Pregatire Tehnica - Doctrina si Deontologie Profesionala

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 9 în total
Cuvinte : 2840
Mărime: 19.23KB (arhivat)
Cost: 4 puncte

Extras din document

1. Cum se exercita profesia de expert contabil?

Profesia de expert contabil şi de contabil autorizat se exercita de catre persoanele care au aceasta calitate. Expertul contabil este persoana care a dobândit această calitate si are competenta profesionala de a organiza si conduce contabilitatea, de a supraveghea gestiunea societatilor comerciale, de a intocmi situatiile financiare si de a efectua expertize contabile.

Expertul contabil poate executa pentru persoanele fizice şi juridice următoarele lucrări:

- ţine sau supraveghează contabilitatea şi întocmeşte sau verifică şi semnează situaţiile financiare;

- acordă asistenţă privind organizarea şi ţinerea contabilităţii;

- efectuează analize economico-financiare şi evaluări patrimoniale;

- efectuează expertize contabile dispuse de organele judiciare sau solicitate de persoane fizice ori juridice în condiţiile prevăzute de lege;

- execută alte lucrări cu caracter financiar-contabil, de organizare administrativă şi informatică;

- îndeplineşte, potrivit dispoziţiilor legale, atribuţiile prevăzute în mandatul de cenzor la societăţile comerciale;

- acordă asistenţa de specialitate necesară pentru înfiinţarea şi reorganizarea societăţilor comerciale;

- efectuează pentru persoane fizice şi juridice servicii profesionale care presupun cunoştinţe de contabilitate.

Persoanele fizice şi juridice care au calitatea de expert contabil pot efectua activităţile de audit financiar şi consultanţă fiscală, cu respectarea reglementărilor specifice acestor activităţi.

Experţii contabili pot să-şi exercite profesia individual ori se pot constitui în societăţi comerciale potrivit legii.

Societăţile comerciale de expertiză contabilă trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

- să aibă ca obiect de activitate exercitarea profesiei de expert contabil;

- majoritatea acţionarilor sau asociaţilor să fie experţi contabili şi să deţină majoritatea acţiunilor sau a părţilor sociale;

- consiliul de administraţie al societăţii comerciale să fie ales în majoritate dintre acţionarii sau asociaţii experţi contabili;

- acţiunile să fie nominative şi orice nou asociat sau acţionar să fie admis de adunarea generală.

2. Ce intelegeti prin calitatea de utilitate publica a CECCAR?

Corpul, prin delegaţia primită din partea autorităţii publice, acordă şi retrage dreptul de exercitare a profesiei de expert contabil şi de contabil autorizat şi are dreptul să controleze competenţa şi moralitatea membrilor săi, precum şi calitatea serviciilor prestate de aceştia.

Membrii Corpului, potrivit actului normativ de înfiinţare, îşi aleg organele de conducere care să îi reprezinte în faţa autorităţii publice, precum şi în raporturile cu persoanele fizice şi juridice din ţară şi din străinătate.

3. Care sunt atributiile Corpului?

Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi are următoarele atribuţii:

a) organizează examenul de admitere, efectuarea stagiului şi susţinerea examenului de aptitudini pentru accesul la profesia de expert contabil şi de contabil autorizat. Programele de examen, în vederea accesului la profesia de expert contabil şi de contabil autorizat, reglementările privind stagiul şi examenul de aptitudini se elaborează de Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România şi se avizează de Ministerul Economiei şi Finanţelor, urmărindu-se armonizarea cu prevederile directivelor europene în domeniu;

b) organizează evidenţa experţilor contabili, a contabililor autorizaţi şi a societăţilor comerciale de profil, prin înscrierea acestora în Tabloul Corpului;

c) asigură buna desfăşurare a activităţii experţilor contabili şi a contabililor autorizaţi;

d) elaborează şi publică normele privind activitatea profesională şi conduita etică a experţilor contabili şi a contabililor autorizaţi, ghidurile profesionale în domeniul financiar-contabil;

e) asigură pentru experţii contabili buna desfăşurare a activităţii de evaluare pe baza Standardelor Internaţionale de Evaluare;

f) sprijină formarea şi dezvoltarea profesională prin programe de formare şi dezvoltare profesională adecvate;

g) apără prestigiul şi independenţa profesională a membrilor săi în raporturile cu autorităţile publice, organisme specializate, precum şi cu alte persoane juridice şi fizice din ţară şi din străinătate;

h) colaborează cu asociaţiile profesionale de profil din ţară şi din străinătate;

i) editează publicaţii de specialitate

Preview document

Pregatire Tehnica - Doctrina si Deontologie Profesionala - Pagina 1
Pregatire Tehnica - Doctrina si Deontologie Profesionala - Pagina 2
Pregatire Tehnica - Doctrina si Deontologie Profesionala - Pagina 3
Pregatire Tehnica - Doctrina si Deontologie Profesionala - Pagina 4
Pregatire Tehnica - Doctrina si Deontologie Profesionala - Pagina 5
Pregatire Tehnica - Doctrina si Deontologie Profesionala - Pagina 6
Pregatire Tehnica - Doctrina si Deontologie Profesionala - Pagina 7
Pregatire Tehnica - Doctrina si Deontologie Profesionala - Pagina 8
Pregatire Tehnica - Doctrina si Deontologie Profesionala - Pagina 9

Conținut arhivă zip

  • Pregatire Tehnica - Doctrina si Deontologie Profesionala.doc

Alții au mai descărcat și

Doctrină și Deontologie Profesională privind Efectuarea Expertizei Contabile

1. CADRUL DE REFERINŢĂ AL MISIUNILOR PRIVIND EXPERTIZA CONTABILĂ 1.1. Conceptul, importanţa, obiectul şi sfera de acţiune a expertizei contabile...

Cadrul Deontologic în Profesia Contabilă Liberală

1. Conceptul de etica si obiectivele eticii Etica reprezinta un set de principii sau valori morale, impreuna cu modalitatile de punere in aplicare...

Deontologia Expertului Contabil, cu Studiu de Caz pe un Raport de Expertiza Contabila

CAPITOLUL I - Organizarea şi desfăşurarea activităţii contabililor autorizaţi şi experţilor contabili Contabilul autorizat este persoana care a...

Misiune de Audit de Bază Asupra Situațiilor Financiare Anuale ale SC Silvana SA Targu Mures Aferente Exercițiului Financiar 2008

În ţara noastră, obiectivul fundamental al sistemului informaţional contabil este acela de a reflecta imaginea fidelă a patrimoniului unei entităţi...

Doctrina si Deontologie - Ghid Pregatire Experti Contabili

1.Cine poate exercita profesia de expert ctb şi de contabil autorizat?Profesia de expert contabil şi de contabil autorizat se exercită de către...

Transferarea Notiunilor de Deontologie Profesionala si Doctrina Contabila intr-un Cadru Practic, Real

Profesiunea de economist contabil şi contabilitatea ocupă de multă vreme o responsabilitate majoră în procesul angajării capitalului....

Raport de Audit Privind Situatiile Financiare pe Anul 2008 la SC Student 648 2009 SA Bucuresti

Am auditat situatiile financiare ale SC STUDENT SA Bucuresti, formate din: bilant, contul de profit si pierdere, , situatia fluxurilor de...

Adoptarea Standardelor Internationale de Raportare Financiara in Intreaga Lume

1.Considerente generale privind normele internaționale de contabilitate şi raportare financiară( IAS/IFRS) Standardele Internaționale de Raportare...

Ai nevoie de altceva?