Programarea Sistemului Informational - Financiar Compartimentul Mijloace Fixe si Amortizare

Proiect
9/10 (1 vot)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 55 în total
Cuvinte : 13145
Mărime: 211.04KB (arhivat)
Cost: 9 puncte
Proiectul a fost prezentat in cadrul Universitaii Bacau

Cuprins

Capitolul I

1.1 Descrierea societatii si aspecte particulare privind compartimentul

Mijloace fixe si amortizare

1.2. Organigrama societatii Romforest SA

1.3. Centralizatorul activitatilor desfasurate in cadrul compartimentului Mijloace fixe si

amotizare

1.4. Documente utilizate in cadrul compartimentului Mijloace fixe si amortizare

Capitolul II Planificarea activitatilor a proiectului economic

2.1. Diagrama Pert

2.2. Diagrama Gantt

Capitolul III Proiectarea situatiilor de iesire

Capitolul IV Lista codurilor utilizate

Capitolul V Proiectarea conceptuala a proceselor economice

5.1. Diagrama de context

5.2. Diagrama fluxului de date logic

5.3. Diagrama fluxului de date fizic

Capitolul VI Proiectarea conceptuala a proiectului economic cu ajutorul bazei de date ACCESS

Bibliografie

Extras din document

DESCRIEREA SOCIETAŢII S.C.ROMFOREST S.A.

Date informative asupra societatii analizate – Scurt istoric

S.C. Romforest S.A. Comanesti este constituita in baza Legii 31/1990 privind infiintarea societatilor comerciale .

Societatea Romforest S.A. este o societatea pe actiuni cu capital integral roman.

Societatii pe actiuni ii este caracteristica impartirea patrimoniului intr-un numar de parti cu o valoare nominala , numite actiuni .

S.C. Romforest S.A. isi desfasoara activitatea in conformitate cu reglementarile in vigoare .

Societatea este inregistrata la Registrul Comertului sub numarul J04/1237/1994 , avind codul fiscal R 12566456.

Sediul societatii este in orasul Comanesti str Energiei Nr 4.

Capitalul socieal al societatii este de 8.350.000.000 lei care se divide in 334.000 actiuni , iar valoarea unei actiuni este de 25.000 lei.

Administratorul societatii Romforest S.A. ales in adunarea generala ordinara este dl Poenaru Mihai.

Societatea Romforest S.A. Comanesti are trei cenzori si trei membri supleanti care isi desfasoara activitatea conform art 111 – 118 din Legea societatilor comerciale .

Influienta asupra managementului firmei se manifesta de obicei in cadrul Adunarii generale a actionarilor.

Obiectul de activitate al societatii

S.C. Romforest S.A. este o societate care are ca obiect principal de activitate productia.

Infiintata inca din anul 1994 aceasta s-a dezvoltat tot mai mult diversificind gama produselor finite.

Astfel in prezent S.C. Romforest S.A. produce semifabricat cherestea destinat vinzarii , dar folosita si in producerea de produse finite.

Societatea detine o linie de fabricatie pentru usi si o linie de fabricatie pentru ferestre termopane destinate atit exportului cit si pietei interne.

De asemenea S.C. Romforest S.A. produce o gama variata de casute destinate exportului in Germania fiind folosite in special de agricultorii germani.

Avind in vedere cerintele de pe piata la S.C. Romforest S.A. se urmareste obtinerea mai multor modele si sortimente de casute , confectionate cit mai economicos din punct de vedere al materiei prime astfel ca preturile acestora sa fie cit mai scazute iar utilitatea lor cit mai mare.

Firma are colaborari cu importante firme din judetul Bacau , din tara cit si din strainatate.

De asemenea la S.C. Romforest S.A. are personalul calificat detine o pondere de 75 % din totalul personalului angajat.

Avind un capital social de 8.350.000.000 lei si un numar de 464 angajati cu contract de munca pe perioada nedeterminata unitatea intra in categoria societatilor comerciale mari.

