Proiect de Practica - SC TransAgra SRL

Proiect
8.2/10 (6 voturi)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 12 în total
Cuvinte : 4193
Mărime: 31.19KB (arhivat)
Cost: 6 puncte
proiect de practica pentru anul 2 prezentat la FEAA in 2005

Cuprins

CUPRINS : 2

I. DESCRIEREA ACTIVITATII ECONOMICO – PRODUCTIVE A UNITATII LA CARE SE REALIZEAZA STAGIUL DE PRACTICA 3

II. PREZENTAREA COMPARTIMENTULUI FINANCIAR – CONTABIL AL UNITATII 4

III. ORGANIZAREA, EVIDENTA PRIMARA SI CONTABILITATEA CAPITALURILOR 5

IV. ORGANIZAREA, EVIDENTA PRIMARA SI CONTABILITATEA ACTIVELOR IMOBILIZATE 6

V. ORGANIZAREA, EVIDENTA PRIMARA SI CONTABILITATEA STOCURILOR SI PRODUCTIEI IN CURS DE EXECUTIE 8

VI. ORGANIZAREA, EVIDENTA PRIMARA SI CONTABILITATEA RELATIILOR DE DECONTARE CU TERTII 9

VII. ORGANIZAREA, EVIDENTA PRIMARA SI CONTABILITATEA OPERATIILOR DE TREZORERIE 10

VIII. ORGANIZAREA, EVIDENTA PRIMARA SI CONTABILITATEA CHELTUIELILOR, VENITURILOR SI REZULTATELOR FINANCIARE 11

IX. LUCRARI CONTABILE DE INCHIDERE A EXERCITIULUI FINANCIAR. ELABORAREA SITUATIILOR FINANCIARE 12

X. MONOGRAFIE CONTABILA 12

BIBLIOGRAFIE

Extras din document

I. DESCRIEREA ACTIVITATII ECONOMICO – PRODUCTIVE A UNITATII LA CARE SE REALIZEAZA STAGIUL DE PRACTICA

Denumirea si sediul societatii : S.C. TRANSAGRA SRL. este societate cu raspundere limitata, are sediul social in Botosani, str.Gheorghe Filipesu,bl E8 c. A,ap.7 si sediul secundar in sat Vitcani, comuna Mihaileni, judetul Botosani.Este inregistrata la Registul Comertului cu nr.J07/410/21.04.1992, cod fiscal R 637756, cod CAEN 6021. Societatea poarta aceasta denumire din decembrie 1998, cand in baza actului aditional nr.8711/28.12.1998 si a incheirii nr..2840/05.01.1999 se modifica : forma juridica a societatii din SNC in SRL ; se schimba denumirea din Carpy Iacob SNC in Transagra SRL si sediul de la Cristesti la Botosani .

Obiectul de activitate al societatii

Obiectul principal de activitate al societatii :-6021-alte transpoturi terestre de calatori, pe baza de grafic ;-6022-transporturi cu taxi ;-6023-transporturi terestre de calatori,ocazionale ;-6024-transporturi rutiere de marfuri.

Prin incheierea nr.802/28.06.2002 a CCIA Botosani se dispune inscrierea in Registrul Comertului a mentiunii privind completarea obiectului de activitate cu urmatoarele activitati :

-6412-activitati de mesagerie (autogara,agentie de voaiaj, agentie de turism,colectare-expediere de marfuri,difuzare presa,mesagerie,intermedieri transporturi) ;-6711-administrarea pietelor financiare ( activitate de decontare a cupoanelor privind transportul auto al veteranilor de razboi,insotitorilor si urmasilor veteranilor,vaduvelor de razboi,persoanelor cu handicap,invalizilor ,nevazatorilor si pensionarilor, atat cu mijloace auto proprii,cat si pentru terti la nivel local,judetean sau interjudetean ).

Prin incheierea nr.805/21.05.2003 a CCIA Botosani se completeaza actul constitutiv si obiectul de activitate al societatii cu urmatoarele grupe CAEN : -452- constructii de cladiri sauparti ale acestora ; geniu civil ; -4522- lucrari de invelitori, sarpante si terase la constructii ; -4523-constructii de autostrazi, drumuri; -4524- constructii hidrotehnice; -4525- alte lucrari speciale de constructii.

