Practica Contabilitate - SushiMania

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 25 în total
Cuvinte : 7023
Mărime: 72.63KB (arhivat)
Cost: 6 puncte
OBIECTIVE, PRINCIPII ŞI FACTORI DE ORGANIZARE A SISTEMULUI DE CONTABILITATE A ÎNTREPRINDERII

Cuprins

OBIECTIVE, PRINCIPII ŞI FACTORI DE ORGANIZARE A SISTEMULUI DE CONTABILITATE A ÎNTREPRINDERII 3

1. CUNOASTEREA CONCRETA A INTREPRINDERII 3

1.1 Date generale 3

1.2 Sistemul de documente privind constituirea si functionarea unitatii economice 3

1.3 Functionarea societatii comerciale 3

2. DELIMITAREA OBIECTULUI DE ACTIVITATE 4

3. REGIMUL JURIDIC AL PROPRIETATII 4

4. CONCRETIZAREA OBIECTIVELOR DE ORGANIZARE A CONTABILITATII FINANCIARE 5

4.1. Caracteristici 5

4.2. Organizarea contabilităţii agenţilor economici 6

4.3. Organizarea şi conducerea contabilităţii unităţilor patrimoniale 7

5.ORGANIGRAMA 8

6. MIJLOACE DE ORGANIZARE A CONTABILITATII FINANCIARE 8

6.1 Documentele justificative 9

6.2 Registrele de contabilitate 10

7. FORMA DE CONTABILITATE 11

8. ATRIBUTII SI RASPUNDERI LEGALE IN ORGANIZAREA CONTABILITATII 12

MONOGRAFIE MIJLOACE FIXE 14

1. INVENTARUL MIJLOACELOR FIXE 14

2. ÎNCADRAREA CATEGORIILOR DE FOLOSINŢĂ A MIJLOACELOR FIXE ÎN "CATALOGUL DURATELOR NORMATE DE FUNCŢIONARE" 14

3. RECUNOAŞTEREA PRACTICĂ A TRĂSĂTURILOR ŞI CARACTERISTICILOR PROPRII MIJLOACELOR FIXE CA OBIECT AL ÎNREGISTRĂRII CONTABILITĂŢII 15

4. ILUSTRAREA CU EXEMPLE A OPERAŢIILOR SPECIFICE 16

4.1 - intrare din cumpărări 16

4.2 intrare din aport de capital 18

4.3 intrare din donaţii, sponsorizări 18

4.4 primirea/acceptarea condiţionată a dreptului de folosinţă (concesiune, locaţie, închiriere) 18

4.5 ieşire prin scoatere din folosinţă 21

4.6 ieşire prin vânzare 21

4.7 ieşire prin excepţie (calamitate, transformare, lichidare) 22

5. UNITATEA DE EVIDENŢĂ ŞI EVALUAREA IMOBILIZĂRILOR CORPORALE 22

6. CIRCUITUL ŞI CONŢINUTUL DOCUMENTELOR DE EVIDENŢĂ TEHNIC OPERATIVĂ 23

BIBLIOGRAFIE 25

Extras din document

Obiective, principii şi factori de organizare a sistemului de contabilitate a întreprinderii

1. Cunoasterea concreta a intreprinderii

1.1 Date generale

SushiMania, este o societate comerciala cu raspundere limitata, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/15757/2006, si are CIF RO19075179.

Obiectul principal de activitate al societatii, conform H.G. 656/1997, livrarea la domiciliu a produselor traditionale japoneze si catering, cod CAEN 5629 – „Alte activitati de alimentatie n.c.a.”

1.2 Sistemul de documente privind constituirea si functionarea unitatii economice

Constituirea societatii

Pentru constituirea societatii au fost necesare urmatoarele documente:

-cerere de inmatriculare-declaratie de inregistrare

-copie autorizatie emisa de Administratia publica Sector 3, in temeiul Decretului-Lege nr.54/1990;

-copie act doveditor de sediu, respectiv contract de vanzare-cumparare;

-declaratie pe propria raspundere pentru inregistrare, data de fondatori, prin care atesta calitatea de a fi demni de profesia de comercianti (original)

-actul constitutiv al societatii – contract de societate si statut, redactat la notariat

-copii de pe actele de identitate ale asociatilor, actele privind activitatea comerciala anterioara, dar in cazul nostru s-a depus actul de studiu pentru ambii asociati

-declaratie pe propria raspundere cu privire la averea detinuta si la modul de evaluare a acesteia (original)

-dovada depunerii capitalului social- chitanta CEC

-specimenul de semnatura, depus la Oficiul Registrului Comertului si certificat prin semnarea unui document tip in prezenta judecatorului delegat

Dosarul pentru inmatriculare a fost depus la Camera de Comert si Industrie a Romaniei.

A dobandit calitatea de comerciant odata cu inmatricularea la Registrul Comertului si publicarea documentelor constitutive in Monitorul Oficial.

1.3 Functionarea societatii comerciale

Societatea functioneaza ca o societate cu raspundere limitata. Capitalul social al societatii subscris si varsat este de 200 lei.

SushiMania este o societate cu raspundere limitata, directorul fiind o personaa fizica de origine italiana, cetatean rezident,respectiv Michelle Pelagagge. In aceasta calitate, acesta exercita drepturile si obligatiile ce ii revin, atat pe cele cu caracter personal, cat si pe cele ale Adunarii Generale a Asociatilor, indeplinind toate atributiile acesteia, stabilite prin prezentul act constitutiv si prin legislatia romana.

Prin hotarare a Asociatului Unic pot deveni asociati si alte persoane fixice sau juridice, romane sau straine, prin achizitionarea de parti sociale ale societatii si cu indeplinirea cerintelor legislatiei romane.

