Politici și opțiuni contabile referitoare la contabilitatea stocurilor

Proiect
7/10 (2 voturi)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 20 în total
Cuvinte : 5186
Mărime: 39.84KB (arhivat)
Publicat de: Simion Bratu
Cost: 8 puncte
Universitatea Spiru Haret Bucuresti Facultatea Management Financiar- Contabil Bucuresti Masterat anul I -zi Audit financiar contabil (4 semestre) Disciplina Politici si optiuni contabile la nivelul grupului de societati

Cuprins

 1. Capitolul 1 IAS. – Standardele Internationale de Contabilitate/ IFRS– Standardele Internationale de Raportare financiara 3
 2. 1.1 Standardizarea si normalizarea contabila 3
 3. 1.2 Totul despre IAS/IFRS 4
 4. 1.3 Aria de aplicare a IAS/IFRS si implicatiile adoptarii acestora asupra contabilitatii romanesti 5
 5. 1.4 Structura IFRS 6
 6. 1.5Introducerea în România a IAS/IFRS 7
 7. Capitolul 2 Politici si optiuni contabile referitoare la contabilitatea stocurilor (IAS 2 Stocuri) 9
 8. 2.1 Politici si optiuni contabile 9
 9. Metoda inventarului permanent
 10. Metoda inventarului intermittent
 11. 2. 2 IAS 2 Stocuri (Standardul Internaţional de Contabilitate 11
 12. Obiectiv
 13. Arie de aplicabilitate
 14. Definiţii
 15. Clasificarea stocurilor
 16. 2.3 Evaluarea stocurilor 13
 17. 2.3.1 Costul de achiziţie 14
 18. 2.3.2 Costuri de Prelucrare 17
 19. 2.4 Valoarea realizabila neta 18
 20. 2.4.1 Recunoasterea drept cheltuiala a costului stocurilor 19 Bibliografie 20

Extras din proiect

Capitolul 1

IAS– Standardele Internationale de Contabilitate/ IFRS– Standardele Internationale de Raportare financiara

1.1 Standardizarea si normalizarea contabila

În prezent, aproape fiecare tara sau grup de tari are propriul sau sistem de contabilitate, contabilitatea fiind o stiinta cu profunde radacini sociale si istorice. În aceste conditii, un limbaj contabil universal constituie un deziderat esential atât al contabililor cât si al mediului de afaceri. În ultimul deceniu, internationalizarea afacerilor a determinat ca aceasta problema sa devina tot mai de actualitate si mai presanta. Se apreciaza ca o comunicarea contabila într-un limbaj armonizat va permite grupurilor multinationale sa aplice principii contabile comune la nivelul tuturor unitatilor, ceea ce va facilita procesele de achizitie si vânzare de societati si va asigura un nivel mai mare de încredere, relevanta si fidelitate a informatiei contabile. De aceea se fac eforturi deosebite ca disciplina contabilitate sa devina o stiinta cu adevarat exacta si universala. Acest fapt nu poate fi realizat decât prin normalizarea contabila guvernamentala sau a organismelor internationale ale profesionistilor contabili.

Din acest motiv, perioada de dupa revolutia din România s-a caracterizat printr-un

proces continuu de legiferare în toate domeniile cu precadere în domeniul dreptului si al

contabilitatii, viata economica si sociala cautându-si fagasul economiei de piata. Timp de

peste 15 ani, contabilitatea în România a oscilat continuu între Directivele europene si Standardele Internationale de contabilitate dar dupa aderarea la Uniunea europeana contabilitatea s-a stabilizat pe contabilitatea Uniunii europene la rândul ei puternic armonizata cu Standardele internationale de contabilitate.

Asa se face ca organisme tot mai numeroase din Uniunea Europeana si de pretutindeni se ocupa de organizarea si functionarea contabilitatii ca o componenta fundamentala a afacerilor.Amintim câteva din organismele specializate, mai ales ca, în continuare, ne vom mai întâlni cu ele:

- Grupul Consultativ European pentru Raportare Financiara (EFERAG);

- Consiliul pentru Raportare Financiara (FRC);

- Consiliul pentru Standarde Internationale de Contabilitate (IASB);

- Fundatia Comitetului pentru Standarde Internationale de Contabilitate (IASCF);

- Consiliul pentru Interpretarea Standardelor Contabile (SEC).

