Programul operațional asistență tehnică POAT

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 31 în total
Cuvinte : 14018
Mărime: 46.04KB (arhivat)
Publicat de: Marcel Drăghici
Puncte necesare: 9
UNIVERSITATEA SPIRU HARET MASTERAT- MANAGEMENT FINANCIAR CONTABIL

Cuprins

 1. Introducere
 2. Cap 1. Analiza situatiei curente
 3. 1.1 Stadiul actual de pregatire in cadrul Autoritatii de Management pentru POAT
 4. 1.2 Publicitatea si informarea
 5. 1.3 Capacitatea de absorbtie
 6. Cap 2. Analiza SWOT
 7. 2.1 Puncte tari
 8. 2.2 Puncte slabe
 9. 2.3 Oportunitati
 10. 2.4 Amenintari
 11. 2.5 Strategia
 12. 2.6 Obiective
 13. Cap 3. Coerenta si conformitatea cu politicile nationale si comunitare
 14. 3.1 Politicile Comunitare
 15. 3.2 Coerenta cu politicile nationale
 16. 3.3 Complementaritatea cu alte Programe Operationale
 17. Cap 4. Planul Financiar
 18. Cap 5. Implementarea/ Management
 19. Cap 6. Monitorizare si Evaluare
 20. 6.1 Monitorizare
 21. 6.2 Evaluare
 22. Cap 7. Management financiar si control
 23. Cap 8. Informarea si Publicitatea

Extras din proiect

Programul Operational Asistenta Tehnica (POAT)

INTRODUCERE

Programul Operational Asistenta Tehnica (POAT) are drept obiectiv asigurarea unui proces de implementare a instrumentelor structurale1 in Romania in conformitate cu principiile si regulile de parteneriat, programare, evaluare, comunicare, management, inclusiv management financiar, monitorizare si control, pe baza responsabilitatilor impartite intre Statele Membre si Comisia Europeana, conform prevederilor din Regulamentul Consiliului (CE) Nr. 1083/2006 privind Fondul European de Dezvoltare Regionala, Fondul Social European si Fondul de Coeziune, denumit in continuare Regulamentul General si care abroga Regulamentul Consiliului (CE) Nr. 1260/1999,. Intrucat programul raspunde unor nevoi identificate pentru intregul sistem de management si implementare a instrumentelor structurale, comune in unele cazuri pentru mai multe categorii de actori, programul este prin natura sa orizontal.

Celelalte Programe Operationale (PO) pot primi sprijin in cadrul POAT in vederea implementarii operatiunilor care vizeaza partile implicate in doua sau mai multe programe operationale. In acelasi timp, POAT ofera sprijin sporit procesului de coordonare si sistemului de control financiar si audit.

Impreuna cu celelalte Programe Operationale, POAT va contribui in mod substantial la realizarea prioritatii tematice identificate in Cadrul Strategic National de Referinta, si anume “Construirea unei capacitati administrative eficace”.

Strategia POAT are la baza angajamentele asumate de catre Guvernul Romaniei prin intermediul Documentului de Pozitie Complementar pentru Capitolul 21 “Politica regionala si coordonarea instrumentelor structurale” si progresele inregistrate in implementarea Planului Unic de Actiuni pentru imbunatatirea sistemelor de gestionare a fondurilor acordate Romaniei de Uniunea Europeana (fonduri de pre-aderare si instrumente structurale), adoptat de catre Guvern in 2005 cu modificarile ulterioare. In elaborarea POAT s-a avut in vedere proiectele finantate din programele de pre-aderare avand drept obiectiv consolidarea capacitatii administrative pentru gestionarea fondurilor nerambursabile ale Uniunii Europene.

Obiectivul global al Programului Operational Asistenta Tehnica este de a asigura sprijinul necesar procesului de coordonare si de a contribui la implementarea si absorbtia eficace, eficienta si transparenta a instrumentelor structurale in Romania.

Obiectivele specifice ale POAT sunt urmatoarele:

1. Asigurarea sprijinului si a instrumentelor adecvate in vederea unei coordonari si implementari eficiente si eficace a instrumentelor structurale pentru perioada 2007-2013 si pregatirea pentru urmatoarea perioada de programare a instrumentelor structurale.

2. Asigurarea unei diseminari coordonate la nivel national a mesajelor cu caracter general privind instrumentele structurale si implementarea Planului de Actiune al ACIS pentru comunicare in concordanta cu Strategia Nationala de Comunicare pentru Instrumentele Structurale.

Toate aceste obiective se vor reflecta in capacitatea de absorbtie la nivel global a fondurilor si intr-o utilizare eficienta a interventiilor din instrumentele structurale.

