Practica Finante Banci - SC Laborator Carmangerie Adrian SRL

Proiect
9.3/10 (4 voturi)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 40 în total
Cuvinte : 8649
Mărime: 61.17KB (arhivat)
Cost: 6 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Prof. univ. dr. Dumitru Bucataru
acest ducument este realizat la Facultatea de Economie si Administrarea Afacerilor, Iasi, reprezentand proiectul de practica din anul 3, sectia finante banci, axat pe disciplina management financiar. astfel, acest proiect isi propune sa analizeze situatia economico-financiara a unei societati si interpretarea rezultatelor obtinute, in urma calcului unor indicatori si rate financiare.

Cuprins

CAP. 1 Structura si atributiile compartimentului financiar 3

1.1. Istoric. Obiect de activitate 3

1.2. Organizare interna 3

CAP. 2 Modalitati si instrumente de plata utilizate de intreprindere 6

2.1. Instrumente de plata cu si fara numerar 6

2.1.1. Ordinul de plata 6

2.1.2. Cecul 7

2.1.3. Cambia si biletul la ordin 9

2.2. Modalitati de plata 10

2.3. Modalitati de garantare a platii 12

CAP. 3 Finantarea activitatii 13

3.1. Fondul de rulment 13

3.2. Fundamentarea deciziei in contractarea unui credit bancar 15

3.3. Intocmirea documentatiei pentru obtinerea creditului bancar si explicarea circuitului documentelor 17

3.4. Garantarea creditelor 20

3.5. Controlul utilizarii si garantiei creditului 21

3.6. Determinarea costului creditului bancar 22

3.7. Analiza indicatorilor de gestiune 24

CAP 4. Finantarea prin leasing a unei investitii 28

4.1. Fundamentarea deciziei de achizitie in regim de leasing 28

4.2. Intocmirea documentatiei necesare 29

4.3. Costul operatiunilor de leasing pentru utilizator 30

CAP. 5 Calcularea amortizarii mijloacelor fixe 33

CAP. 6 Stabilirea rezultatelor financiare 36

Bibliografie 42

Extras din document

CAP. 1 Structura si atributiile compartimentului financiar

1.1. Istoric. Obiect de activitate

Societatea comerciala LABORATOR CARMANGERIE ADRIANSRL s-a infiintat in anul 1982, avand forma juridica de societate cu raspundere limitata. Sediul societatii este in orasul Buhusi, str Nicolae Balcescu nr 6, judetul Bacau.

Conform statutului, societatea are ca obiect de activitate urmatoarele:

- productia pentru realizarea de:

a) produse alimentare;

b) produse industriale;

- activitati comerciale en-gross si en-detaille

- import-export

- alimentatie publica si servicii consignatie

1.2. Organizare interna

Compartimentul financiar al intreprinderii este imbinat cu cel contabil; astfel, compartimentul financiar contabil asigura intocmirea, circulatia si pastrarea documentelor justificative care stau la baza inregistrarilor in contabilitate, efectrueaza operatiuni de trezorerie (intocmirea documentelor de plata, primirea si inregistrarea extraselor de cxont, ordinelor de plata). Departamentul se ocupa de inregistrarea facturilor primite de la furnizorii de utilitati, de imobilizari si de materiale de natura obiectelor de inventar; emite situatiile financiare.

Departamentul finaciar contabil desfasoara activitati orientate spre fluxurile si stocurile de bani (operatiuni de trezorerie), de creante si datorii. Dispune si intocmeste documentele necesare efectuarilor incasarilor si platilor in numerar, tine evidenta mijloacelor banesti, confirma extrasele de cont. De asemenea departamentul inregistreaza rezultatele inventarierilor in vederea compararii stocurilor reale cu cele scriptice si a comunicarii rezultatelor. Astfel, departamentul opereaza cu:

- conturi clienti (aparitie, decontare, regularizare);

- conturi furnizori (aparitie, decontare, regularizare);

- contabilitatea generala (intocmirea siuatiilor contabile  bilant, cont de profit si pierdere)

Functia financiar-contabila antreneaza doua genuri de activitati si anume: activitatea financiara si activitatea contabila. Cadrul de realizare a acestei importante functii este asigurat in structura organizatorica de directia financiar-contabila.