- Corpul Expertilor contabili si Contabililor autorizati din România (CECCAR);

- În România, dezvoltarea cadrului institutional în domeniul contabilitatii si al profesiei contabile se realizeaza prin Consiliul Contabilitatii si Raportarilor Financiare. Modul de organizare si functionare, atributiile si sursele de finantare ale acestuia se stabilesc prin regulamentul de organizare si functionare, care se aproba prin hotarâre a Guvernului.

La toate acestea se adauga comisii, consilii, asociatii etc. zonale si internationale, din toata lumea care si-au creat instrumente de lucru, printre care cele mai uzuale sunt:

- I.A.S. – Standardele Internationale de Contabilitate;

- I.F.R.S. – Standardele Internationale de Raportare financiara;

- I.P.S.A.S.– Standardele Internationale de Contabilitate pentru Sectorul Public;

- I.S.A. – Standardele Internationale de Audit.

Cu toate acestea, procesul de normalizare contabila internationala este dominat, în

principal, de lucrarile a doua organisme: Comitetul pentru Standarde Internationale de

Contabilitate (IASC/ IASB) si Uniunea Europeana (UE).

1.2 Totul despre IAS/IFRS

Standardele Internaţionale de Raportare Financiară (cunoscute sub acronimul IFRS provenit de la denumirea în limba engleză International Financial Reporting Standards) reprezintă un set de standarde contabile, emise, în prezent, de International Accounting Standards Board (IASB). Multe dintre standardele care fac parte din IFRS sunt cunoscute însă sub vechea denumire de Standarde Internaţionale de Contabilitate (IAS). IAS au fost emise între 1973 şi 2001 de către International Accounting Standards Committee (IASC). În aprilie 2001, IASB a adoptat toate standardele IAS, ulterior continuând dezvoltarea lor. Noile standarde poartă însă denumirea de IFRS. Deşi în prezent nu se mai emit standarde IAS, cele deja existente sunt în continuare în vigoare până la înlocuirea sau modificarea lor prin emiterea de noi standarde IFRS

Bibliografie

Cicilia Ionescu – Note de curs 2008;

Cicilia Ionescu - Sisteme Contabile Moderne, Ed. FundaŃiei România de Mâine,

Bucuresti, 2005;

3.N. Feleagă si I. Ionascu în lucrarea „Tratat de Contabilitate Financiară”, Vol. I, Ed. Economică, Bucuresti, 1998.

4.Alan D. Roberts, ConsideraŃii privind reforma sistemului contabil românesc, Revista „Contabilitatea, Expertiza si Auditul Afacerilor, nr. 1/ianuarie 2002, traducere de D. Calu si I. Ionascu.

5.N. Feleagă, Sisteme Contabile Comparate, contabilitătile anglo-saxone, Vol. I,Editia. a doua, Ed. Economică, Bucuresti, 1999.

Preview document

Politici și opțiuni contabile referitoare la contabilitatea stocurilor - Pagina 1
Politici și opțiuni contabile referitoare la contabilitatea stocurilor - Pagina 2
Politici și opțiuni contabile referitoare la contabilitatea stocurilor - Pagina 3
Politici și opțiuni contabile referitoare la contabilitatea stocurilor - Pagina 4
Politici și opțiuni contabile referitoare la contabilitatea stocurilor - Pagina 5
Politici și opțiuni contabile referitoare la contabilitatea stocurilor - Pagina 6
Politici și opțiuni contabile referitoare la contabilitatea stocurilor - Pagina 7
Politici și opțiuni contabile referitoare la contabilitatea stocurilor - Pagina 8
Politici și opțiuni contabile referitoare la contabilitatea stocurilor - Pagina 9
Politici și opțiuni contabile referitoare la contabilitatea stocurilor - Pagina 10
Politici și opțiuni contabile referitoare la contabilitatea stocurilor - Pagina 11
Politici și opțiuni contabile referitoare la contabilitatea stocurilor - Pagina 12
Politici și opțiuni contabile referitoare la contabilitatea stocurilor - Pagina 13
Politici și opțiuni contabile referitoare la contabilitatea stocurilor - Pagina 14
Politici și opțiuni contabile referitoare la contabilitatea stocurilor - Pagina 15
Politici și opțiuni contabile referitoare la contabilitatea stocurilor - Pagina 16
Politici și opțiuni contabile referitoare la contabilitatea stocurilor - Pagina 17
Politici și opțiuni contabile referitoare la contabilitatea stocurilor - Pagina 18
Politici și opțiuni contabile referitoare la contabilitatea stocurilor - Pagina 19
Politici și opțiuni contabile referitoare la contabilitatea stocurilor - Pagina 20

