Proiect Economie - SC Cementab SRL

Proiect
9/10 (1 vot)
Domeniu: Contabilitate
Conține 7 fișiere: doc
Pagini : 73 în total
Cuvinte : 25182
Mărime: 217.48KB (arhivat)
Cost: 6 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Dorina Budugan
proiect prezentat in cadrul FEAA, UAIC Iasi

Cuprins

CAPITOLUL 1 Studiul cadrului organizatoric şi normativ al entităţii 1

1.1 Prezentarea generală a unităţii 2

1.1.1 Scurt istoric 2

1.1.2 Obiectul de activitate 3

1.2 Structura organizatorică şi funcţională 4

1.3 Baza juridică a sistemului contabil şi organizarea compartimentului financiar-contabil la unitate 8

1.4 Prezentarea sistemului informatic al unităţii 9

1.4.1 Resursele hardware folosite de S.C. CEMENTLAB S.R.L 10

1.4.2 Resursele software folosite de S.C. CEMENTLAB S.R.L 11

CAPITOLUL 2 Noţiuni generale privind stocurile de mărfuri si ambalaje 12

2.1 Noţiunea de active curente si componentele acestora 12

2.2 Definiţii, delimitări şi structuri privind stocurile 16

2.2.1 Delimitări şi structuri privind mărfurile 19

2.2.2 Definirea si clasificarea ambalajelor 22

2.3 Evaluarea stocurilor de mărfuri si ambalajelor 26

2.3.1 Evaluarea mărfurilor şi ambalajelor la data intrarii in unitate 27

2.3.2 Evaluarea mărfurilor şi ambalajelor cu ocazia inventarierii 30

2.3.3 Evaluarea mărfurilor şi ambalajelor la închiderea exerciţiului financiar 31

2.3.4 Evaluarea mărfurilor şi ambalajelor la ieşirea din unitate 32

CAPITOLUL 3 Contabilitatea stocurilor de mărfuri si ambalaje 34

3.1 Obiectivele contabilităţii stocurilor de mărfuri şi ambalaje 34

3.1.1 Contabilitatea stocurilor de mărfuri 35

3.1.2 Contabilitatea stocurilor de ambalaje 36

3.2 Organizarea contabilităţii stocurilor de mărfuri şi ambalaje 37

3.2.1 Organizarea contabilităţii sintetice 37

3.2.2 Metode de organizare a contabilităţii analitice 39

3.3 Contabilitatea mărfurilor 44

3.3.1 Sistemul purtătorilor primari de informaţii privind mărfurile 44

3.3.2 Reflectarea în contabilitatea a stocurilor de mărfuri 51

3.3.3 Folosirea inventarului permanent 53

3.3.4 Folosirea inventarului intermitent 57

3.4 Reflectarea în contabilitate a stocurilor de ambalaje 58

3.4.1 Folosirea inventarului permanent 59

3.4.2 Folosirea inventarului intermitent 66

CAPITOLUL 4 Analiza critică a sistemului contabil al unităţii şi posibilităţi de perfecţionare 68

BIBLIOGRAFIE 70

Extras din document

CAPITOLUL I

STUDIUL CADRULUI ORGANIZATORIC ŞI NORMATIV AL ENTITĂŢII

Informaţia contabilă este un element esenţial al activităţii economice deoarece trăim într-o lume cu resurse limitate, iar acest lucru ne obligă să calculăm şi să chibzuim resursele pe care le avem la dispoziţie deoarece mişcarea valorilor este permanentă şi universală şi dacă nu suntem atenţi cu parimoniul nostru şi nu îl contabilizăm ca atare el poate să fie înstăinat si nu neapărat la adevărata sa valoare. Este recunoscut faptul că cea mai mare parte dintre informaţiile utilizate în procesele manageriale sunt de natura contabilă, iar conducerea şi administrarea oricărei afaceri este de neconceput fară contabilitate. Din aceste motive contabilitatea poate fi considerată o ştiinţă, dar şi o arta.

Obţinerea unei imagini fidele asupra situaţiei financiare, poziţiei şi performanţei financiare are la bază două serii de calcule sincronice şi paralele care privesc concomitent Activul şi Pasivul unitaţii patrimoniale. Sistemul de contabilitate în partidă dublă are ca punct de plecare bilanţul iniţial în care se regaseşte averea firmei structurată în cele două reprezentări ale activului şi pasivului, apoi mişcarea valorilor înspre şi dinspre firmă se consemnează cronologic şi sistematic prin tehnicile şi procedeele contabilităţii. Printre valorile cu cel mai mare grad de mişcare se afla stocurile, datorită participării lor într-un ritm fluent la activitatea de exploatare.

Fie că sunt stocuri utilizate în activitatea de producţie, concretizate în stocuri de materii prime şi materiale consumabile, ambalaje, fie că sunt de natura vandabilă, identificate prin stocuri de produse finite, mărfuri, acestea se caracterizează prin cicluri de viaţă reduse, având o implicaţie directă asupra obiectivelor firmei, fiind baza rezultatelor financiare obţinute de unitate.

