Practica in Contabilitate

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 46 în total
Cuvinte : 9435
Mărime: 113.76KB (arhivat)
Cost: 6 puncte
UNIVERSITATEA „ AL.I.CUZA” IAŞI FACULTATEA DE ECONOMIE ŞI ADMINISTRAREA AFACERILOR SPECIALIZAREA: CONTABILITATE ŞI INFORMATICĂ DE GESTIUNE

Extras din document

1. Scurta prezentare a organizatiei

S.C. Relad Pharma S.A. a luat fiinta in anul 1994, inregistrand o crestere rapida de-a lungul anilor. Portofoliul S.C. Relad Pharma S.A acopera toate grupele terapeutice, cuprinzand circa 6000 de produse farmaceutice de la 200 de furnizori extern si intern.

S.C. Relad Pharma S.A distribuie produse farmaceutice, de diagnostic si parafarmaceutice pe cele doua principale segmente ale pietei, farmacii si spitale, aprovizionand peste 3500 de farmacii si peste 450 de spitale.

La ora actuala, S.C. Relad Pharma S.A. este unul dintre cei mai importanti distribuitori de produse farmaceutice si parafacermaceutice din Romania, avand acoperire nationala, un larg portofoliu de produse si probabil serviciul cel maidiferentiat existent pe piata farmaceutica nationala.

Calitatile esentiale ale unui lider sunt competenta si performanta. S.C. Relad Pharma S.A adauga acestor calitati respectul pentru client. Reteta noastra de succes presupune combinarea profesionalismului, a tehnologiei moderne si a respectului pentru client cu dorinta de a reusi, spiritul de echipa si adaptabilitatea. Numai asa putem depasi orice obstacol in realizarea misiunii noastre de zi cu zi. In beneficiul pacientilor, al partenerilor si al nostru, in egala masura.

Obiective:

- Peste 240 milioane EURO cifra de afaceri in 2007

- Lideri in servicii, inclusiv pe canalul de distributie farmacii

- Lideri in distributia produselor biotehnologice

- Largirea portofoliului de produse generice

- Implementarea unui sistem informatizat de management al relatiilor cu clientii (organizarea unui centru de interactiune si automatizarea fortei de vanzari).

Structura organizatorica si functionala

Structura organizatorica reprezinta totalitatea persoanelor, subdiviziunilor organizatorice si relatiilor dintre acestea, urmarind realizarea obiectivelor prestabilite ale firmei, astfel, S.C. Relad Pharma S.A. prezinta o structura ierarhic-functionala prezentata in organigrama din figura nr. 1.

ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR este organismul de conducere al societatii care decide asupra activitatii acesteia si asigura politica economica si strategia organizatiei.

Printre atributiile A.G.A. se numara:

- Examineaza, aproba sau modifica Bilantul, Contul de profit si pierdere si repartizeaza profitul dupa analiza rapoartelor Comisiei de Cenzori si fixeaza dividendele;

- Alege administratorii si cenzorii;

- Stabileste Bugetul de Venituri si Cheltuieli;

- Hotaraste modificarea statutului sau formei juridice a organizatiei, obiectul de activitate si sediului;

COMISIA DE CENZORI supravegheaza si controleaza gestiunea organizatiei. Verifica registrele societatii si pe baza constatarilor facute prezinta un raport catre A.G.A.

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE administreaza organizatia si are urmatoarele atributii:

- Administreaza societatea;

- Tine la zi registrele mentionate de lege;

- Convoaca A.G.A. conform statutului;

- Angajeaza si/sau concediaza personalul si stabileste drepturile sale;

- Numeste si revoca directorii executivi;

- Organizeaza controlul propriu al administratiei;

- Supune anual spre aprobare A.G.A. raportul cu privire la activitatea organizatiei pe baza de Bilant, Cont de profit si pierdere pe anul precedent, precum si Proiectul program de activitati si Proiectul de buget pe anul in curs;

- Rezolva orice alte probleme stabilite de A.G.A.

DIRECTORUL GENERAL ii are in subordine pe ceilalti directori.

Reprezinta organizatia in relatiile cu tertii in limitele stabilite de consiliul de administratie. Este conducatorul operativ al intregii activitati a organizatiei si in aceasta calitate semneaza impreuna cu directorul economic toate actele care angajeaza raspunderea patrimoniala a organizatiei. Asigura cadrul optim necesar desfasurarii activitatii in toate domeniile de activitate. Aproba Fisele posturilor de conducere, precum si cele intocmite pentru personalul TESA din cadrul compartimentelor functionale si de executie.

