Practica Contabilitate - Directia de Posta Brasov

Imagine preview
(8/10 din 2 voturi)

Acest proiect trateaza Practica Contabilitate - Directia de Posta Brasov.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 54 de pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 5 puncte.

Domeniu: Contabilitate

Cuprins

CAPITOLUL I. Prezentarea DIRECTIEI REGIONALE DE POŞTĂ BRAŞOV în cadrul COMPANIEI NAŢIONALE POŞTĂ ROMÂNÃ SA –societate comercială pe acţiuni cu capital majoritar de stat 3
1.1. Înfiînţare.Denumire.Capital 3
1.2. Domeniu de activitate 4
1.3. Structura organizatorică 7
1.4. Modul de organizare şi conducere a contabilităţii. Circuitul documentelor 10
CAPITOLUL II Întocmirea documentelor contabile, a registrelor contabile, a declaraţiilor şi deconturilor 11
CAPITOLUL III Monografie contabilă specifică contabilităiţii D.R.P. BRAŞOV 17
3.1.Contul. Procedeu al metodei contabilităţii. 17
3.2. Analiza contabilă 18
3.3 Formula contabilă 18

Extras din document

CAPITOLUL I. Prezentarea DIRECTIEI REGIONALE DE POŞTĂ BRAŞOV în cadrul COMPANIEI NAŢIONALE POŞTA ROMÂNÃ SA –societate comercială pe acţiuni cu capital majoritar de stat

1.1. Înfiintare.Denumire.Capital

Prezentare POŞTA Română

Compania Naţională POŞTĂ Română S.A. este operatorul naţional din domeniul serviciilor POŞTĂ şi se află în proprietatea statului roman, reprezentat de Ministerul Comunicatiilor şi Tehnologiei Înformaţiei (75% din pachetul de acţiuni) şi Fondul Proprietatea (25% din pachetul de acţiuni). De asemenea, POŞTĂ Romana este entitatea responsabilă de îndeplinirea obligaţiilor rezultate din aderarea României la Uniunea Europeană, iar în această calitate trebuie să asigure condiţiile necesare integrării serviciilor poştale naţionale în sistemul celor internaţionale, aliniindu-se la tehnologia de ultimă oră din domeniu. Compania este organizată în zece direcţii regionale de poştă, cinci sucursale specializate, respectiv Direcţia de Poştă Rapidă, Fabrica de Timbre, Casa de Expediţii, Direcţia de Servicii Financiare şi Muzeul Naţional Filatelic. La nivelul întregii ţări există nouă centre regionale de tranzit. Compania este condusă de directorul general, care ocupă şi funcţia de preşedinte al Consilului de Administraţie. Acesta este format din reprezentanţi ai Ministerului Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei, Ministerul Finanţelor Publice şi Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei.

Compania Naţională POŞTA Română S.A. este o societate comercială naţională, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului al Municipiului Bucureşti sub nr. de ordine J/40/8636/1998 şi având Cod Unic de Înregistrare la Registrul Comerţului 427410 şi Atribut Fiscal RO.

Compania are sediul principal în Bucureşti, Bulevardul Dacia, nr.140, sector 2.

COD IBAN RO 23 BPOS 8500 2717 790 ROL 02 BANC POST REPREZENTANTA

Misiune

,,Să fim recunoscuţi ca un operator poştal şi comercial eficient, la cele mai înalte standarde europene, oferind servicii de calitate şi accesibile atat comunităţii de afaceri".

Capital social şi acţiuni- capitalul social al companiei este de 108.359.690.000 lei, (RON) fiind constituit în baza activelor totale deţinute de aceasta şi înregistrate în bilanţul contabil la data de 31.12.1997 şi este divizat în 10.835.969 acţiuni nominative cu o valoare nominală de 10.000 lei(RON)/acţiune. Capitalul social a fost vărsat întegral la data constituirii companiei.

Acţiunile sunt deţinute în totalitate de către statul român, iar drepturile decurgând din

dreptul de proprietate asupra acestora sunt exercitate de către acţionarul unic, prin Ministerul Comunicaţiilor, până la data fixată prin programul de privatizare, conform legii.

1.2. Domeniu de activitate

DIRECTIA REGIONALĂ DE POŞTĂ BRAŞOV - PREZENTAREA SUCCINTĂ A REGIUNII -

Date de identificare a sucursalei, obiect de activitate, atribuţii

Direcţia Regională de Poştă Braşov este una din direcţiile regionale subordonate Direcţiei Generale de Poştă Bucureşti şi are personalitate juridică delegată.

Sucursala "Direcţia Regională de Poştă Braşov" a luat fiinţă la data de 01.05.2001, ca urmare a Hotărârii CNPR din data de 25.04.2001, privind reorganizarea Companiei.

D.R.P. Braşov are sediul în Braşov, str. Nicolae Iorga nr. l, Judetul Braşov, telefon 0268-471112, fax 0268-411.611.

Obiectul de activitate principal îl constituie Poşta şi telecomunicaţiile, activităţi de poştă şi curier şi activităţi de corespondenţă . Pe lângă acestea, unitatea mai desfăşoară şi alte activităţi colaterale, necesare realizării obiectului său de activitate, respectiv prestaţii în convenţie, comerţ cu amănuntul, activităţi de intermediere monetară şi alte intermedieri fînanciare, transporturi rutiere, activităţi de asigurări, activităţi imobiliare, publicitate comercială.

