Practica la primaria comunei Brezoaele

Proiect
9/10 (1 vot)
Domeniu: Contabilitate
Conține 2 fișiere: doc, docx
Pagini : 28 în total
Cuvinte : 10259
Mărime: 99.22KB (arhivat)
Cost: 6 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Conf.Univ.Dr. Vasile Bleotu
Facultatea de Finante, Banci si Contabilitate
Universitatea Crestina "Dimitrie Cantemir", Bucuresti

Cuprins

Introducere 1

1.Capitolul 1.Prezentarea unitatii 2

1.1 Baza legala de infiintare si legile pe care isi desfasoara activitatea 2

1.2 Structura si functiile Consiliului local 3

1.3 Atributiile si functiile primarului si ale aparatului sau de specialitate 4

1.4 Structura organizatorica a aparatului de specialitate al Primarului Comunei Brezoaele 5

1.5 Descrierea activitatii compartimentului financiar- contabil 5

2.Capitolul 2. Bugetul local 7

2.1 Modul de fundamentare al bugetului local 7

3.Capitolul 3. Venituri locale 8

3.1 Structura veniturilor la nivelul Comunei Brezoaele 8

3.2 Notiuni si modalitati de calcul ale impozitului pe cladiri 8

3.3 Notiuni si metode de calcul pentru impozitul pe teren 12

3.4 Notiuni si modalitati de calcul ale impozitului/taxei pe mijloace de transport 14

3.5 Operatiunile de inregistrare si incasare a veniturilor din impozite si taxe la bugetul local 17

4.Capitolul 4. Cheltuieli locale 18

4.1 Structura cheltuielilor locale la nivelul Comunei Brezoaele 18

4.2 Cheltuielile cu salariile si contributiile sociale 20

4.3 Cheltuieli cu stocurile, consumabile si lucrari efectuate de terti 21

5.Capitolul 5. Situatii Financiare 22

5.1 Prezentarea documentelor din care se compun situatiile financiare 22

Concluzii 23

Bibliografie 24

Extras din document

In acest proiect am studiat si analizat contabilitatea institutiilor publice care constituie o sursa de informatie cu privire la cheltuirea banilor publici, precum si a formarii veniturilor la bugetul de stat si local. Sunt institutii publice acele unitati care detin urmatoarele trasaturi : sunt institutii ale statului de drept, care desfasoara activitate politica sau executiva, reprezentand puterea si administratia de stat in societate ; sunt institutii de stat, care isi desfasoara activitatea in stransa legatura cu bugetul public, privind resursele financiare constituite in cadrul acestuia , la nivel central, local sau prin fonduri speciale, pentru acoperirea cheltuielilor, pe destinatiile specifice stabilite prin clasificatia bugetara.

In aceasta lucrare am studiat modul de organizare si conducere a Primariei Comunei Brezoaele si structura bugetului local, precum si modul de fundamentare al acestuia. Pentru acest studiu am solicitat Regulamentul de organizare si functionare al Primariei Comunei Brezoaele , Hotararile consiliului local privind aprobarea bugetului local , si pentru stabilirea impozitelor si taxelor, precum si alte documente din componenta situatiilor financiare.

Prezenta lucrare prezinta analiza unor venituri mai insemnate din impozitele si taxele locale ce formeaza bugetul local, respectiv : impozitul pe cladiri, impozitul pe teren, impozitul/taxa pe mijloace de transport. In analiza cheltuielilor publice locale am tratat o parte din cheltuielile operationale privind cheltuielile de personal si cele pentru bunuri si servicii. Pentru aceasta analiza mi-a fost prezentat In cadrul stagiului de practica de specialitate modul de calcul si impunere al impozitelor si taxelor locale, precum si cel al incasarii si inregistrarii in contabilitate ale acestora prin intermediul programelor informatice ; modul de inregistrare a cheltuielilor si de efectuare a platii lor prin cec sau ordin de plata ,de asemenea cu ajutorul programelor informatice.

