Printing the Future

Imagine preview
(7/10 din 8 voturi)

Acest proiect trateaza Printing the Future.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 15 pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 5 puncte.

Domeniu: Contabilitate

Cuprins

I. CONCEPEREA PROIECTULUI 3
1.1 Context 3
1.2 Titlul proiectului 4
1.3 Localizarea 4
1.4 Suma solicitată de la finanţator 4
1.5 Justificarea ideii proiectului 4
1.6 Scop, obiective şi jaloane 8
II. PLANIFICAREA PROIECTULUI 10
2.1 Descrierea detaliată a activităţilor (maxim 9 pagini) 10
2.2 Echipa de implementare a proiectului (maxim 3 pagini) 10
2.3 Durata şi planul proiectului 11
2.4. Bugetul proiectului 11
2.5 Matricea cadru logic 11
III. MONITORIZAREA ŞI EVALUAREA PROIECTULUI 12
3.1 Managementul riscurilor (maxim 1 pagină) 12
3.2 Activităţi de monitorizare şi evaluare internă. Indicatori de urmărire şi evaluare (maxim 3 pagini) 12
3.3 Asigurarea continuităţii proiectului (maxim 2 pagini) 12
IV. BIBLIOGRAFIE 13
Listă de control 14
Grilă de evaluare 14

Extras din document

I. CONCEPEREA PROIECTULUI

1.1 Context:

a. Ideea proiectului:

In contextul actual economic, cererea de materiale tipografice (reviste si alte periodice, brosuri, afise, cataloage publicitare, prospecte si alte tiparituri publicitare, albume, calendare, hartie de scris cu antet personal etc.) ce a scazut cu 20-30%, risipa crescuta de hartie si consumul energetic ridicat sunt principalele probleme cu care se confrunta piata tipografiilor din Iasi, cat si din Romania. Cauzele ce au determinat situatiile sesizate sunt datorate de utilizarea echipamentelor tehnologice existente care nu corespund cerintelor actuale ale clientilor cat si cerintelor de protejare a mediului inconjurator (datorita cantitatii mari a deseurilor, cat si datorita timpului indelungat de procesare si obtinere a produsului finit).

b. Descrierea solicitantului/promotorului/beneficiarului de fonduri:

SC Printco SRL (J22/1487/1997, RO 10055640) cu sediul in Iasi, B-dul Chimiei, nr. 14, este o tipografie privata infiintata in 1997 care in anul 2002 isi extinde activitatea devenind si editura, ce are ca misiune investitiile continue in calitatea serviciilor si produselor oferite, avand ca rezultat un nivel superior de integrare şi convenienţă a serviciilor, care să apropie intreprinderea de nevoile reale de comunicare ale comunităţii.

Pana in momentul actual nu au existat proiecte la care societatea sa fi luat parte, achizitionarea utilajelor de tipăarit si a vehiculelor de transport facandu-se din fonduri proprii.

c. Descrierea liniei de finanţare selectate:

Programul de finantare in cadrul caruia se va incadra proiectul este Ajutoare de minimis pentru dezvoltarea sau modernizarea intreprinderilor mici si mijlocii in baza H.G. nr. 1164/2007, respectiv Finantari nerambursabile de la bugetul de stat in baza schemei de ajutor de minimis instituita de H.G. nr. 1164/ 2007 privind acordarea de ajutoare de minimis pentru dezvoltarea sau modernizarea intreprinderilor, cu modificarile si completarile ulterioare. Solicitant este intreprinderea SC Printco SRL, incadrandu-se in urmatoarele criterii de eligibilitate:

- sectorul de activitate: cod. CAEN 2222, Alte activitati de tiparire;

- este inregistrata cf. Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale,republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, este incadrata in categoria IMM, are sediul si isi desfasoara activitatea in Romania;

- desfasoara activitate economica de cel putin 1 an;

- pe o perioada de 3 ani fiscali consecutivi nu a primit ajutoare de minimis;

- nu inregistreaza debite restante la bugetele component ale bugetului general consolidat;

- nu se afla in procedura de executare silita, faliment, reorganizare judiciara, dizolvare, inchidere operational, lichidare;

- nu intra in categoria “intreprinderilor in dificultate”;

- nu au fost emise impotriva intreprinderii decizii de recuperare a unui ajutor de stat.

Cheltuielile privind investitiile in activele corporale pe perioada determinate sunt eligibile, ele privind achizitionarea unui echipament tehnologic nou, respectiv a unei masini de tipar inovatoare din export, neexistenta momentan pe piata romaneasca. Acest utilaj va fi utilizat in exclusivitate in locatia intreprinderii ramanand in perimetrul de desfasurare a activitatii acesteia pentru cel putin 5 ani, va fi considerat active amortizabil, nu va fi achizitionat in sistem leasing si va fi achizitionat in conditiile de piata.

1.2 Titlul proiectului:

Cresterea gradului de productivitate eficienta a tipografiei S.C. PRINTCO S.R.L. Iasi, prin achizitia masinii de printat Presstek 52 DI-AC: PRINTING THE FUTURE

1.3 Localizarea:

Judeţ Iasi, oraş Iasi

1.4 Suma solicitată de la finanţator:

Total costuri eligibile ale proiectului Suma solicitată de la finanţator % din costul total al proiectului

< EUR > < EUR > %

1.5 Justificarea ideii proiectului:

a) Prezentarea problemei, a cauzelor care au generat-o, a efectelor ce ar putea să se perpetueze prin nerezolvarea problemei

Situatia actuala a economiei de piata a generat reducerea cererii de tiparituri cu 20-30%, deoarece intreprinderile adopta o politica de reducere a cheltuielilor, si in special o reducere a cheltuielilor de publicitate. Atat timp cat pe piata romana a tipografiilor nu exista masini performante de tipar care sa satisfaca cerintele actuale ale clientilor, respectiv tiraje mici la preturi scazute si calitate superioara si datorita faptului ca actualele utilaje prin care se poate obtine calitate ridicata sunt doar Offset-urile (tiparele cu matrite), raportul calitate- pret nu este unul corespunzator. Offset-urile reprezinta masinile de tiparit ce ofera calitate superioara si care doar prin producerea unui numar ridicat de tipare poate oferi un pret optim care sa multumeasca clientii. Pentru tiraje mici si preturi scazute de productie, tipografiile folosesc in general masinile de tiparit digitale care ofera insa o calitate inferioara, riscand astfel sa-si piarda clientii. Alti factori importanti care influenteaza pretul si care sunt favorizati de tehnologia necorespunzatoarea masinilor de tiparit sunt risipa mare de hartie si consumul energetic ridicat.

Fisiere in arhiva (1):

  • Printing the Future.doc

Alte informatii

CONTABILITATE, EXPERTIZA SI AUDIT