Politici și Tratamente Contabile Privind Impozitul pe Profit

Proiect
9.5/10 (2 voturi)
Domeniu: Contabilitate
Conține 6 fișiere: doc
Pagini : 109 în total
Cuvinte : 24301
Mărime: 184.93KB (arhivat)
Cost: 10 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Prof. univ. dr. RĂILEANU VASILE
ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE - BUCUREŞTI FACULTATEA DE CONTABILITATE ŞI INFORMATICĂ DE GESTIUNE CURS MASTER CONTABILITATE, CONTROL ŞI EXPERTIZĂ

Cuprins

Introducere 3

Capitolul 1. Studiul cunoaşterii în domeniu.Sinteză din literatura de specialitate. 5

Aspecte generale privind Impozitul pe profit 5

1.1. Aria de definiţie si aplicabilitate a Standardului Internaţional IAS 12 „Impozitul pe profit “. Definiţii si concepte cheie 8

1.1.1. Obiectivul standardului de contabilitate IAS 12 ”Impozitul pe profit” 8

1.1.2. Aria de aplicabilitate 8

1.1.3. Definiţii 9

1.2.Referenţialul contabil.Standarde şi reglementări contabile în domeniu. 12

1.3. Sinteză din literatura de specialitate 24

1.4. Recunoaşterea şi evaluarea elementelor,tranzacţiilor şi evenimentelor. 25

1.4.1. Dispoziţii legislative privind impozitul pe profit. 25

1.4.2. Anul fiscal 29

1.4.3. Cotele de impunere aferente profitului. 29

1.4.4. Stabilirea bazei de calcul a impozitului pe profit. 31

1.4.4.1. Rezultatul contabil. 32

1.4.4.2. Rezultatul impozabil. 37

1.4.5. Recunoaşterea datoriilor şi a creanţelor privind impozitul curent. 48

1.4.5.1. Diferenţe temporare impozabile. 49

1.4.5.2. Diferenţe temporare deductibile. 50

1.4.5.3. Pierderi fiscale şi credite fiscale neutilizate. 52

1.4.5.4. Reevaluarea creanţelor nerecunoscute privind impozitul amânat. 52

1.4.5.5. Investiţiile în filiale,sucursale şi întreprinderi asociate şi interesele în asocierile în participaţie. 52

1.4.6. Evaluare 52

1.4.7. Recunoaşterea impozitului curent şi a impozitului amânat 53

1.5. Tratamente şi practici contabile. 57

1.5.1. Calculul impozitului pe profit 57

1.5.1.1. Impozitul pe profit amânat 57

1.5.1.2. Impozitul pe profit curent 60

1.5.1.3. Contabilizarea plăţii 60

1.5.2. Plata impozitului 61

1.5.3. Depunerea declaraţiilor de impozit pe profit 62

1.6. Interpretări şi analize financiare 64

1.6.1. Analiza rentabilităţii 64

1.6.2 Analiza pe baza ratelor de rentabilitate 65

1.6.3. Analiza structurală a profitului 67

Capitolul 2. Studiu de caz. 68

2.1. Coordonate privind activitatea economico-financiară a întreprinderii S.C. “ CONFORT” S.A. 68

2.2. Metode de calcul ale impozitului pe profit 87

2.2.1. Metoda impozitului exigibil 87

2.2.2. Metoda impozitelor amânate 98

Concluzii 106

Bibliografie 107

Extras din document

INTRODUCERE

Impozitul reprezintă cea mai veche şi cea mai importantă resursă financiară aflată la dispoziţia statului O zicală devenită obicei în economia de piaţă a ţărilor dezvoltate şi democratice spune un lucru care pare paradoxal la prima vedere: "Nimic nu este mai durabil decât impozitul", dar care, în esenţa, reflectă faptul că la baza unei adevărate democraţii, obligaţiile fiscale, impozitele, sunt considerate, de drept şi de fapt, o instituţie cu caracter permanent.