Unitatea are in dotare mijloace fixe in valoare de 128.350.000 mii lei structurate astfel :

- Cladiri 8.145.909 mii lei

- Masini utilaje si instalatii de lucru 94.045.643 mii lei

- Mijloace de transport ( autoturisme , Autoutilitare , Camioane) 22.478.303 mii lei

- Alte mijloace fixe ( aparatura , mobilier birotica alte dotari ) 3.680.145 mii lei

In afara de obiectul principal de activitate prezentat mai sus , socitatea poate desfasura si activitati auxiliare cum ar fi :

- Prestatii de servicii cum ar fi uscare cherestea in uscatoare, prelucrare cherestea etc

Societatea are un numar de 464 salariati fata de 104 salariatia la infiintare din care 358 direct productivi 20 muncitori indirect productivi 86 personal TESA.

Referitor la pregatirea profesionala structura personalului este urmatoarea:

- 75 % muncitori calificati

- 15 % personal cu studii superioare

- 10% personal cu studii medii

Clientii si furnizorii care au relatii cu societatea

Principalul beneficiar al gamei de casute produse de S.C. Romforest S.A. este firma germana OKEY Germania cu care societatea incheie contracte comerciale.

De asemenea un alt beneficiu al usilor si ferestrelor termopan produse la S.C. Romforest S.A. este firma BE-HA Germania .

Principali beneficiari interni ai produselor fabricate la S.C. Romforest S.A. ( usi termopan cherestea , ferestre termopan ) sint :

- S.C. Elbac Bacau

- Banca Comerciala Comanesti

- Banc post Comanesti

- Fil Invest Comanesti

- Complex Select Moinesti

- Un larg segment de populatie etc.

Datorita preturilor mici practicate pentru produsele sale si calitatea ireprosabila S.C. Romforest S.A. a reusit in scurt timp sa se lanseze pe piata interna si internationala si sa-si faca un renume.

Unitatea colaboreaza cu urmatoarele firme furnizoare :

- S.C. Romsilva SA Comanesti

- S.C. Subex SA Bacau

- S.C. Baza Arad SA Arad

- S.C. Metal Invest Grup SA Darmanesti

De asemenea unitatea are in exploatare un parchet de material lemnos de unde isi asigura in proportie de 60 % busteanul destinat prelucrarii.

Furnizorii creditor sint interesati de solvabilitatea unitatii de informatii care sa le permita sa aprecieze daca vor fi respectate termenele de plata si in functie de acestea isi pot proiecta politica de vinzari catre intreprinderi.

Modernizarea si perfectionarea masinilor si utilajelor mai vechi si echiparea acestora cu diferite aparate , dispozitive mai moderne asigura economisirea timpului de lucru si pe aceasta cale cresterea productivitatii muncii.

Din punct de vedere al eficientei muncii dezvoltarea bazei materiale prin largirea sortimentului de scule si dispozitive de lucru ridicarea caracteristicilor calitative ale acestora contribuie nemijlocit atit la economisirea cheltuielilor cu munca cit si la cresterea eficientei activitatii desfasurate.

Asigurarea societatii cu materii prime , materiale , utilaje si alte resurse materiale , desfacerea produselor respectiv livrarea acestora la beneficiari.