CAPITOLUL1.PREZENTAREA INSTITUTIEI

1.1 Baza legala de infiintare si legile pe care isi desfasoara activitatea

Primaria comunei Brezoaele este organizata si functioneaza potrivit prevederilor Legii nr. 215/2001 privind administratia publica locala, cu modificarile si completarile ulterioare si in conformitate cu hotararile Consiliului Local al Comunei Brezoaele privind aprobarea organigramei, a numarului de posturi si a statului de functii ale aparatului de specialitate al primarului.

Potrivit legii 273/2006 actualizata 2016 administratia publica in unitatile administrativ-teritoriale se organizeaza si functioneaza in temeiul principiilor autonomiei locale: descentralizarii serviciilor publice, desconcentrarii serviciilor publice, eligibilitatii autoritatilor administratiei publice locale, legalitatii si al consultarii cetatenilor in solutionarea problemelor locale de interes deosebit.

Prin autonomie locala se intelege dreptul si capacitatea efectiva a autoritatilor administratiei publice locale de a solutiona si de a gestiona, in numele si in interesul colectivitatilor locale(totalitatea locuitorilor din unitatea administrativ-teritoriala) pe care le reprezinta, treburile publice, in conditiile legii.

Acest drept se exercita de consiliile locale si primari, precum si de consiliile judetene, autoritati ale administratiei publice locale alese prin vot universal, egal, direct, secret si liber exprimat.

Autonomia locala este numai administrativa si financiara, fiind exercitata pe baza si in limitele prevazute de lege.

Autonomia locala priveste organizarea, functionarea, competentele si atributiile, precum si gestionarea resurselor care, potrivit legii, apartin comunei, orasului sau judetului, dupa caz.

Autoritatile administratiei publice centrale vor consulta, inainte de adoptarea oricarei decizii, structurile asociative ale autoritatilor administratiei publice locale, in toate problemele care le privesc in mod direct, potrivit legii.

In cadrul politicii economice nationale, comunele, orasele si judetele au dreptul la resurse proprii, pe care autoritatile administratiei publice locale le gestioneaza potrivit atributiilor ce le revin, in conditiile legii. Resursele financiare ale autoritatilor publice locale trebuie sa fie proportionale cu competentele si cu responsabilitatile prevazute de lege.

Autoritatile administratiei publice locale administreaza sau, dupa caz, dispun de resursele financiare, precum si de bunurile proprietate publica sau privata ale comunelor, oraselor si judetelor, in conformitate cu principiul autonomiei locale.

Comunele, orasele si judetele sunt unitati administrativ-teritoriale in care se exercita autonomia locala si in care se organizeaza si functioneaza autoritati ale administratiei publice locale. Comunele pot fi formate din unul sau mai multe sate. Comuna Brezoaele este formata din satele Brezoaele si Brezoaia.

Comunele, orasele si judetele sunt persoane juridice de drept public. Acestea au patrimoniu propriu si capacitate juridica deplina.

Autoritatile administratiei publice prin care se realizeaza autonomia locala in comune si orase sunt consiliile locale, comunale si orasenesti, ca autoritati deliberative, si primarii, ca autoritati executive. Consiliile locale si primarii se aleg in conditiile prevazute de Legea privind alegerile locale.

Consiliile locale si primarii functioneaza ca autoritati ale administratiei publice locale si rezolva treburile publice din comune si orase, in conditiile legii.

Alesii locali sunt primarul, consilierii locali si consilierii judeteni. In asigurarea liberului exercitiu al mandatului lor acestia indeplinesc o functie de autoritate publica, beneficiind de dispozitiile legii penale cu privire la persoanele care indeplinesc o functie ce implica exercitiul autoritatii de stat.

