Practica SC Electrica SA

Proiect
8/10 (3 voturi)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 65 în total
Cuvinte : 8949
Mărime: 230.34KB (arhivat)
Cost: 8 puncte
UNIVERSITATEA “SPIRU HARET”, SLOBOZIA FACULTATEA DE MANAGEMENT FINANCIAR-CONTABIL

Cuprins

Cap.I Prezentarea entitatii economice.pag.3

I.1.Date de identificare.pag. 3

I.2.Forma societatii.pag. 3

I.3.Obiect de activitate.pag. 3

I.4.Capitalul social.pag. 4

I.5. Forta de munca.pag. 4

I.6.Organizare.pag. 4

I.7.Organigrama.pag. 4

I.8Modul de organizare si conducere a contabilitatii.Circuitul documentelor.pag. 5

Cap.II Intocmirea documentelor contabile a registrelor contabile,

a declaratiilor si a deconturilor.pag. 7

II.1.Registrele de contabilitate.pag. 7

II.2.Sistemul de documente privind organizarea contabilizarii imobilizarilor.pag. 8

II.3.Sistemul de documente privind organizarea contabilizarii materialelor.pag. 9

II.4.Sistemul de documente privind organizarea contabilizarii mijloacelor banesti.pag. 11

II.5.Sistemul de documente privind organizarea contabilizarii

drepturilor salariale.pag.12

II.6.Sistemul de documente privind organizarea contabilizarii

cheltuielilor si a veniturilor.pag.12

II.7.Sistemul de documente privind organizarea contabilizarii generale.pag.13

II.8.Sistemul de documente privind organizarea inventarierii patrimoniului.pag. 14

II.9Gestionarea, folosirea si evident formularelor cu regim special.pag.15

Cap.III Monografie contabila specifica entitatii;intocmirea

Balantei de verificare.pag. 16

Cap.IV Bugetul de venituri si cheltuieli al intreprinderii.pag. 53

IV.1.Continutul bugetului de venituri si cheltuieli.pag.53

IV.2Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2009.pag.56

Cap.V Elemente de gestiune financiara a intreprinderii.pag.57

Bibliografie.pag. 64

Extras din document

Cap.I Prezentarea entitatii economice cadrul legislativ particularităţile activităţii şi ale structurii organizatorice, organigrama unităţii

I.1 Date de identificare

• Adresa: Slobozia, Soseaua Amara , nr. 4

• Telefon: 0243205668

• Fax: 0243205654

• Director: Ioan Victor

SC ELECTRICA SA (“ELECTRICA” sau “Societatea”) a fost înfiinţată iniţial în 1998 ca societate comercială prin Hotărârea de Guvern nr. 365/1998, ca urmare a restructurării fostei Regii Naţionale de Electricitate (“Renel”). La 1 august 2000, ca urmare a restructurării fostei Companii Naţionale de Electricitate (“Conel”) în baza Hotărârii de Guvern nr. 627/2000, Societăţii i-a fost alocat un număr nou de înregistrare fiscală, fără schimbarea obiectului de activitate

Prin hotararea nr.10 AGA din anul 2002,incepand cu anul 2002 luna februarie, s-a aprobat infiintarea a 4 Agentii de Întretinere si Servicii Energetice Electrice ce functioneaza in subordinea Sucursalei de Întretinere si Servicii Energetice Electrice„ Electrica Dobrogea”, printre care si Agentia de Intretinere si Servicii Energetice Electrice (AISEE) Slobozia.

I.2 Forma societatii

SC. ELECTRICA SERV SA-AISE SLOBOZIA este societatea comerciala de distributie si furnizare a energiei electrice, ce apartine de SC ELECTRICA SA ce are o arie de cuprindere nationala – cu organizare zonalã in 3 zone, pentru distributia si furnizarea energiei electrice: Transilvania Nord (cu sediul la Cluj-Napoca), Transilvania Sud (cu sediul la Brasov), Muntenia Nord (cu sediul la Ploiesti) si pe cuprinsul intregii tari, in 8 zone, pentru intretinere si servicii energetice – Filiala Electrica Serv.

I.3 Obiectul de activitate

SC. ELECTRICA SA are ca obiect principal de activitate distribuţia şi furnizarea energiei electrice, precum şi exploatarea şi dezvoltarea sistemelor de distribuţie, comunicaţii şi tehnologii informatice, pe bază de licenţe, conform legii. Complementar, SC. ELECTRICA SA desfăşoară şi alte activităţi în susţinerea obiectului principal de activitate, în conformitat cu statutul propriu şi cu legislaţia în vigoare (mentenanţă/reparaţii echipamente electroenergetice, proiectare, transporturi ş.a).

