Probe de Audit

Proiect
7/10 (1 vot)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 13 în total
Cuvinte : 3558
Mărime: 18.22KB (arhivat)
Cost: 5 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Popa Irimie

Extras din document

Probele de audit

1. Conceptul de probe de audit

Auditorul trebuie sa obtina suficiente probe de audit adecvate pentru a fi capabil sa emita concluzii rezonabile pe care se bazeaza opinia de audit.

Probele de audit reprezinta totalitatea informatiilor utilizate de auditor pentru emiterea unei concluzii pe care este bazata opinia de audit, si includ toate informatiile continute în evidentele contabile care stau la baza situatiilor financiare si a altor informatii. Probele de audit, care sunt cumulate ca natura, includ probe de audit obtinute din procedurile de audit efectuate pe parcursul auditului si pot include probe de audit obtinute din alte surse, cum ar fi angajamentele de audit anterioare si procedurile unei firme de control al calitatii pentru acceptarea clientilor si continuarea contractelor cu clientii deja existenti.

Probele de audit vor cuprinde documente primare si inregistrari contabile ce stau la baza situatiilor financiare coroborand si informatiile din alte surse.

Probele de audit sunt formate din totalitatea informatiilor colectate si utilizate de auditor cu scopul de a stabili daca situatiile financiare au fost intocmite si prezantate conform criiteriilor prestabilite in Standardele Internationale de Raportare Financiara, prin directivele europene si prin reglementarile contabile nationale.

Probele de audit reprezinta un suport, fie pentru certificarea de catre auditor a informatiilor furnizate de entitate referitoare la :

.Categoriile de tranzactii care au influentat situatiile financiare;

.Soldurile conturilor;

.Prezentarile de informatii;

.Asertiunile conducerii aferente.

2. Probe de audit adecvate si suficiente

Probele de audit sunt obtinute printr-o combinatie adecvata de teste de control si proceduri de fond.

"Testele de control" reprezinta testele eficiente pentru a obtine probe de audit privind proiectarea adecvata si, respectiv, modul efectiv de functionare a sistemului contabil si a celui de control intern.

"Procedurile de fond" reprezinta testele efectuate pentru a obtine probe de audit în scopul detectarii erorilor semnificative din situatiile financiare.

Rationamentul auditorului despre ce înseamna o proba de audit adecvata si suficienta este influentat de anumiti factori, cum ar fi:

.evaluarea de catre auditor a naturii si a nivelului riscului inerent atât la nivelul situatiilor financiare, cât si la nivelul soldului unui cont sau unei categorii de tranzactii;

.natura sistemelor contabile si de control intern, precum si evaluarea riscului de control;

.pragul de semnificatie al elementului care este examinat;

.experienta câstigata în timpul lucrarilor de audit anterioare;

.rezultatele procedurilor de audit, incluzând fraude sau erori ce ar fi putut fi descoperite;

.sursa si credibilitatea informatiilor disponibile.

Atunci când obtine probe de audit prin teste de control, auditorul trebuie sa considere suficienta si gradul de adecvate al probelor de audit pentru a sustine nivelul evaluat al riscului de control.

Aspectele privind sistemele contabile si de control intern despre care auditorul trebuie sa obtina probe de audit sunt:

(a) proiectarea: sistemul contabil si de control intern sunt în mod corespunzator proiectate pentru a preveni si/sau detecta si corecta erorile semnificative;

(b) functionarea: sistemul exista si a functionat efectiv de-a lungul unei perioade relevante.

Atunci când obtine probe de audit prin proceduri de fond, auditorul trebuie sa considere suficienta si gradul de adecvare al probelor de audit obtinute prin astfel de proceduri, împreuna cu orice alta proba obtinuta prin testele de control pentru a sustine asertiunile conducerii privind situatiile financiare.

Preview document

Probe de Audit - Pagina 1
Probe de Audit - Pagina 2
Probe de Audit - Pagina 3
Probe de Audit - Pagina 4
Probe de Audit - Pagina 5
Probe de Audit - Pagina 6
Probe de Audit - Pagina 7
Probe de Audit - Pagina 8
Probe de Audit - Pagina 9
Probe de Audit - Pagina 10
Probe de Audit - Pagina 11
Probe de Audit - Pagina 12
Probe de Audit - Pagina 13

Conținut arhivă zip

  • Probe de Audit.doc

Alții au mai descărcat și

Managementul Activității de Audit Intern la Nivelul unei Instituții Publice

Capitolul I Caracterizarea activităţii de audit intern la nivelul unei instituţii publice 1.1. Conceptul de audit intern si rolul său in cadrul...

Standarde Internationale de Audit

Va rog sa rezolvati aceste grile individual pentru ca ele parcurg toate Standardele Internationale de Audit inclusiv Normele minimale de audit...

Eroare si Frauda - Responsabilitatiile Auditorului

CAP. 1. CONSIDERATII GENERALE Timp de secole întregi obiectivul primar al auditului a constat în descoperirea fraudelor si erorilor. Treptat,...

Eroare și Fraudă în Auditul Financiar

5.2. Proceduri de fond Probele de audit pot fi obtinute printr-o combinatie de teste de control si proceduri de fond (sau proceduri de...

Audit Intern

CAPITOLUL I NOŢIUNI DE BAZĂ PRIVIND AUDITUL INTERN 1.1 Conceptul privind auditul intern Auditul reprezintă examinarea de către o persoană...

Probe de Audit

Raport de autoevaluare Scopul acestei lucrari este de a stabili reguli asupra a ceea ce constituie probe de audit într-un audit al situaţiilor...

Analiza Fluxurilor de Trezorerie intr-o Intreprindere

Introducere Intr-o economie de piata, o intreprindere ar trebui sa fie vazuta ca un sistem ce exista si functioneaza cu ajutorul relatiilor pe...

Frauda si Eroare in Auditul Situatiilor Financiare

CAPITOLUL 1: CONCEPTE, DEFINIŢII SI ARIA DE APLICABILITATE ÎN AUDITUL FINANCIAR Obiectivul unui audit al situaţiilor financiare este de a permite...

Ai nevoie de altceva?