Practica Gospodaria Comunal Locativa Calarasi

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest proiect trateaza Practica Gospodaria Comunal Locativa Calarasi.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier docx de 60 de pagini .

Redactat in Republica Moldova

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Petreanu Elena

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 6 puncte.

Domeniu: Contabilitate

Cuprins

Introducere .3
Capitolul I. Caracteristica generală a structurii și organizării activității entității .4
Capitolul II. Sistemul de organizare a contabilității în cadrul entității și tehnologii informaționale aplicate .7
Capitolul III. Contabilitatea entității ...9
3.1.Elaborarea politicilor contabile ale entității, modificări ale estimărilor contabile, erori și evenimente ulterioare .9
3.2. Contabilitatea capitalului propriu ...11
3.3. Contabilitatea datoriilor ..19
3.4.Contabilitatea costurilor de producție, cheltuielilor și a veniturilor ..30
3.5.Calculația costului produselor fabricate/serviciilor prestate ...42
3.6. Prezentarea situațiilor financiare. Scopul și componența situațiilor financiare, principiile de bază și carateristici calitative. Formularele și conținutul situațiilor financiare ...49
Capitolul IV. Analiza asigurării întreprinderii cu mijloace fixe și resurse umane, eficiența utilizării acestora ..56
Concluzie 59
Bibliografie 60

Extras din document

Introducere

Pe parcursul unei perioade de șase saptamîni (30 zile lucratoare) am efectuat practica de specialitate la Întreprinderea Municipală „ Gospodăria communal-locativă Călărași”.În baza acestei practici am întocmit raportul. Sectiunile lui corespund programului de practica propus. În fiecare din ele am încercat sa abordez aspectele legate de particularitatile tinerii evidentei pentru fiecare sector al contabilitatii din cele propuse pentru studierea practica. Unele segmente sunt reflectate mai larg, altele - mai îngust; aceasta se datoreaza faptului ca întreprinderea Î.M „ Gospodăria communal-locativă Călărași ” este relativ mica si în activitatea sa nu se întîlneste cu toate fenomene si procese ce au loc în activitatea unor firme mai mari,astfel,lucrarea de față reprezinta rezultatele practicii de specialitate la Întreprinderea Municipală Gospodăria Comunal Locativă Călărași,și abordează în totalitate obiectivele urmărite..Pentru orice entitate gestionarea corectă a veniturilor și cheltuielilor este un factor decisiv în ceea ce privește profitul,astfel am ales ÎM”Gospodăria Comunal Locativă Călărași” pentru a ilustra câteva dintre trăsăturile acestor venituri respectiv cheltuieli,obținute ca rezultat în urma efectuării activității de bază,precum și provenite din alte activitați operaționale..Această lucrare cuprinde o scurtă prezentare a istoricului ÎM “Gospodăria Comunală Locativă Călărași” precum și ofertă de produse a acestei entități municipale.O altă parte a acestei lucrări este reprezentată de mediul intern al acestei societăți,astfel în capitolul 3 este reprezentat modul de elaborarea a politicilor contabile ale entității, modificări ale estimărilor contabile, erori și evenimente ulterioare;precum și contabilitate capitalului propriu,al datoriilor, contabilitatea costurilor de producție, cheltuielilor și a veniturilor; calculația costului produselor fabricate/serviciilor prestate. Scopul și componența situațiilor financiare, principiile de bază și carateristici calitative. Formularele și conținutul situațiilor financiare... Mediu extern al entității respective est reprezentat de factorii externi prin caracterul economic, tehnic și tehnologic, politic, socio-cultural, juridic respectiv de management.Ultimul capitol prezintă analiza asigurării întreprinderii cu mijloace fixe și resurse umane, eficiența utilizării acestora,fapt care contribuie semnificativ la menținerea unui echilibru al resurselor umane și materiale,care sporesc indicatorul rezultativ.

Ca anexe pentru lucrarea prezentata vor servi documentele contabile pentru lunile decembrie,martie 2020 deoarece uneori considerentele securitatii informatiei nu permit prezentarea informatiilor mai ample si pe o perioada mai îndelungata. Totusi, datele propuse permit sa tragem anumite concluzii despre activitatea întreprinderii si sa cream o imagine destul de clara despre starea contabilitatii la unitatea aceasta.