Impozitul are caracter universal ca o consecinţă a suveranităţii statului asupra contribuabilului, el fiind o instituţie de drept publică fără de care nu se poate concepe existenţa statului, făcând parte organică din el.

Impozitul pe profitul societăţii este discutat aprins de mulţi experţi. Există păreri potrivit cărora acest impozit nu are nici o justificare economică, deoarece toate impozitele pe profitul societăţii vor deveni profituri ale indivizilor şi obiect al impozitului pe venitul personal. Cu toate acestea, impozitul există în toate ţările dezvoltate.

Impozitul pe profitul societăţii a fost şi este foarte controversat, întreprinzătorii subliniind impactul său negativ asupra preţurilor, deoarece determină creşterea costului de producţie, iar unii politicieni şi economişti au sugerat chiar anularea lui.

Argumentele economice împotriva impozitului sunt foarte puternice, dar acesta are, totuşi, numeroase „calităţi” subliniate de susţinătorii săi.

Cu alte cuvinte, cel mai important rol al impozitelor se manifestă în sens financiar, ele constituind principalul mijloc de procurare a resurselor financiare publice necesare pentru acoperirea cheltuielilor publice

Referindu-se la rolul impozitelor, economistul francez , Pierre Lalumiere, declară faptul că impozitele pot fi folosite pentru “ a încuraja ( sub forma exonerării ) sau pentru a descuraja ( sub forma suprataxării ) o anumită activitate economică Fără să înceteze de a fi un mijloc de acoperire a cheltuielilor publice , impozitul a devenit un mijloc de intervenţie în domeniul economic şi social “.

Impozitul pe profit este una din cele mai importante surse de venituri ale bugetului statului şi poate reprezenta un instrument financiar deosebit de important prin intermediul căruia statul poate interveni în economie şi poate influenţa activitatea agenţilor economici

Putem cert menţiona că, impozitul pe profit deţine un rol extrem de important atât în economia unei ţări, precum şi în activitatea agenţilor economici iar contabilitatea şi analiza acestuia, precum şi a rezultatelor financiare, reprezintă un studiu complex, în baza căruia pot fi elaborate decizii necesare în domeniul economic-financiar pentru ameliorarea situaţiei nefavorabile şi crearea unor activităţi noi cu facilităţi adăugate pentru activitatea de producţie

Standardele Internaţionale de Contabilitate constituie limbajul mondial de raportare financiară , dar pentru România, una dintre cele mai sensibile probleme legate de aplicarea Standardelor Internaţionale de Contabilitate o reprezintă relaţia şi legătura dintre contabilitate şi fiscalitate, în condiţiile deconectării principiilor contabile de regulile fiscale. Dar şi în această situaţie exista o legatură între cele două, şi anume impozitele amânate.

În capitolele lucrării mele voi încerca să prezint maniera în care România încearcă să se alinieze la aceste standarde de contabilitate. Voi particulariza prin alegerea unui Standard de reală importanţă pentru raportarea financiară prin implicaţiie acestuia atât în raportările unei firme cât şi prin prisma implicaţiilor fiscale la nivelul statului român, şi anume Standardul Internaţional de Contabilitate IAS 12 “Impozitul pe profit”.

Prin tematică, conţinut şi structura sa, lucrarea conţine aspecte teoretice privind definirea cheltuielilor precum şi structura veniturilor pe care le suportă întreprinderea în conformitate cu actele normative şi legislative în vigoare, modul de determinare a rezultatelor financiare şi a impozitului pe profit, modul de contabilizare a acestora, şi reflectarea lor în rapoartele financiare.

Partea practică a lucrării este elaborată în baza materialelor SC „CONFORT” S.A. pentru activitatea desfăşurată în perioada anilor 2006 - 2007 – 2008. Pentru această perioada am realizat o analiză financiară a profitabilităţii întreprinderii precum şi a principalilor indicatori economico – financiari.