In vederea atingerii acestor obiective, POAT trebuie sa asigure sprijinul necesar procesului de coordonare si implementare a instrumentelor structurale in Romania, in vederea asigurarii unui sistem fiabil de management si de monitorizare pentru aceste instrumente si a unei comunicari corespunzatoare la nivelul publicului , cu privire la oportunitatile si interventiile ce pot beneficia de sprijinul UE. In consecinta, au fost identificate urmatoarele axe prioritare:

Axa prioritara 1 – Sprijin pentru implementarea instrumentelor structurale si coordonarea programelor

Axa prioritara 2 – Dezvoltarea in continuare si sprijin pentru functionarea Sistemului Unic de Management al Informatiei

Axa prioritara 3 – Diseminarea informatiei si promovarea instrumentelor structurale POAT reprezinta unul dintre cele sapte programe operationale din cadrul Obiectivului „Convergenta”, pentru perioada de programare 2007-2013. POAT a fost pregatit de catre Ministerul Economiei si Finantelor, in colaborare cu celelalte ministere care actioneaza ca Autoritati de Management pentru celelalte programe operationale. Obiectivele, axele prioritare si domeniile majore de interventie propuse sunt de natura orizontala si au fost impartite intre Programul Operational Asistenta Tehnica si restul programelor operationale pe baza principiilor de complementaritate, subsidiaritate si coerenta logica, cu o atentie deosebita acordata liniilor directoare ce fundamenteaza sistemul de implementare a instrumentelor structurale.

In cadrul axelor Prioritare de asistenta tehnica din cadrul celorlalte programe operationale se va oferi asistenta specifica procesului de pregatire a proiectelor, monitorizare, evaluare si control, precum si activitatilor de comunicare care sa asigure o publicitate corespunzatoare, in conformitate cu specificitatea fiecarui program operational. Aceasta asistenta specifica va fi insotita de instrumentele orizontale de asistenta care raspund nevoilor comune tuturor structurilor si actorilor implicati in gestionarea si implementarea instrumentelor structurale, prin dezvoltarea unui Sistem Unic de Management al Informatiei, care va furniza informatii transparente cu privire la absorbtia fondurilor, precum si prin activitati cu caracter orizontal, care au ca scop constientizarea publicului cu privire la rolul sprijinului comunitar si asigurarea unei intelegeri de ansamblu asupra interventiilor instrumentelor structurale. Aceste trei domenii generale de interventie impun pregatirea si implementarea unui program operational orizontal de asistenta tehnica.

Responsabilitatea implementarii programului revine Autoritatii de Management pentru Programul Operational Asistenta Tehnica, rol indeplinit de catre Directia Asistenta Tehnica din cadrul Ministerului Economiei si Finantelor.

Se anticipeaza ca aproximativ 75% din totalul cheltuielilor de asistenta tehnica pentru sprijinirea politicii structurale finantate din Fondurile Structurale si de Coeziune din cadrul Obiectivului „Convergenta”, sa fie alocat axelor prioritare de asistenta tehnica din cadrul programelor operationale. Restul fondurilor aferente asistentei tehnice vor fi cheltuite prin implementarea interventiilor din cadrul Programului Operational Asistenta Tehnica.

Axele prioritare si interventiile din cadrul POAT vor fi co-finantate in intregime din Fondul European de Dezvoltare Regionala. Bugetul total al PO previzionat pentru perioada 2007-2013 este de aproximativ 212,8 mil. Euro, din care 170,24 mil. Euro sprijin comunitar (80 %) si 42,56 mil. Euro (20%) surse publice.

POAT a fost elaborat in conformitate cu Regulamentul General. Domeniile ce vor fi sprijinite in cadrul POAT sunt in concordanta cu prevederile acestui Regulament

Cap 1. ANALIZA SITUATIEI CURENTE

1.1 Stadiul actual de pregatire in cadrul Autoritatii de Management pentru POAT

Directia Asistenta Tehnica (DAT) din cadrul MEF are rolul de Autoritate de Management pentru POAT.

In prezent, DAT indeplineste si rolul de Unitate de Implementare pentru proiectele Phare care au ca scop consolidarea capacitatii administrative in vederea gestionarii fondurilor primite de la Uniunea Europeana.

DAT a implementat cu succes proiecte Phare (inca din anul 2000) si a dezvoltat procedurile interne de lucru in vederea trecerii la sistemul EDIS. Proiectele derulate de catre DAT in perioada de pre-aderare constau in:

- formarea personalului in gestionarea fondurilor europene pentru toate structurile implicate in astfel de activitati (a se vedea, de asemenea, descrierea din sectiunea 1.5. Resursele umane si formarea profesionala);

- asistenta tehnica pentru programare, monitorizare si evaluare;

- finantarea de asistenta tehnica pentru elaborarea diferitelor studii, strategii, fise si dosare de licitatie, pe baza aplicatiilor elaborate de catre ministerele de linie;

- finantarea de proiecte pentru consolidarea capacitatii administrative a diferitelor institutii, pe baza aplicatiilor elaborate de catre ministerele de linie;

- crearea Sistemului Unic de Management al Informatiei.

