Principiile Contabile

Proiect
7.7/10 (3 voturi)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 56 în total
Cuvinte : 22991
Mărime: 198.46KB (arhivat)
Cost: 11 puncte
Principiile contabile

Cuprins

Capitolul 1. Principiile contabile si rolul lor în cadrul paradigmei contabilitatii în partida

dubla

1.1. Aria de definitie si aplicabilitate a temei. Termeni si concepte-cheie

1.2. Axiomatizarea contabilitatii financiare

1.3. Principiile contabile, parte esentiala a dispozitivului contabil

Capitolul 2. Principiile contabile prevazute de reglementarile contabile românesti

armonizate cu normele europene

2.1. Principiul prudentei

2.2. Principiul continuitatii activitatii

2.3. Principiul permanentei metodelor

2.4. Principiul independentei exercitiului

2.5. Principiul evaluarii separate a elementelor de activ si de datorii

2.6. Principiul intangibilitatii bilantului de deschidere

2.7. Principiul necompensarii

2.8. Principiul prevalentei economicului asupra juridicului

2.9. Principiul pragului de semnificatie

Capitolul 3. Principiile recunoscute implicit în contabilitatea româneasca

3.1. Principiile înregistrarii si tinerii contabilitatii

3.2. Principiile partidei duble

3.3. Principiile cuantificarii (masurarii si evaluarii)

3.4. Principiile observarii

3.5. Principiile responsabilitatii

Capitolul 4. Alte abordari privind principiile contabile

4.1. Principiile Contabile General Acceptate (GAAP)

4.2. Principiile prevazute de Cadrul general al IASB

4.3. Aplicarea principiilor contabilitatii financiare în contabilitatea de gestiune

Capitolul 5. Studii de caz

5.1. Principii prevazute de OMFP 1752/2005

Concluzii si propuneri

Anexe

Bibliografie

Cuprins

Extras din document

Am ales si tratat cu multa placere si cu mult interes aceasta tema deopotriva fundamentala, utila si pasionanta pentru teoria si practica contabila, cu dorinta de a aduce un plus de cunoastere în acest domeniu.

Tema este incitanta prin actualitatea, extinderea si importanta ei, necesitând o laborioasa munca de cercetare si documentare, de coroborare si asamblare a informatiilor si cunostintelor necesare dezvoltarii ei.

Nu am putut rezista tentatiei de a „vizita” masiv zona contabila anglo-saxona, în special datorita influentei trecute, prezente si viitoare a acesteia asupra standardelor internationale de contabilitate (IAS/IFRS), care sunt aplicate si în tara noastra prin intermediul reglementarilor Uniunii Europene (în special Directivele a IV-a si a VII-a, actualizate) .

De altfel, referentialul contabil international a constituit elementul central de comparatie pentru toate celelalte scoli si conceptii studiate aici în materia principiilor contabile.

De asemenea, am atins si subiecte legate de contabilitatea de gestiune, atât pentru faptul ca aceasta este complementara contabilitatii financiare în partida dubla, cât si pentru ca anumite contingente sunt foarte relevante în ceea ce priveste tema de fata.

O preocupare principala a fost utilizarea si valorificarea unei bibliografii actuale, de cel mai înalt nivel, opera unor specialisti recunoscuti în România si pe plan international.

De asemenea, am acordat o mare pondere aspectelor practice, studiilor de caz, aprecierilor si contributiilor proprii, acestea reprezentând o parte consistenta, apreciabila, din volumul lucrarii. Exemplele noastre au fost, pe cât posibil, axate pe principiile contabile aplicate în România si eliberate de consideratii si implicatii colaterale, tocmai pentru a pune în lumina cât mai clar cu putinta elementele care tin de esenta principiilor contabile respective.

Poate ca în nici o alta parte a contabilitatii nu putem aplica mai bine, schimbând ceea ce este de schimbat, adagiul initiatic , pentru a sublinia mai bine importanta principiilor contabile, decât aici, spunând cu convingere: „Principiile contabile sunt ca stelele: nu vom ajunge niciodata la ele, dar ne lumineaza drumul!” în nobila profesiune contabila.

Principiile sunt însa importante în toate domeniile stiintei si vietii noastre. Marele profesor de drept Tudor R. Popescu, dorind sa sublinieze importanta principiilor în dreptul civil, obisnuia sa spuna: „Dreptul (civil) înseamna principii generale plus bun simt!”

Cu speranta ca aceasta lucrare va reprezenta un ajutor pentru cei care se pregatesc în domeniul contabilitatii, si în special studentii anului II zi si FR de la Facultatea de Relatii Economice Internationale si poate un pas înainte în cunoasterea din acest domeniu, le-o dedic din tot sufletul împreuna cu urarile mele sincere de succes!

