Politici și Tratamente Contabile privind Evaluarea Inițială și Ulterioară a Imobilizărilor Corporale

Proiect
8.8/10 (4 voturi)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 48 în total
Cuvinte : 12042
Mărime: 91.11KB (arhivat)
Cost: 8 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Nisulescu Ileana
ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE FACULTATEA DE CONTABILITATE ŞI INFORMATICĂ DE GESTIUNE

Cuprins

CUPRINS:

CAPITOLUL I – STADIUL CUNOAŞTERII IN DOMENIU

1.1. Definiţia şi obiectivele imobilizărilor corporale

1.1.1. Clasificarea imobilizărilor corporale

1.2. Recunoaşterea imobilizărilor corporale

1.2.1. Evaluare la data intrării in patrimoniu (intrare)

1.2.2. Evaluarea ulterioară

1.3. Reevaluarea imobilizărilor corporale

1.4. Amortizarea

1.4.1. Elementele şi durata de amortizare a imobilizărilor corporale

1.4.2. Valoarea amortizabilă şi valoarea reziduală

1.4.3. Metode de amortizare

1.4.4. Revizuirea metodei de amortizare

1.5. Deprecierea activelor imobilizate

1.5.1. Criterii de recunoaştere a deprecierii activelor

1.5.2. Valoarea recuperabilă şi pierderea de valoare a unui activ

1.5.2.1. Preţul net de vanzare sau Valoarea justă minus costurile de vanzare

1.5.2.2. Valoarea de utilizare

1.5.3. Contabilizarea pierderii de valoare

1.5.4. Reluarea pierderilor din depreciere

1.6. Ieşirea din patrimoniu

CAPITOLUL II – STUDIU DE CAZ

1. Caracteristicile firmei S.C. GRAUL S.A

2. Tratamentul contabil al imobilizărilor corporale

2.1.Evaluarea la intrare

2.2. Amortizarea imobilizărilor corporale

2.3.Evaluarea initială a imobilizărilor corporale

2.4. Reevaluarea imobilizărilor corporale

CONCLUZII ŞI PROPUNERI

BIBLIOGRAFIE

ANEXE

Extras din document

Politici şi tratamente contabile privind evaluarea iniţială şi ulterioară a imobilizărilor corporale

CAPITOLUL I – STADIUL CUNOAŞTERII IN DOMENIU

Reuşita unei intreprinderi in realizarea beneficiilor economice viitoare depind de deciziile de investire luate in prezent. Din punct de vedere contabil o investiţie constă in achiziţia şi / sau producţia unei imobilizări corporale; imobilizări necorporale sau imobilizări financiare.

Din punct de vedere practic a ponderii activelor imobilizate in structura activului bilanţier, cea mai mare, a intreprinderilor care produc şi prestează servicii, o deţine imobilizările corporale.

Activele imobilizate sunt definite in IAS 1 “Prezentarea situaţiilor financiare” ca toate acele active care nu sunt clasificate in categoria activelor curente.

Reglementările contabile din Romania definesc activele imobilizate ca acele active ale unei intreprinderi destinate utilizării pe o perioada indelungată in activitatea acesteia. Astfel active imobilizate reprezintă bunurile şi valorile destinate să servească o perioadă indelungată in activitatea entitaţii economice şi care nu se consumă sau se inlocuiesc dupa prima lor utilizare şi, ca atare, nu sunt destinate comercializarii.

1.6. Definiţia şi obiectivele imobilizărilor corporale

Imobilizările corporale sunt definte de Standardele Internaţionale de Raportare Financiară (IFRS) prin IAS 16 « imobilizări corporale » ca fiind : « elemente tangibile care :

(a) sunt detinute pentru a fi utilizate in producţia de bunuri sau prestări de servicii, pentru a fi inchiriate terţilor sau pentru a fi folosite in scopuri administrative ;

(b) este preconizat a fi utilizate pe parcursul mai multor perioade ; »

IAS 16 “Imobilizări corporale”are ca obiectiv descrierea tratamentului contabil pentru imobilizările corporale iar, in cadrul acestuia, identificarea momentului de recunoaştere a acestor active, a valorii lor contabile si a amortizării aferente Standardul prevede recunoaşterea unei imobilizări corporale ca activ, in primul rand, atunci cand satisface definiţia şi criteriile de recunoaştere pentru un activ, in general, aşa cum sunt ele definite in “Cadrul general de intocmire şi prezentare a siţuatiilor financiare”.