I.4 Capitalul social

La 31 decembrie 2008, in cadrul firmei SC ELECTRICA SA capitalul social statutar autorizat şi vărsat integral al societăţii este împărţit în 279.977.990 acţiuni cu o valoare nominală de 100.000lei. Capitalul social statutar în termeni nominali a fost retratat în conformitate cu SIC 29 “Raportarea financiară în economiile hiperinflaţioniste” şi prezentat în putere de cumpărare echivalentă la 31 decembrie 2007.

La 31 decembrie 2008, in cadrul firmei SC. ELECTRICA SERV SA-AISE SLOBOZIA, capitalul social era de 200 de RON. Capitalul social se imparte in 20 de actiuni, cu valoare nominala de 10 RON fiecare.

I.5 Forta de munca

Situatia personalului la SC ELECTRICA SA din activităţile de distribuţie şi furnizare a energiei electrice, comparativ cu personalul din activitatea de întreţinere şi servicii energetice este urmatoarea:

- Distributie si furnizare energie electrica: 11230 angajati;

- Intretinere si servicii energetic: 11883 angajati.

I.6 Organizare

SC ELECTRICA SA are in structura sa 8 Filiale ELECTRICA de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice (FDFEE) cu 42 de Sucursale de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice (SDFEE) 8 Sucursale de Întreţinere şi Servicii Energetice (SISE) cu 41 de Agenţii de Întreţinere şi Servicii Energetice (AISE) in : Transilvania Nord, Transilvania Sud, Banat, Moldova, Oltenia, Muntenia Nord, Muntenia Sud, Dobrogea.

I.7 Organigrama societatii SC ELECTRICA SA

Organigrama punct de lucru SC. ELECTRICA SERV SA-AISE SLOBOZIA

I.8 Modul de organizare si conducere a contabilitatii. Circuitul documentelor

Contabilitatea , in cadrul SC. ELECTRICA SERV SA-AISE SLOBOZIA , se tine in compartiment distinct , cu personal angajat cu pregatire de specilalitate .

Organizarea si tinerea contabilitatii revine contabilului sef, iar coordonarea activitatii in cadrul societatii este asigurata de catre administrator in stransa colaborare cu directorul executiv.

Activitatea contabila este coordonata de catre contabilul sef, la fiecare punct de lucru existand cate o persoana calificata ca si contabil pentru tinerea evidentei contabile a punctului de lucru.

Astfel ,la fiecare punct de lucru se tine evidenta urmatoarelor documente : documente de intrare – iesire (facturi de la furnizor , receptii, avize , facturi emise) ; a registrelor de casa ; a jurnalelor punctelor de lucru de vanzare si de cumparare ; a deconturilor aferente punctelor de lucru ; a declaratiilor si impozitelor si taxelor locale precum si evidenta materialelor si a mijloacelor fixe.La incheierea lunii , pana in data de 5 a lunii urmatoare , contabilii punctelor de lucru vor inregistra in programul contabil toate documentele lunii,si le vor trimite la sediul central pentru verificare si arhivare.Astfel se vor trimite catre sediul central urmatoarele : registrele de casa ,facturi furnizori insotite unde este cazul de NIR,facturi clienti ex.rosu,declaratiile privind impozitul pe salarii si cele privind asigurarile sociale de sanatate,procese verbale de compensare.

La sediul central ,pe langa evidenta registrului de casa si a jurnalelor de banca,se inregistreaza toate cheltuielile generale ale societatii,a salariilor,a mijloacelor fixe, a declaratiilor la bugetul statului, se tine evidenta imprimatelor cu regim special , se elaboreaza pe baza tuturor inregistrarilor punctelor de lucru si a celor cu caracter general si dupa o atenta verificare decontul de TVA,se intocmeste balanta de verificare lunara,se calculeaza impozitul pe profit si se elaboreaza situatiile financiare anuale.

Toate actele care sunt cuprinse in registrele de casa vor avea semnatura compartimentului financiar contabil si semnatura de aprobare a administratorului , iar cele de la punctele de lucru vor avea ca document justificativ atasat un referat de necesitate.

Toate punctele de lucru au obligatia ca la sfarsitul unei zile sau a unei saptamani sa depuna la banca sumele incasate intr-un cont colector,sume care vor fi transferate in contul curent al societatii,pentru aceasta modalitate de lucru aplicandu-se o anume metoda contabila de inregistrare.Aceeasi metode de inregistrare in contabilitate se va aplica si pentru incasarea clientilor punctelor de lucru care se incaseaza de obicei in contul curent al societatii.