Preview document

Politici și Tratamente Contabile Privind Impozitul pe Profit - Pagina 1
Politici și Tratamente Contabile Privind Impozitul pe Profit - Pagina 2
Politici și Tratamente Contabile Privind Impozitul pe Profit - Pagina 3
Politici și Tratamente Contabile Privind Impozitul pe Profit - Pagina 4
Politici și Tratamente Contabile Privind Impozitul pe Profit - Pagina 5
Politici și Tratamente Contabile Privind Impozitul pe Profit - Pagina 6
Politici și Tratamente Contabile Privind Impozitul pe Profit - Pagina 7
Politici și Tratamente Contabile Privind Impozitul pe Profit - Pagina 8
Politici și Tratamente Contabile Privind Impozitul pe Profit - Pagina 9
Politici și Tratamente Contabile Privind Impozitul pe Profit - Pagina 10
Politici și Tratamente Contabile Privind Impozitul pe Profit - Pagina 11
Politici și Tratamente Contabile Privind Impozitul pe Profit - Pagina 12
Politici și Tratamente Contabile Privind Impozitul pe Profit - Pagina 13
Politici și Tratamente Contabile Privind Impozitul pe Profit - Pagina 14
Politici și Tratamente Contabile Privind Impozitul pe Profit - Pagina 15
Politici și Tratamente Contabile Privind Impozitul pe Profit - Pagina 16
Politici și Tratamente Contabile Privind Impozitul pe Profit - Pagina 17
Politici și Tratamente Contabile Privind Impozitul pe Profit - Pagina 18
Politici și Tratamente Contabile Privind Impozitul pe Profit - Pagina 19
Politici și Tratamente Contabile Privind Impozitul pe Profit - Pagina 20
Politici și Tratamente Contabile Privind Impozitul pe Profit - Pagina 21
Politici și Tratamente Contabile Privind Impozitul pe Profit - Pagina 22
Politici și Tratamente Contabile Privind Impozitul pe Profit - Pagina 23
Politici și Tratamente Contabile Privind Impozitul pe Profit - Pagina 24
Politici și Tratamente Contabile Privind Impozitul pe Profit - Pagina 25
Politici și Tratamente Contabile Privind Impozitul pe Profit - Pagina 26
Politici și Tratamente Contabile Privind Impozitul pe Profit - Pagina 27
Politici și Tratamente Contabile Privind Impozitul pe Profit - Pagina 28
Politici și Tratamente Contabile Privind Impozitul pe Profit - Pagina 29
Politici și Tratamente Contabile Privind Impozitul pe Profit - Pagina 30
Politici și Tratamente Contabile Privind Impozitul pe Profit - Pagina 31
Politici și Tratamente Contabile Privind Impozitul pe Profit - Pagina 32
Politici și Tratamente Contabile Privind Impozitul pe Profit - Pagina 33
Politici și Tratamente Contabile Privind Impozitul pe Profit - Pagina 34
Politici și Tratamente Contabile Privind Impozitul pe Profit - Pagina 35
Politici și Tratamente Contabile Privind Impozitul pe Profit - Pagina 36
Politici și Tratamente Contabile Privind Impozitul pe Profit - Pagina 37
Politici și Tratamente Contabile Privind Impozitul pe Profit - Pagina 38
Politici și Tratamente Contabile Privind Impozitul pe Profit - Pagina 39
Politici și Tratamente Contabile Privind Impozitul pe Profit - Pagina 40
Politici și Tratamente Contabile Privind Impozitul pe Profit - Pagina 41
Politici și Tratamente Contabile Privind Impozitul pe Profit - Pagina 42
Politici și Tratamente Contabile Privind Impozitul pe Profit - Pagina 43
Politici și Tratamente Contabile Privind Impozitul pe Profit - Pagina 44
Politici și Tratamente Contabile Privind Impozitul pe Profit - Pagina 45
Politici și Tratamente Contabile Privind Impozitul pe Profit - Pagina 46
Politici și Tratamente Contabile Privind Impozitul pe Profit - Pagina 47
Politici și Tratamente Contabile Privind Impozitul pe Profit - Pagina 48
Politici și Tratamente Contabile Privind Impozitul pe Profit - Pagina 49
Politici și Tratamente Contabile Privind Impozitul pe Profit - Pagina 50
Politici și Tratamente Contabile Privind Impozitul pe Profit - Pagina 51
Politici și Tratamente Contabile Privind Impozitul pe Profit - Pagina 52
Politici și Tratamente Contabile Privind Impozitul pe Profit - Pagina 53
Politici și Tratamente Contabile Privind Impozitul pe Profit - Pagina 54
Politici și Tratamente Contabile Privind Impozitul pe Profit - Pagina 55
