Practică contabilitate

Proiect
7/10 (1 vot)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 30 în total
Cuvinte : 3862
Mărime: 86.63KB (arhivat)
Cost: 5 puncte
Iasi

Cuprins

1. Introducere .pag.3

2. Lucrările contabile de închidere a exercițiului financiar pag.4

2.1.Întocmirea balanței de verificare primară pag.4

2.2.Inventarierea generală a patrimoniului .pag.6

2.3.Contabilizarea operațiilor de regularizare pag.7

a.)Înregistrarea în contabilitate a operațiunilor de regularizare

privind plusurile și minusurile de inventar .. pag.7

b.)Înregistrarea în contabilitate a operațiunilor de regularizare privind

amortizarea imobilizarilor; . ..pag.9

c.)Înregistrarea în contabilitate a operațiunilor de regularizare privind

ajustările pentru depreciere; ...pag.10

d.)Înregistrarea în contabilitate a operațiunilor de regularizare

privind provizioanele .. pag.10

e.)Înregistrarea în contabilitate a operațiunilor de regularizare privind

diferențele de curs valutar; .pag.11

f.)Înregistrarea în contabilitate a operațiunilor de regularizare privind

delimitarea în timp a cheltuielilor și veniturilor; pag.11

g.) Înregistrarea variației stocurilor . pag.12

2.4.Determinarea rezultatului contabil ...pag.12

2.5.Determinarea profitului impozabil, a impozitului pe profit și contabilizarea

acestuia; repartizarea profitului . pag.15

2.6.Închiderea conturilor de active și a conturilor de pasiv ... pag.17

2.7.Întocmirea balanței de verificare finale .. . pag.24

3. Lucrările de sistematizare a datelor în sitiațiile financiare anuale, redactarea bilanțului, redactarea contului de profit sau pierdere ...pag.25

3.1 Bilanțul ..pag.25

3.2 Contul de profit si pierdere . pag.26

Aneza - Registru jurnal ... .pag.27

Bibliografie pag.30

Extras din document

Introducere

“Mihdami Star 2012” a fost inființataă în 2012, cu sediul în Iași, având ca obiect de activitate comercializarea marfurilor en-gros și en-detail

Activitatea societății comerciale “Mihdami Star 2012” este redată cu ajutorul situațiilor financiare anuale.

Situațiile financiare anuale reprezintă cea mai importantă modalitate de a prezenta periodic utilizatorilor informațiile colectate și prelucrate de sistemul contabil,prin care este redată activitatea unei entitați.

Situațiile financiare anuale reprezintă documente de raportare financiară prin care se prezintă, la un anumit moment, situația fluxurilor reale și monetare ale unei entități

Cadrul General precizează că obiectivul situațiilor financiare este de a furniza informații despre poziția financiară, perfrmanța și modificările poziției financiare ale întreprinderii, care sunt utile unei sfere largi de utilizatori în luarea deciziilor ecoomice

Pentru atingerea obiectivului situațiilor financiare de a oferi informații utile normele contabile stabilesc că informațiile prezentate prin aceste situații trebuie să întrunească anumite caracteristici calitative și anume: inteligibilitatea, relevanța, credibilitatea și comparabilitatea.

Situațiile financiare anuale se obțin în urma unui process amplu de prelucrare a informațiilor contabile ce are în vedere o succesiune de lucrări, unele cu caracter premergător, iar altele de elaborare a acestor documente.

2. Lucrările contabile de închidere a exercițiului financiar

Lucrările contabile de închidere a exercițiului financiar sunt cunoscute și sub denumirea de lucrari preliminare sau lucrări premergatoate închiderii exercițiului exercițiului și se referă la :

1. Întocmirea balanței de verificare primară;

2. Inventarierea generală a patrimoniului;

3. Contabilizarea operațiilor de regularizare privind:

a. Diferențe de inventar;

b. Amortizările;

c. Ajustările pentru depreciere;

d. Provizioanele;

e. diferențe de curs valutar;

f. delimitarea în timp a cheltuielilor și veniturilor;

g. variația stocurilor.

4. Determinarea rezultatului contabil;

5. Determinarea profitului impozabil, a impozitului pe profit și contabilizarea acestuia; repartizarea profitului;

6. Închiderea conturilor de active și a conturilor de pasiv;

7. Întocmirea balanței de verificare finale.

Pentru prezentarea situațiilor activelor, datoriilor, poziției financiare, performanțelor, profitului sau pierderii entitații, trebuie respectate cu bună credintă regulile privind evaluarea patrimoniului și principiiile contabile , să se parcurgă lucrările preliminare și să se realizeze sistematizarea soldurilor conturilor pentru a se determina posturile specific situatiilor financiare anuale.

2.1. Întocmirea balanței de verificare primară.

Balanța de verificare primară este întocmită în vederea redactării situațiilor financiare anuale și cuprinde datele sistematizate și prelucrate în conturilor registrului Cartea mare. Scopul întocmiri balantei de verificare înaintea inventarierei constă în furnizarea informațiilor cu privire la situația scriptică a patrimoniului ce urmează a fi comparată cu situația reală determinate prin inventariere.

În continuare este prezentată balanța primară cu cinci serii de egalitați (solduri inițiale , rulaje curente,rulaje cumulate, total sume și solduri finale ) pentru luna decembrie a societații comerciale “Mihdami Star 2012” care are ca obiect de activitate comercializarea mărfurilor en-gross și en-detail.