Biroul financiar contabil este structurat in mai multe compartimente, cu activitati omogene delimitate cu responsabilitate si finalitate, de exemplu:

a) compartimentul REGISTRU JURNAL GENERAL, BILANT SI CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE, prin care se gestioneaza principalul registru oficial de contabilitate cronologica si se asigura intocmirea,verificarea, certificarea, aprobarea si publicarea situatiilor financiare;

b) compartimentul contabilitatea stocurilor organizeaza impreuna cu directia comerciala sistemul de gestiune si de control al stocurilor, concepe sistemul informational si stabileste metodele de evaluare si de contabilitate analitica; organizeaza si conduce contabilitatea sintetica si participa la controlul prin inventariere a stocurilor, precum si la evaluarea lor pentru intocmirea bilantului contabil;

c) compartimentul CONTABILITATEA CHELTUIELILOR organizeaza sistemul informational al cheltuielilor impreuna cu celelalte directii ale intreprinderii, conduce evidenta cheltuielilor pe feluri, grupate pe activitatile de baza (exploatare, financiare, exceptionale) si asigura corelatia cu contabilitatea interna de gestiune; gestioneaza si participa la intocmirea partii de debit a contului Profit si pierdere, in colaborare cu compartimentul Registrul jurnal general.

d) Compartimentul INVENTARIEREA SI EVALUAREA PATRIMONIULUI  coordoneaza si realizeaza, impreuna cu celelalte compartimente si servicii, inventarierea gestiunilor si inventarierea generala, precum si evaluarea la sfarsitul exercitiului a truturor elementelor patrimoniale, in vederea determinarii si estimarii deprecierilor reversibile pentru calculul siu inregistrarea provizioanelor.

Preview document

Practica Finante Banci - SC Laborator Carmangerie Adrian SRL - Pagina 1
Practica Finante Banci - SC Laborator Carmangerie Adrian SRL - Pagina 2
Practica Finante Banci - SC Laborator Carmangerie Adrian SRL - Pagina 3
Practica Finante Banci - SC Laborator Carmangerie Adrian SRL - Pagina 4
Practica Finante Banci - SC Laborator Carmangerie Adrian SRL - Pagina 5
Practica Finante Banci - SC Laborator Carmangerie Adrian SRL - Pagina 6
Practica Finante Banci - SC Laborator Carmangerie Adrian SRL - Pagina 7
Practica Finante Banci - SC Laborator Carmangerie Adrian SRL - Pagina 8
Practica Finante Banci - SC Laborator Carmangerie Adrian SRL - Pagina 9
Practica Finante Banci - SC Laborator Carmangerie Adrian SRL - Pagina 10
Practica Finante Banci - SC Laborator Carmangerie Adrian SRL - Pagina 11
Practica Finante Banci - SC Laborator Carmangerie Adrian SRL - Pagina 12
Practica Finante Banci - SC Laborator Carmangerie Adrian SRL - Pagina 13
Practica Finante Banci - SC Laborator Carmangerie Adrian SRL - Pagina 14
Practica Finante Banci - SC Laborator Carmangerie Adrian SRL - Pagina 15
Practica Finante Banci - SC Laborator Carmangerie Adrian SRL - Pagina 16
Practica Finante Banci - SC Laborator Carmangerie Adrian SRL - Pagina 17
Practica Finante Banci - SC Laborator Carmangerie Adrian SRL - Pagina 18
Practica Finante Banci - SC Laborator Carmangerie Adrian SRL - Pagina 19
Practica Finante Banci - SC Laborator Carmangerie Adrian SRL - Pagina 20
Practica Finante Banci - SC Laborator Carmangerie Adrian SRL - Pagina 21
Practica Finante Banci - SC Laborator Carmangerie Adrian SRL - Pagina 22
Practica Finante Banci - SC Laborator Carmangerie Adrian SRL - Pagina 23
Practica Finante Banci - SC Laborator Carmangerie Adrian SRL - Pagina 24
Practica Finante Banci - SC Laborator Carmangerie Adrian SRL - Pagina 25
Practica Finante Banci - SC Laborator Carmangerie Adrian SRL - Pagina 26
Practica Finante Banci - SC Laborator Carmangerie Adrian SRL - Pagina 27
Practica Finante Banci - SC Laborator Carmangerie Adrian SRL - Pagina 28
Practica Finante Banci - SC Laborator Carmangerie Adrian SRL - Pagina 29
Practica Finante Banci - SC Laborator Carmangerie Adrian SRL - Pagina 30
Practica Finante Banci - SC Laborator Carmangerie Adrian SRL - Pagina 31
Practica Finante Banci - SC Laborator Carmangerie Adrian SRL - Pagina 32
Practica Finante Banci - SC Laborator Carmangerie Adrian SRL - Pagina 33
Practica Finante Banci - SC Laborator Carmangerie Adrian SRL - Pagina 34
Practica Finante Banci - SC Laborator Carmangerie Adrian SRL - Pagina 35
Practica Finante Banci - SC Laborator Carmangerie Adrian SRL - Pagina 36
Practica Finante Banci - SC Laborator Carmangerie Adrian SRL - Pagina 37
Practica Finante Banci - SC Laborator Carmangerie Adrian SRL - Pagina 38
Practica Finante Banci - SC Laborator Carmangerie Adrian SRL - Pagina 39
Practica Finante Banci - SC Laborator Carmangerie Adrian SRL - Pagina 40