Politici și Tratamente Contabile Privind Impozitul pe Profit - Pagina 56
Politici și Tratamente Contabile Privind Impozitul pe Profit - Pagina 57
Politici și Tratamente Contabile Privind Impozitul pe Profit - Pagina 58
Politici și Tratamente Contabile Privind Impozitul pe Profit - Pagina 59
Politici și Tratamente Contabile Privind Impozitul pe Profit - Pagina 60
Politici și Tratamente Contabile Privind Impozitul pe Profit - Pagina 61
Politici și Tratamente Contabile Privind Impozitul pe Profit - Pagina 62
Politici și Tratamente Contabile Privind Impozitul pe Profit - Pagina 63
Politici și Tratamente Contabile Privind Impozitul pe Profit - Pagina 64
Politici și Tratamente Contabile Privind Impozitul pe Profit - Pagina 65
Politici și Tratamente Contabile Privind Impozitul pe Profit - Pagina 66
Politici și Tratamente Contabile Privind Impozitul pe Profit - Pagina 67
Politici și Tratamente Contabile Privind Impozitul pe Profit - Pagina 68
Politici și Tratamente Contabile Privind Impozitul pe Profit - Pagina 69
Politici și Tratamente Contabile Privind Impozitul pe Profit - Pagina 70
Politici și Tratamente Contabile Privind Impozitul pe Profit - Pagina 71
Politici și Tratamente Contabile Privind Impozitul pe Profit - Pagina 72
Politici și Tratamente Contabile Privind Impozitul pe Profit - Pagina 73
Politici și Tratamente Contabile Privind Impozitul pe Profit - Pagina 74
Politici și Tratamente Contabile Privind Impozitul pe Profit - Pagina 75
Politici și Tratamente Contabile Privind Impozitul pe Profit - Pagina 76
Politici și Tratamente Contabile Privind Impozitul pe Profit - Pagina 77
Politici și Tratamente Contabile Privind Impozitul pe Profit - Pagina 78
Politici și Tratamente Contabile Privind Impozitul pe Profit - Pagina 79
Politici și Tratamente Contabile Privind Impozitul pe Profit - Pagina 80
Politici și Tratamente Contabile Privind Impozitul pe Profit - Pagina 81
Politici și Tratamente Contabile Privind Impozitul pe Profit - Pagina 82
Politici și Tratamente Contabile Privind Impozitul pe Profit - Pagina 83
Politici și Tratamente Contabile Privind Impozitul pe Profit - Pagina 84
Politici și Tratamente Contabile Privind Impozitul pe Profit - Pagina 85
Politici și Tratamente Contabile Privind Impozitul pe Profit - Pagina 86
Politici și Tratamente Contabile Privind Impozitul pe Profit - Pagina 87
Politici și Tratamente Contabile Privind Impozitul pe Profit - Pagina 88
Politici și Tratamente Contabile Privind Impozitul pe Profit - Pagina 89
Politici și Tratamente Contabile Privind Impozitul pe Profit - Pagina 90
Politici și Tratamente Contabile Privind Impozitul pe Profit - Pagina 91
Politici și Tratamente Contabile Privind Impozitul pe Profit - Pagina 92
Politici și Tratamente Contabile Privind Impozitul pe Profit - Pagina 93
Politici și Tratamente Contabile Privind Impozitul pe Profit - Pagina 94
Politici și Tratamente Contabile Privind Impozitul pe Profit - Pagina 95
Politici și Tratamente Contabile Privind Impozitul pe Profit - Pagina 96
Politici și Tratamente Contabile Privind Impozitul pe Profit - Pagina 97
Politici și Tratamente Contabile Privind Impozitul pe Profit - Pagina 98
Politici și Tratamente Contabile Privind Impozitul pe Profit - Pagina 99
Politici și Tratamente Contabile Privind Impozitul pe Profit - Pagina 100
Politici și Tratamente Contabile Privind Impozitul pe Profit - Pagina 101
Politici și Tratamente Contabile Privind Impozitul pe Profit - Pagina 102
Politici și Tratamente Contabile Privind Impozitul pe Profit - Pagina 103
Politici și Tratamente Contabile Privind Impozitul pe Profit - Pagina 104
Politici și Tratamente Contabile Privind Impozitul pe Profit - Pagina 105
Politici și Tratamente Contabile Privind Impozitul pe Profit - Pagina 106
Politici și Tratamente Contabile Privind Impozitul pe Profit - Pagina 107
Politici și Tratamente Contabile Privind Impozitul pe Profit - Pagina 108
Politici și Tratamente Contabile Privind Impozitul pe Profit - Pagina 109