Bibliografie

- E. Horomnea, N. Tabără, D. Bugugan, I. Georgescu, L. Bețianu, R. Dicu“Introducere în contabilitate, Concept și Aplicații” , Tipo Moldova, Iași, 2012

- E. Dumitrean - Contabilitate financiară, Sedcom Libris, Iași, 2008

- OMFP Nr. 3055/2009

Preview document

Practică contabilitate - Pagina 1
Practică contabilitate - Pagina 2
Practică contabilitate - Pagina 3
Practică contabilitate - Pagina 4
Practică contabilitate - Pagina 5
Practică contabilitate - Pagina 6
Practică contabilitate - Pagina 7
Practică contabilitate - Pagina 8
Practică contabilitate - Pagina 9
Practică contabilitate - Pagina 10
Practică contabilitate - Pagina 11
Practică contabilitate - Pagina 12
Practică contabilitate - Pagina 13
Practică contabilitate - Pagina 14
Practică contabilitate - Pagina 15
Practică contabilitate - Pagina 16
Practică contabilitate - Pagina 17
Practică contabilitate - Pagina 18
Practică contabilitate - Pagina 19
Practică contabilitate - Pagina 20
Practică contabilitate - Pagina 21
Practică contabilitate - Pagina 22
Practică contabilitate - Pagina 23
Practică contabilitate - Pagina 24
Practică contabilitate - Pagina 25
Practică contabilitate - Pagina 26
Practică contabilitate - Pagina 27
Practică contabilitate - Pagina 28
Practică contabilitate - Pagina 29
Practică contabilitate - Pagina 30

Conținut arhivă zip

  • Practica contabilitate.docx

Alții au mai descărcat și

Practica SC Electrica SA

Cap.I Prezentarea entitatii economice cadrul legislativ particularităţile activităţii şi ale structurii organizatorice, organigrama unităţii I.1...

Practica SC Lovers-Domania SA

Capitolul 1 Scurtă prezentare a organizaţiei Introducere S.C. LOVERS ROMÂNIA S.A., cu sediul În municipiul Fălticeni, strada Dimitrie Leonida,...

Practică în cadrul entității SC Zinvas Car SRL

PARTEA I - DESCRIEREA ENTITĂŢII Entitatea SC ZINVAS CAR S.R.L. a luat fiinţă în data de 13.08.2003. Numarul şi data înregistrării la Registrul...

Auditul Sistemelor Informatice

1 Prezentarea generală a sistemului informatic si informaţional din cadrul societatii. 1.1 Definiţia sistemului informatic si informational....

Studierea Aplicatiilor Informatice Specifice Activitatii Financiar-Contabile, cu Prezentarea Structurii Bazelor de Date

Modulul principal MENTOR ofera urmatoarele facilitati de gestionare: 1. Evidenta contabila 2. Stocuri 3. Furnizori si clienti 4. Încasari si...

Proiect Practica - RomFest

Capitolul I Prezentarea entităţii 1.1. Scurt istoric al Romfest - întâlnirea românilor de pretutindeni - 1988. A avut loc prima editie a Romfest...

Elaborarea rapoartelor financiar-contabile

CAP. 1 PREZENTAREA SOCIETĂȚII COMERCIALE SCHAEFFLER ROMÂNIA S.R.L. 1.1. Denumire, înființare, capital Grupul Schaeffler este una dintre cele mai...

Practică SC Rodafaire Limited SRL Pașcani

CAPITOLUL I Scurtă prezentare a organizației 1.1 Scurt Istoric S.C. Rodafaire Limited S.R.L. Pașcani a fost înființată în anul 1997 în baza...

Te-ar putea interesa și

Teorii și Practici Contabile privind Întocmirea și Analiza Bilanțului

INTRODUCERE Lucrarea de faţă are drept scop studiul bilanţului, ca document ce oglindeşte activitatea unităţii, care asigură prezentarea în formă...

Sistemul Costurilor în Procesul Decizional

INTRODUCERE 1. DATE DE IDENTIFICARE ŞI EVOLUŢIA FIRMEI Denumirea societăţii este S.C. „AGACHE” S.R.L. Forma juridică de organizare este Societate...

Practica Contabilitate - SushiMania

Obiective, principii şi factori de organizare a sistemului de contabilitate a întreprinderii 1. Cunoasterea concreta a intreprinderii 1.1 Date...

Aspecte privind organizarea contabilității la SC Mobexpert SRL

INTRODUCERE Într-o viziune modernă, contabilitatea poate fi considerată o activitate practică desfăşurată de profesionişti, având rolul de a...

Politici și practici contabile privind Trezoreria - studiu de caz pentru o societate din România

INTRODUCERE Setul de situații financiare determină modul în care entitatea atrage noi investitori, își menține performanțele și poziția...

Lucrare Practică privind Calculația Costurilor în Contabilitatea de Gestiune

Introducere Contabilitatea este ştiinţa care se ocupă de teoria şi practica înregistrării şi evidenţei fondurilor materiale şi financiare....

Practica Contabilitate Financiara

PRACTICA LA CONTABILITATE FINANCIARA PUNCTUL 1. PREZENTAREA GENERALA A SOCIETATII Societatea “IMPERIALCRIS IMPEX SRL” , cu sediul social in sat...

Sisteme contabile comparate privind contractele de construcții

Capitolul I – PREZENTAREA GENERALA IAS 11 1.1. INTRODUCERE: Standardul International IAS 11 se refera la prelucrarea contabila a veniturilor si...

Ai nevoie de altceva?