Proiect Analiza Economico-Financiara

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 36 în total
Cuvinte : 7196
Mărime: 145.61KB (arhivat)
Cost: 6 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Mironiuc, Marilena
In cadrul proiectului sunt analizati o serie indicatori care caracterizeaza activitatea de exploatare, precum cifra de afaceri, marja comerciala, productia exercitiului.

Extras din document

Scurta prezentare a contului de profit si pierdere

Având în vedere faptul ca orice activitate economica si sociala este în acelasi timp consumatoare de resurse si producatoare de rezultate, contabilitatea s-a confruntat cu necesitatea de a studia si prezenta echilibrul specific proceselor interne transformatoare, care produc modificari cantitative si calitative în masa si structura patrimoniului. Aceste modificari sunt consecinta relatiilor care se stabilesc între cheltuielile si veniturile ocazionate de activitatea desfasurata de o unitate, reflectate sintetic sub forma rezultatului.

Conform Directivei a IV-a a Comunitatilor Economice Europene, conturile anuale cuprind: Bilantul, Contul de profit si pierdere si Anexa. ,,Conturile anuale trebuie sa dea o imagine fidela a patrimoniului, a situatiei financiare si a rezultatelor societatii.”

Bilantul contabil este considerat documentul care descrie pozitia unei întreprinderi la un moment dat, indicând si marimea rezultatului, însa nu explica provenienta acestuia si cauzele care l-au generat. Prin urmare, a aparut necesitatea întocmirii unui alt cont anual, si anume Contul de profit si pierdere prin care se specifica modalitatea de formare a rezultatului exercitiului (profit sau pierdere), ca expresie a ajustarilor partiale sau globale între diferite tipuri de venituri si cheltuieli, generate de complexitatea activitatilor care au loc în întrepindere pe durata unui exercitiu financiar.

Contul de profit si pierdere este cea de-a doua componenta a situatiilor financiare si sursa informationala pentru analiza performantelor întreprinderii.

Directiva a IV-a prevede scheme obligatorii pentru stabilirea Contului de profit si pierdere, stabilind doua modele de prezentare a acestuia.

Primul model de prezentare al Contului de profit si pierdere are în vedere clasificarea conturilor de venituri si cheltuieli dupa forma de prezentare, astfel:

- sub forma de cont, cu prezentarea cheltuielilor si pierderilor în partea stânga si a veniturilor si profiturilor în partea dreapta;

- sub forma de lista, prin deducerea cheltuielilor din venituri pentru a arata modul de formare al rezultatului.

Al doilea model de prezentare al Contului de profit si pierdere are în vedere clasificarea conturilor de venituri si cheltuieli dupa continutul informativ, astfel:

- prezentarea Contului de profit si pierdere dupa natura economica a tranzactiilor;

- prezentarea Contului de profit si pierdere dupa functiile întreprinderii: functia de productie, functia de desfacere si functia administrativa.

Diferentierea modului de clasificare apare doar la nivelul gruparii cheltuielilor de exploatare.

Èn România a fost adoptat un model al Contul de profit si pierdere tip lista (de tip vertical) bazat pe clasificarea veniturilor si cheltuielilor în functie de natura lor. Un asemenea model trebuie sa cuprinda informatii referitoare la: ,,cifra de afaceri, veniturile si cheltuielile exercitiului grupate dupa natura lor, precum si rezultatul exercitiului (profit sau pierdere).”

IAS 1 ,,Prezentarea situatiilor financiare”, solicita prezentarea în Contul de profit si pierdere a unui set minim de informatii, si anume:

1. veniturile din activitatile curente;

2. rezultatul activitatii de exploatare;

3. costurile de finantare;

4. partea din profit sau pierdere aferenta întreprinderilor asociate si în participatie contabilizata prin metoda punerii în echivalenta;

5. cheltuielile cu impozitul pe profit;

6. profitul sau pierderea activitatii curente;

7. elemente extraordinare;

8. interesul minoritar;

9. profitul net sau pierderea neta a perioadei.

