Proiect de practică la - SC Mihdany SRL

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 14 în total
Cuvinte : 2128
Mărime: 24.53KB (arhivat)
Publicat de: Tudosia Ilaria Sima
Cost: 6 puncte
Universitatea: ’’ŞTEFAN CEL MARE’’ FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE ŞI ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ Specializarea: MANAGEMENT Anul : II, ZI

Cuprins

  1. Constituirea societăţii SC MIHDANY SRL pag. 2
  2. Date informative despre SC MIHDANY SRL pag. 3
  3. Prestarea de servicii pag. 5
  4. Prestarea de servicii in cadrul firmei SC MIHDANY SRL pag. 7
  5. Managementul relatiilor cu clienţii pag. 9
  6. Relatiile firmei MIHDANY SRL, cu clientii pag. 10
  7. Concluzii pag. 12

Extras din proiect

Pentru constituirea societatii au fost necesare urmatoarele documente:

- cerere de inmatriculare-declaratie de inregistrare

- copie autorizatie, in temeiul Decretului-Lege nr.54/1990;

- copie act doveditor de sediu, respectiv contract de vanzare-cumparare;

- declaratie pe propria raspundere pentru inregistrare, data de fondatori(original)

- actul constitutiv al societatii – contract de societate si statut, redactat la notariat

- copii de pe actele de identitate ale asociatilor

- actele privind activitatea comerciala anterioara, dar in cazul nostru s-a depus actul de studiu pentru cei trei asociati

- declaratie pe propria raspundere cu privire la averea detinuta si la modul de evaluare a acesteia (original)

- dovada depunerii capitalului social- chitanta CEC

- specimenul de semnatura, depus la Oficiul Registrului Comertului si certificat prin semnarea unui document tip in prezenta judecatorului delegat.

SC MIHDANY SRL este o persoana juridica, din 2 septembrie 2003, ce isi desfasoara activitatea in scop lucrativ, in conformitate cu legile Romaniei si cu prevederile actului constitutiv. Este o societate comerciala cu raspundere limitata, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J33/772/2003, avand CUI 15713126.

Obiectul principal de activitate al societatii il constituie:

6920-Activitati de contabilitate si audit financiar;consultanta in domeniul fiscal.

Sediul societatii comerciale este in Suceava, Aleea Lalelelor, nr. 20, bloc 114, scara A, apartament 1, telefon 0721689072, judetul Suceava. Durata societatii este pe perioada nedeterminata.

Societatea poate angaja personal cu contract de munca, cu respectarea prevederilor Codului Muncii si regimului de asigurari sociale. Are in prezent 6 salariati cu contract de munca pe perioada nedeterminata, dintre care:

- 1 director economic,

- 2 economisti,

- 1 administrator,

- 1 secretar,

- 1 referent

Necesarul de personal ,angajat pe baza de contract de munca,in conditiile codului muncii este stabilit de catre conducerea firmei.

Preview document

Proiect de practică la - SC Mihdany SRL - Pagina 1
Proiect de practică la - SC Mihdany SRL - Pagina 2
Proiect de practică la - SC Mihdany SRL - Pagina 3
Proiect de practică la - SC Mihdany SRL - Pagina 4
Proiect de practică la - SC Mihdany SRL - Pagina 5
Proiect de practică la - SC Mihdany SRL - Pagina 6
Proiect de practică la - SC Mihdany SRL - Pagina 7
Proiect de practică la - SC Mihdany SRL - Pagina 8
Proiect de practică la - SC Mihdany SRL - Pagina 9
Proiect de practică la - SC Mihdany SRL - Pagina 10
Proiect de practică la - SC Mihdany SRL - Pagina 11
Proiect de practică la - SC Mihdany SRL - Pagina 12
Proiect de practică la - SC Mihdany SRL - Pagina 13
Proiect de practică la - SC Mihdany SRL - Pagina 14

Conținut arhivă zip

  • Proiect de Practica la - SC Mihdany SRL.doc

Alții au mai descărcat și

Monografie contabilă - instituții publice

Direcţia Judeţeană de Statistică Dâmboviţa, al cărei conducător are calitatea de ordonator terţiar de credite de subordonare centrală a primit...

Instrumente de Plată

“Omul nu poate ajunge om decât prin educaţie” (Kant) Introducere Încercarea de a scrie acest auxiliar este inevitabil însoţită de întrebarea: de...

Practică de Specialitate în Cadrul Firmei X

Capitolul I. Prezentarea entităţii. 1.1. Înfiinţare, denumire, capital. Societatea „X” a luat fiinţă în data de 05.02.2003, înregistrată la...

Practică de specialitate - contabilitate și informatică de gestiune

1.Prezentarea entitatii 1.1.Scurt istoric SC LUNGVAS SRL este companie cu o experienta de peste 10 de ani in domeniul metrologiei si ofera...

Analiza contabilă a operațiunilor economico-financiare la SC Gerasim SRL

Introducere O parte ȋnsemnatǎ a informaţiilor vehiculate ȋn mediul economic o reprezintǎ informaţia financiar-contabilǎ, iar procesele decizionale...

Rezultatul Exercițiului

Elaborarea acestui proiect are ca scop sustinerea examenului de atestat,prin care se dovedeste nivelul elevat de cunostiinte acumulate în cei 4 ani...

Monografii contabile la SC Regina SRL

Denumirea societăţii: Sc Regina SRL, persoana juridică română demunită în actul constituţional. Sediul social al societăţii este în...

Patrimoniul și bilanțul - fundamente ale logicii contabile

Baza legală a organizării contabilităţii în România o constituie legea 82/1991, legea contabilităţii. Potrivit art.1 regiile autonome, societăţile...

Ai nevoie de altceva?