Capitolul 1. Principiile contabile si rolul lor în cadrul paradigmei

contabilitatii financiare în partida dubla

1.1. Aria de definitie si aplicabilitate a temei. Termeni si concepte-cheie

Tema lucrarii noastre se refera la principiile contabile aplicabile de contabilitatea financiara în partida dubla din România. Aria de aplicabilitate este foarte larga, având în vedere faptul ca reglementarile contabile românesti sunt în linii mari, în toate partile esentiale, armonizate cu reglementarile contabile relevante din Uniunea Europeana (Directiva a IV-a, Directiva a VII-a, Directiva a IX-a), armonizate la rândul lor cu Standardele Internationale de Contabilitate si de Raportare Financiara (IAS/IFRS).

Conceptele-cheie folosite în aceasta lucrare sunt:

1. entitate: unitate patrimoniala (societate comerciala, regie autonoma, etc.) cu personalitate juridica si care aplica sistemul contabil respectiv. Sinonime: firma, companie, întreprindere.

2. principii contabile: conventiile, regulile si procedeele necesare pentru definirea unei practici contabile acceptate la un moment dat.

3. IASC (International Accounting Standards Committee): Comitetul (de elaborare) a Standardelor Internationale de Contabilitate, înfiintat în 1973 cu sediul la Londra, care a functionat pâna în aprilie 2001, când a fost înlocuit de IASB. Este organismul care a elaborat referentialul contabil international: Cadrul general pentru întocmirea si prezentarea raportarilor financiare, standardele internationale (IAS) în numar de 41, interpretari ale standardelor (SIC) în numar de 30, ghiduri de implementare, etc.

4. IASB (International Accounting Standards Board): Consiliul (de elaborare) a Standardelor Internationale de Contabilitate, care din aprilie 2001 înlocuieste IASC. Standardele pe care le elaboreaza se numesc IFRS (standarde internationale de raportare financiara), 5 pâna în prezent, iar interpretarile lor se numesc IFRIC, pâna în prezent în numar de 1.

5. IAS (International Accounting Standards): Standarde internationale de contabilitate, elaborate de IASC (pâna în 2001).

6. IFRS (International Financial Reporting Standards): Standarde internationale de contabilitate, elaborate de IASB (dupa 2001).

7. SIC (Standards Interpretation Committee, pâna în 2001):

a. Comitetul permanent de interpretare a standardelor internationale de contabilitate din cadrul IASC;

b. Denumirea interpretarilor.

8. IFRIC (International Financial Reporting Interpretation Committee, dupa 2001):

a. Comitetul permanent de interpretare a standardelor internationale de contabilitate si raportare financiara;

b. Denumirea interpretarilor.

9. GAAP (Generally Accepted Accounting Principles): Principiile Contabile General Acceptate; are semnificatia atât de set de principii contabile, cât si de sistem (dispozitiv) contabil în ansamblul sau. Are doua variante principale: britanica (UK-GAAP) si nord-americana (US-GAAP).

Preview document

Principiile Contabile - Pagina 1
Principiile Contabile - Pagina 2
Principiile Contabile - Pagina 3
Principiile Contabile - Pagina 4
Principiile Contabile - Pagina 5
Principiile Contabile - Pagina 6
Principiile Contabile - Pagina 7
Principiile Contabile - Pagina 8
Principiile Contabile - Pagina 9
Principiile Contabile - Pagina 10
Principiile Contabile - Pagina 11
Principiile Contabile - Pagina 12
Principiile Contabile - Pagina 13
Principiile Contabile - Pagina 14
Principiile Contabile - Pagina 15
Principiile Contabile - Pagina 16
Principiile Contabile - Pagina 17
Principiile Contabile - Pagina 18
Principiile Contabile - Pagina 19
Principiile Contabile - Pagina 20
Principiile Contabile - Pagina 21
Principiile Contabile - Pagina 22
Principiile Contabile - Pagina 23
Principiile Contabile - Pagina 24
Principiile Contabile - Pagina 25
Principiile Contabile - Pagina 26
Principiile Contabile - Pagina 27
Principiile Contabile - Pagina 28
Principiile Contabile - Pagina 29
Principiile Contabile - Pagina 30
Principiile Contabile - Pagina 31
Principiile Contabile - Pagina 32
Principiile Contabile - Pagina 33
Principiile Contabile - Pagina 34
Principiile Contabile - Pagina 35
Principiile Contabile - Pagina 36
Principiile Contabile - Pagina 37
Principiile Contabile - Pagina 38
Principiile Contabile - Pagina 39
Principiile Contabile - Pagina 40
Principiile Contabile - Pagina 41
Principiile Contabile - Pagina 42
Principiile Contabile - Pagina 43
Principiile Contabile - Pagina 44
Principiile Contabile - Pagina 45
Principiile Contabile - Pagina 46
Principiile Contabile - Pagina 47
Principiile Contabile - Pagina 48
Principiile Contabile - Pagina 49
Principiile Contabile - Pagina 50
Principiile Contabile - Pagina 51
Principiile Contabile - Pagina 52
Principiile Contabile - Pagina 53
Principiile Contabile - Pagina 54
Principiile Contabile - Pagina 55
Principiile Contabile - Pagina 56

