziduala: valoarea neta pe care o intreprindere estimeaza ca o va obtine pentru un activ la sfarsitul duratei de viata utila a acestuia, dupa deducerea costurilor de cedare estimate.

Valoarea amortizabila: costul activului sau o alta valoare substituita costului in situatiile financiare, din care se scade valoarea reziduala.

Durata de viata utila:

- perioada estimata de utilizare a activului supus amortizarii;

- numarul de unitati produse sau unitati similare estimate a se obtine prin folosirea activului

- in functie de uzura morala (schimbari in procesul de productie, aferente cererii de pe piata etc), de uzura fizica (modul de exploatare si intretinere) si de limitele juridice (termene din contracte de leasing etc).

Amortizarea : alocarea sistematica a valorii amortizabile a unui activ pe intreaga sa durata de viata utila.

Clasa de imobilizari corporale: grupare de active de aceeasi natura si cu utilizari similare, aflate in exploatarea unei intreprinderi (terenuri; terenuri si cladiri; masini si echipamente; automobile; nave; echipament de birotica; mobilier, instalatii, piese de schimb si asamblare).

Valoarea specifica entitatii: valoarea prezenta a fluxurilor de trezorerie pe care o entitate se asteapta sa o realizeze din utilizarea continua a unui activ si din cedarea sa la sfarsitul duratei sale de utilizare sau din stingerea unei datorii.

3.Recunoasterea si derecunoasterea tranzactiilor si evenimentelor si a imobilizarilor corporale

3.1 Recunoasterea imobilizarilor corporale

Imobilizarile corporale reprezinta o parte importanta din active pentru majoritatea intreprinderilor fiind relevante in cadrul pozitiei financiare a intreprinderii.

O importanta deosebita o au si in cadrul performatelor raportate, prin incadrarea lor ca o cheltuiala de exploatare.

Imobilizarile corporale sunt recunoscute ca activ daca indeplinesc cumulativ conditiile:

a. e posibila generarea de beneficii economice viitoare pentru intreprindere;

b. costul sau poate fi masurat in mod credibil.

Preview document

Politici si Optiuni Contabile privind Imobilizarile Corporale - Pagina 1
Politici si Optiuni Contabile privind Imobilizarile Corporale - Pagina 2
Politici si Optiuni Contabile privind Imobilizarile Corporale - Pagina 3
Politici si Optiuni Contabile privind Imobilizarile Corporale - Pagina 4
Politici si Optiuni Contabile privind Imobilizarile Corporale - Pagina 5
Politici si Optiuni Contabile privind Imobilizarile Corporale - Pagina 6
Politici si Optiuni Contabile privind Imobilizarile Corporale - Pagina 7
Politici si Optiuni Contabile privind Imobilizarile Corporale - Pagina 8
Politici si Optiuni Contabile privind Imobilizarile Corporale - Pagina 9
Politici si Optiuni Contabile privind Imobilizarile Corporale - Pagina 10
Politici si Optiuni Contabile privind Imobilizarile Corporale - Pagina 11
Politici si Optiuni Contabile privind Imobilizarile Corporale - Pagina 12
Politici si Optiuni Contabile privind Imobilizarile Corporale - Pagina 13
Politici si Optiuni Contabile privind Imobilizarile Corporale - Pagina 14
Politici si Optiuni Contabile privind Imobilizarile Corporale - Pagina 15

Conținut arhivă zip

  • Politici si Optiuni Contabile privind Imobilizarile Corporale.doc

Alții au mai descărcat și

Politici și tratamente contabile privind evaluarea inițială și ulterioară a imobilizărilor corporale

Studiul imobilzărilor corporale în această lucrare acoperă aspecte conceptuale relevante (definiția, aria de aplicabilitate, recunoașterea și...

Practica SC Electrica SA

Cap.I Prezentarea entitatii economice cadrul legislativ particularităţile activităţii şi ale structurii organizatorice, organigrama unităţii I.1...