Capital social : nr. de actiuni, structura actionariatului, cifra de afaceri

Capitalul social este: 200.000 RON, divizat in 265 parti sociale ,distribuite astfel :

Carpusor Vasile-132 parti sociale si Iacob Alexandrina-133 parti sociale .

Structura asociatilor la 29.12.1998 : Iacob Alexandrina-50% , Vasile Carpusor -50% .

Pentru mai buna desfasurare a activitatii financiar-contabile societatea si-a deschis conturi bancare la Trezoreria Botosani, Banca Comerciala Ion Tiriac-Sucursala Botosani, Raiffeisen Bank-Sucursala Botosani, Banca Transilvania-Sucursala Suceava .

Evolutia cifrei de afaceri si a rezultatului exercitiului financiar

Conform bilantului contabil depus de societate la DGFP Botosani la 31.03.2005 indicatorii economico-financiari inregistrati in anul fiscal 2005 au fost urmatorii :-venituri totale : 1.022.937 ron ;- cheltuieli totale : 939.709 ron ; -profit brut : 83.228 ron ;-impozit pe profit : 36.066 ron ;-profit net : 47.162 ron ;-cifra de afaceri : 1.022.937 ron.

Principalii furnizori si clienti

- Furnizori principali : SC Beristeanu Impex SRL, SC Romtranspetrol SA, SC Romstal SRL, SC Unitrade Lubricantes SRL, SC Filter Technik SRL .

- Clienti principali : SC ALDP SA , SC RVG Speed SRL ; SC Comtrans SRL ,SC Giscomserv SRL .

Managementul societati

Director general – Carpusor Vasile; Director economic – Iacob Alexandrina

Contabil sef –Voiniciuc Liliana.

Societatea are un numar de 21 salariati.

II. PREZENTAREA COMPARTIMENTULUI FINANCIAR – CONTABIL AL UNITATII

In conformitate cu prevederile Legii nr. 82/1991 societatea are un compartiment distinct de contabilitate ( cu angajati profesionisti : un economist si un contabil autorizat), iar contabilitatea societatii este organizata in circuit dublu :

- contabilitatea financiara , generala, care are ca obiect inregistrarea tuturor operatiilor care afecteaza patrimonial societatii in scopul determinarii rezultatului financiar , a obligatiilor fiscale si prezentarea starii patrimoniului economic la un moment dat pe elementele sale componente;

- contabilitatea de gestiune , interna, care are ca obiect gestiunea interna a patrimoniului , determinarea costurilor si a rentabilitatii pe produse si sectoare de activitate precum si a altor indicatori de gestiune necesari managementului firmei.

Societatea aplica Reglementarile contabile simplificate, armonizate cu Directivele Europene conform Ordinului Ministerului Finantelor Publice nr. 306 din 2002, si foloseste Planul de conturi general stabilit de acesta.

Conform prevederilor Legii Contabilitatii nr. 82/1991 înregistrarile în contabilitate se fac în baza documentelor justificative , întocmite, vizate si aprobate regulamentar, conform graficului privind circuitul documentelor justificative si contabile..

Registrele contabile obligatorii : Registrul – jurnal , Registrul – inventar, Cartea mare. Registrul – jurnal si Cartea mare se obtin cu ajutorul programului informatic folosit la tinerea contabilitatii si sunt conduse in baza legii. In aceste registre se inregistreaza periodic, cronologic si sistematic operatiile economico-financiare consemnate in documentele justificative.

a) Registrul – jurnal se editeaza lunar din programul informatic utilizat iar totalurile jurnalelor auxiliare ce il compun se inregistreaza si in Registrul Jurnal general tipizat de 100 de file care este snuruit, parafat si inregistrat la Administratia Finantelor Publice .

b) Registrul – inventar , folosit pentru inregistrarea anuala grupata a rezultatelor inventarierii elementelor patrimoniale, are la baza listele de inventariere, extrasele de cont si alte documente care justifica continutul fiecarui post din bilant.

c) Registrul Cartea Mare este editat din programul informatic si serveste la stabilirea rulajelor lunare si a soldurilor conturilor sintetice .