Nu este interzisă in Romania aplicarea strictă a IAS 16 Imobilizări corporale dar este restricţionată numai din punct de vedere fiscal. Astfel, fiscal sunt recunoscute numai reglementările romaneşti.

Romania aplică reglementările contabile armonizate cu Directiva a-IV-a a Comunitaţilor Economice Europene aprobate prin ordinul Ministerului Finanţelor Publice nr. 1752/2005.

Potrivit O.M.F.P. nr. 1752/2005 imobilizările corporale sunt definite ca fiind « active care sunt utilizate pe parcursul unei perioade indelungate, mai mari de un an , şi sunt deţinute de intreprindere pentru a fi utiliate in producţia de bunuri şi servicii, pentru a fi inchiriate teţilor sau pentru a fi folosite in scopuri administrative. »

Reglementările contabile romaneşti tind să se alinieze cu Standardele Internaţionale de Contabilitate. Pe larg alinierea la reglemetarile internaţionale s-a efectuat in decursul timpului prin unele acte legislative cum ar fi in cazul imobilizărilor corporale :

-- Lege pentru amortizarea capitalului imobilizat in active corporale si necorporale (legea nr.15 /1994) precum şi norme metodologice privind aplicarea legii, privind amortizarea capitalului imobilizat in active corporale şi necorporale

--Catalog privind clasificarea si duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe (HG Nr.2139/2004).

--Hotarari de Guvern privind reevaluarea imobilizărilor corporale si stabilirea valorii de intrare a mijloacelor fixe ( HG nr.403/2000, HG nr.1553/2004, HG nr.983/1998, HG nr.500/1994 HG.nr.26/1992 ). Cu excepţia HG.403/2000 si HG nr.1553/2004 care au avut ca baza reevaluarea imobilizărilor in funcţie de valoarea justă celelalte hotarari au avut ca bază actualizarea imobilizărilor cu indicii de inflaţie. Această metoda s-a luat in calcul avand in vedere ca pana in anul 2000 Romania a avut o economie hiperinflaţionistă.

