Proiect de Practica - SC MCA Contex SRL

Proiect
7.8/10 (5 voturi)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 25 în total
Cuvinte : 7975
Mărime: 58.52KB (arhivat)
Cost: 6 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Lacramioara Haiduc
Universitatea Spiru Haret,Facultatea de Management Financiar-Contabil , An II,ZI

Cuprins

Cap I Obiective,principii si factori de organizare a sistemului de contabilitate a intreprinderii pag. 3

Organigrama pag. 4

Cap II Proiectarea sistemului de contabilitate pe documente ,evidente si registre-delimitarea activitatilor pe grupe de operatii omogene pag. 5

Normele generale privind documentele justificative si financiar-contabile pag. 5

Arhivarea si pastrarea registrelor si a documentelor justificative si contabile pag.7

Formulare si registre cu regim special pag. 8

CapIII Forma ,continutul ,mentiunile autentice si tehnicile de inregistrare in registrele contabile obligatorii-categorii de registre pag.10

Cap IV Proiectarea sistemului de contabilitate in conturi-grupajul situatiei patrimoniului in conturi pag. 13

Cap V Proiectarea sistemului de contabilitate pe documente de sinteza,situatia patrimoniului si calculul rezultatului pag. 16

Cap VI Proiectarea monografica a unui ciclu complet de inregistrari pe una din structurile patrimoniale reprezentative(capitaluri,imobilizari,stocuri,terti,trezorerie,cheltuieli,venituri)

pag. 19

Bibliografie pag. 25

Extras din document

Cap I.Obiective,principii si factori de organizare a sistemului de contabilitate a intreprinderii

SC MCA CONTEX SRL a fost infiintata in anul 2006, prin Hotararea Guvernamentala nr.1224 din 1991,conform Legii 31/1990,este inregistrata la Registrul Camerei de Comert sub nr.J40 / 1234 / 2006,are codul fiscal R 6552738 si are sediul social in Bucuresti, Piata Victoriei ,Str.Buzesti, nr. 61,bl A6,et 1,ap 5, sector 1.

In actul constitutiv este precizata o perioada nedeterminata de functionare

Societatea MCA CONTEX este o societate cu raspundere limitata,avand capital social subscris si varsat de 10.000.000 lei

Capitalul social este impartit intr-un numar de 100 parti sociale a carei valoare nominala este de 100.000 lei. Fiecare asociat detine un numar egal de parti sociale si anume cate 20, valoarea partilor sociale fiind de 2.000.000 lei.

Societatea are un numar de 5 asociati dintre care unul dintre ei este si presedintele consiliului de administratie si detine functia de director general. Fiecare dintre cei 5 asociati este absolvent unei forme de invatamant superior.

Conducerea finaciar-contabila este asigurata de un contabil sef absolvent al academiei de studii economice,expert contabil si membru al CECCAR,4 persoane contabili autorizati si 4 persoane contabili primari.

Pentru desfasurarea activitatii societatea mai are in componenta personalului un numar de 2 avocati profesionisti,un curier si o secretara.

Societatea are ca obiect principal de activitate 6920 Activitati de contabilitate si audit financiar fiscal. Pe langa aceasta mai presteaza servicii catre populatie si in domeniile :

- Management

- Marketing

- Legal

Principalele obiective ale firmei noastre sunt urmatoarele:

- cresterea cifrei de afaceri

- satisfacerea totala a clientilor prin asigurarea unui raport calitate/pret cat mai avantajos

- aplicarea unui sistem important de management

- in viitor se urmareste o dezvoltare a publicitatii

- cu profitul rezultat din prestarile de servicii se urmareste modernizarea societatii

se doreste ca fiecare persoana sa fie specializata, in campul muncii, respectiv se investeste in calificarea acestora

- infiintarea de noi sedii in toate sectoarele Bucurestiului

ORGANIGRAMA

Cap II.Proiectarea sistemului de contabilitate pe documente,evidente si registre-delimitarea activitatilor pe grupe de operatii omogene

Normele generale privind documentele justificative şi financiar-contabile

1. Persoanele prevăzute la art. 1 din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată,consemnează operaţiunile economico-financiare, în momentul efectuării lor, în documente justificative, pe baza cărora se fac înregistrări în jurnale, fişe şi alte documente contabile,după caz.

2. Documentele justificative trebuie să cuprindă următoarele elemente principale:

- denumirea documentului;

- denumirea şi, după caz, sediul unităţii care întocmeşte documentul;

- numărul documentului şi data întocmirii acestuia;

- menţionarea părţilor care participă la efectuarea operaţiunii economico-financiare (când este cazul);

- conţinutul operaţiunii economico-financiare şi, atunci când este necesar, temeiul legal al efectuării acesteia;

- datele cantitative şi valorice aferente operaţiunii economico-financiare efectuate;

- numele şi prenumele, precum şi semnăturile persoanelor care răspund de efectuarea operaţiunii economico-financiare, ale persoanelor cu atribuţii de control financiar preventiv şi ale persoanelor în drept să aprobe operaţiunile respective, după caz;

- alte elemente menite să asigure consemnarea completă a operaţiunilor efectuate.

Documentele care stau la baza înregistrărilor în contabilitate pot dobândi calitatea de document justificativ numai în condiţiile în care furnizează toate informaţiile prevăzute de normele legale în vigoare.