Conținut arhivă zip

  • Practica Finante Banci - SC Laborator Carmangerie Adrian SRL.doc

Alții au mai descărcat și

Analiza Financiară a Întreprinderii

CAPITOLUL I PREZENTAREA FIRMEI 1.1 DATE DE IDENTIFICARE 1. Denumirea S.C. MORIŢA S.A STEI 2. Sediul Str Unirii nr.3 3 Forma juridică...

Contabilitatea Rezultatelor Financiare - SC Floare-Carpet SA

INTRODUCERE În sistemul stiintelor contemporane „stiinta economica” ocupa un loc deosebit de important: astazi, nu exista domeniu al vietii...

Organizarea și Efectuarea Auditului Financiar Contabil la SC Zenon Connections SA

CE ESTE AUDITUL ? „ O examinare metodică realizată în vederea determinării dacă activităţile şi rezultatele relative la subiectul examinat...

Piața Capitalurilor în România

CAPITOLUL I PIETELE DE CAPITAL  CONCEPT, CAPITALUL FINANCIAR SI CAPITALUL REAL 1.1. Conceptul de bursa Bursa este unul din stâlpii economici...

Contabilitatea Manageriala a Cheltuielilor - Studiu de Caz – SC Thermoline SRL

Introducere Lucrarea de faţă se intitulează ”Contabilitatea managerială a cheltuielilor. Studiu de caz: S.C Thermoline S.R.L.” Şi, aşa cum se...

Cercetarea Cantitativa

CAPITOLUL I CERCETAREA CANTITATIVA Cercetarea cantitativa se deosebeste de cercetarea calitativa prin faptul ca are la baza un chestionar...

Caiet de Practica in Domeniul Intreprindere - Compartiment Finanaciar - SC Mega Design SRL

Introducere În cadrul stagiului de practica, desfasurat în perioada 11 iunie 2007 – 28 iunie 2007 la departamentul financiar contabil al...

Proiect Practica

Societatea comerciala “Asist consulting” SRL, a fost infiintata la 30.09.1999, avand sediul social in Preluca, Com. Pangarati, Judetul Neamt. In...

Ai nevoie de altceva?