DAT actioneaza, de asemenea, ca Autoritate de Implementare Coordonatoare pentru proiectele incluse in Prioritatea E din programul Phare Coeziune Economica si Sociala 2004-2006 (Dezvoltarea capacitatii administrative pentru gestionarea fondurilor structurale), asigurand astfel coerenta proiectelor implementate de diferitele autoritati de management cu privire la programare, organizare interna si proceduri, formarea personalului, construirea portofoliului de proiecte, achizitionarea de echipamente.

Autoritatea de Management pentru POAT a beneficiat de experienta altor State Membre (Franta, Polonia si Ungaria), in domenii cum ar fi programarea, coordonarea si implementarea POAT.

Preview document

Programul operațional asistență tehnică POAT - Pagina 1
Programul operațional asistență tehnică POAT - Pagina 2
Programul operațional asistență tehnică POAT - Pagina 3
Programul operațional asistență tehnică POAT - Pagina 4
Programul operațional asistență tehnică POAT - Pagina 5
Programul operațional asistență tehnică POAT - Pagina 6
Programul operațional asistență tehnică POAT - Pagina 7
Programul operațional asistență tehnică POAT - Pagina 8
Programul operațional asistență tehnică POAT - Pagina 9
Programul operațional asistență tehnică POAT - Pagina 10
Programul operațional asistență tehnică POAT - Pagina 11
Programul operațional asistență tehnică POAT - Pagina 12
Programul operațional asistență tehnică POAT - Pagina 13
Programul operațional asistență tehnică POAT - Pagina 14
Programul operațional asistență tehnică POAT - Pagina 15
Programul operațional asistență tehnică POAT - Pagina 16
Programul operațional asistență tehnică POAT - Pagina 17
Programul operațional asistență tehnică POAT - Pagina 18
Programul operațional asistență tehnică POAT - Pagina 19
Programul operațional asistență tehnică POAT - Pagina 20
Programul operațional asistență tehnică POAT - Pagina 21
Programul operațional asistență tehnică POAT - Pagina 22
Programul operațional asistență tehnică POAT - Pagina 23
Programul operațional asistență tehnică POAT - Pagina 24
Programul operațional asistență tehnică POAT - Pagina 25
Programul operațional asistență tehnică POAT - Pagina 26
Programul operațional asistență tehnică POAT - Pagina 27
Programul operațional asistență tehnică POAT - Pagina 28
Programul operațional asistență tehnică POAT - Pagina 29
Programul operațional asistență tehnică POAT - Pagina 30
Programul operațional asistență tehnică POAT - Pagina 31

Conținut arhivă zip

 • Programul Operational Asistenta Tehnica POAT.doc

Alții au mai descărcat și

Rezultatul Exercițiului

Elaborarea acestui proiect are ca scop sustinerea examenului de atestat,prin care se dovedeste nivelul elevat de cunostiinte acumulate în cei 4 ani...

Contabilitatea Subventiior Guvernamentale

Evaluarea este procesul prin care se determina valorile la care structurile situatiilor financiare vor fi recunoscute in bilant si in contul de...

Te-ar putea interesa și

Fondul Social European

FONDUL SOCIAL EUROPEAN INTRODUCERE Lucrarea de faţă îşi propune să facă o analiză a domeniului amplu al Instrumentelor Structurale, punând un...

Rolul POS DRU în dezvoltarea economiei sociale

I N T R O D U C E R E Începând mai ales din anii ’90, România a intrat într-un proces de sărăcire a populaţiei, accentuat în perioada tranziţiei...

Situația absorbției fondurilor europene în România

INTRODUCERE Prezenta lucrare tratează subiectul fondurilor europene accesate de către autorităţile române în contextul pre-aderării şi, ulterior,...

Fondurile Structurale și de Coeziune ale Uniunii Europene

1.1. Contextul politic şi ecomonic Politica de dezvoltare regională constituie un instrument important în cristalizarea identităţii europene. De...

Dezvoltare sustenabilă

Capitolul 1 Aspecte teoretice 1.1. Politica de dezvoltare regională Politica de dezvoltare regională este una din politicile cele mai importante...

Instrumente de finanțare ale IMM-urilor

Instrumentele de finantare ale IMM-urilor din Romania, Franta si Germania Prezentul studiu de caz prezinta intrumentele de finantare ale...

Fonduri Europene pentru Dezvoltarea Turismului

A. INTRODUCERE Ce sunt fondurile europene ? Fondurile europene, sunt acele instrumente financiare elaborate de Uniunea Europena, pentru România...

Fonduri Europene

I. România şi fondurile europene Căderea regimului comunist şi, ulterior, opţiunea fermă de adoptare a modelului european, a reprezentat pentru...

Ai nevoie de altceva?