Preview document

Politici și Tratamente Contabile privind Evaluarea Inițială și Ulterioară a Imobilizărilor Corporale - Pagina 1
Politici și Tratamente Contabile privind Evaluarea Inițială și Ulterioară a Imobilizărilor Corporale - Pagina 2
Politici și Tratamente Contabile privind Evaluarea Inițială și Ulterioară a Imobilizărilor Corporale - Pagina 3
Politici și Tratamente Contabile privind Evaluarea Inițială și Ulterioară a Imobilizărilor Corporale - Pagina 4
Politici și Tratamente Contabile privind Evaluarea Inițială și Ulterioară a Imobilizărilor Corporale - Pagina 5
Politici și Tratamente Contabile privind Evaluarea Inițială și Ulterioară a Imobilizărilor Corporale - Pagina 6
Politici și Tratamente Contabile privind Evaluarea Inițială și Ulterioară a Imobilizărilor Corporale - Pagina 7
Politici și Tratamente Contabile privind Evaluarea Inițială și Ulterioară a Imobilizărilor Corporale - Pagina 8
Politici și Tratamente Contabile privind Evaluarea Inițială și Ulterioară a Imobilizărilor Corporale - Pagina 9
Politici și Tratamente Contabile privind Evaluarea Inițială și Ulterioară a Imobilizărilor Corporale - Pagina 10
Politici și Tratamente Contabile privind Evaluarea Inițială și Ulterioară a Imobilizărilor Corporale - Pagina 11
Politici și Tratamente Contabile privind Evaluarea Inițială și Ulterioară a Imobilizărilor Corporale - Pagina 12
Politici și Tratamente Contabile privind Evaluarea Inițială și Ulterioară a Imobilizărilor Corporale - Pagina 13
Politici și Tratamente Contabile privind Evaluarea Inițială și Ulterioară a Imobilizărilor Corporale - Pagina 14
Politici și Tratamente Contabile privind Evaluarea Inițială și Ulterioară a Imobilizărilor Corporale - Pagina 15
Politici și Tratamente Contabile privind Evaluarea Inițială și Ulterioară a Imobilizărilor Corporale - Pagina 16
Politici și Tratamente Contabile privind Evaluarea Inițială și Ulterioară a Imobilizărilor Corporale - Pagina 17
Politici și Tratamente Contabile privind Evaluarea Inițială și Ulterioară a Imobilizărilor Corporale - Pagina 18
Politici și Tratamente Contabile privind Evaluarea Inițială și Ulterioară a Imobilizărilor Corporale - Pagina 19
Politici și Tratamente Contabile privind Evaluarea Inițială și Ulterioară a Imobilizărilor Corporale - Pagina 20
Politici și Tratamente Contabile privind Evaluarea Inițială și Ulterioară a Imobilizărilor Corporale - Pagina 21
Politici și Tratamente Contabile privind Evaluarea Inițială și Ulterioară a Imobilizărilor Corporale - Pagina 22
Politici și Tratamente Contabile privind Evaluarea Inițială și Ulterioară a Imobilizărilor Corporale - Pagina 23
Politici și Tratamente Contabile privind Evaluarea Inițială și Ulterioară a Imobilizărilor Corporale - Pagina 24
Politici și Tratamente Contabile privind Evaluarea Inițială și Ulterioară a Imobilizărilor Corporale - Pagina 25
Politici și Tratamente Contabile privind Evaluarea Inițială și Ulterioară a Imobilizărilor Corporale - Pagina 26
Politici și Tratamente Contabile privind Evaluarea Inițială și Ulterioară a Imobilizărilor Corporale - Pagina 27
Politici și Tratamente Contabile privind Evaluarea Inițială și Ulterioară a Imobilizărilor Corporale - Pagina 28
Politici și Tratamente Contabile privind Evaluarea Inițială și Ulterioară a Imobilizărilor Corporale - Pagina 29
Politici și Tratamente Contabile privind Evaluarea Inițială și Ulterioară a Imobilizărilor Corporale - Pagina 30
Politici și Tratamente Contabile privind Evaluarea Inițială și Ulterioară a Imobilizărilor Corporale - Pagina 31
Politici și Tratamente Contabile privind Evaluarea Inițială și Ulterioară a Imobilizărilor Corporale - Pagina 32
Politici și Tratamente Contabile privind Evaluarea Inițială și Ulterioară a Imobilizărilor Corporale - Pagina 33
Politici și Tratamente Contabile privind Evaluarea Inițială și Ulterioară a Imobilizărilor Corporale - Pagina 34
Politici și Tratamente Contabile privind Evaluarea Inițială și Ulterioară a Imobilizărilor Corporale - Pagina 35
Politici și Tratamente Contabile privind Evaluarea Inițială și Ulterioară a Imobilizărilor Corporale - Pagina 36
Politici și Tratamente Contabile privind Evaluarea Inițială și Ulterioară a Imobilizărilor Corporale - Pagina 37
Politici și Tratamente Contabile privind Evaluarea Inițială și Ulterioară a Imobilizărilor Corporale - Pagina 38
Politici și Tratamente Contabile privind Evaluarea Inițială și Ulterioară a Imobilizărilor Corporale - Pagina 39
Politici și Tratamente Contabile privind Evaluarea Inițială și Ulterioară a Imobilizărilor Corporale - Pagina 40
Politici și Tratamente Contabile privind Evaluarea Inițială și Ulterioară a Imobilizărilor Corporale - Pagina 41
Politici și Tratamente Contabile privind Evaluarea Inițială și Ulterioară a Imobilizărilor Corporale - Pagina 42
Politici și Tratamente Contabile privind Evaluarea Inițială și Ulterioară a Imobilizărilor Corporale - Pagina 43
Politici și Tratamente Contabile privind Evaluarea Inițială și Ulterioară a Imobilizărilor Corporale - Pagina 44
Politici și Tratamente Contabile privind Evaluarea Inițială și Ulterioară a Imobilizărilor Corporale - Pagina 45
Politici și Tratamente Contabile privind Evaluarea Inițială și Ulterioară a Imobilizărilor Corporale - Pagina 46
Politici și Tratamente Contabile privind Evaluarea Inițială și Ulterioară a Imobilizărilor Corporale - Pagina 47
Politici și Tratamente Contabile privind Evaluarea Inițială și Ulterioară a Imobilizărilor Corporale - Pagina 48

Conținut arhivă zip

  • Politici si Tratamente Contabile privind Evaluarea Initiala si Ulterioara a Imobilizarilor Corporale.doc

Alții au mai descărcat și

Organizarea Contabilității Stocurilor

La 10 octombrie 1991 dupa parcurgerea etapelor si obtinerea tuturor documentelor necesare privind societatile comerciale, s-a organizat si îsi...