Conținut arhivă zip

 • Politici si Tratamente Contabile Privind Impozitul pe Profit
  • ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE.doc
  • Concluzii dizertatie.doc
  • Cuprins.doc
  • INTRODUCERE.doc
  • lucrare dizertatie cap 1.doc
  • lucrare dizertatie cap 2.doc

Alții au mai descărcat și

Contabilitatea Salariilor La O Instituție Publică

CAPITOLUL I ORGANIZAREA ŞI CONDUCEREA CONTABILITĂŢII INSTITUŢIILOR PUBLICE 1.1. Sfera de aplicare.Regulile şi principiile de bază folosite la...

Impozitul pe Profit - Studiu de Caz

I. Impozitul pe profit – Notiuni teoretice fundamentale Contribuabilii obligati la plata impozitului pe profit: pentru profitul impozabil obtinut...

Conformitatea Sistemului Contabil Românesc cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară

INTRODUCERE Nevoia de armonizare şi uniformizare în contabilitate impune normalizarea sa. Pe această cale se formalizează şi materializează...

Contabilitatea Operațiunilor Bănești în Numerar și prin Conturi la Bănci

CAPITOLUL I GESTIUNEA ŞI CONTABILITATEA TREZORERIEI 1.1 Definirea şi obiectivele operaţiunilor băneşti Ansamblul activităţilor desfăşurate de...

Impozit pe Profit

IMPOZITUL PE PROFIT CAPITOLUL I Impozitul pe profit – impozit direct ,scurta prezentare: Impozitul pe profit, unul din cele mai importante...

Modele de Guvernanță Corporativă în România - Studiu de Caz Romtelecom

INTRODUCERE O definiţie simplă a guvernanţei corporative ar fi totalitatea sistemelor şi proceselor implementate pentru a conduce şi a controla o...

Politici și tratamente contabile privind impozitul pe profit

Obiectivul general al prezentei lucrari îl reprezintă tratarea aspectelor contabile si fiscale in ceea ce priveste impozitul pe profit, prin...

Cercetare și aprofundare privind TVA-ul conform noilor reglementări naționale

INTRODUCERE Tema lucrării mele de disertație se intitulează “Cercetarea și aprofundarea privind TVA-ul conform noilor reglementări naționale” și...

Ai nevoie de altceva?