Proiect Contabilitate Consolidata

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 51 în total
Cuvinte : 5455
Mărime: 81.26KB (arhivat)
Cost: 6 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Prof,Dr,Muntean
Lucrarea trateaza practic metodele de consolidare

Extras din document

CAPITOLUL I: CONTABILITATEA FUZIUNII

Fuziunea este operaţiunea prin care două sau mai multe societăţi hotărăsc separat să se unească în vederea desfăşurării unei activităţi comune.

În mod practic, fuziunea societăţilor comerciale se poate realiza prin două modalităţi:

• Fuziunea prin absorbirea unei societăţi comerciale de către o altă societate comercială, situaţie în care societatea comercială care absoarbe dobândeşte drepturile dar şi obligaţiile societăţii comerciale pe care o absoarbe;

• Fuziunea prin contopirea a două sau mai multe societăţi comerciale, pentru a alcătui o societate comercială nouă, situaţie în care drepturile şi obligaţiile societăţilor comerciale care îşi încetează existenţa trec asupra noii societăţi astfel înfiinţate.

1.1 FUZIUNEA PRIN ABSORBŢIE

Operaţiunile care se efectuează cu ocazia fuziunii prin absorbţie, potrivit precizărilor aprobate prin OMFP nr. 1376 / 2004 sunt următoarele:

1. Inventarierea şi evaluarea elementelor de activ şi pasiv ale societăţilor comerciale care fuzionează;

2. Întocmirea situaţiilor financiare înainte de fuziune de către societăţile care fuzionează;

3. Evaluarea globală a societăţilor. Determinarea aportului net.

4. Determinarea raportului de schimb al acţiunilor sau al părţilor sociale, pentru a acoperi capitalul societăţilor comerciale absorbite;

5. Determinarea numărului de acţiuni sau de părţi sociale de emis pentru remunerarea aportului net de fuziune;

6. Evidenţierea în contabilitatea societăţilor a operaţiunilor efectuate cu ocazia fuziunii.

1.1.1 FUZIUNEA PRIN ABSORBŢIE ÎN CAZUL SOCIETĂŢILOR INDEPENDENTE

STUDIU DE CAZ ( prin metoda capitalizării )

1. Situaţia elementelor de activ şi pasiv conform bilanţurilor de fuziune ale societăţilor care fuzionează ( Societatea A – absorbanta şi societatea B – absorbita ), este prezentată în tabelul următor:

DENUMIREA ELEMENTULUI Nr.

rând S.C „A”

absorbantă S.C „B”

absorbită

A. ACTIVE IMOBILIZATE

I. Imobilizări necorporale 01 - -

II. Imobilizări corporale

(ct. 212 – ct. 2812 ) 02 53.750

(83000 –29250) 11.500

(21250 – 9750)

III. Imobilizări financiare 03 - -

Active imobilizate – TOTAL (rd.01 la 03) 04 53.750 11.500

B. ACTIVE CIRCULANTE

I. Stocuri

(ct.371 – ct.397) / ct. 301 05 10.000

(11000 – 1000) 8.250

II. Creanţe

(ct. 4111 – ct. 491) 06 21.250

(22000 – 750) 16.000

(18750-2750)

III. Investiţii pe termen scurt 07 - -

IV. Casa şi conturi la bănci 08 2.500 500

Active circulante – TOTAL (rd.05 la 08) 09 33.750 24.750

C. Cheltuieli în avans 10 - -

D. Datorii: sumele care trebuie plătite într-o perioadă de până la un an 11 38.750 12.250

E. Active circulante nete / Datorii curente nete

( B + C – D ) 12 - 5.000 12.500

F. Total active minus datorii curente

( rd. 04 + 12 – 16) 13 48.750 24.000

G. Datorii ce trebuie plătite într-o perioadă mai mare de un an 14 - -

H. Provizioane 15 - -

I. Venituri în avans 16 - -

J. Capital şi rezerve

I. CAPITAL 17 20.000 12.500

- capital subscris vărsat 18 20.000

(200 acţiuni) 12.500

(125 acţiuni)

