Practică contabilă

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 57 în total
Cuvinte : 8272
Mărime: 190.65KB (arhivat)
Publicat de: Carmen N.
Cost: 10 puncte
an 2 FEAA

Cuprins

  1. 1. Prezentarea S.C. XXL & COMP S.R.L. 3
  2. 2. Lucrările contabile de închidere a exercitiului financiar 7
  3. 3. Lucrările de sistematizare a datelor în situatiile financiare anuale 35
  4. 4. Descrierea principalelor metode de securitate 44
  5. 5. FIȘĂ DE POST CONTABIL ȘEF 48
  6. 6. FIȘĂ DE POST CONSILIER JURIDIC 52
  7. 7. Extragerea atributiilor privind securitatea informatiilor din fise de post ale angajatilor 54

Extras din proiect

1. Prezentarea S.C. XXL & COMP S.R.L.

1.1 Scurt istoric şi descrierea activităţii

Societatea S.C. XXL & COMP S.R.L cu sediul în Suceava, are ca obiect principal de activitate productia de tâmplărie PVC, cod CAEN 2523 „Fabricarea produselor din material plastic pentru constructii”.

Numărul de înregistrare a S.C. XXL & COMP S.R.L. în Registrul Comerţului este: J/22/2058/2003, iar Codul fiscal (CUI) este R 15888195. Societatea îşi are sediul în Suceava, str. Gheorghe Doja, nr.119B, Suceava 720149, având un număr de aproximativ 25 angajaţi.

Începând cu luna iunie 2005, societatea a implementat noul standard national ce reglementează productia de profile PVC. Standardul este o adaptare a celui European EN 12608:2003 „Profilele de PVC – U (policlorura de vinil neplastifiată) pentru fabricarea ferestrelor si usilor – Clasificare, cerinte si metode de încercare”.

1.2 Structura organizatorică si functională

Structura organizatorică a S.C. XXL & COMP S.R.L Suceava este o structură ierarhic-funcţională, structura utilizată cu bune rezultate în firmele mici şi mijlocii cu o singură afacere, în care activităţile cheie sunt bine definite prin scopuri şi arie de specializare.

Structura organizatorică a S.C. XXL & COMP S.R.L Suceava are 2 nivele şi poate fi descompusă astfel:

Pe primul nivel de conducere se situează Comitetul de direcţie format din directorul general, directorul economic, directorul tehnic şi directorul de producţie.

Pe nivelul doi de conducere se află compartimentele funcţionale cu specific economic, tehnic şi administrativ.

Societatea este condusă de Directorul General care are obligaţia de a asigura toate resursele tehnice, materiale, umane, financiare şi informaţionale pentru realizarea produselor şi serviciilor din sfera de activitate a societăţii, în condiţii de asigurare a calităţii. Directorul General are în subordine pe: Directorul Adjunct, Directorul de Vânzări, Directorul economic, Directorul tehnic şi Directorul de producţie.

Spaţiul de producţie foarte bine amenajat precum şi folosirea de echipamente tehnice şi auxiliare de ultimă generaţie fac ca produsele sale să fie conform condiţiilor impuse de legislaţie, precum şi standardelor internaţionale.

Directorul Vânzări stabileşte prin proceduri şi indicaţii metodologice documentele şi însemnele care reprezintă imaginea firmei, precum şi rapoarte zilnice de vânzări şi a oricăror altor rapoarte solicitate. Contabilul şef stabileşte prin proceduri şi indicatii metodologice cum trebuie executate operaţiunile legate de politica economico-financiară a firmei, asigură şi urmăreşte realizarea lor la nivel de firmă.

Organigrama S.C. XXL & COMP S.R.L

1.3 Organizarea compartimentului financiar – contabil

În cadrul S.C. XXL & COMP S.R.L se regăsesc cele 5 funcţii ale întreprinderii, şi anume: cercetare-dezvoltare, comercială, de personal, financiar-contabilă şi de producţie.

Compartimentul financiar-contabil este instrumentul care asigură societăţii comerciale cunoaşterea şi controlul patrimoniului şi a rezultatelor economice obţinute. Principala atribuţie a acestui compartiment este organizarea contabilităţii urmărind:

- înregistrarea cronologică şi sistematică, prelucrarea, publicarea şi păstrarea informaţiilor cu privire la situaţia patrimonială şi rezultatele obţinute - pentru necesităţile societăţii comerciale şi în relaţiile acesteia cu acţionarii, clienţii, furnizorii, băncile, organele fiscale şi alte persoane fizice şi juridice;

- controlul operaţiunilor patrimoniale efectuate şi al procedeelor de prelucrare utilizate;

- întocmirea bilanţurilor financiare;

- înregistrarea în contabilitate a deţinerii de valori materiale şi băneşti sub orice formă şi cu orice titlu, a oricăror drepturi şi obligaţii patrimoniale, precum şi efectuarea de operaţiuni patrimoniale;

- efectuarea inventarierii periodice a patrimoniului;

- întocmirea în fiecare lună a balanţei de verificare pentru conturile sintetice şi cele analitice, urmărind în permanenţă asigurarea concordanţei dintre acestea.