Preview document

Programarea Sistemului Informational - Financiar Compartimentul Mijloace Fixe si Amortizare - Pagina 1
Programarea Sistemului Informational - Financiar Compartimentul Mijloace Fixe si Amortizare - Pagina 2
Programarea Sistemului Informational - Financiar Compartimentul Mijloace Fixe si Amortizare - Pagina 3
Programarea Sistemului Informational - Financiar Compartimentul Mijloace Fixe si Amortizare - Pagina 4
Programarea Sistemului Informational - Financiar Compartimentul Mijloace Fixe si Amortizare - Pagina 5
Programarea Sistemului Informational - Financiar Compartimentul Mijloace Fixe si Amortizare - Pagina 6
Programarea Sistemului Informational - Financiar Compartimentul Mijloace Fixe si Amortizare - Pagina 7
Programarea Sistemului Informational - Financiar Compartimentul Mijloace Fixe si Amortizare - Pagina 8
Programarea Sistemului Informational - Financiar Compartimentul Mijloace Fixe si Amortizare - Pagina 9
Programarea Sistemului Informational - Financiar Compartimentul Mijloace Fixe si Amortizare - Pagina 10
Programarea Sistemului Informational - Financiar Compartimentul Mijloace Fixe si Amortizare - Pagina 11
Programarea Sistemului Informational - Financiar Compartimentul Mijloace Fixe si Amortizare - Pagina 12
Programarea Sistemului Informational - Financiar Compartimentul Mijloace Fixe si Amortizare - Pagina 13
Programarea Sistemului Informational - Financiar Compartimentul Mijloace Fixe si Amortizare - Pagina 14
Programarea Sistemului Informational - Financiar Compartimentul Mijloace Fixe si Amortizare - Pagina 15
Programarea Sistemului Informational - Financiar Compartimentul Mijloace Fixe si Amortizare - Pagina 16
Programarea Sistemului Informational - Financiar Compartimentul Mijloace Fixe si Amortizare - Pagina 17
Programarea Sistemului Informational - Financiar Compartimentul Mijloace Fixe si Amortizare - Pagina 18
Programarea Sistemului Informational - Financiar Compartimentul Mijloace Fixe si Amortizare - Pagina 19
Programarea Sistemului Informational - Financiar Compartimentul Mijloace Fixe si Amortizare - Pagina 20
Programarea Sistemului Informational - Financiar Compartimentul Mijloace Fixe si Amortizare - Pagina 21
Programarea Sistemului Informational - Financiar Compartimentul Mijloace Fixe si Amortizare - Pagina 22
Programarea Sistemului Informational - Financiar Compartimentul Mijloace Fixe si Amortizare - Pagina 23
Programarea Sistemului Informational - Financiar Compartimentul Mijloace Fixe si Amortizare - Pagina 24
Programarea Sistemului Informational - Financiar Compartimentul Mijloace Fixe si Amortizare - Pagina 25
Programarea Sistemului Informational - Financiar Compartimentul Mijloace Fixe si Amortizare - Pagina 26
Programarea Sistemului Informational - Financiar Compartimentul Mijloace Fixe si Amortizare - Pagina 27
Programarea Sistemului Informational - Financiar Compartimentul Mijloace Fixe si Amortizare - Pagina 28
Programarea Sistemului Informational - Financiar Compartimentul Mijloace Fixe si Amortizare - Pagina 29
Programarea Sistemului Informational - Financiar Compartimentul Mijloace Fixe si Amortizare - Pagina 30
Programarea Sistemului Informational - Financiar Compartimentul Mijloace Fixe si Amortizare - Pagina 31
Programarea Sistemului Informational - Financiar Compartimentul Mijloace Fixe si Amortizare - Pagina 32
Programarea Sistemului Informational - Financiar Compartimentul Mijloace Fixe si Amortizare - Pagina 33
Programarea Sistemului Informational - Financiar Compartimentul Mijloace Fixe si Amortizare - Pagina 34
Programarea Sistemului Informational - Financiar Compartimentul Mijloace Fixe si Amortizare - Pagina 35
Programarea Sistemului Informational - Financiar Compartimentul Mijloace Fixe si Amortizare - Pagina 36
Programarea Sistemului Informational - Financiar Compartimentul Mijloace Fixe si Amortizare - Pagina 37
Programarea Sistemului Informational - Financiar Compartimentul Mijloace Fixe si Amortizare - Pagina 38
Programarea Sistemului Informational - Financiar Compartimentul Mijloace Fixe si Amortizare - Pagina 39
Programarea Sistemului Informational - Financiar Compartimentul Mijloace Fixe si Amortizare - Pagina 40
Programarea Sistemului Informational - Financiar Compartimentul Mijloace Fixe si Amortizare - Pagina 41
Programarea Sistemului Informational - Financiar Compartimentul Mijloace Fixe si Amortizare - Pagina 42
Programarea Sistemului Informational - Financiar Compartimentul Mijloace Fixe si Amortizare - Pagina 43
Programarea Sistemului Informational - Financiar Compartimentul Mijloace Fixe si Amortizare - Pagina 44
Programarea Sistemului Informational - Financiar Compartimentul Mijloace Fixe si Amortizare - Pagina 45
Programarea Sistemului Informational - Financiar Compartimentul Mijloace Fixe si Amortizare - Pagina 46
Programarea Sistemului Informational - Financiar Compartimentul Mijloace Fixe si Amortizare - Pagina 47
Programarea Sistemului Informational - Financiar Compartimentul Mijloace Fixe si Amortizare - Pagina 48
Programarea Sistemului Informational - Financiar Compartimentul Mijloace Fixe si Amortizare - Pagina 49
Programarea Sistemului Informational - Financiar Compartimentul Mijloace Fixe si Amortizare - Pagina 50
Programarea Sistemului Informational - Financiar Compartimentul Mijloace Fixe si Amortizare - Pagina 51
Programarea Sistemului Informational - Financiar Compartimentul Mijloace Fixe si Amortizare - Pagina 52
Programarea Sistemului Informational - Financiar Compartimentul Mijloace Fixe si Amortizare - Pagina 53
Programarea Sistemului Informational - Financiar Compartimentul Mijloace Fixe si Amortizare - Pagina 54
Programarea Sistemului Informational - Financiar Compartimentul Mijloace Fixe si Amortizare - Pagina 55