Veniturile si cheltuielile perioadei curente, consemnate în clasele 6 si 7, sunt prelucrate si sistematizate separat în cele doua parti ale contului de rezultate 121 ,,Rezultatul exercitiului”, (cheltuielile în debit si veniturile în credit). Structurarea cheltuielilor si veniturilor pe cele trei activitati principale ale firmei permite determinarea unor indicatori esentiali pe diferite nivele de agregare, dupa cum urmeaza:

• Rezultatul din exploatare (profit sau pierdere) = Venituri din exploatare - Cheltuieli din exploatare

• Rezulatul financiar (profit sau pierdere) = Venituri financiare – Cheltuieli financiare

• Rezultatul extraordinar (profit sau pierdere) = Venituri extraordinare – Cheltuieli extraordinare

Complementar se obtin si indicatorii:

Rezultatul curent = (Venituri din exploatare + Venituri financiare) – (Cheltuieli din exploatare + Cheltuieli financiare)

Rezultatul brut (contabil) = Venituri totale – Cheltuieli totale

Rezultatul net = Rezultatul brut – Impozitul pe profit

Preview document

Proiect Analiza Economico-Financiara - Pagina 1
Proiect Analiza Economico-Financiara - Pagina 2
Proiect Analiza Economico-Financiara - Pagina 3
Proiect Analiza Economico-Financiara - Pagina 4
Proiect Analiza Economico-Financiara - Pagina 5
Proiect Analiza Economico-Financiara - Pagina 6
Proiect Analiza Economico-Financiara - Pagina 7
Proiect Analiza Economico-Financiara - Pagina 8
Proiect Analiza Economico-Financiara - Pagina 9
Proiect Analiza Economico-Financiara - Pagina 10
Proiect Analiza Economico-Financiara - Pagina 11
Proiect Analiza Economico-Financiara - Pagina 12
Proiect Analiza Economico-Financiara - Pagina 13
Proiect Analiza Economico-Financiara - Pagina 14
Proiect Analiza Economico-Financiara - Pagina 15
Proiect Analiza Economico-Financiara - Pagina 16
Proiect Analiza Economico-Financiara - Pagina 17
Proiect Analiza Economico-Financiara - Pagina 18
Proiect Analiza Economico-Financiara - Pagina 19
Proiect Analiza Economico-Financiara - Pagina 20
Proiect Analiza Economico-Financiara - Pagina 21
Proiect Analiza Economico-Financiara - Pagina 22
Proiect Analiza Economico-Financiara - Pagina 23
Proiect Analiza Economico-Financiara - Pagina 24
Proiect Analiza Economico-Financiara - Pagina 25
Proiect Analiza Economico-Financiara - Pagina 26
Proiect Analiza Economico-Financiara - Pagina 27
Proiect Analiza Economico-Financiara - Pagina 28
Proiect Analiza Economico-Financiara - Pagina 29
Proiect Analiza Economico-Financiara - Pagina 30
Proiect Analiza Economico-Financiara - Pagina 31
Proiect Analiza Economico-Financiara - Pagina 32
Proiect Analiza Economico-Financiara - Pagina 33
Proiect Analiza Economico-Financiara - Pagina 34
Proiect Analiza Economico-Financiara - Pagina 35
Proiect Analiza Economico-Financiara - Pagina 36

Conținut arhivă zip

  • Proiect Analiza Economico-Financiara.doc

Alții au mai descărcat și

Analiza Financiar Aprofundata

Analiza financiara foloseste instrumente si mijloace specifice adaptate scopului urmarit si conduce la diagnosticul financiar; parte a...

Contabilitatea Cheltuielilor, Veniturilor și Rezultatelor la Societatea GES

1 SCOPUL SI OBIECTIVUL LUCRARII În noul sistem contabil din România contabilitatea financiara opereaza cu conceptul dualist , adica cuprinde...

Contabilitatea Cheltuielilor Veniturilor și Rezultatul Reportat

Capitolul I Reglementari contabile privind agentii economici 1.1. Ordinul nr. 1775 din 29/11/2004, publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 27...

Analiza Economica Financiara a Intreprinderii

S.C. HESTELA COMIMPEX S.R.L. este societate comerciala cu raspundere limitata cu capital integral privat. In cadrul societatii S.C. HESTELA...

Analiza Economico-Financiara Centrofarm

CAPITOLUL I. PREZENTAREA FIRMEI ŞI A MEDIULUI SĂU DE AFACERI I.1 Identificarea societăţii: Denumire, localizare, obiect de activitate, data...

Auditul Contului de Profit și Pierdere

CAPITOLUL I. STADIUL CUNOAŞTERII ÎN DOMENIU. SINTEZĂ DIN LITERATURA DE SPECIALITATE 1.1. Aria de definiţie şi aplicabilitate a temei. Definiţii...

Diagnostic Economico-Financiar

CAPITOLUL I PREZENTAREA SI POZITIONAREA FIRMEI IN RAMURA DE ACTIVITATE TRANSPORTURILE FEROVIARE Rolul transporturilor în economia naţională...

Contabilitatea Decontarilor cu Clientii si Furnizorii

Cap I. PREZENTAREA GENERALĂ A S.C. GRIMEX S.A. 1.1. Caracterizarea societăţii din punct de vedere organizatoric Pentru atingerea scopului...

Ai nevoie de altceva?