Preview document

Practică contabilă - Pagina 1
Practică contabilă - Pagina 2
Practică contabilă - Pagina 3
Practică contabilă - Pagina 4
Practică contabilă - Pagina 5
Practică contabilă - Pagina 6
Practică contabilă - Pagina 7
Practică contabilă - Pagina 8
Practică contabilă - Pagina 9
Practică contabilă - Pagina 10
Practică contabilă - Pagina 11
Practică contabilă - Pagina 12
Practică contabilă - Pagina 13
Practică contabilă - Pagina 14
Practică contabilă - Pagina 15
Practică contabilă - Pagina 16
Practică contabilă - Pagina 17
Practică contabilă - Pagina 18
Practică contabilă - Pagina 19
Practică contabilă - Pagina 20
Practică contabilă - Pagina 21
Practică contabilă - Pagina 22
Practică contabilă - Pagina 23
Practică contabilă - Pagina 24
Practică contabilă - Pagina 25
Practică contabilă - Pagina 26
Practică contabilă - Pagina 27
Practică contabilă - Pagina 28
Practică contabilă - Pagina 29
Practică contabilă - Pagina 30
Practică contabilă - Pagina 31
Practică contabilă - Pagina 32
Practică contabilă - Pagina 33
Practică contabilă - Pagina 34
Practică contabilă - Pagina 35
Practică contabilă - Pagina 36
Practică contabilă - Pagina 37
Practică contabilă - Pagina 38
Practică contabilă - Pagina 39
Practică contabilă - Pagina 40
Practică contabilă - Pagina 41
Practică contabilă - Pagina 42
Practică contabilă - Pagina 43
Practică contabilă - Pagina 44
Practică contabilă - Pagina 45
Practică contabilă - Pagina 46
Practică contabilă - Pagina 47
Practică contabilă - Pagina 48
Practică contabilă - Pagina 49
Practică contabilă - Pagina 50
Practică contabilă - Pagina 51
Practică contabilă - Pagina 52
Practică contabilă - Pagina 53
Practică contabilă - Pagina 54
Practică contabilă - Pagina 55
Practică contabilă - Pagina 56
Practică contabilă - Pagina 57
Practică contabilă - Pagina 58
Practică contabilă - Pagina 59
Practică contabilă - Pagina 60
Practică contabilă - Pagina 61

Conținut arhivă zip

  • Practica Contabila.doc

Alții au mai descărcat și

Proiect practică SC Intwoitive SRL

1. PREZENTAREA SOCIETĂŢII SC INTWOITIVE SRL este o societate care asigură soluţii informatice atât hardware cât şi software, consultanţă în...

Proiect practică în contabilitate

CapI.Descrierea activitatii economico  productive a S.C. PARTNER 2003 S.R.L. FORMA JURIDICA, DENUMIREA SI SEDIUL (EMBLEMA) Art. 1. Forma...

Aspecte privind organizarea contabilității la SC Mobexpert SRL

INTRODUCERE Într-o viziune modernă, contabilitatea poate fi considerată o activitate practică desfăşurată de profesionişti, având rolul de a...

Practică contabilitate - Sushimania

Obiective, principii şi factori de organizare a sistemului de contabilitate a întreprinderii 1. Cunoasterea concreta a intreprinderii 1.1 Date...

Contabilitatea generală a operațiilor privind contabilitatea creanțelor din vânzări de bunuri la SC Karma SRL

CAPITOLUL 1. FUNDAMENTAREA SUB ASPECT TEORETIC A LUCRĂRII 1.1 Prezentarea noţiunilor legislative în domeniul studiat În general în cadrul...

Practică contabilitate financiară

PRACTICA LA CONTABILITATE FINANCIARA PUNCTUL 1. PREZENTAREA GENERALA A SOCIETATII Societatea “IMPERIALCRIS IMPEX SRL” , cu sediul social in sat...

Lucrări practice - contabilitate financiară

CAP. I Contabilitatea capitalurilor A. Contabilitatea operatiunilor privind constituirea capitalului social 1. Se înfiinteaza o societate...

Caiet de practică - contabilitate și informatică de gestiune

1. PREZENTAREA DE ANSAMBLU A UNITĂȚII ECONOMICE Am efectuat stagiul de practică la SC. VARD Tulcea. SA - Compartimentul Financiar-Contabil din...

Te-ar putea interesa și

Sistemul Costurilor în Procesul Decizional

INTRODUCERE 1. DATE DE IDENTIFICARE ŞI EVOLUŢIA FIRMEI Denumirea societăţii este S.C. „AGACHE” S.R.L. Forma juridică de organizare este Societate...

Teorii și Practici Contabile privind Întocmirea și Analiza Bilanțului

INTRODUCERE Lucrarea de faţă are drept scop studiul bilanţului, ca document ce oglindeşte activitatea unităţii, care asigură prezentarea în formă...

Practică de specialitate Contabilitate

INTRODUCERE Contabilitatea este o ramură a științei economice care se ocupă cu înregistrarea, clasificarea și raportarea tranzacțiilor financiare...

Politici și practici contabile privind Trezoreria - studiu de caz pentru o societate din România

INTRODUCERE Setul de situații financiare determină modul în care entitatea atrage noi investitori, își menține performanțele și poziția...

Aspecte privind organizarea contabilității la SC Mobexpert SRL

INTRODUCERE Într-o viziune modernă, contabilitatea poate fi considerată o activitate practică desfăşurată de profesionişti, având rolul de a...

Practică contabilitate - Sushimania

Obiective, principii şi factori de organizare a sistemului de contabilitate a întreprinderii 1. Cunoasterea concreta a intreprinderii 1.1 Date...

Bazele contabilității

Contabilitatea - scurt istoric Atunci când se folosește în limbajul de specialitate ori în vorbirea curentă, termenul de contabilitate poate avea...

Lucrare Practică privind Calculația Costurilor în Contabilitatea de Gestiune

Introducere Contabilitatea este ştiinţa care se ocupă de teoria şi practica înregistrării şi evidenţei fondurilor materiale şi financiare....

Ai nevoie de altceva?