Conținut arhivă zip

 • Politici si Optiuni Contabile Referitoare la Contabilitatea Stocurilor.doc

Alții au mai descărcat și

Modelarea aplicațiilor financiar contabile

SISTEME INFORMAŢIONALE FINANCIAR-CONTABILE Modelarea aplicaţiilor financiar-contabile utilizând tehnici moderne de programare 1.1. Structura...

Politici și Tratamente Contabile privind Stocurile

Introducere Prin prezenta lucrare îmi propun să analizez politicile şi tratamentele contabile privind elementele de natura stocurilor aşa cum sunt...

Conținutul și Modul de Întocmire a Bilanțului Contabil

Creatie a contabilitatii în partida dubla, Bilantul contabil, de la a carui atestare în primul tratat de contabilitate tiparit în lume a trecut...

Organizarea Contabilității Stocurilor la SC Hutton SA

INTRODUCERE Contabilitatea reprezintă un sistem informatic utilizat pentru măsurarea, prelucrarea şi transmiterea informaţiilor necesare şi...

Contabilitatea Stocurilor

Lucrarea intitulată „Contabilitatea şi analiza stocurilor”, cu studiu de caz la S.C. SUPERBO S.R.L., este structurată pe doua capitole mari,...

Situația Fluxurilor de Trezorerie

INTRODUCERE Situaţia fluxurilor de trezorerie prezintă situaţia în ansamblu a ieşirilor şi a intrărilor de lichidităţi şi de echivalente de...

Standardele Internaționale de Contabilitate Privind Stocurile și Imobilizările

CAPITOLUL I ASPECTE TEORETICE REFERITOARE LA STANDARDELE INTERNATIONALE DE CONTABILITATE PRIVIND STOCURILE SI IMOBILIZARILE 1.1. Standardul...

Politici și Tratamente Contabile Privind Evaluarea Stocurilor - IAS 2

CAPITOLUL I STADIUL CUNOAŞTERII ÎN DOMENIU SINTEZĂ DIN LITERATURA DE SPECIALITATE 1. Aria de definiţie şi aplicabilitate a temei. Definiţii şi...

Te-ar putea interesa și

Politici contabile și influența lor asupra situației financiare a întreprinderii

INTRODUCERE Lucrarea “Politici contabile si influenta lor asupra situatiei financiare a intreprinderii” se constituie intr-o prezentare sintetica...

Contabilitatea Mărfurilor în Sistemul EN-GROS

INTRODUCERE Am ales ca temă contabilitatea mărfurilor deoarece azi 50% din societăţii comerciale se ocupă de comercializarea mărfurilor sub forme....

Principii și modele de reflectare a performanțelor întreprinderii în documentele contabile de sinteză

CAPITOLUL I LOCUL SI ROLUL SITUATIILOR FINANCIARE ÎN EXPRIMAREA ADEVARULUI CONTABIL 1.1. Delimitari privind situatiile financiare În literatura...

Politici și Opțiuni Contabile Privind Imobilizările Corporale

Introducere Lucrarea „Politici şi opţiuni contabile privind imobilizările corporale” a fost elaborată şi structurată în conformitate cu normele...

Stocuri și Producție în Curs de Execuție

INTRODUCERE În cadrul activităţii economice cel mai important loc este ocupat de societăţile productive acestea fiind elementele din circuitul...

Manipularea performanțelor întreprinderii prin inginerii contabile

I. Introducere Ingineria contabilă este o denumire mai puţin întâlnită în literatura de specialitate, fiind intitulată de regulă, contabilitate...

Contabilitate Creativă

Capitolul 1.Introducere 1.1Noțiuni conceptuale prinvind contabilitatea creativă Necesitatea creării unei imagini favorabile a entităților...

Armonizare, Convergenta, Conformitate și Dezvoltare în Contabilitate

ARMONIZARE, CONVERGENTA, CONFORMITATE $I DEZVOLTARE ÎN CONTABILITATE 1. Contabilitatea, componenta a acquis-ului comunitar in domeniul dreptului...

Ai nevoie de altceva?