Proiect de Diagnostic Financiar la SC Alfa Transport SRL

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 37 în total
Cuvinte : 5049
Mărime: 201.45KB (arhivat)
Cost: 6 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Conf. Univ. Dr. Emil Chirila, Asist. Univ. Drd. LaurenŢiu Droj
UNIVERSITATEA DIN ORADEA FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE CONTABILITATE ŞI INFORMATICĂ DE GESTIIUNE

Cuprins

1. CONSIDERAŢII GENERALE

Evoluţia cifrei de afaceri, a rezultatului net, a activelor totale ale societăţii şi

a capitalului propriu

2. REALIZAREA DIAGNOSTICULUI FINANCIAR

2.1. Analiza structurii bilanţului

2.1.1. Analiza ratelor de structură ale activului

2.1.2. Analiza ratelor de structură ale pasivului

2.2. Analiza echilibrului financiar

2.2.1. Situaţia neta

2.2.2. Fondul de rulment

2.2.3. Nevoia de fond de rulment

2.2.4. Trezoreria neta

2.3. Analiza soldurilor intermediare de gestiune

2.3.1. Marja comercială

2.3.2. Producţia exerciţiului

2.3.3. Valoarea adăugată

2.3.4. Excedentul brut de exploatare

2.3.5. Rezultatul brut din exploatare

2.3.6. Rezultatul curent

2.3.7. Rezultatul net

2.4. Analiza ratelor de structură a capitalului

2.4.1. Ratele de echilibru

2.4.2. Ratele de lichiditate

2.4.3. Capacitatea de autofinanţare

2.4.4. Ratele de îndatorare

2.5. Analiza ratelor cinetice

2.5.1. Durata de rotaţie a stocurilor

2.5.2. Durata de încasare a creanţelor

2.5.3. Durata de achitare a furnizorilor

2.6. Analiza rentabilităţii

2.6.1. Rata de rentabilitate economică bruta nominală

2.6.2. Rata de rentabilitate economică brută reală

2.6.3. Rata de rentabilitate economică netă

2.6.4. Rata rentabilităţii financiare

2.7. Analiza pragului de rentabilitate din exploatare

3. CONCLUZIILE DIAGNOSTICULUI FINANCIAR

3.1 Puncte tari

3.2 Puncte slabe

3.3. Măsuri propuse pentru îmbunătăţirea situaţiei financiare

Extras din document

Capitolul 1. Consideraţii Generale

Evoluţia cifrei de afaceri, a rezultatului net şi

a activelor totale ale societăţii

DESCRIERE GENERALĂ SOCIETATE

Societatea comercială ,,ALFA TRANSPORT” este o societate cu răspundere limitată, având activitatea preponderentă (cod şi denumire clasa CAEN) 4941 – Transporturi rutiere de mărfuri. Cod unic de înregistrare 18385520. Capitalul social al societăţii este de 200lei minimul impus de reglementările legale.

Principalii indicatori financiari ai societăţii comerciale

S.C. ALFA TRANSPORT S.R.L. pentru anii AN 2007 şi 2008 sunt:

Indicator An 2007 An 2008 Δ Δ%

Cifra de Afaceri 1455584 2495001 1039417 171,40%

Rezultatul Net 158167 34650 -123517 21,90%

Active totale 1371672 1570617 198945 114,50%

Capital propriu 233464 268115 34651 114,84%

PREZENTARE REZULTATE TABEL

După cum se poate observă în tabelul de mai sus, societatea înregistrează o creştere atât a cifrei de afaceri, cu 71,40%, a activelor totale cu 14,50% cât şi a capitalului propriu cu 14,84% în perioada analizată. Rezultatul net înregistrează valori relativ mici, aflat în scădere de la o perioada la alta (2007-2008) cu 21,90%.

Capitolul 2. Realizarea diagnosticului financiar

2.1.1 Analiza ratelor de structură ale activului

Denumire indicator AN 2007 AN 2008 Δ Δ%

Valoric Procentual Valoric Procentual

Imobilizări necorporale 1778 0,13% 13308 0,85% 11530 0,72%

Imobilizări corporale 352500 25,69% 424046 26,99% 71546 1,3%

Imobilizări financiare 0 0% 0 0% 0 0%

Active imobilizate 354278 25,82% 437354 27,84% 83076 2,02%

Stocuri 5189 0,37% 10249 0,65% 5060 0,28%

Creanţe 339035 24,71% 756258 48,15% 417223 23,44%

Investiţii financiare pe TS 0 0% 0 0% 0 0%

Disponibilităţi băneşti 673170 49,07% 366756 23,35% -306414 -25,72%

Active circulante 1017394 74,17% 1133263 72,15% 115869 -2,02%

Cheltuieli in avans 0 0% 0 0% 0 0%

TOTAL ACTIV 1371672 100% 1570617 100% 198945 0,00%

PREZENTARE REZULTATE

Rata activelor imobilizate măsoară gradul de investire a capitalului fix. În perioada analizată ( 2007-2008) are loc o creştere a acestei rate de la 25,82% la 27,84%. Tot odată, în valoare absolută, activele imobilizate cresc semnificativ de la 354278 lei la 437354lei.