Documentele provenite din relaţiile de cumpărare a unor bunuri de la persoane fizice pot fi înregistrate în contabilitate numai în cazul în care se face dovada intrării în gestiune a bunurilor respective. În cazul în care documentele respective se referă la cheltuieli pentru prestări de servicii efectuate de persoane fizice impuse pe bază de norme de venit, pentru a fi înregistrate în contabilitate, acestea trebuie să aibă la bază contracte sau convenţii civile, încheiate în acest scop, şi documentul prin care se face dovada plăţii.

3. Documentele contabile - jurnale, fişe etc. - care servesc la prelucrarea, centralizarea şi înregistrarea în contabilitate a operaţiunilor consemnate în documentele justificative, întocmite manual sau prin utilizarea sistemelor informatice de prelucrare automată a datelor, trebuie să cuprindă elemente cu privire la:

- felul, numărul şi data documentului justificativ;

- sumele corespunzătoare operaţiunilor efectuate;

- conturile sintetice şi analitice debitoare şi creditoare;

- semnăturile pentru întocmire şi verificare.

4. Înscrierea datelor în documente se face cu cerneală, cu pastă de pix, sau prin utilizarea sistemelor informatice de prelucrare automată a datelor, după caz.

5. În documentele justificative şi în cele contabile nu sunt admise ştersături, modificări sau alte asemenea procedee, precum şi lăsarea de spaţii libere între operaţiunile înscrise în acestea sau file lipsă.

Erorile se corectează prin tăierea cu o linie a textului sau a cifrei greşite, pentru ca acestea să poată fi citite, iar deasupra lor se scrie textul sau cifra corectă.

Corectarea se face în toate exemplarele documentului justificativ şi se confirmă prin semnătura persoanei care a întocmit/corectat documentul justificativ, menţionându-se şi data efectuării corecturii.

Preview document

Proiect de Practica - SC MCA Contex SRL - Pagina 1
Proiect de Practica - SC MCA Contex SRL - Pagina 2
Proiect de Practica - SC MCA Contex SRL - Pagina 3
Proiect de Practica - SC MCA Contex SRL - Pagina 4
Proiect de Practica - SC MCA Contex SRL - Pagina 5
Proiect de Practica - SC MCA Contex SRL - Pagina 6
Proiect de Practica - SC MCA Contex SRL - Pagina 7
Proiect de Practica - SC MCA Contex SRL - Pagina 8
Proiect de Practica - SC MCA Contex SRL - Pagina 9
Proiect de Practica - SC MCA Contex SRL - Pagina 10
Proiect de Practica - SC MCA Contex SRL - Pagina 11
Proiect de Practica - SC MCA Contex SRL - Pagina 12
Proiect de Practica - SC MCA Contex SRL - Pagina 13
Proiect de Practica - SC MCA Contex SRL - Pagina 14
Proiect de Practica - SC MCA Contex SRL - Pagina 15
Proiect de Practica - SC MCA Contex SRL - Pagina 16
Proiect de Practica - SC MCA Contex SRL - Pagina 17
Proiect de Practica - SC MCA Contex SRL - Pagina 18
Proiect de Practica - SC MCA Contex SRL - Pagina 19
Proiect de Practica - SC MCA Contex SRL - Pagina 20
Proiect de Practica - SC MCA Contex SRL - Pagina 21
Proiect de Practica - SC MCA Contex SRL - Pagina 22
Proiect de Practica - SC MCA Contex SRL - Pagina 23
Proiect de Practica - SC MCA Contex SRL - Pagina 24
Proiect de Practica - SC MCA Contex SRL - Pagina 25

Conținut arhivă zip

  • Proiect de Practica - SC MCA Contex SRL .doc

Alții au mai descărcat și

Proiect Practica in Contabilitate

Cap.2. Caiet de practica ZIUA 1 (24 IUNIE 2005) In aceasta zi am facut cunostinta cu directorul general al unitatii si cu directorul economic....

Lucrare Practica la Contabilitate

Lucrarea este axata pe exemplul S.C. „Neptun” S.R.L. care are ca obiect de activitate producerea si comercializarea produselor de panificatie....

Proiect Practica in Contabilitate la SC URB Rulmenti Suceava SA

Capitolul I Prezentarea întreprinderii 1.1 Scurt istoric al societăţii S.C. "URB RULMENTI SUCEAVA" S.A s-a infiintat in baza Legii nr. 15/1990...

Proiect Practica SC Intwoitive SRL

1. PREZENTAREA SOCIETĂŢII SC INTWOITIVE SRL este o societate care asigură soluţii informatice atât hardware cât şi software, consultanţă în...

Caiet de Practica - SC Proess SRL

CAIETUL DE PRACTICA PROESS., este o societate comerciala cu raspundere limitata, inregistrata la Registrul Comertului sub nr....

Proiect Practica in Contabilitate

CapI.Descrierea activitatii economico  productive a S.C. PARTNER 2003 S.R.L. FORMA JURIDICA, DENUMIREA SI SEDIUL (EMBLEMA) Art. 1. Forma...

Caiet de Practica in Domeniul Intreprindere - Compartiment Finanaciar - SC Mega Design SRL

Introducere În cadrul stagiului de practica, desfasurat în perioada 11 iunie 2007 – 28 iunie 2007 la departamentul financiar contabil al...

Practică de Specialitate în Cadrul Firmei X

Capitolul I. Prezentarea entităţii. 1.1. Înfiinţare, denumire, capital. Societatea „X” a luat fiinţă în data de 05.02.2003, înregistrată la...

Ai nevoie de altceva?