Proiect Practica in Contabilitate la SC URB Rulmenti Suceava SA

Capitolul I Prezentarea întreprinderii 1.1 Scurt istoric al societăţii S.C. "URB RULMENTI SUCEAVA" S.A s-a infiintat in baza Legii nr. 15/1990...

Politici si Tratamente Contabile privind Evaluarea Initiala si Ulterioara a Imobilizarilor Corporale - IAS 16

INTRODUCERE În condiţiile unei economii de piaţă, afacerile dezvoltă obiectul unei tranzacţii comerciale, astfel punându-se problema stabilirii...

Proiect Practica SC Intwoitive SRL

1. PREZENTAREA SOCIETĂŢII SC INTWOITIVE SRL este o societate care asigură soluţii informatice atât hardware cât şi software, consultanţă în...

Proiect Practica in Contabilitate

CapI.Descrierea activitatii economico  productive a S.C. PARTNER 2003 S.R.L. FORMA JURIDICA, DENUMIREA SI SEDIUL (EMBLEMA) Art. 1. Forma...

Caiet de Practica la SC Rombiz Impex SRL - Craiova

PREZENTAREA GENERALA A SOCIETATII SC ROMBIZ IMPEX SRL este o societate comerciala cu raspundere limitata, inregistrata la Registrul Comertului sub...

Politici si Optiuni Referitoare la Evaluarea si Contabilizarea Imobilizarilor – IAS 16

1.Aria de definitie si aplicabilitate a temei.Definitii si concepte cheie. Obiectivul normei IAS 16”Imobilizări corporale” este de a prescrie...

Te-ar putea interesa și

Politici Contabile si Influenta lor asupra Situatiei Financiare a Intreprinderii

INTRODUCERE Lucrarea “Politici contabile si influenta lor asupra situatiei financiare a intreprinderii” se constituie intr-o prezentare sintetica...

Amortizarea - Studiu Privind Calculul si Contabilitatea Amortizarii - SC XYZ SA, Ploiesti

CAPITOLUL I DELIMITĂRI ŞI FUNDAMENTĂRI TEORETICE PRIVIND AMORTIZAREA 1.1.CONCEPŢII PRIVIND AMORTIZAREA.ABORDAREA ECONOMICĂ A...

Teste Admitere Masterat Contabilitate

1. Pe baza indicatorilor: Nr.crt. Indicatori Prevazut Realizat 1. Numarul mediu de personal 240 250 2. Productia marfa fabricata (mii lei)...

Politici si Optiuni Referitoare la Evaluarea si Contabilizarea Imobilizarilor – IAS 16

1.Aria de definitie si aplicabilitate a temei.Definitii si concepte cheie. Obiectivul normei IAS 16”Imobilizări corporale” este de a prescrie...

Contabilitatea si Gestiunea Amortizarii Imobilizarilor Corporale la SC Diana Forest SA

CAPITOLUL 1. Aspecte generale privind S.C. Diana Forest S.A. 1.1. Constituirea societăţii şi etapele constituirii S.C. “Diana Forest “ S.A....

Contabilitatea Imobilizarilor Corporale si Amortizarea Lor - Studiu de Caz la SC Noroc Bun Plus SRL

INTRODUCERE “Contabilitatea este cea mai importantă sursă de informare economică a unei naţiuni, aproape toate deciziile economice au la baza...

Evaluarea Initiala si Ulterioara a Mijloacelor Fixe - IAS 16

Capitolul I: Politici şi tratamente contabile privind evaluarea iniţială şi ulterioară a imobilizărilor corporale (IAS 16) 1.Aria de definiţie şi...

Politici și Opțiuni Contabile Privind Imobilizările Corporale

Introducere Lucrarea „Politici şi opţiuni contabile privind imobilizările corporale” a fost elaborată şi structurată în conformitate cu normele...

Ai nevoie de altceva?