In scopul asigurarii autonomiei locale autoritatile administratiei publice locale au dreptul sa instituie si sa perceapa impozite si taxe locale, sa elaboreze si sa aprobe bugetele de venituri si cheltuieli ale

Bibliografie

Hotararea nr.49/14.12.2015 a Consiliului local Brezoaele privind stabilirea impozitelor si taxelor locale

Hotararea nr.22/6.02.2015 privind aprobarea statului de functii si organigramei Primariei Comunei Brezoaele

Legea nr. 82/1991 actualizata 2016 a contabilitatii

Legea nr. 215 / 2001 actualizata 2016 a administratiei publice locale

Legea nr. 227/2015 actualizata 2015 privind Codul fiscal

Legea nr. 273 /2006 actualizata 2016 privind finantele publice locale

Preview document

Practica la primaria comunei Brezoaele - Pagina 1
Practica la primaria comunei Brezoaele - Pagina 2
Practica la primaria comunei Brezoaele - Pagina 3
Practica la primaria comunei Brezoaele - Pagina 4
Practica la primaria comunei Brezoaele - Pagina 5
Practica la primaria comunei Brezoaele - Pagina 6
Practica la primaria comunei Brezoaele - Pagina 7
Practica la primaria comunei Brezoaele - Pagina 8
Practica la primaria comunei Brezoaele - Pagina 9
Practica la primaria comunei Brezoaele - Pagina 10
Practica la primaria comunei Brezoaele - Pagina 11
Practica la primaria comunei Brezoaele - Pagina 12
Practica la primaria comunei Brezoaele - Pagina 13
Practica la primaria comunei Brezoaele - Pagina 14
Practica la primaria comunei Brezoaele - Pagina 15
Practica la primaria comunei Brezoaele - Pagina 16
Practica la primaria comunei Brezoaele - Pagina 17
Practica la primaria comunei Brezoaele - Pagina 18
Practica la primaria comunei Brezoaele - Pagina 19
Practica la primaria comunei Brezoaele - Pagina 20
Practica la primaria comunei Brezoaele - Pagina 21
Practica la primaria comunei Brezoaele - Pagina 22
Practica la primaria comunei Brezoaele - Pagina 23
Practica la primaria comunei Brezoaele - Pagina 24
Practica la primaria comunei Brezoaele - Pagina 25
Practica la primaria comunei Brezoaele - Pagina 26
Practica la primaria comunei Brezoaele - Pagina 27
Practica la primaria comunei Brezoaele - Pagina 28

Conținut arhivă zip

  • Practica la primaria comunei Brezoaele
    • Caiet de practica.docx
    • proiect practica complet.doc

Alții au mai descărcat și

Contabilitatea Imobilizărilor Corporale la Instituțiile Publice

INTRODUCERE Lucrarea intitulată „Contabilitatea imobilizărilor corporale la instituţii publice” este structurată pe trei capitole. În Capitolul I...

Decontarile cu Tertii La O Institutie Publica

INTRODUCERE Am ales ca temă Studiu privind contabilitatea decontărilor cu terți la instituția publică – Primăria Godinești” Primul capitol...

Proiect Practica SC Intwoitive SRL

1. PREZENTAREA SOCIETĂŢII SC INTWOITIVE SRL este o societate care asigură soluţii informatice atât hardware cât şi software, consultanţă în...

Analiza stocurilor la SC Forestcov SRL

CAP. I CARACTERIZAREA GENERALĂ A SC FORESTCOV SRL 1.1. Diagnoza juridică Societatea este o persoană juridică romană,constituită în formă de...

Planificarea Auditului Intern - Primaria Municipiului Bucuresti

1. Conceptul de planificare în audit Auditorul trebuie să planifice auditul într-o manieră care să asigure că misiunea va fi îndeplinită în...

Contabilitatea Institutiilor Publice - Studiu de Caz Primaria Brasov

Capitolul 1. Prezentarea generala a Primariei Brasov 1.1 Primarul si atributiile sale. Primaria Brasov este condusa de catre primar, functie...

Contabilitatea Stocurilor

Lucrarea intitulată „Contabilitatea şi analiza stocurilor”, cu studiu de caz la S.C. SUPERBO S.R.L., este structurată pe doua capitole mari,...

Proiect Contabilitate Publica - Primaria Comunei Petricani

Comunei Petricani desfasoara urmatoarele activitati: • secretariat consiliu • lucrari publice • stare civila • control comercial •...

Ai nevoie de altceva?