Principii si Norme de Evaluare si Reevaluare a Societatilor Comerciale

Imagine preview
(7/10 din 1 vot)

Acest proiect trateaza Principii si Norme de Evaluare si Reevaluare a Societatilor Comerciale.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 37 de pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Ungureanu Anca

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 5 puncte.

Domeniu: Contabilitate

Cuprins

1. Clasificarea structurii patrimoniale de activ
1.1. Active imobilizate sau fixe
1.2. Active circulante (curente)
1.3. Conturi de regularizare si asimilare
1.4. Prime privind rambursarea obligatiunilor
2. Generalitati
3. Pret, piata, cost si valoare
3.1. Valoarea de piata
3.1.1. Introducere
3.1.2. Definitia valorii de piata
3.1.3. Alte definitii ale valorii de piata
3.2. Valoarea de utilitate
3.3. Valoarea de investitie
3.4. Valoarea de asigurare
3.5. Alte valori
3.5.1. Valoarea de schimb
3.5.2. Valoarea de lichidare
4. Criterii de evaluare
4.1. Valoarea de utilitate
4.2. Valoarea reala
4.3. Valoarea de piata
4.4. Timpul
5. Bazele evaluarii
5.1. Costul istoric
5.2. Costul curent sau de inlocuire
5.3. Valoarea de realizare
5.4. Valoarea actualizata
6. Obiective realizate prin evaluare
7. Necesitatea evaluarii
7.1. Transferul de proprietate sau al folosintei
7.2. Finantarea si creditul
7.3. Compensarea in caz de expropiere
7.4. Impozitarea
7.5. Alte situatii
8.7. Valori patrimoniale
8.7.1. Activul net reevaluat
8.7.2. Activul net corectat
9. Raportul de evaluare (continutul raportului de evaluare)
9.1. Capitolul 1 - INTRODUCERE
9.2. Capitolul 2 - PREMIZELE EVALUARII
9.3. Capitolul 3 - PREZENTAREA DATELOR
9.4. Capitolul 4 - ANALIZA DATELOR SI CONCLUZII

Extras din document

10. Reevaluarea in contabilitate

1. Clasificarea structurii patrimoniale de activ

1.1. Active imobilizate sau fixe

Cheltuieli de constituire

Cheltuieli de cercetare si dezvoltare

- Imobilizari necorporale Concesiuni, brevete, licente, marci de fabrica si alte drepturi si valori similare

Fondul comercial (goodwill)

Alte imobilizari necorporale

- Imobilizari Terenuri

corporale Mijloace fixe

Titluri de participare

- Imobilizari Titluri imobilizate ale activitatii de portofoliu

financiare Alte titluri imobilizate

Creante imobilizate

1.2. Active circulante (curente)

Marfuri

Materii prime

- Stocuri si productie in curs Materiale consumabile (materiale auxiliare, combustibili, materile pentru ambalat, piese de schimb, etc.)

de executie Produse (semifabricate, produse finite, produse reziduale)

Animale si pasari

Ambalaje

Obiecte de inventar

Baracamente

clienti

valori asimilate

- Creante (valori in avansuri acordate furnizorilor

curs de decontare) debitori diversi

valori si dobanzi de incasat

decontari cu asociatii

creante generate de relatiile de decontare

actiuni

- Titluri de plasament obligatiuni

instrumente de trezorerie

- Disponibilitati in numerar in casierie

banesti (lei si devize) in conturi bancare

1.3. Conturi de regularizare si asimilare

- Cheltuieli si venituri reparatii capitale si remont

inregistrate in avans asigurari

in lei si valuta incasari partiale

- Diferente de conversie clienti

- activ furnizori

- pasiv imprumuturi bancare

1.4. Prime privind rambursarea obligatiunilor

- Suma primelor de ram-bursare aferente impru-muturilor din emisiunea de obligatiuni

diferenta dintre valoarea de emisiune si valoarea de rambursare

2. Generalitati

In toata lumea, pamantul si cladirile reprezinta unul dintre cele mai mari si mai valoroase active ale statelor, municipalitatilor, firmelor si ale persoanelor fizice.

Estimarea adecvata a valorii proprietatilor imobiliare si analiza competenta a celorlalte aspecte aferente proprietatilor conduc la decizii corecte referitoare la dispozitia si folosirea proprietatilor.

Persoanele care se ocupa cu evaluarea proprietatilor imobiliare se numesc evaluatori si ei sunt organizati in asociatii profesionale. In Romania exista doua asociatii profesionale care au intre obiective si evaluarea proprietatilor imobiliare, acestea fiind Corpul Expertilor Tehnici si Asociatia Nationala a Evaluatorilor din Romania.

Evaluarea este procedeul folosit de metoda contabilitatii pentru exprimarea baneasca a tuturor existentelor si modificarilor elementelor patrimoniului si reprezinta o opinie sau concluzie emisa pe baza unei analize minutioase referitoare la natura, calitatea valoarea sau utilitatea unor anumite proprietati imobiliare, exprimata de o persoana impartiala, specializata in analiza si evaluarea proprietatilor.

Procesul de evaluare se compune dintr-un set de proceduri coerente si ordonate, care au ca finalitate, estimarea valorii.

In contabilitate nu se inregistreaza nici un fapt sau fenomen ce nu poate fi exprimat valoric. Exista patru etape in care poate avea loc evaluarea elementelor patrimoniului:

- evaluarea la intrarea in patrimoniu (unitate);

- evaluarea la inventariere;

- evaluarea la bilant (evaluarea bilantiera);

- evaluarea la iesirea din unitate.

La intrarea in patrimoniu, bunurile materiale se evalueaza si se inregistreaza in contabilitate astfel:

- Materiile prime, materialele consumabile, obiectele de inventar, marfurile, ambalajele si alte bunuri procurate cu titlu oneros, la costul de achizitie;

- Productia in curs de executie, semifabricatele si produsele finite, obiectele de inventar, ambalajele si alte bunuri produse de catre unitatea patrimoniala, la costul de productie;

Fisiere in arhiva (1):

  • Principii si Norme de Evaluare si Reevaluare a Societatilor Comerciale.doc

Alte informatii

Universitatea Ecologica Bucuresti