Ca forma de înregistrare contabila se utilizeaza jurnalele multiple obtinute prin prelucrarea automata a datelor , cu jurnalele auxiliare structurate pe tipuri de operatiuni : Jurnalul operatiunilor de trezorerie , casa si banca , Jurnalul aprovizionarilor, Jurnalul vânzarilor, Jurnalul operatiunilor diverse etc.

Lunar datele din jurnalele auxiliare se centralizeaza în Cartea mare generala si se întocmeste Balanta de verificare sintetica a conturilor care este justificata prin balantele analitice corespunzatoare fiecarui cont.

Contabilitatea valorilor materiale se organizeaza dupa metoda inventarului permanent.

Contabilitatea analitica a stocurilor presupune utilizarea metodei cantitativ – valorice pentru fiecare gestiune de bunuri organizata în cadrul unitatii.

Gestiunile sunt organizate functional , cu respectarea normelor de constituire a acestora, de numire a gestionarilor si supravegherii si controlului operatiunilor de primire, pastrare si eliberare a valorilor materiale .

Preview document

Proiect de Practica - SC TransAgra SRL - Pagina 1
Proiect de Practica - SC TransAgra SRL - Pagina 2
Proiect de Practica - SC TransAgra SRL - Pagina 3
Proiect de Practica - SC TransAgra SRL - Pagina 4
Proiect de Practica - SC TransAgra SRL - Pagina 5
Proiect de Practica - SC TransAgra SRL - Pagina 6
Proiect de Practica - SC TransAgra SRL - Pagina 7
Proiect de Practica - SC TransAgra SRL - Pagina 8
Proiect de Practica - SC TransAgra SRL - Pagina 9
Proiect de Practica - SC TransAgra SRL - Pagina 10
Proiect de Practica - SC TransAgra SRL - Pagina 11
Proiect de Practica - SC TransAgra SRL - Pagina 12

Conținut arhivă zip

  • Proiect de Practica - SC TransAgra SRL.doc

Alții au mai descărcat și

Proiect Practica in Contabilitate

Cap.2. Caiet de practica ZIUA 1 (24 IUNIE 2005) In aceasta zi am facut cunostinta cu directorul general al unitatii si cu directorul economic....

Monografie Contabila

In cursul lunii decembrie 2005 se efectueaza urmatoarele operatii economice-financiare: 1. Se achizitoneaza de la furnizori, mijloace fixe conform...

Proiect Practica SC Intwoitive SRL

1. PREZENTAREA SOCIETĂŢII SC INTWOITIVE SRL este o societate care asigură soluţii informatice atât hardware cât şi software, consultanţă în...

Lucrare Practica la Contabilitate

DENUMIREA SOCIETATII S.C. “ I&M CLOTHES MANUFACTURES ” S.R.L SEDIUL SOCIETATII IASI, BD-ul DACIA, Nr.28-32, JUDETUL IASI FORMA DE PROPRIETATE...

Caiet de Practica - SC Proess SRL

CAIETUL DE PRACTICA PROESS., este o societate comerciala cu raspundere limitata, inregistrata la Registrul Comertului sub nr....

Proiect Practica

Societatea comerciala “Asist consulting” SRL, a fost infiintata la 30.09.1999, avand sediul social in Preluca, Com. Pangarati, Judetul Neamt. In...

Proiect de Practica - SC MCA Contex SRL

Cap I.Obiective,principii si factori de organizare a sistemului de contabilitate a intreprinderii SC MCA CONTEX SRL a fost infiintata in anul...

Proiect Practica Magazin SC Diva SRL

Perioada de desfăşurare : De la 28 iunie 2010până la 16 iulie 2010 Program de lucru zilnic, între orele 10:00 – 14:00 Persoana de coordonare a...

Ai nevoie de altceva?