D.R.P. BRAŞOV are relaţii de colaborare cu celelalte subunităţi ale Companiei: Direcţii Regionale de Poştă, Direcţia Poşta Rapidă, Direcţia Servicii Financiare, Fabrica de Timbre, Romfilatelia, Centrul de Calcul, Casa de expediţii, precum şi cu agenţii economici.

În realizarea obiectului de activitate, în conformitate cu prevederile Legii nr. 83/1996, cele ale HG 371/1998 şi ale Actului Constitutiv al Companiei, Direcţia Regională de Poşta Braşov exercită o serie de atribuţii în domeniile:

- operaţional;

- resurse umane;

- cercetare-dezvoltare;

- comercial;

- financiar-contabil.

Prin defînirea obiectivului activităţii sale ca: ”administrarea, dezvoltarea şi exploatarea serviciilor de poştă din domeniul public” Poştei Române i s-a atribuit identitatea unei instituţii cu rol major în domeniul comunicaţiilor interumane şi transportului material.

Rolul primordial pe care Poşta Română şi-l asumă, este acela de a satisface cerinţele clienţilor săi, oferindu-le o gamă variată de servicii.

Nevoia de comunicare a adevenit mult mai intensă, datorită dezvoltării economice şi existenţei concurenţei în toate domeniile de activitate. Toţi clienţii doresc servicii sigure, rapide şi eficiente. În acest context trebuie privită piaţa serviciilor poştale la momentul actual.

Oferta de servicii se distinge în cadrul pieţei serviciilor poştale prin conţinutul său omogen şi unitar, pachetul de servicii oferite fiind, în ansamblu, acelaşi pentru fiecare tip de agent economic.

Este la fel de adevărat faptul că un operator poştal dinamic trebuie să se poată adapta la cerinţele diverse ale clienţilor, ceea ce poate genera servicii noi, specifice fie diferiţilor clienţi cărora li se oferă, fie diferiţilor operatori poştali care le promovează.

Astfel, în cadrul pieţei serviciilor poştale, oferta Direcţiei Regionale de Poştă Braşov este alcătuită din:

Servicii tradiţionale:

Corespondenţă: este serviciul care permite expedierea de: scrisori, cărţi poştale, imprimate, acte de procedură, pachete mici. Acestea sunt încredinţate reţelei poştale pentru a fi prelucrate, transportate şi remise la destinaţie.

Mesagerii: este serviciul care permite expedierea de : documente, valori, acte, bunuri materiale sau numerar prin intermediul coletelor, scrisorilor şi cutiilor cu valoare declarată.

Mandate poştale şi telegrafice: este serviciul care permite expedierea în ţară a unor sume de bani pentru a fi transportate şi remise la destinaţie.

Servicii pe bază de convenţii:

-Achitare mandate pensii şi ajutoare sociale

-Achitare alocaţii copii şcolari

-Vânzări timbre fiscale şi filatelice

-Încasare şi distribuire abonamente presă

-Vânzare produse loteristice

-Operaţiuni CEC Bancpost: depuneri şi restituiri

-Vânzări Certificate de Depozit Banc Post

-Încasare prime de asigurare şi plăţi despăgubiri

-Încasare impozite şi taxe locale

Servicii de curierat rapid:

Prioripost -este serviciul care permite expedierea în ţară de documente şi mărfuri prin intermediul scrisorilor şi coletelor, ce beneficiază de prioritate în transport, prelucrare şi distribuire pe întreg traseul

Ultrapost -este serviciul ultrarapid de prelucrare, transport şi distribuire în ţară a trimiterilor poştale

EMS (Express Mail Service) -este un produs mondial care oferă, la preţuri competitive, expedierea şi distribuirea rapidă a documentelor şi mărfurilor în străinătate, (maxim 3 zile).

Total Expres -este un serviciu internaţional care permite transmiterea rapidă şi sigură a documentelor cu termen garantat de predare, (5 zile), în relaţia România-Statele Unite ale Americii.

Servicii de marketing direct:

Postmesager - oferă posibilitatea distribuirii de imprimate, pliante, cărţi, publicaţii periodice, cataloage sau alte materiale publicitare şi de reclamă la orice adresă din ţară.

Postmesager Plus - asigură distribuirea de material promoţional anumitor segmente de clienţi, despre care se pot primi informaţii, (ca număr, structură), de la Poşta Română.

Postrăspuns - asigură primirea de răspunsuri la corespondenţele expediate, cu încasarea taxelor la destinaţie.

Infadres - asigură distribuirea de imprimate, pliante publicitare, cataloage, la adresele stabilite de dvs.

Promoplic - asigură promovarea firmei sau produselor/serviciilor, prin tipărirea imaginilor alese, pe plicuri sau cărţi poştale.

Poştamp - asigură efectuarea de reclamă prin aplicarea de ştampile cu mesaj publicitar pe scrisorile prezentate şi/sau sosite într-un oficiu poştal, în funcţie de solicitarea clientului.

Poştafiş - permite efectuarea de reclamă în oficiile poştale prin expunerea de afişe cu mesaj publicitar sau panouri cu afişaj electronic.

Servicii comerciale

Prin intermediul poştei, de la ghişeele oficiilor poştale se pot cumpăra:

- Timbre poştale şi plicuri pentru corespondenţă.

Fisiere in arhiva (1):

  • Practica Contabilitate - Directia de Posta Brasov.doc

Alte informatii

UNIVERSITATEA „TRANSILVANIA” DIN BRAŞOV FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE SPECIALIZAREA CONTABILITATE ŞI INFORMATICĂ DE GESTIUNE