Practica Finante Banci - SC Laborator Carmangerie Adrian SRL

Imagine preview
(9/10 din 4 voturi)

Acest proiect trateaza Practica Finante Banci - SC Laborator Carmangerie Adrian SRL.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 40 de pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Prof. univ. dr. Dumitru Bucataru

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 6 puncte.

Domeniu: Contabilitate

Cuprins

CAP. 1 Structura si atributiile compartimentului financiar 3
1.1. Istoric. Obiect de activitate 3
1.2. Organizare interna 3
CAP. 2 Modalitati si instrumente de plata utilizate de intreprindere 6
2.1. Instrumente de plata cu si fara numerar 6
2.1.1. Ordinul de plata 6
2.1.2. Cecul 7
2.1.3. Cambia si biletul la ordin 9
2.2. Modalitati de plata 10
2.3. Modalitati de garantare a platii 12
CAP. 3 Finantarea activitatii 13
3.1. Fondul de rulment 13
3.2. Fundamentarea deciziei in contractarea unui credit bancar 15
3.3. Intocmirea documentatiei pentru obtinerea creditului bancar si explicarea circuitului documentelor 17
3.4. Garantarea creditelor 20
3.5. Controlul utilizarii si garantiei creditului 21
3.6. Determinarea costului creditului bancar 22
3.7. Analiza indicatorilor de gestiune 24
CAP 4. Finantarea prin leasing a unei investitii 28
4.1. Fundamentarea deciziei de achizitie in regim de leasing 28
4.2. Intocmirea documentatiei necesare 29
4.3. Costul operatiunilor de leasing pentru utilizator 30
CAP. 5 Calcularea amortizarii mijloacelor fixe 33
CAP. 6 Stabilirea rezultatelor financiare 36
Bibliografie 42

Extras din document

CAP. 1 Structura si atributiile compartimentului financiar

1.1. Istoric. Obiect de activitate

Societatea comerciala LABORATOR CARMANGERIE ADRIANSRL s-a infiintat in anul 1982, avand forma juridica de societate cu raspundere limitata. Sediul societatii este in orasul Buhusi, str Nicolae Balcescu nr 6, judetul Bacau.

Conform statutului, societatea are ca obiect de activitate urmatoarele:

- productia pentru realizarea de:

a) produse alimentare;

b) produse industriale;

- activitati comerciale en-gross si en-detaille

- import-export

- alimentatie publica si servicii consignatie

1.2. Organizare interna

Compartimentul financiar al intreprinderii este imbinat cu cel contabil; astfel, compartimentul financiar contabil asigura intocmirea, circulatia si pastrarea documentelor justificative care stau la baza inregistrarilor in contabilitate, efectrueaza operatiuni de trezorerie (intocmirea documentelor de plata, primirea si inregistrarea extraselor de cxont, ordinelor de plata). Departamentul se ocupa de inregistrarea facturilor primite de la furnizorii de utilitati, de imobilizari si de materiale de natura obiectelor de inventar; emite situatiile financiare.

Departamentul finaciar contabil desfasoara activitati orientate spre fluxurile si stocurile de bani (operatiuni de trezorerie), de creante si datorii. Dispune si intocmeste documentele necesare efectuarilor incasarilor si platilor in numerar, tine evidenta mijloacelor banesti, confirma extrasele de cont. De asemenea departamentul inregistreaza rezultatele inventarierilor in vederea compararii stocurilor reale cu cele scriptice si a comunicarii rezultatelor. Astfel, departamentul opereaza cu:

- conturi clienti (aparitie, decontare, regularizare);

- conturi furnizori (aparitie, decontare, regularizare);

- contabilitatea generala (intocmirea siuatiilor contabile  bilant, cont de profit si pierdere)

Functia financiar-contabila antreneaza doua genuri de activitati si anume: activitatea financiara si activitatea contabila. Cadrul de realizare a acestei importante functii este asigurat in structura organizatorica de directia financiar-contabila.

Biroul financiar contabil este structurat in mai multe compartimente, cu activitati omogene delimitate cu responsabilitate si finalitate, de exemplu:

a) compartimentul REGISTRU JURNAL GENERAL, BILANT SI CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE, prin care se gestioneaza principalul registru oficial de contabilitate cronologica si se asigura intocmirea,verificarea, certificarea, aprobarea si publicarea situatiilor financiare;

b) compartimentul contabilitatea stocurilor organizeaza impreuna cu directia comerciala sistemul de gestiune si de control al stocurilor, concepe sistemul informational si stabileste metodele de evaluare si de contabilitate analitica; organizeaza si conduce contabilitatea sintetica si participa la controlul prin inventariere a stocurilor, precum si la evaluarea lor pentru intocmirea bilantului contabil;

c) compartimentul CONTABILITATEA CHELTUIELILOR organizeaza sistemul informational al cheltuielilor impreuna cu celelalte directii ale intreprinderii, conduce evidenta cheltuielilor pe feluri, grupate pe activitatile de baza (exploatare, financiare, exceptionale) si asigura corelatia cu contabilitatea interna de gestiune; gestioneaza si participa la intocmirea partii de debit a contului Profit si pierdere, in colaborare cu compartimentul Registrul jurnal general.

d) Compartimentul INVENTARIEREA SI EVALUAREA PATRIMONIULUI  coordoneaza si realizeaza, impreuna cu celelalte compartimente si servicii, inventarierea gestiunilor si inventarierea generala, precum si evaluarea la sfarsitul exercitiului a truturor elementelor patrimoniale, in vederea determinarii si estimarii deprecierilor reversibile pentru calculul siu inregistrarea provizioanelor.

Fisiere in arhiva (1):

  • Practica Finante Banci - SC Laborator Carmangerie Adrian SRL.doc

Alte informatii

acest ducument este realizat la Facultatea de Economie si Administrarea Afacerilor, Iasi, reprezentand proiectul de practica din anul 3, sectia finante banci, axat pe disciplina management financiar. astfel, acest proiect isi propune sa analizeze situatia economico-financiara a unei societati si interpretarea rezultatelor obtinute, in urma calcului unor indicatori si rate financiare.