Astfel, fară analize şi calcule statistice se poate constata că stocurile reprezintă elementul principal care întreţine şi fructifică activitatea de exploatare a unităţilor cu activitate de comerţ şi/sau producţie, fiind foarte diversificate, implicând o evidentă detaliată şi o evaluare permanentă a acestora. De aceea contabilizării stocurilor i se pune la dispozitie atât metoda inventarului permanent, cat si metoda inventarului intermitent, în funcţie de necesitatea agenţilor economici implicaţi în activităţile de exploatare care vizează în principal stocurile.

Având un grad de complexitate ridicat, stocurile implică şi o analiză detaliată în ceea ce priveste evaluarea, inventarierea şi gestionarea acestora. În acest scop a fost concepută prezenta lucrare „ Contabilitatea stocurilor de mărfuri şi ambalaje”, pe exemplul S.C. CEMENTLAB S.R.L.

1.1. Prezentarea generală a unităţii

Potrivit Legii societăţilor comerciale nr. 31/1990 republicată, cu modificările ulterioare , actualizată la 01.12.2008 exemplul analizat prezintă statutul de societate comercială cu răspundere limitată, fiind identificată la ORC cu denumirea de S.C. CEMENTLAB S.R.L.

În vederea redării fidele a imaginii impecabile pe care societatea comercială o deţine, vom urmări redactatrea pe parcursul acestui capitol a structurii organizatorice şi funcţionale bine definită a exemplului analizat, precum şi descrierea compartimentului financiar contabil şi intercorelaţiile acestuia cu alte departamente.

Am ales această societate ca exemplu de analiză pentru studiul de caz deoarece obiectul său de activitate permite exemplificarea tuturor operaţiunilor financiar-contabile legete de mărfuri şi ambalaje.

1.1.1 Scurt istoric

Istoricul S.C. CEMENTLAB S.R.L. ia naştere odată cu decizia de înfiinţare a S.C. KARRA S.R.L. în data de 25.03.2002 de către Avram Ecaterina, în calitate de fondator şi asociat unic.

Societatea işi va păstra denumirea, forma şi sediul social până în data de 12.09.2006, când în baza certificatului constatator emis de Oficiul Registrul Comerţului de pe lângă Tribunalul Iaşi, işi va modifica atât denumirea din S.C KARRA S.R.L în S.C. CEMENTALAB S.R.L, cât şi sediul social din judeţul Bacău în judeţul Iaşi.

Această modificare va surveni ca urmare a deciziei asociatului de a îndeplini misiunea şi obeictivele firmei pe o piaţa mai vastă şi cu un potenţial de a işi crea poziţia de leader regional pe Moldova mult mai ridicat, datorită poziţionării favorabile din punct de vedere economic şi geografic a judeţului Iaşi

Forma juridică a S.C. CEMENTAB S.R.L este societate comercială cu răspundere limitată, având caracter autohton, desfăsurându-şi activitatea în conformitate cu legislaţia românească.

Capitalul social este integral românesc, având o valoarea de 200 lei, divizat în 20 de părţi sociale, cu o valoare nominală de 10 lei / pe partea socială

