Proiect Economic - Analiza Financiar Economica

Proiect
9/10 (2 voturi)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 13 în total
Cuvinte : 5170
Mărime: 70.67KB (arhivat)
Cost: 3 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: David Iulia
ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE Facultatea de Contabilitate si Informatica de Gestiune

Cuprins

1. PREZENTARE GENERALA

1.1 DATE GENERALE SOCIETATE PREZENTATA

1.2 ISTORIC SI ELEMENTE DE IDENTIFICARE

2. METODE DE AMORTIZARE A ACTVELOR IMOBILIZATE SI EFECTUL APLICARII LOR ASUPRA REZULTATELOR ECONOMICO-FINANCIARE ALE INTREPRINDERII.

3. ANALIZA PRINCIPALILOR INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI

4. BIBLIOGRAFIE

Extras din document

1. PREZANTARE SOCIETATE.

1.1 DATE GENERALE

Denumirea sociala : S.C. xxxxxx SRL

Forma juridica : Societate cu raspundere limitata

Data constituirii : Societatea s-a infiintat la data de 20.08.2004

Nr. Inregistrare registru : J15/xxx/2004

Cod unic de inregistrare: vvvvvvvv, Atribut fiscal: RO

Durata societatii : Societatea se infiinteaza pe o durata nelimitata

Obiect activitate : Transporturi rutiere de marfuri

Sediu social : Targoviste, BD. Eroilor, NR.9,BL. C7, AP. 17

Telefon : 444.80.35 ; Fax : 444.80.85

Cifra de afaceri: 4.502.717 Ron

Capitaluri propii : 152.340

Filiale, sucursale : Punct de lucru : Bucuresti, Bd. Timisoara,nr. 92, Sector 6

1.2 ISTORIC SI ELEMENTE DE IDENTIFICARE :

Istoric:

Societatea a fost înfiinţată la 20 august 2004 şi este localizată în Targoviste, avand punct de lucru in Bucuresti, bd. Timisoara, nr. 92, sector 6. La înfiinţare societatea a functionat sub conducerea unui asociat si administrator unic.Ulterior au intervenit modificari la statutul societatii rezultate in urma atrageri de asociati si majorare de capital. În prezent societatea detine capital social in suma de 122.910 ron si conducerea asigurata de A.G.A. Situatiile financiare ale societatii au fost auditate.

Activitate:

Societatea asigura servicii de transportul rutier intern si international de marfuri fiind privită, în general, ca având un risc redus. Societatea presteaza serviciile de transport pentru clienti persoane juridice si nu are legaturi comerciale directe cu publicul larg. Producţia societăţii a fost concentrată pe realizarea acestui serviciu încă de la înfiinţarea societăţii. Până în prezent, conducerea societăţii a urmărit o strategie prin care se încerca recunoaşterea pe piaţă a societăţii ca fiind una dintre cele mai bune în realizarea acestui serviciu.

Societatea nou infiintata a generat profit în primii 2 ani de activitate.

Aşa cum reiese din notele de sistem, controalele manageriale şi administrative ale societăţii sunt considerate potrivite pentru o entitate de o astfel de natură. De asemenea, sistemele informaţionale ale conducerii societăţii sunt socotite ca fiind corespunzătoare pentru o astfel de entitate. Asociatii se implică în conducerea şi desfăşurarea activităţii şi cred în continuare că societatea va fi capabilă să atingă niveluri ale profitului ridicate celui din anul 2005.

Organizarea generala a societatii

A.G.A este organul de conducere al societatii care decide asupra tuturor activitatilor desfasurate pentru realizarea obiectului de activitate al societatii, in care scop:

-aproba bilantul si stabileste repartizarea beneficiului net,

-desemneaza si revoca pe administratori si cenzori, le stabileste imputernicirile si remuneratia si le da descarcare pentru activitatea lor,

-decide urmarirea administratorilor si cenzorilor pentru daunele pricinuite societatii,desemnand si persoana insarcinata sa o execite,

-hotaraste modificarea actului constitutiv al societatii.

A.G.A poate decide in mod valabil cu votul reprezentand majoritatea absoluta a asociatilor si a partilor sociale.

In cazul modificarii actului constitutiv este necesar votul tuturor asociatilor.

Hotararile luate de A.G.A in limitele legii, a actului constitutiv de societate sunt obligatorii chiar si pentru asociatii care nu au luat parte la adunare sau au votat contra A.G.A se va convoca la sediul social de catre administratori cel putin odata pe an sau ori de cate ori este necesar.

Convocarea asociatilor pentru A.G.A se face de catre unul din administratori, prin scrisoare recomandata, cu cel putin 10 zile inainte de ziua fixata, aratandu-se si ordinea de zi.

Un singur asociat sau un numar de asociati ce reprezinta cel putin o patrime din capitalul social, vor putea cere convocarea A.G.A aratand scopul acestei convocari.

Hotararea A.G.A poate fi atacata cu o cerere in amanare, la judecatoria in a carei raza teritoriala isi afla sediul societatea, de catre asociati care nu au luat parte la A.G.A sau au votat contra.

Societatea este administrata si reprezentata de: xxxxxxxxxxxxx, cetatean italian cu domiciliul temporar in Bucuresti, acesta avand puteri depline.

Exercitiul economico financiar incepe la 1 ianuarie anul N si se incheie la 31 decembrie al anului N. Primul exercitiu a inceput la data constituirii societatii.

Societatea tine evidenta contabila si intocmeste anual bilantul si contul de profit si pirderi, avand in vedere normele metodologice elaborate de Ministerul Finantelor.