Capitolul I. Caracteristica generală a structurii și organizării activității entității

Întreprinderea Municipală“Gospodăria Comunal Locativă Călărași”este o societate fondată in conformitate cu prevederile Codului Civil al Republicii Moldova nr. 1107-XV din 06 iunie 2002, Legii Republicii Moldova Nr.845-XII din 03.01.1992 “Cu privire la antreprenoriat și întreprinderi”, Legii Republicii Moldova Nr.220-XVI din 19.10.2007, Hotărîrii Guvernului RM nr.387, din 06.06.1994 cu privire la aprobarea statutului model al întreprinderii municipale și legislația în vigoare. Entitatea a fost înregistrată de către Camera Înregistrării de Stat la 16.10.2000,Certificat de înregistrare nr.0013404 și i-a fost atribuit numarul de identificare de stat - codul fiscal 100360900725,termen de valabilitate-2041,suma capitalului social în momentul fondariia aconstitui 30505 lei.La înregistrare,fondatorul întreprinderii a aprobat Statutul acesteia,ulterior înregistrat de către Camera Înregistrării de Stat. Intreprinderea municipală este agentul economic cu personalitate juridica, constituit in exclusivitate pe baza proprietatii municipale, care, prin utilizarea ei judicioasa, produce anumite tipuri de marfuri (productie), executa lucrarile si presteaza serviciile, necesare pentru satisfacerea cerintelor fondatorului (ale unitatii administrative teritoriale fondatoare) si pentru realizarea intereselor sociale si economice ale colectivului de munca.ÎM“Gospodăria Comunal Locativă Călărași” o întreprindere de tip închis care își desfasoara activitatea de întreprinzător în baza bunurilor proprietate a unității administrativ-teritoriale și ca aport în capitalul social și în baza proprietății obținute de aceasta în rezultatul activității economico-financiare. Societatea este una dintre cele mai vechi întreprinderi din orașul Călărași,care a fost fondată în anul 1932. Societatea a fost creată pe termen nelimitat și depinde de bilanț autonom și conturi în bănci,are ștampilă cu denumirea sa conform statului. Entitatea este o organizație comercială creată în scopul sporirii eficienței economice și acumularea unor beneficii.Organele de conducere a societatii sunt: adunarea generala a actionarilor, consiliul societatii, comisia de cenzori, director general.

Organul suprem de conducere al societatii este Adunarea generala a actionarilor, care este in drept sa solutioneze toate problemele societatii in conformitate cu legislatia in vigoare.

Denumirea organizației economice: Î.M.”Gospodăria Comunal Locativă Călărași”

Adresa: r-ul Călărași, str. Alexandru cel Bun 178.

Forma organizatorico - juridică:Întreprindere Municipală

Forma de proprietate: Întreprindere de stat

Statutul:Activa

Activitatea principală:Captarea,distribuirea si epurarea apei

Codul fiscal:1003609007259

Lista conducatorilor:Stratan Gheorghe

Lista fondatorilor:Consiliul orasenesc Calarasi

Fisiere in arhiva (1):

  • Practica Gospodaria Comunal Locativa Calarasi.docx

Bibliografie

Acte legislative și normative
1. Legea Contabilității al Republici Moldova nr.113-XVI din 27.04.2007// Monitorul Oficial al Republicii Moldova, nr. 90-93 din 29.06.2007;
2. Codul muncii al Republicii Moldova nr.154-XV din 28.03.2003 // Monitorul Oficial al Republicii Moldova, nr. 159-162 din 29.07.2003;
4. Codul fiscal al Republicii Moldova și legile de punere în aplicare a acestuia// Revista “ Conatabilitatea și audit” nr.1, 2016;
5. Standardele Naționale de Contabilitate, cu aplicare de la 01.01.2020 Monitorul Oficial al Republicii Moldova,
6. Planul general de conturi contabile cu aplicare de la 01.01.2020 Monitorul Oficial al Republicii Moldova, nr. 233-237(4551-4555) din 22.10.2013;
7. Regulamentul cu privire la detașarea angajaților entităților, instituțiilor și organizațiilor din Republica Moldova aprobat prin Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr.836 din 24 iunie 2002. Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.95;
Literatură de specialitate
1.,,Contabilitate financiară,,/aut.A.Nederiță, V.Bucur, V.Țurcanu; ASEM-Ed. a I-a, revăz. și completată.Chișinău, ACAP,2003-640p.
2.,,Contabilitatea întreprinderii,,/aut.L.Grigoroi, L.Lazari, O.Ghedrovici; ASEM-Ed.Cartier, 2015 Chișinău
3.”Contabilitatea intreprinderii “ Grigoroi Lilia ASEM-ed . 2017