Rata imobilizărilor necorporale în perioada analizată are loc o

creştere a acestei rate de la 0,13% la 0,85%. Tot odată, în

valoare absolută, activele imobilizate cresc de la 1778 lei la 13308 lei.

Rata imobilizărilor financiare este egală cu 0 în ambele perioade

analizate, deoarece ele lipsesc din structura activului societăţii.

Rata imobilizărilor corporale, în perioada analizată are loc o uşoară

creştere a acestei rate de la 25,69% la 26,99%. Totuşi, în valoare

absolută, activele imobilizate cresc semnificativ de la 352500lei la

424046lei.

Preview document

Proiect de Diagnostic Financiar la SC Alfa Transport SRL - Pagina 1
Proiect de Diagnostic Financiar la SC Alfa Transport SRL - Pagina 2
Proiect de Diagnostic Financiar la SC Alfa Transport SRL - Pagina 3
Proiect de Diagnostic Financiar la SC Alfa Transport SRL - Pagina 4
Proiect de Diagnostic Financiar la SC Alfa Transport SRL - Pagina 5
Proiect de Diagnostic Financiar la SC Alfa Transport SRL - Pagina 6
Proiect de Diagnostic Financiar la SC Alfa Transport SRL - Pagina 7
Proiect de Diagnostic Financiar la SC Alfa Transport SRL - Pagina 8
Proiect de Diagnostic Financiar la SC Alfa Transport SRL - Pagina 9
Proiect de Diagnostic Financiar la SC Alfa Transport SRL - Pagina 10
Proiect de Diagnostic Financiar la SC Alfa Transport SRL - Pagina 11
Proiect de Diagnostic Financiar la SC Alfa Transport SRL - Pagina 12
Proiect de Diagnostic Financiar la SC Alfa Transport SRL - Pagina 13
Proiect de Diagnostic Financiar la SC Alfa Transport SRL - Pagina 14
Proiect de Diagnostic Financiar la SC Alfa Transport SRL - Pagina 15
Proiect de Diagnostic Financiar la SC Alfa Transport SRL - Pagina 16
Proiect de Diagnostic Financiar la SC Alfa Transport SRL - Pagina 17
Proiect de Diagnostic Financiar la SC Alfa Transport SRL - Pagina 18
Proiect de Diagnostic Financiar la SC Alfa Transport SRL - Pagina 19
Proiect de Diagnostic Financiar la SC Alfa Transport SRL - Pagina 20
Proiect de Diagnostic Financiar la SC Alfa Transport SRL - Pagina 21
Proiect de Diagnostic Financiar la SC Alfa Transport SRL - Pagina 22
Proiect de Diagnostic Financiar la SC Alfa Transport SRL - Pagina 23
Proiect de Diagnostic Financiar la SC Alfa Transport SRL - Pagina 24
Proiect de Diagnostic Financiar la SC Alfa Transport SRL - Pagina 25
Proiect de Diagnostic Financiar la SC Alfa Transport SRL - Pagina 26
Proiect de Diagnostic Financiar la SC Alfa Transport SRL - Pagina 27
Proiect de Diagnostic Financiar la SC Alfa Transport SRL - Pagina 28
Proiect de Diagnostic Financiar la SC Alfa Transport SRL - Pagina 29
Proiect de Diagnostic Financiar la SC Alfa Transport SRL - Pagina 30
Proiect de Diagnostic Financiar la SC Alfa Transport SRL - Pagina 31
Proiect de Diagnostic Financiar la SC Alfa Transport SRL - Pagina 32
Proiect de Diagnostic Financiar la SC Alfa Transport SRL - Pagina 33
Proiect de Diagnostic Financiar la SC Alfa Transport SRL - Pagina 34
Proiect de Diagnostic Financiar la SC Alfa Transport SRL - Pagina 35
Proiect de Diagnostic Financiar la SC Alfa Transport SRL - Pagina 36
Proiect de Diagnostic Financiar la SC Alfa Transport SRL - Pagina 37

Conținut arhivă zip

  • Proiect de Diagnostic Financiar la SC Alfa Transport SRL.doc

Alții au mai descărcat și

Rezultatul Exercițiului

Elaborarea acestui proiect are ca scop sustinerea examenului de atestat,prin care se dovedeste nivelul elevat de cunostiinte acumulate în cei 4 ani...

Ai nevoie de altceva?