Conținut arhivă zip

  • Principiile Contabile.doc

Alții au mai descărcat și

Calculul, contabilitatea drepturilor salariale și a reținerilor generate de acestea la SC Belv SA Botoșani

INTRODUCERE În condiţiile actuale, de criză economică profundă cu care se confruntă omenirea, organizaţiile trebuie să facă mari eforturi pentru a...

Organizarea Contabilității Instituțiilor Publice în Cadrul Grupului Școlar Grigore Moisil

CAP.1. INSTITUŢIA PUBLICĂ, BENEFICIARA RESURSELOR BUGETARE ŞI A ALTOR RESURSE 1.1.Conceptul de instituţie publică 1.1.1 Definire,...

Misiune de audit - achiziții publice

I. Prezentarea institutiei Direcţia de munca solidaritate socială şi familie a judeţului Constanta este organizată şi funcţionează în baza...

Întocmirea și prezentarea situațiilor financiare anuale

C A P I T O L U L I PREZENTAREA AGENTULUI ECONOMIC 1.1.Cadrul juridic privind infiintarea si functionarea SC FLORISOL PRODUCT SRL. Societatea...

Contabilitatea societăților comerciale

Cap.I.Prezentarea entitatii I.1.Infiintare,denumire,capital Societatea BOARD SRL Piatra Neamt a luat fiinta in anul 2006, fiind inregistrata la...

Contabilitatea și Analiza Cheltuielilor și Veniturilor în Instituțiile Publice

Cap.1 Prezentarea generală a instituţiei Instituţia în cadrul căreia s-a realizat documentarea pentru prezenta lucrare de disertaţie este o...

Bilanțul contabil și indicatorii derivați din bilanț - studiu de caz la SC Polypus Com SRL

Introducere Lucrarea de faţa este o prezentare, în primul rând, a ceea ce înseamnă bilanţ (concept, alcătuire) urmată de o sinteză a...

Contabilitatea Cheltuielilor și Veniturilor

Introducere: OMFP nr. 3055/ 01.01.2010 aduce o serie de modificări Codului Fiscal în privinţa categoriilor de venituri supuse im¬pozitului pe...

Te-ar putea interesa și

Doctrină și Deontologie Profesională privind Efectuarea Expertizei Contabile

1. CADRUL DE REFERINŢĂ AL MISIUNILOR PRIVIND EXPERTIZA CONTABILĂ 1.1. Conceptul, importanţa, obiectul şi sfera de acţiune a expertizei contabile...

Principii contabile și imaginea fidelă prin intermediul situațiilor financiare

Unul dintre cei mai mari clasici ai literaturii universale, Goethe, definea contabilitatea ca fiind „una din cele mai ingenioase creaţii ale...

Auditarea Situațiilor Financiare

1. CONCEPTUL DE SITUAŢIE FINANCIARĂ 1.1. ARMONIZAREA CONTABILA 1.1.1. NEVOIA DE ARMONIZARE CONTABILA Situaţiile financiare emise de...

De la situația financiară la promovarea întreprinderii

Introducere Aparitia si evolutia contabilitatii ca stiinta, domeniu al practicii sau limbaj de comunicare în lumea afacerilor este strans legata...

Reglementări și raportări financiare potrivit IAS-IFRS, în România și Statele Unite ale Americii

Capitolul I. Noţiuni privind convergenţa şi normalizarea contabilă Standardele Internaţionale de Raportare Financiară (cunoscute sub acronimul...

Expertiză contabilă

CAPITOLUL 1 Cadrul de referinta al misiunilor privind expertizele contabile 1.1 EXPERTIZA CONTABILA – ATRIBUT AL PROFESIEI CONTABILE Expertiza...

Sisteme Contabile din SUA și Marea Britanie

Introducere Lucrarea de față urmărește să realizeze un studiu comparativ intre sistemul contabil american și cel britanic. Cele două sisteme fac...

Principiile Contabilității

Capitolul 1. Contabilitatea. Obiect. Statut. Metodă Contabilitatea este considerată știința și arta stăpânirii afacerilor, ea ocupându-se cu...

Ai nevoie de altceva?