II. Prime de capital 19 - -

III. Rezerve din reevaluare 20 - -

IV. Rezerve 21 28.750 11.500

Acţiuni proprii 22 - -

V. Profitul sau pierderea reportată

Sold C / D (ct.117) 23 - -

24 - -

VI. Profitul sau pierderea exerciţiului financiar

Sold C / D (ct. 121) 25 - -

26 - -

Repartizarea profitului 27 - -

Capitaluri proprii – TOTAL

(rd.17+19+20+21-22+23-24+25-26-27) 28 48.750 24.000

CAPITALURI - TOTAL 29 48.750 24.000

Preview document

Proiect Contabilitate Consolidata - Pagina 1
Proiect Contabilitate Consolidata - Pagina 2
Proiect Contabilitate Consolidata - Pagina 3
Proiect Contabilitate Consolidata - Pagina 4
Proiect Contabilitate Consolidata - Pagina 5
Proiect Contabilitate Consolidata - Pagina 6
Proiect Contabilitate Consolidata - Pagina 7
Proiect Contabilitate Consolidata - Pagina 8
Proiect Contabilitate Consolidata - Pagina 9
Proiect Contabilitate Consolidata - Pagina 10
Proiect Contabilitate Consolidata - Pagina 11
Proiect Contabilitate Consolidata - Pagina 12
Proiect Contabilitate Consolidata - Pagina 13
Proiect Contabilitate Consolidata - Pagina 14
Proiect Contabilitate Consolidata - Pagina 15
Proiect Contabilitate Consolidata - Pagina 16
Proiect Contabilitate Consolidata - Pagina 17
Proiect Contabilitate Consolidata - Pagina 18
Proiect Contabilitate Consolidata - Pagina 19
Proiect Contabilitate Consolidata - Pagina 20
Proiect Contabilitate Consolidata - Pagina 21
Proiect Contabilitate Consolidata - Pagina 22
Proiect Contabilitate Consolidata - Pagina 23
Proiect Contabilitate Consolidata - Pagina 24
Proiect Contabilitate Consolidata - Pagina 25
Proiect Contabilitate Consolidata - Pagina 26
Proiect Contabilitate Consolidata - Pagina 27
Proiect Contabilitate Consolidata - Pagina 28
Proiect Contabilitate Consolidata - Pagina 29
Proiect Contabilitate Consolidata - Pagina 30
Proiect Contabilitate Consolidata - Pagina 31
Proiect Contabilitate Consolidata - Pagina 32
Proiect Contabilitate Consolidata - Pagina 33
Proiect Contabilitate Consolidata - Pagina 34
Proiect Contabilitate Consolidata - Pagina 35
Proiect Contabilitate Consolidata - Pagina 36
Proiect Contabilitate Consolidata - Pagina 37
Proiect Contabilitate Consolidata - Pagina 38
Proiect Contabilitate Consolidata - Pagina 39
Proiect Contabilitate Consolidata - Pagina 40
Proiect Contabilitate Consolidata - Pagina 41
Proiect Contabilitate Consolidata - Pagina 42
Proiect Contabilitate Consolidata - Pagina 43
Proiect Contabilitate Consolidata - Pagina 44
Proiect Contabilitate Consolidata - Pagina 45
Proiect Contabilitate Consolidata - Pagina 46
Proiect Contabilitate Consolidata - Pagina 47
Proiect Contabilitate Consolidata - Pagina 48
Proiect Contabilitate Consolidata - Pagina 49
Proiect Contabilitate Consolidata - Pagina 50
Proiect Contabilitate Consolidata - Pagina 51

Conținut arhivă zip

  • Proiect Contabilitate Consolidata.doc

Alții au mai descărcat și

Aspecte Teoretice și Practice privind Elaborarea Conturilor Consolidate la Grupurile de Societăți

1. Consideratii istorice privind contabilitatea grupurilor de societati si necesitatea aparitiei conturilor consolidate Pentru evidentierea...

Raport de Expertiză Contabilă

Capitolul 1: Conceptul de expertizã contabilã 1.1 Noţiuni generale privind expertiza contabilã Expertiza contabilă este activitatea efectuată de...

Situații Financiare Consolidate

Introducere În viaţa economică a diferitelor ţări se intâlnesc atât agenţi economici care işi desfăşoara activitatea ca entităţi juridice...

Fuziunea Întreprinderilor

Fuziunea este o operatie prin care doua sau mai multe societati comerciale hotarasc separat transmiterea elementelor de activ si de pasiv la una...

Fuziune prin Absorbtie a Societatilor Comerciale SC Zorexim SA si SC Unimatex SA

1.1. PREAMBUL: Avand in vedere: - Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor ZOREXIM nr. 36 din data de 18.06.2008; - Hotararea...

Studiu de Caz Privind Intocmirea si Prezentarea Bilantului Contabil Consolidat

Capitolul I : Date teoretice privind intocmirea si prezentarea situatiile financiare consolidate 1. Definitia procesului de consolidare...

Deontologia Expertului Contabil, cu Studiu de Caz pe un Raport de Expertiza Contabila

CAPITOLUL I - Organizarea şi desfăşurarea activităţii contabililor autorizaţi şi experţilor contabili Contabilul autorizat este persoana care a...

Fuziunea, Lichidarea si Divizarea Unitatilor Economice

Datele de identificare ale celor douǎ societǎţi comerciale Premisele fuziunii 1.1. Actionarii fiecareia dintre societatile implicate in fuziune...

Ai nevoie de altceva?