DIRECTORUL COMERCIAL analizeaza piata in vederea contractarii produselor, realizeaza actiunile de reclama si publicitate, stabileste cu clientii, modul si instrumentele de plata, intocmeste formalitatile de livrare, facturare, transport si predare catre clienti a produselor, se ocupa de acoperirea cu comenzi si contracte a programului de fabricatie stabilit la nivelul organizatiei.

DIRECTORUL ECONOMIC intocmeste si urmareste realizarea bugetului de venituri si cheltuieli la nivelul organizatiei, analizeaza si controleaza operativ costurile, elaboreaza reguli de organizare si folosire a evidentei contabile sintetice si analitice, asigura tinerea evidentei contabile generale si analitice si intocmirea documentelor obligatorii, stabileste obligatiile fiscale si propune executia lor conducerii organizatiei, organizeaza si controleaza modul cum se executa controlul financiar preventiv si post operativ, asigura efectuarea operatiilor de inventariere a tuturor valorilor patrimoniale.

COMPARTIMENT FINANCIAR – CONTABIL – SEF COMPARTIMENT:

- Primeste si verifica Jurnalele si situatiile contabile intocmite de alte compartimente (facturare, incasare, compensari, etc.);

- Efectueaza calculatia costurilor;

- Organizeaza lucrarile de inventariere;

- Pastreaza si asigura integritatea tuturor documentelor contabile;

- Raspunde de efectuarea in bune conditii a contabilitatii valorilor patrimoniale;

- Raspunde de respectarea prevederilor contractuale si legale in toate activitatile desfasurate;

- Raspunde de corectitudinea actelor si situatiilor intocmite in cadrul compartimentului.

COMPARTIMENTUL RESURSE UMANE – SEF COMPARTIMENT

- Asigura intocmirea formalitatilor prevazute de reglementarile in vigoare la angajarea personalului;

- Intocmeste contractele de munca;

- Intocmeste si completeaza la zi cartile de munca pentru toti angajatii;

- Asigura aplicarea sistemului privind pastrarea secretului salariatilor;

- Actualizeaza sistemul informational al gestiunii personalului.

Din punct de vedere al cadrului functional, activitatea S.C. Relad Pharma S.A. se structureaza pe urmatoarele functiuni: comerciala, financiar-contabila si personal-salarizare.

Functiunea comerciala cuprinde ansamblul activitatilor ce vizeaza aprovizionarea tehnico-materiala, desfacerea produselor, comertul exterior, cooperarea economica internationala, ele fiind grupate in doua componente: marketing-desfacere si aprovizionare.

Activitatea de marketing-desfacere cuprinde ansamblul actiunilor de studiere a pietei externe si interne, a necesitatilor si comportamentului consumatorilor cu scopul stabilirii celor mai adecvate modalitati de orientare a productiei si de crestere a vanzarilor.

In cadrul S.C. Relad Pharma S.A. functia de marketing-desfacere presupune realizarea obiectivelor referitoare la stabilirea legaturilor firmei cu pietele si consumatorii pentru vanzarea produselor, precum si incheierea contractelor cu clientii, transportul marfurilor la clientii care solicita acest lucru. Totodata este preocupata de crearea si descoperirea necesitatilor consumatorilor.

Preview document

Practica in Contabilitate - Pagina 1
Practica in Contabilitate - Pagina 2
Practica in Contabilitate - Pagina 3
Practica in Contabilitate - Pagina 4
Practica in Contabilitate - Pagina 5
Practica in Contabilitate - Pagina 6
Practica in Contabilitate - Pagina 7
Practica in Contabilitate - Pagina 8
Practica in Contabilitate - Pagina 9
Practica in Contabilitate - Pagina 10
Practica in Contabilitate - Pagina 11
Practica in Contabilitate - Pagina 12
Practica in Contabilitate - Pagina 13
Practica in Contabilitate - Pagina 14
Practica in Contabilitate - Pagina 15
Practica in Contabilitate - Pagina 16
Practica in Contabilitate - Pagina 17
Practica in Contabilitate - Pagina 18
Practica in Contabilitate - Pagina 19
Practica in Contabilitate - Pagina 20
Practica in Contabilitate - Pagina 21
Practica in Contabilitate - Pagina 22
Practica in Contabilitate - Pagina 23
Practica in Contabilitate - Pagina 24
Practica in Contabilitate - Pagina 25
Practica in Contabilitate - Pagina 26
Practica in Contabilitate - Pagina 27
Practica in Contabilitate - Pagina 28
Practica in Contabilitate - Pagina 29
Practica in Contabilitate - Pagina 30
Practica in Contabilitate - Pagina 31
Practica in Contabilitate - Pagina 32
Practica in Contabilitate - Pagina 33
Practica in Contabilitate - Pagina 34
Practica in Contabilitate - Pagina 35
Practica in Contabilitate - Pagina 36
Practica in Contabilitate - Pagina 37
Practica in Contabilitate - Pagina 38
Practica in Contabilitate - Pagina 39
Practica in Contabilitate - Pagina 40
Practica in Contabilitate - Pagina 41
Practica in Contabilitate - Pagina 42
Practica in Contabilitate - Pagina 43
Practica in Contabilitate - Pagina 44
Practica in Contabilitate - Pagina 45
Practica in Contabilitate - Pagina 46

