Practica Contabilitate SC Sticla Falticeni SRL

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest proiect trateaza Practica Contabilitate SC Sticla Falticeni SRL.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 52 de pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Emil Horomnea

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 8 puncte.

Domeniu: Contabilitate

Cuprins

1. Scurtă prezentare a organizaţiei 3
2. Componentele sistemului informaţional financiar – contabil şi descrierea legăturilor dintre ele 5
3. Cadrul legislativ care reglementează activitatea financiar - contabilă 10
4. Descrierea documentelor/datelor de intrare pentru fiecare componentă a sistemului informaţional financiar-contabil 12
5. Interfaţa contabilitate – financiar – contabilitate de gestiune 23
5.1 Gestiunea internă şi contabilitatea stocurilor 23
5.2 Afectarea şi repartizarea cheltuielilor de producţie în abordarea lor analitică 30
5.3 Înregistrarea cheltuielilor incorporabile şi a producţiei obţinute atât în conturile de gestiune cât şi în contabilitatea financiară 37
6. Descrierea rapoartelor/ieşirilor fiecărei componente a sistemului informaţional financiar - contabil 49

Extras din document

1. Scurtă prezentare a organizaţiei

Societatea comercială „Sticla Fălticeni” SRL este persoană juridică română, cu formă juridică de societate pe acţiuni cu capital parţial privat situată în Fălticeni, str. Armatei nr.13.

SC ” Sticla Fălticeni ” SRL a luat fiinţă prin HG 1213/1990 în conformitate cu prevederile Legii 15/1990 prin desprinderea din Întreprinderea de Sticlărie Menaj Suceava în componenţa căruia funcţionează ca secţie de producţie din anul 1979.

Societatea este înregistrată la Registru comerţului Suceava cu nr. f33/467/2004 cod unic de înregistrare 16388090

Obiectul de activitate al SC „ Sticla Fălticeni ” SRL este producerea şi comercializarea pe piaţa internă şi externă a produselor de sticlărie. Societatea este specializată în realizarea de produse de menaj din sticlă silico-calco-sodica în trei grupe principale: pahare, servicii şi alte sortimente (vaze, boluri, decantere etc.).

SC „ Sticla Fălticeni” SRL este o unitate de tip integrat în care procesul de fabricaţie începe cu materia primă şi se termină cu produsul finit.

Procesul de fabricaţie al sticlăriei de menaj la SC ” Sticla Fălticeni ” SRL este clasic, specific pentru sticlăria fasonată manual prin suflarea la ţeavă, potenţialul uman având un volum important în ridicarea performanţelor producţiei.

Oferta de produse a SC ” Sticla Fălticeni ” SRL, cuprinde articole de sticlărie menaj executate din sticlă silico-calco-sodica alba prin procedeul de fasonare manual-suflare la ţeavă.

Produsele pot fi executate fără decor (sadea) sau pot fi decorate prin gravare, pictare, matisare sau cu adaosuri de sticlă colorată.

Nomeclatorul de produse al societăţii se îmbogăţeşte în fiecare an cu noi articole, produsele societăţii fiind apreciate atât pentru calitatea sticlei cât şi pentru calităţile estetice şi funcţionale, bucurându-se de o bună reputaţie pe piaţa internă şi externă.

Volumul vânzărilor pe piaţa internă a scăzut, crescând însă cel al vânzărilor pe piaţa externă. Pricipalul partener este Germania peste 73% din livrări, Olanda 10%, Grecia, Suedia, Italia, SUA şi alte ţări.

Produsele realizate sunt competitive chiar şi pe cele mai exigente pieţe externe.

Structura personalului pe emserii şi funcţii corespunde specificului producţiei din domeniul sticlăriei de menaj datorată tehnologiei de fasonare şi finisare prin prelucrarea manuală în care rolul determinant îl are calificarea sticlarilor, gravorilor şi a pictorilor.

Cu o capacitate de producţie de 1200t/an SC ” Sticla Fălticeni ” SRL deţine o pondere de circa 4,29% din totalul producţiei de sticlăriei de menaj din România.

Produsele societăţii sunt destinate în special exportului. Pe piaţa internă produsele sunt vândute în magazinele specializate în comercializarea sticlei din oraşele: Fălticeni, Suceava, Bucureşti, Cluj, Satu Mare, Arad, Botoşani, Oradea, Braşov şi Constanţa.

Clienţii externi sunt: M. Tischer Germania, Ritzenhoff-Breker Germania, Concorde Cost CO – SUA, NICHIO BOEKY – Japonia, PIER 1 – SUA, Gelu Glase Germania, Steinenberg Olanda, etc.

2. Componentele sistemului informaţional financiar – contabil şi descrierea legăturilor dintre ele

Pornind de la premisa că sistemul informaţional este o componentă a sistemului de management al oricărei firme, îl definim ca totalitatea datelor, informatiilor, circuitelor şi fluxurilor informaţionale existente în cadrul firmei având drept scop să asigure suportul informaţional necesar pentru asumarea şi indeplinirea obiectivelor programate.

Informaţiile pe care le oferă sistemul informaţional al societăţii SC ” Sticla Fălticeni ” SRL permit cunoaşterea situaţiei existente, a celei trecute şi anticiparea evoluţiei viitoare, cu scopul atingerii obiectivelor firmei. Sistemului informaţional are în vedere întocmirea tuturor documentelor la timp şi transmiterea acestora fără întârziere către cei interesaţi, pentru ca informaţiile să fie obţinute rapid şi cu minimum de cheltuieli.

Fisiere in arhiva (1):

  • Practica Contabilitate SC Sticla Falticeni SRL.doc

Alte informatii

a fost prezentat in cadrul FEAA Iasi