Conținut arhivă zip

  • Programarea Sistemului Informational - Financiar Compartimentul Mijloace Fixe si Amortizare .doc

Alții au mai descărcat și

Caiet de practică - SC Eumin Ro Panicom SRL

ÎNSEMNĂRILE STUDENTULUI Cap 1. PREZENTAREA SOCIETATII Societatea comerciala SC EUMIN RO PANICOM SRL , are ca obiect de activitate productia de...

Contabilitatea imobilizărilor corporale și amortizarea lor - studiu de caz la SC Noroc Bun Plus SRL

INTRODUCERE “Contabilitatea este cea mai importantă sursă de informare economică a unei naţiuni, aproape toate deciziile economice au la baza...

Rezultatul Exercițiului

Elaborarea acestui proiect are ca scop sustinerea examenului de atestat,prin care se dovedeste nivelul elevat de cunostiinte acumulate în cei 4 ani...

Proiectare a Sistemelor Contabile

Proiectarea sistemelor informationale I.1 Managementul afacerii si tehnologia informatiei Metoda reprezinta un mod de cercetare, de cunoastere si...

Te-ar putea interesa și

Lucrare Diploma Mijloace Fixe

1.1 Abordarea sistematica a întreprinderii Notiunea de sistem are un caracter relativ, în sensul ca orice sistem poate fi descompus în subsisteme...

Studiu privind modul de organizare a contabilității stocurilor de mărfuri la SC Peco SA Argeș

I.BAZELE SISTEMULUI INFORMAŢIONAL CONTABIL LA S.C. PECO S.A. ARGEŞ. 1.Coordonatele noului sistem contabil adaptat la condiţiile economiei de...

Fundamentarea, Elaborarea, Implementarea si Evaluarea Strategiei la SC Maxi-Sim Sa

INTRODUCERE Actualitatea temei. Una dintre trăsăturile definitorii ale societăţii contemporane este schimbarea în sens general, manifestată pe...

Implicațiile monedei euro asupra sistemelor informatice contabile

INTRODUCERE În această lucrare vă voi prezenta întregul proces de trecere la moneda euro. Am ales această temă cu scopul de a cunoaşte avantajele,...

Asezarea si Perceperea Bugetelor

CAP. 1 ORGANIZAREA SI FUNCTIONAREA SOCIETATII COMERCIALE SC „TEHNOTON”S.A IASI 1.1 SCURT ISTORIC S.C. Tehnoton S.A. Calea Chisinaului nr. 43,...

Studiu de Caz - Fundamentarea, Elaborarea, Implementarea și Evaluarea Strategiei

Prezentarea companiei Denumirea companiei: SC CANAPEAUA SRL Sediul social : Bucuresti Sediul lucrativ: judetul Ilfov Capital social: 1.000 RON...

Proiectarea sistemului de contabilitate la firma X

1. PREZENTAREA SOCIETĂȚII Activitatea practică s-a desfășurat la firma Quanta Resurse Umane Srl, cu domiciliul în București, Blvd. Dimitrie...

Management Strategic

1 Descrierea afacerii Descrierea afacerii curente: In momentul actual EXCONSTRUCT SRL desfasoara in paralel urmatoarele activitati: lucrari de...

Ai nevoie de altceva?