Conținut arhivă zip

  • Practica in Contabilitate.DOC

Alții au mai descărcat și

Contabilitatea Cheltuielilor

CAP I. PREZENTAREA GENERALĂ A SOCIETĂŢII „ FARMEXPERT” SRL IAŞI 1.1 Cadrul general de desfăşurare S.C. „ FARMEXPERT” S.R.L IAŞI este o...

Analiza Economico-Financiara Centrofarm

CAPITOLUL I. PREZENTAREA FIRMEI ŞI A MEDIULUI SĂU DE AFACERI I.1 Identificarea societăţii: Denumire, localizare, obiect de activitate, data...

Practică în contabilitate - SC Bibliopolis Petrodava Sedcom SA

I. SCURTA PREZENTARE A SOCIETATII : SC BIBLIOPOLIS PETRODAVA SEDCOM SA PIATRA NEAMT 1. Date Generale Firma: SC BIBLIOPOLIS PETRODAVA SA PIATRA...

Contabilitatea Mărfurilor și Ambalajelor în Cadrul Unei Unități cu Amănuntul

Pe măsura dezvoltării forţelor şi a relaţiilor sociale de producţie, în scopul creării de bunuri şi servicii destinate satisfacerii trebuinţelor şi...

Diagnosticul întreprinderii SC Ropharma SA

1. Diagnosticul juridic Datele de identificare ale societății sunt următoarele: Denumire societate: ROPHARMA Forma de organizare: societate pe...

Practica in Contabilitate la SC Alcon Plus SA

Introducere Prezenta lucrare de practică a fost realizată pe baza unui studiu de caz real efectuat asupra SC Alcon Plus SRL , reprezentând o...

Contabilitatea Stocurilor în Sistemul Informatic

INTRODUCERE In actiunea de ansamblu a reorientarii economiei romanesti,a asocierii Romaniei la Uniunea Europeana precum si a cadrului legislativ...

Contabilitatea Mărfurilor și Ambalajelor

INTRODUCERE Mediul economic, financiar, social şi natural în care activează entităţile economice, devine tot mai complex, incert şi generator de...

Te-ar putea interesa și

Proiect Practica in Contabilitate

Cap.2. Caiet de practica ZIUA 1 (24 IUNIE 2005) In aceasta zi am facut cunostinta cu directorul general al unitatii si cu directorul economic....

Lucrare Practica la Contabilitate

DENUMIREA SOCIETATII S.C. “ I&M CLOTHES MANUFACTURES ” S.R.L SEDIUL SOCIETATII IASI, BD-ul DACIA, Nr.28-32, JUDETUL IASI FORMA DE PROPRIETATE...

Lucrari Practice Bazele Contabilitatii

Lucrarea practica numarul 1 BILANT INITIAL Sa se intocmeasca 5 bilanturi initiale care sa cuprinda 15-20 elemente in Activ si 10-15 elemente in...

Aspecte Teoretico-Practice ale Contabilitatii si Gestiunii Stocurilor la SC Flavi-Com SRL

CAPITOLUL I PREZENTAREA SOCIETĂŢII S.C. FLAVI-COM S.R.L. Societatea comercială FLAVI-COM este organizată sub formă de societate cu răspundere...

Aspecte privind organizarea contabilității la SC Mobexpert SRL

INTRODUCERE Într-o viziune modernă, contabilitatea poate fi considerată o activitate practică desfăşurată de profesionişti, având rolul de a...

Lucrare Practică privind Calculația Costurilor în Contabilitatea de Gestiune

Introducere Contabilitatea este ştiinţa care se ocupă de teoria şi practica înregistrării şi evidenţei fondurilor materiale şi financiare....

Lucrari Practice Bazele Contabilitatii

LUCRARE PRACTICA NR. 1 SISTEMUL DE CALCUL CONTABIL DIGRAFIC. BALANTA DE VERIFICARE Situatia initiala a unei intreprinderi este prezentata...

Sisteme contabile comparate privind contractele de construcții

Capitolul I – PREZENTAREA GENERALA IAS 11 1.1. INTRODUCERE: Standardul International IAS 11 se refera la prelucrarea contabila a veniturilor si...

Ai nevoie de altceva?