Din beneficiile societatii in fiecare an se va prelua 5 % pentru formarea fondului de rezerva, pana ce acesta va atinge a cincea parte din capitalul social.

Incadrarea salariatilor societatii se face in baza unui contract de munca, cu respectarea prevederilor legale ale legislatiei muncii si a regimului de asigurari sociale al personalului.

Salarizarea se stabileste prin liberul acord al partilor, administratori si salariati, cu respectarea limitei minime prevazute de lege.

Incadrarea salariatilor se poate face si pe baza de contract de munca cu program redus 2-4 ore.

Societatea va putea fi transformata intr-o alta forma de societate prin hotararea A.G.A, cu respectarea conditiilor prevazute de lege pentru constituirea noii societati.

Dizolvarea si lichidarea societatii se face pentru motivele si dupa procedura prevazuta de art. 169 si urmatoarele din legea nr. 31/1999 modificata ulterior.

In cazul in care numarul asociatilor s-a redus la unul singur , din diferite motive, societatea va continua sa functioneze cu singurul asociat care a ramas in societate.

Litigiile societatii cu persoane fizice sau juridice romane sunt de competenta instantelor judecatoresti de drept comun din Romania.

Litigiile dintre societate si personalul care l-a angajat se rezolva in conformitate cu legislatia muncii.

Participarea la beneficii si pierderi a asociatilor va fi stabilita pe baza bilanturilor, proportional cu partile sociale detinute de fiecare asociat.

Completarile si modificarile prezentului act constitutiv pot fi facute numai cu acordul asociatilor si ele trebuie sa rezulte expres din acte semnate de asociati.

Actul constitutiv se completeaza ulterior cu dispozitiile legale referitoare la societatile comerciale.

In domeniul transportului rutier de marfuri desfasurararea lui in conditii optime reprezinta un element definitoriu din punct de vedere social, cu impact asupra populatiei.

Structura organizatorica :

Structura organizatorica este de tip ierarhic-functional, fiind alcatuita din compartimente operationale si functionale.

Diviziunile structurate au fost stabilite pe baza criteriului functional, fiecare fiind specializata in realizarea unei activitati sau a unei grupe de activitati relativ identice.

Pregatirea deciziilor si asistenta de specialitate se realizeaza prin compartimente functionale(sectoare si birouri) ce raspund cerintelor unui anumit domeniu de activitate.

Preview document

Proiect Economic - Analiza Financiar Economica - Pagina 1
Proiect Economic - Analiza Financiar Economica - Pagina 2
Proiect Economic - Analiza Financiar Economica - Pagina 3
Proiect Economic - Analiza Financiar Economica - Pagina 4
Proiect Economic - Analiza Financiar Economica - Pagina 5
Proiect Economic - Analiza Financiar Economica - Pagina 6
Proiect Economic - Analiza Financiar Economica - Pagina 7
Proiect Economic - Analiza Financiar Economica - Pagina 8
Proiect Economic - Analiza Financiar Economica - Pagina 9
Proiect Economic - Analiza Financiar Economica - Pagina 10
Proiect Economic - Analiza Financiar Economica - Pagina 11
Proiect Economic - Analiza Financiar Economica - Pagina 12
Proiect Economic - Analiza Financiar Economica - Pagina 13

Conținut arhivă zip

  • Proiect Economic - Analiza Financiar Economica.doc

Alții au mai descărcat și

Proiect Practica in Contabilitate

Cap.2. Caiet de practica ZIUA 1 (24 IUNIE 2005) In aceasta zi am facut cunostinta cu directorul general al unitatii si cu directorul economic....

Analiza Situatiei Financiar-Patrimoniala a SC Nufarul SA

Capitolul .I Introducere 1.1. Prezentare generală la S.C Nufărul S.A. 1.2. Scurt istoric privind înfiinţarea şi principalele etape de...

Contabilitatea si Gestiunea Rezultatului Intreprinderii - Recunoasterea Veniturilr si a Cheltuielilor

Integrarea României în spaţiul economic european condiţionează necesitatea armonizării contabilităţii cu Directivele Europene şi Standardele...

Analiza Economica pe Baza Bilantului - SC Confort SA Timisoara

CAPITOLUL 1. BILANŢUL – DEFINIŢIE, CONCEPTE, ISTORIC, GENERALITĂŢI 1.1 SCURT ISTORIC AL EVOLUŢIEI CONTABILITĂŢII Evoluţia contabilităţii a fost...

Examen Contabilitate Financiara

Subventii:În categ.subv.se cuprind subv.aferente A si subv.aferente V-lor.Acestea pot fi primite de la Guv, Agentii guv.si alte instit similare...

Calculatia Costurilor la Societatea Comercială Rovel SRL Ploiești

STUDIU DE CAZ PRIVIND CONTABILITATEA CHELTUIELILOR SI CALCULATIA COSTURILOR Prezentarea generala a societatii ROVEL SRL A. Capitalul social,...

Studiu de Fezabilitate SC Silva Forest SRL

1. Prezentarea S.C. Silva Forest S.R.L. Societatea comercială Silva Forest S.R.L. Stulpicani a luat fiinţă la data de 15 august 1993, conform...

Contabilitatea Materiilor Prime, Materialelor Consumabile si a Materialelor de Natura Obiectelor de Inventar

ARGUMENT În activitatea curentă a agenţilor economici apar probleme operative de producţie, de planificare sau proiectare, care se cer rezolvate...

Ai nevoie de altceva?