Preview document

Proiect Economie - SC Cementab SRL - Pagina 1
Proiect Economie - SC Cementab SRL - Pagina 2
Proiect Economie - SC Cementab SRL - Pagina 3
Proiect Economie - SC Cementab SRL - Pagina 4
Proiect Economie - SC Cementab SRL - Pagina 5
Proiect Economie - SC Cementab SRL - Pagina 6
Proiect Economie - SC Cementab SRL - Pagina 7
Proiect Economie - SC Cementab SRL - Pagina 8
Proiect Economie - SC Cementab SRL - Pagina 9
Proiect Economie - SC Cementab SRL - Pagina 10
Proiect Economie - SC Cementab SRL - Pagina 11
Proiect Economie - SC Cementab SRL - Pagina 12
Proiect Economie - SC Cementab SRL - Pagina 13
Proiect Economie - SC Cementab SRL - Pagina 14
Proiect Economie - SC Cementab SRL - Pagina 15
Proiect Economie - SC Cementab SRL - Pagina 16
Proiect Economie - SC Cementab SRL - Pagina 17
Proiect Economie - SC Cementab SRL - Pagina 18
Proiect Economie - SC Cementab SRL - Pagina 19
Proiect Economie - SC Cementab SRL - Pagina 20
Proiect Economie - SC Cementab SRL - Pagina 21
Proiect Economie - SC Cementab SRL - Pagina 22
Proiect Economie - SC Cementab SRL - Pagina 23
Proiect Economie - SC Cementab SRL - Pagina 24
Proiect Economie - SC Cementab SRL - Pagina 25
Proiect Economie - SC Cementab SRL - Pagina 26
Proiect Economie - SC Cementab SRL - Pagina 27
Proiect Economie - SC Cementab SRL - Pagina 28
Proiect Economie - SC Cementab SRL - Pagina 29
Proiect Economie - SC Cementab SRL - Pagina 30
Proiect Economie - SC Cementab SRL - Pagina 31
Proiect Economie - SC Cementab SRL - Pagina 32
Proiect Economie - SC Cementab SRL - Pagina 33
Proiect Economie - SC Cementab SRL - Pagina 34
Proiect Economie - SC Cementab SRL - Pagina 35
Proiect Economie - SC Cementab SRL - Pagina 36
Proiect Economie - SC Cementab SRL - Pagina 37
Proiect Economie - SC Cementab SRL - Pagina 38
Proiect Economie - SC Cementab SRL - Pagina 39
Proiect Economie - SC Cementab SRL - Pagina 40
Proiect Economie - SC Cementab SRL - Pagina 41
Proiect Economie - SC Cementab SRL - Pagina 42
Proiect Economie - SC Cementab SRL - Pagina 43
Proiect Economie - SC Cementab SRL - Pagina 44
Proiect Economie - SC Cementab SRL - Pagina 45
Proiect Economie - SC Cementab SRL - Pagina 46
Proiect Economie - SC Cementab SRL - Pagina 47
Proiect Economie - SC Cementab SRL - Pagina 48
Proiect Economie - SC Cementab SRL - Pagina 49
Proiect Economie - SC Cementab SRL - Pagina 50
Proiect Economie - SC Cementab SRL - Pagina 51
Proiect Economie - SC Cementab SRL - Pagina 52
Proiect Economie - SC Cementab SRL - Pagina 53
Proiect Economie - SC Cementab SRL - Pagina 54
Proiect Economie - SC Cementab SRL - Pagina 55
Proiect Economie - SC Cementab SRL - Pagina 56
Proiect Economie - SC Cementab SRL - Pagina 57
Proiect Economie - SC Cementab SRL - Pagina 58
Proiect Economie - SC Cementab SRL - Pagina 59
Proiect Economie - SC Cementab SRL - Pagina 60
Proiect Economie - SC Cementab SRL - Pagina 61
Proiect Economie - SC Cementab SRL - Pagina 62
Proiect Economie - SC Cementab SRL - Pagina 63
Proiect Economie - SC Cementab SRL - Pagina 64
Proiect Economie - SC Cementab SRL - Pagina 65
Proiect Economie - SC Cementab SRL - Pagina 66
Proiect Economie - SC Cementab SRL - Pagina 67
Proiect Economie - SC Cementab SRL - Pagina 68
Proiect Economie - SC Cementab SRL - Pagina 69
Proiect Economie - SC Cementab SRL - Pagina 70
Proiect Economie - SC Cementab SRL - Pagina 71
Proiect Economie - SC Cementab SRL - Pagina 72
Proiect Economie - SC Cementab SRL - Pagina 73
Proiect Economie - SC Cementab SRL - Pagina 74

Conținut arhivă zip

 • Proiect Economie - SC Cementab SRL
  • bibliografie.doc
  • cap1.doc
  • cap2.doc
  • cap3.doc
  • cap4.doc
  • cuprins.doc
  • primapag.doc

Alții au mai descărcat și

Proiectarea unui Flux Informational privind Contabilitatea Stocurilor de Produse si Marfuri - Aurora SA

CAPITOLUL I STUDIUL CADRULUI ORGANIZATORIC ŞI NORMATIV AL ÎNTREPRINDERII 1.1. Prezentarea generală a unităţii „ Drumul spre succes este...

Organizarea și Exercitarea Controlului Financiar Intern în Cadrul SC Tocar Prod SRL

INTRODUCERE Controlul contabil arată, în adevăr, originile contabilităţii. Acum mai bine de 3000 de ani î.e.n.. au fost relevate legile comerciale...

Proiecte Economice - Monografia unei Societati

1. PREZENTAREA SOCIETATII COMERCIALE AEROSTAR S.A. BACAU 1.1. SEDIUL, STATUTUL SOCIETATII SI OBIECTUL DE ACTIVITATE SOCIETATEA COMERCIALA...

Evidenta si Comercializarea Marfurilor

INTRODUCERE Actuala dezvoltare a economiei a impus intercalarea între consumatori si producatori, a unor agenti economici, specializati, care...

Contabilitatea Mijloacelor Fixe si Analiza Eficientei Utilizarii Acestora

ÎNTRODUCERE Restructurarea dirijarii cu economia, trecerea la relatiile de piata, folosirea diferitor forme de proprietate nu pot avea loc fara...

Proiect Practica SC Intwoitive SRL

1. PREZENTAREA SOCIETĂŢII SC INTWOITIVE SRL este o societate care asigură soluţii informatice atât hardware cât şi software, consultanţă în...

Proiect Practica in Contabilitate

CapI.Descrierea activitatii economico productive a S.C. PARTNER 2003 S.R.L. FORMA JURIDICA, DENUMIREA SI SEDIUL (EMBLEMA) Art. 1. Forma...

Sistemul Informational al Stocurilor de Produse Finite pe Exemplul SC Conservfruct SRL

INTRODUCERE În condiţiile societăţii informatizate o întreprindere modernă nu poate supravieţui fără să dispună de informaţii în timp real, atât...

Ai nevoie de altceva?