Preview document

Practica SC Electrica SA - Pagina 1
Practica SC Electrica SA - Pagina 2
Practica SC Electrica SA - Pagina 3
Practica SC Electrica SA - Pagina 4
Practica SC Electrica SA - Pagina 5
Practica SC Electrica SA - Pagina 6
Practica SC Electrica SA - Pagina 7
Practica SC Electrica SA - Pagina 8
Practica SC Electrica SA - Pagina 9
Practica SC Electrica SA - Pagina 10
Practica SC Electrica SA - Pagina 11
Practica SC Electrica SA - Pagina 12
Practica SC Electrica SA - Pagina 13
Practica SC Electrica SA - Pagina 14
Practica SC Electrica SA - Pagina 15
Practica SC Electrica SA - Pagina 16
Practica SC Electrica SA - Pagina 17
Practica SC Electrica SA - Pagina 18
Practica SC Electrica SA - Pagina 19
Practica SC Electrica SA - Pagina 20
Practica SC Electrica SA - Pagina 21
Practica SC Electrica SA - Pagina 22
Practica SC Electrica SA - Pagina 23
Practica SC Electrica SA - Pagina 24
Practica SC Electrica SA - Pagina 25
Practica SC Electrica SA - Pagina 26
Practica SC Electrica SA - Pagina 27
Practica SC Electrica SA - Pagina 28
Practica SC Electrica SA - Pagina 29
Practica SC Electrica SA - Pagina 30
Practica SC Electrica SA - Pagina 31
Practica SC Electrica SA - Pagina 32
Practica SC Electrica SA - Pagina 33
Practica SC Electrica SA - Pagina 34
Practica SC Electrica SA - Pagina 35
Practica SC Electrica SA - Pagina 36
Practica SC Electrica SA - Pagina 37
Practica SC Electrica SA - Pagina 38
Practica SC Electrica SA - Pagina 39
Practica SC Electrica SA - Pagina 40
Practica SC Electrica SA - Pagina 41
Practica SC Electrica SA - Pagina 42
Practica SC Electrica SA - Pagina 43
Practica SC Electrica SA - Pagina 44
Practica SC Electrica SA - Pagina 45
Practica SC Electrica SA - Pagina 46
Practica SC Electrica SA - Pagina 47
Practica SC Electrica SA - Pagina 48
Practica SC Electrica SA - Pagina 49
Practica SC Electrica SA - Pagina 50
Practica SC Electrica SA - Pagina 51
Practica SC Electrica SA - Pagina 52
Practica SC Electrica SA - Pagina 53
Practica SC Electrica SA - Pagina 54
Practica SC Electrica SA - Pagina 55
Practica SC Electrica SA - Pagina 56
Practica SC Electrica SA - Pagina 57
Practica SC Electrica SA - Pagina 58
Practica SC Electrica SA - Pagina 59
Practica SC Electrica SA - Pagina 60
Practica SC Electrica SA - Pagina 61
Practica SC Electrica SA - Pagina 62
Practica SC Electrica SA - Pagina 63
Practica SC Electrica SA - Pagina 64
Practica SC Electrica SA - Pagina 65

Conținut arhivă zip

  • Practica SC Electrica SA.doc

Alții au mai descărcat și

Proiect Practica in Contabilitate la SC URB Rulmenti Suceava SA

Capitolul I Prezentarea întreprinderii 1.1 Scurt istoric al societăţii S.C. "URB RULMENTI SUCEAVA" S.A s-a infiintat in baza Legii nr. 15/1990...

Practica in Cadrul Entitatii SC Zinvas Car SRL

PARTEA I - DESCRIEREA ENTITĂŢII Entitatea SC ZINVAS CAR S.R.L. a luat fiinţă în data de 13.08.2003. Numarul şi data înregistrării la Registrul...

Proiect Practica SC Intwoitive SRL

1. PREZENTAREA SOCIETĂŢII SC INTWOITIVE SRL este o societate care asigură soluţii informatice atât hardware cât şi software, consultanţă în...

Proiect Practica in Contabilitate

CapI.Descrierea activitatii economico  productive a S.C. PARTNER 2003 S.R.L. FORMA JURIDICA, DENUMIREA SI SEDIUL (EMBLEMA) Art. 1. Forma...

Organizarea si Conducerea Contabilitatii Stocurilor de Materii Prime Materiale si Marfuri - SC Conex SA

INTRODUCERE : Stocurile reprezintă cantităţile fizice de materiale de produse sau de mărfuri necesare fiecărei faze a ciclului de exploatare...

Caiet de Practica la SC Rombiz Impex SRL - Craiova

PREZENTAREA GENERALA A SOCIETATII SC ROMBIZ IMPEX SRL este o societate comerciala cu raspundere limitata, inregistrata la Registrul Comertului sub...

Practică de Specialitate în Cadrul Firmei X

Capitolul I. Prezentarea entităţii. 1.1. Înfiinţare, denumire, capital. Societatea „X” a luat fiinţă în data de 05.02.2003, înregistrată la...

Monografie Contabila - SC Sabimpex Prod SRL Cluj-napoca

CAPITOLUL I PREZENTAREA ENTITATII PATRIMONIALE 1.1.DENUMIREA, SEDIUL ŞI FORMA JURIDICĂ A SOCIETĂŢII S.C. SABIMPEX PROD S.R.L. este o persoană...

Ai nevoie de altceva?