Practica la o Institutie Publica

Imagine preview
(9/10 din 15 voturi)

Acest proiect trateaza Practica la o Institutie Publica.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 19 fisiere doc, xls, txt, prt de 211 de pagini (in total).

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca.

Fratele cel mare te iubeste, acest download este gratuit. Yupyy!

Domeniu: Contabilitate

Extras din document

COMPARTIMENTUL DE ADMINISTRARE A VENITURILOR STATULUI

- Birou Gestionare Registru Contribuabili si Declaratii Fiscale

- Serviciul Gestiune Registru Contribuabili – Declaratii Fiscale Persoane Fizice

- Serviciul de Colectare, Executare Silita Persoane Juridice

- Serviciul de Colectare, Executare Silita Persoane Fizice

- Compartimentul asistenta contribuabili persoane juridice

- Compartiment Aplicare Acorduri Fiscale Internationale

- Compartiment bilanturi

- Birou Control Fiscal Persoane Fizice

SERVICII INDEPENDENTE

- Compartiment juridic

- Serviciul Tehnologia Informatiei

Atributiile principale ale Administratiei Finantelor Publice :

a) organizeaza si executa activitatea de constatare si stabilire a tuturor categoriilor de impozite si taxe datorate bugetului de stat de persoane fizice si juridice;

b) organizeaza si exercita activitatea de urmarire si incasare a veniturilor bugetului de stat si aplica masurile de executare silita potrivit legii;

c) organizeaza si executa controlul respectarii reglementarilor legale privind calcularea, evidenta si varsarea impozitelor si taxelor datorate bugetului de stat, potrivit competentelor stabilite;

d) organizeaza activitatea de evidenta analitica pe platitori;

e) organizeaza activitatea de primire si inregistrare a cererilor privind acordarea de inlesniri la plata impozitelor, taxelor si a altor venituri ale bugetului de stat, potrivit reglementarilor legale in vigoare;

f) conduce evidenta veniturilor bugetului de stat si asigura organizarea sistemului informational privind obligatiile fiscale si materia impozabila, precum si prelucrarea automata a datelor in vederea solutionarii si simplificarii sistemului de evidenta fiscala

g) intocmeste si prezinta periodic conducerii Directiei generale a finantelor publice situatiile statistice, contabile si rapoartele de analiza, prevazute de actele normative;

h) organizeaza activitatea de trezorerie privind incasarea veniturilor si efectuarea platilor din bugetul de stat, bugetului asigurarilor sociale de stat, bugetelor locale, precum si mijloacelor extrabugetare si fondurilor cu destinatie speciala, in care scop ia masuri pentru:

- gestionarea contului corespondent al Trezoreriei ,

- elaborarea lucrarilor de sinteza si analiza pe care le inainteaza operativ si periodic la Directa judeteana de Trezorerie;

- propune masuri cu privire la asigurarea incasariiveniturilor si intrarii controlului asupra cheltuielilor bugetare;

Conducerea evidentelor creditelor bugetare deschise pentru actiunile finantate din bugetul de stat, bugetelor locale si bugetul asigurarilor sociale de stat;

- organizarea activitatii de casserie –tezaur in ceea ce priveste incasarea numerarului, asigurarea cu numerar pentru efectuarea platilor, stabilirea soldului si securitatea acestuia;

1. ROLUL ADMINISTRATIILOR PUBLICE :

Finantele publice contemporane, în care statul joaca un rol foarte important, atât pe plan economic, cât si pe plan social, îndeplinesc în principiu trei functii principale, respectiv:

- Functia de alocare a resurselor financiare

– se refera la colectarea sau mobilizarea resurselor financiare publice la dispozitia statului in vederea satisfacerii nevoilor publice

– se realizeaza prin intermediul fiscalitatii, in special pe baza prelevarii obligatorii de impozite, contributii , amenzi si alte venituri la dispozitia statului

- Functia de redistribuire a veniturilor

- veniturile realizate in cadrul unei economii sufera o dubla repartizare si anume:

a) redistribuirea veniturilor in favoarea persoanelor care au avut aport direct productiv in munca – si capital conform principiului „fiecaruia dupa aportul sau”;

b) reditribuirea veniturilor in favoarea persoanelor care nu au avut un aport direct productiv in munca si capital :- someri, pensionari , bolnavi sau persoanele ale caror venituri sunt reduse si necesita sprijin din partea statului

- Functia de regularizare a vietii economice.

- se realizeaza prin participarea activa a statului la viata economica, actionand pe piata ca un agent economic, respectiv ca furnizor si consumator de bunuri.

Functia principala a administratiei finantelor publice o reprezinta controlul, urmarirea si incasarea veniturilor persoanelor juridice conform legislatiei in vigoare

2. STRUCTURI ORGANIZATORICE LA O ADMINISTRATIE A FINANTELOR PUBLICE

- A.F.P. municipala este unitatea fiscala teritoriala organizata la nivel de municipiu .

- Prin A.F.P. se realizeaza în plan teritorial atributiile Directiei Generale a Finantelor Publice Judetene.

- A.F.P. municipala este condusa de un sef administratie ajutat de 2 sefi adjuncti

- A.F.P. desfasoara 2 ample activitati- activitatea de administrare a veniturilor statului;

- activitatea de trezorerie si contabilitate publica;

- Indeplinirea atributiilor ce-i revin A..F. P. se realizeaza prin mai multe compartimente avand in vedere cele 2 activitati pe care le desfasoara :-de administrare a veniturilor statului;

-de trezorerie si contabilitate publica

Fisiere in arhiva (19):

 • ANEXA executare.doc
 • BALANTA.PRT
 • Cadrul general al operatiunilor supuse CFP.doc
 • Decont ch gosp.doc
 • Dispozitie plata incasare.doc
 • Executare.doc
 • FUNDAMENTARE BUGET CHELT. DE CAPITAL 2005.XLS
 • FUNDAMENTARE CHELTUIELI DE PERSOANL.XLS
 • FUNDAMENTARE MATERIALE.XLS
 • Lista 5003 in urma licitatiei.doc
 • Necesar credite.xls
 • Nomenclator conturi.txt
 • Ordin deplasare.doc
 • Organigrama.xls
 • Plan de conturi.txt
 • PONTAJ 2004.xls
 • Proiect 1.doc
 • Regulament(ROF).doc
 • Rulaje in ved intocmirii notelor contabile.prt

Alte informatii

documente contabile completate specifice institutiilor publice