Contabilitatea Imobilizărilor Corporale

Lista abrevierilor IAS –International Accounting Standards IFRS - International Financial Reporting Standards Pml - Plăţile minime de leasing...

Politici și tratamente contabile privind evaluarea inițială și ulterioară a imobilizărilor corporale

Studiul imobilzărilor corporale în această lucrare acoperă aspecte conceptuale relevante (definiția, aria de aplicabilitate, recunoașterea și...

Contabilitatea si Gestiunea Imobilizarilor si a Stocurilor. Evaluare, Recunoastere si Tratamente Contabile

PARTEA I - Cadrul conceptual legislativ de raportare finaciara asociat stocurilor Cap I - - Istoric privind evolutia raportarii stocurilor...

Contabilitatea Imobilizărilor Corporale

1. TENDINTE PREVIZIBILE PRIVIND PIATA CONFECTIILOR DE ÎMBRACAMINTE În ultimii 50 de ani, pe plan mondial, industria confectiilor de îmbracaminte...

Evaluarea si Contabilitatea Activelor Imobilizate la SC Petrom SA Dragasani

Rezumat Concluzii Capitolul 1 Informaţii generale privind Petrom S.A. Drăgăşani Societatea Naţională a Petrolului „Petrom S.A." a fost...

Politici și Tratamente Contabile privind Evaluarea Inițială și Ulterioară a Imobilizărilor Corporale

INTRODUCERE In contextul actual al economiei de piata o unitate economica poate sa obtina rezultate deosebite in conditiile concurentei numai daca...

Contabilitatea Privind Evaluarea Stocurilor de Mărfuri într-o Societate Comercială

Introducere România, impunându-şi integrarea în concernul ţărilor europene, a depus şi depune, încă, eforturi susţinute în toate domeniile vieţii...

Te-ar putea interesa și

Politici și tratamente contabile privind evaluarea inițială și ulterioară a imobilizărilor corporale

Studiul imobilzărilor corporale în această lucrare acoperă aspecte conceptuale relevante (definiția, aria de aplicabilitate, recunoașterea și...

Auditul Imobilizarilor Corporale in Cadrul Firmei Metropol SRL

CAPITOLUL 1 ARIA DE APLICABILITATE ŞI AUTORITATEA STANDARDELOR INTERNAŢIONALE DE AUDIT STATUTAR 1.1. Auditul statutar ca domeniu de cercetare a...

Politici și tratamente contabile privind imobilizările corporale

1.1 Definiţii si clasificări: 1.1.1 Definiţii: Imobilizările corporale, denumite şi active fixe tangibile reprezintă bunuri materiale ce au o...

Politici și tratamente contabile privind evaluarea inițială și ulterioară a imobilizărilor corporale - IAS 16

INTRODUCERE În condiţiile unei economii de piaţă, afacerile dezvoltă obiectul unei tranzacţii comerciale, astfel punându-se problema stabilirii...

Contabilitatea imobilizărilor în condițiile aplicării Standardelor Internaționale de Contabilitate la Direcția de Radiocomunicații Timișoara

CAPITOLUL 1 Prezentarea Societăţii Naţionale Radiocomunicaţii SA - Direcţia Radiocomunicaţii Timişoara 1.1. Scurt istoric S.N. Radiocomunicaţii...

SC Mobexpert SRL

CAPITOLUL I I.1. PREZENTARE GENERALA Agentul economic 1. Denumirea agentului economic. SC MOBEXPERT SRL 2. Forma juridică Societate cu...

Politici și opțiuni referitoare la evaluarea și contabilizarea imobilizărilor - IAS 16

1.Aria de definitie si aplicabilitate a temei.Definitii si concepte cheie. Obiectivul normei IAS 16”Imobilizări corporale” este de a prescrie...

Firme din Fabricarea Hartiei si a Cartonului

CAPITOLUL I SC Omnimpex Hârtia SA Busteni I.1. PREZENTARE GENERALA Agentul economic 1. Denumirea agentului economic. SC Omnimpex Hârtia S.A....

Ai nevoie de altceva?