Administratorul societatii este Loredana Dumitru, alesa pe o perioada nedeterminata, acesta raspunzand solidar fata de societate.

2. Delimitarea obiectului de activitate

Domeniul de activitatea al societatii cuprinde activitati principale in domeniul alimentar oferind:

- livrari la domiciliu

- servicii de catering

- produse traditionale japoneze

Programul de lucru: 2 schimburi / zi. Productia produselor se realizeaza intr-un laborator propriu, iar livrarea la domiciliu este efectuata de soferi cu ajutorul automobilelor achizitionate de societate.

Principalele obiactive ale firmei sunt urmatoarele:

- cresterea cifrei de afaceri

- satisfacerea totala a clientilor prin asigurarea unui raport calitate / prêt cat mai avantajos

cu profitul realizat din activitatea firmei se urmareste modernizarea firmei

infintarea de noi sedii si in alte orase

3. Regimul juridic al proprietatii

SushiMania este o s ocietatea cu raspundere limitata cu asociat unic. Asociatul unic este o persoana fizica de nationalitate italiana pe nume Michelle Pelagagge.

Distinct de societatea cu raspundere limitata de tip clasic,constituita de doi sau mai multi asociati,Legea nr.31/1990 reglementeaza si o varianta a acesteia-societatea cu raspundere limitata cu asociat unic.Aceasta societate cu raspundere limitata cu asociat unic este guvernata de regulile aplicabile societatii cu raspundere limitata de tip classic si regulile speciale prevazute de Legea nr. 31/1990 pentru societatea cu raspundere limitata cu asociat unic.

Potrivit art. 13 din Lege,societatea cu raspundere limita se poate constitui prin aportul unui singur asociat, care va fi detinatorul tuturor partilor societatii.Asociatul unic poate fi o persoana fizica sau persoana juridica.O persoana juridical sau persoana fizica nu poate fi asociat unic decat intr-o singura societate cu raspundere limitata.Potrivit actualei reglementari,asociatul unic persoana fizica poate avea calitatea de salariat al societatii cu raspundere limitata la care are calitate de asociat unic.Legea excepta cazul in cazul in care asociatul unic are calitate de administrator unic sau de membru al consiliului de administratie a unei societati comerciale.

Preview document

Practica Contabilitate - SushiMania - Pagina 1
Practica Contabilitate - SushiMania - Pagina 2
Practica Contabilitate - SushiMania - Pagina 3
Practica Contabilitate - SushiMania - Pagina 4
Practica Contabilitate - SushiMania - Pagina 5
Practica Contabilitate - SushiMania - Pagina 6
Practica Contabilitate - SushiMania - Pagina 7
Practica Contabilitate - SushiMania - Pagina 8
Practica Contabilitate - SushiMania - Pagina 9
Practica Contabilitate - SushiMania - Pagina 10
Practica Contabilitate - SushiMania - Pagina 11
Practica Contabilitate - SushiMania - Pagina 12
Practica Contabilitate - SushiMania - Pagina 13
Practica Contabilitate - SushiMania - Pagina 14
Practica Contabilitate - SushiMania - Pagina 15
Practica Contabilitate - SushiMania - Pagina 16
Practica Contabilitate - SushiMania - Pagina 17
Practica Contabilitate - SushiMania - Pagina 18
Practica Contabilitate - SushiMania - Pagina 19
Practica Contabilitate - SushiMania - Pagina 20
Practica Contabilitate - SushiMania - Pagina 21
Practica Contabilitate - SushiMania - Pagina 22
Practica Contabilitate - SushiMania - Pagina 23
Practica Contabilitate - SushiMania - Pagina 24
Practica Contabilitate - SushiMania - Pagina 25

Conținut arhivă zip

  • Practica Contabilitate - SushiMania.doc

Alții au mai descărcat și

Proiect Practica in Contabilitate

Cap.2. Caiet de practica ZIUA 1 (24 IUNIE 2005) In aceasta zi am facut cunostinta cu directorul general al unitatii si cu directorul economic....

Contabilitatea Cheltuielilor, Veniturilor și a Rezultatului

Introducere Unul dintre obiectivele unei companii, probabil cel mai important, este obţinerea de profit. Formula obţinerii profitului brut este...

Lucrare Practica la Contabilitate

Lucrarea este axata pe exemplul S.C. „Neptun” S.R.L. care are ca obiect de activitate producerea si comercializarea produselor de panificatie....

Practica Contabilitate Financiara

Societatea comerciala “ALFA” SA a fost infiintata prin Hotararea Guvernamentala nr.1224 din 1991. Sediul societatii este in In toate...

Contabilitatea cheltuielilor, veniturilor și rezultatelor economico - financiare

CAPITOLUL I PREZENTAREA S.C. NAPOMAR S.A. CLUJ-NAPOCA 1.1. ISTORICUL S.C. NAPOMAR S.A. S. C. NAPOMAR S.A. este o societate pe acţiuni înfiinţată...

Raportul Privind Practica de Producție

Pe parcursul unei perioade de patru saptamîni (20 zile lucratoare) am efectuat practica de productie la societatea pe actiuni „Citro-Impex”.În baza...

Lucrare Practica la Contabilitate

DENUMIREA SOCIETATII S.C. “ I&M CLOTHES MANUFACTURES ” S.R.L SEDIUL SOCIETATII IASI, BD-ul DACIA, Nr.28-32, JUDETUL IASI FORMA DE PROPRIETATE...

Proiect Practica

Societatea comerciala “Asist consulting” SRL, a fost infiintata la 30.09.1999, avand sediul social in Preluca, Com. Pangarati, Judetul Neamt. In...

Ai nevoie de altceva?